Општини во Македонија

Од Википедија — слободната енциклопедија

Општините во Македонија се административни единици од прв степен. Во август 2004 година, а дополнително во 2013, Македонија била реорганизирана на 80 општини од кои 10 го сочинуваат Градот Скопје, кој е посебна единица на локална самоуправа.

Во периодот од 1996 до 2004 година Македонија имала 123 општини, а со последната административна поделба бројот се намалил. Така, дел од општините останале непроменети, а дел биле споени со поголеми општини. По број на население и според пописот од 2002 година, најголема општина во Македонија е Куманово со 105.484 жители, а најмала е Вевчани со 2.433 жители. По површина, најголема општина е Прилеп која има 1.194 км2, а најмала е Чаир со површина од 3,5 км2.

Административната поделба на Македонија била сменета во 2013 година. Во 2013, по локалните избори на 24 март, општините Другово, Вранештица, Зајас и Осломеј престанале да постојат и биле припоени кон Кичево. Така бројот на општини од 84 се намалил на 80. Покрај општините, административно Македонија е поделена и на 8 плански региони, но тие не се сметаат за првостепена административна поделба, туку како плански региони за развој.

Историја[уреди | уреди извор]

Карта на општините во Македонија (2004-2013).
Карта на руралните и урбаните општини во Македонија.

1952 - 1955[уреди | уреди извор]

Во периодот од 1952 до 1955 година Народна Република Македонија имала повеќестепена административна поделба. Републиката била поделена на околии, потоа на градови, градски општини и општини.

1955 - 1957[уреди | уреди извор]

Во периодот од 1955 до 1957 година Народна Република Македонија имала првостепена и второстепена административна поделба. Првостепената административна поделба била составена од околиите, кои биле вкупно седум, а второстепената административна поделна биле општините кои биле 86 на број. Дел од овие општини го формирале градот Скопје, кој имал посебен административен статус.

1957 - 1965[уреди | уреди извор]

Во периодот од 1957 до 1965 година Народна Република Македонија, односно Социјалистичка Република Македонија, имала првостепена и второстепена административна поделба. Првостепената административна поделба била составена од околиите, кои биле вкипно седум, а второстепената административна поделна биле општините кои биле вкупно 73, т.е. 61 на број според подоцнежното укинување на 12 општини. Дел од овие општини го формирале градот Скопје, кој имал посебен административен статус.

1965 - 1996[уреди | уреди извор]

Во 1965 година во Социјалистичка Република Македонија бил донесен нов закон со кој биле укинати околиите и како единствена административна поделба останале само општините. Тогаш биле создадени нови општини кои опстојувале до 1996 година, кога биле укинати со закон на Република Македонија. Од 1965 до 1996 година во Македонија имало 32 општини, од кои неколку го формирале градот Скопје како посебна административна единица.

1996 - 2004[уреди | уреди извор]

Во 1996 година бил донесен нов закон за територијална поделба на Македонија со кој се укинал законот на СР Македонија. Според тој закон Македонија имала 123 општини кои претставувале првостепена и единствена административна поделба.

Општини[уреди | уреди извор]

Во следната табела се наведени сите општини во Македонија по азбучен ред. Покрај тоа, во табелата има информации за седиштата на општините, кодовите, површината, населението и регионот во кој се наоѓаат истите. За знамињата и грбовите, видете ги галериите за општински знамиња и грбови.

Грб Општина HASC[1] ISO 3166-2:MK Седиште на општината Површина
(км2)[2]
Население
(2002)
Население
(2021)
Регион Општински службени јазици[1]
Coat of arms of Aerodrom Municipality, 2012-present.svg Аеродром[3] MK.AD MK-01 Јане Сандански (населба) 21,85 72.009 77.735 Скопски македонски
Coat of arms of Aračinovo Municipality.svg Арачиново MK.AR MK-02 Арачиново 38 11.597 12.676 Скопски македонски
албански
Coat of arms of Berovo Municipality.svg Берово MK.BR MK-03 Берово 597 13.941 10.890 Источен македонски
Coat of arms of Bitola Municipality.svg Битола MK.TL MK-04 Битола 790 95.385 85.164 Пелагониски македонски
Coat of arms of Bogdanci Municipality.svg Богданци MK.BG MK-05 Богданци 114 8.707 7.339 Југоисточен македонски
Coat of arms of Bogovinje Municipality.svg Боговиње MK.VJ MK-06 Боговиње 141 28.997 22.906 Полошки македонски
албански
Coat of arms of Bosilovo Municipality.svg Босилово MK.BS MK-07 Босилово 143 14.260 11.508 Југоисточен македонски
Coat of arms of Municipality of Brvenica.svg Брвеница MK.BN MK-08 Брвеница 164 15.855 13.645 Полошки македонски
албански
Coat of arms of Butel Municipality.svg Бутел[4] MK.BU MK-09 Бутел (населба) 60,79 36.154 37.968 Скопски македонски
албански
Coat of arms of Valandovo Municipality.svg Валандово MK.VA MK-10 Валандово 331 11.890 10.508 Југоисточен македонски
Coat of arms of Vasilevo Municipality.svg Василево MK.VL MK-11 Василево 231 12.122 10.552 Југоисточен македонски
Coat of arms of Vevčani Municipality.svg Вевчани MK.VV MK-12 Вевчани 35 2.433 2.359 Југозападен македонски
Coat of arms of Veles Municipality.svg Велес MK.VE MK-13 Велес 518 55.108 48.463 Вардарски македонски
Coat of arms of Vinica Municipality, Macedonia.svg Виница MK.NI MK-14 Виница 432 19.938 14.475 Источен македонски
Coat of arms of Vrapčište Municipality.svg Врапчиште MK.VH MK-16 Врапчиште 157 25.399 19.842 Полошки македонски
албански
турски
Coat of arms of Gazi Baba Municipality.svg Гази Баба[5] MK.GB MK-17 Гази Баба (населба) 92 72.617 69.626 Скопски македонски
Coat of arms of Gevgelija Municipality.svg Гевгелија MK.GV MK-18 Гевгелија 484 22.988 21.582 Југоисточен македонски
Coat of arms of Gostivar Municipality.svg Гостивар MK.GT MK-19 Гостивар 375 81.042 59.770 Полошки македонски
албански
турски
Grb-gradsko.jpg Градско MK.GR MK-20 Градско 291 3.760 3.233 Вардарски македонски
Grb-debar.jpg Дебар MK.DB MK-21 Дебар 85 19.542 15.412 Југозападен македонски
албански
Coat of arms of Debarca Municipality.svg Дебрца MK.DA MK-22 Белчишта 423 5.507 3.719 Југозападен македонски
Coat of arms of Delčevo Municipality.svg Делчево MK.DL MK-23 Делчево 423 17.505 13.585 Источен македонски
Coat of arms of Demir Kapija Municipality.svg Демир Капија MK.DK MK-24 Демир Капија 312 4.545 3.777 Вардарски македонски
Грб на Општина Демир Хисар.png Демир Хисар MK.DM MK-25 Демир Хисар 480 9.497 7.260 Пелагониски македонски
Coat of arms of Dojran Municipality.svg Дојран MK.SD MK-26 Стар Дојран 129 3.426 3.084 Југоисточен македонски
Coat of arms of Dolneni Municipality.svg Долнени MK.DE MK-27 Долнени 418 13.568 13.126 Пелагониски македонски
албански
Coat of arms of Ǵorče Petrov Municipality.svg Ѓорче Петров[6] MK.GP MK-29 Ѓорче петров (населба) 63 41.634 44.844 Скопски македонски
Coat of arms of Želino Municipality.svg Желино MK.ZE MK-30 Желино 201 24.390 18.988 Полошки македонски
албански
Coat of arms of Zelenikovo Municipality.svg Зелениково MK.ZK MK-32 Зелениково 177 4.077 3.361 Скопски македонски
албански
Coat of arms of Zrnovci Municipality.jpg Зрновци MK.ZR MK-33 Зрновци 52 3.264 2.086 Источен македонски
Coat of arms of Ilinden Municipality, Macedonia.svg Илинден MK.IL MK-34 Илинден (населба) 97 15.894 17.435 Скопски македонски
Coat of arms of Jegunovce Municipality.svg Јегуновце MK.JG MK-35 Јегуновце 174 10.790 8.895 Полошки македонски
албански
Coat of arms of Kavadarci Municipality.svg Кавадарци MK.AV MK-36 Кавадарци 998 38.741 35.733 Вардарски македонски
Coat of arms of Karbinci Municipality.svg Карбинци MK.KB MK-37 Карбинци 231 4.012 3.420 Источен македонски
Coat of arms of Karpoš Municipality.svg Карпош[7] MK.KX MK-38 Карпош (населби) 21 59.666 63.760 Скопски македонски
Coat of arms of Kisela Voda Municipality (2015).svg Кисела Вода[8] MK.VD MK-39 Кисела Вода (населба) 43 57.236 61.965 Скопски македонски
Coat of arms of Kičevo Municipality.png Кичево MK.KH MK-40 Кичево 838 56.734 39.669 Југозападен македонски
албански
Coat of arms of Konče Municipality.svg Конче MK.KN MK-41 Конче 233 3.536 2.725 Југоисточен македонски
Coat of arms of Kočani Municipality.svg Кочани MK.OC MK-42 Кочани 357 38.092 31.602 Источен македонски
Coat of arms of Kratovo Municipality.svg Кратово MK.KY MK-43 Кратово 375 10.441 7.545 Североисточен македонски
Coat of arms of Kriva Palanka Municipality.svg Крива Паланка MK.KZ MK-44 Крива Паланка 482 20.820 18.059 Североисточен македонски
Coat of arms of Krivogaštani Municipality.svg Кривогаштани MK.KG MK-45 Кривогаштани 88 6.150 5.167 Пелагониски македонски
Coat of arms of Kruševo Municipality.svg Крушево MK.KS MK-46 Крушево 190 9.684 8.385 Пелагониски македонски
албански
влашки
Coat of arms of Kumanovo Municipality.svg Куманово MK.UM MK-47 Куманово 432 105.484 98.104 Североисточен македонски
албански
Coat of arms of Lipkovo Municipality.jpg Липково MK.LI MK-48 Липково 270 27.058 22.308 Североисточен македонски
албански
Coat of arms of Lozovo Municipality.svg Лозово MK.LO MK-49 Лозово 166 2.858 2.264 Вардарски македонски
Coat of arms of Mavrovo and Rostuša Municipality.svg Маврово и Ростуше MK.MR MK-50 Ростуше 856 8.618 5.042 Полошки македонски
турски
Coat of arms of Makedonska Kamenica Municipality.svg Македонска Каменица MK.MK MK-51 Македонска Каменица 189 8.110 6.439 Источен македонски
Coat of arms of Makedonski Brod Municipality (2012).svg Македонски Брод MK.MD MK-52 Македонски Брод 875 7.141 5.889 Југозападен македонски
Coat of arms of Mogila Municipality.svg Могила MK.MG MK-53 Могила 255 6.710 5.283 Пелагониски македонски
Coat of arms of Negotino Municipality.svg Неготино MK.NG MK-54 Неготино 414 19.212 18.194 Вардарски македонски
Coat of arms of Novaci Municipality.svg Новаци MK.NV MK-55 Новаци 755 3.549 2.648 Пелагониски македонски
Coat of arms of Novo Selo Municipality (2014).svg Ново Село MK.NS MK-56 Ново Село 257 11.567 6.972 Југоисточен македонски
Coat of arms of Ohrid Municipality (2014).png Охрид MK.OD MK-58 Охрид 392 55.749 51.428 Југозападен македонски
Grb-petrovec.jpg Петровец MK.PE MK-59 Петровец 222 8.255 9.150 Скопски македонски
албански
Coat of arms of Pehčevo Municipality.svg Пехчево MK.PH MK-60 Пехчево 208 5.517 3.983 Источен македонски
Coat of arms of Plasnica Municipality.svg Пласница MK.PN MK-61 Пласница 54 4.545 4.222 Југозападен македонски
турски
Coat of arms of Prilep Municipality.svg Прилеп MK.PP MK-62 Прилеп 1.198 76.768 69.025 Пелагониски македонски
Coat of arms of Probištip Municipality.svg Пробиштип MK.PT MK-63 Пробиштип 326 16.193 13.417 Источен македонски
Coat of arms of Radoviš Municipality.svg Радовиш MK.RV MK-64 Радовиш 502 28.244 24.122 Југоисточен македонски
Coat of arms of Rankovce Municipality.svg Ранковце MK.RN MK-65 Ранковце 240 4.144 3.465 Североисточен македонски
Coat of arms of Resen Municipality.svg Ресен MK.RE MK-66 Ресен 549 16.825 14.373 Пелагониски македонски
Coat of arms of Rosoman Municipality.svg Росоман MK.RM MK-67 Росоман 133 4.141 3.796 Вардарски македонски
Coat of arms of Saraj Municipality.svg Сарај[9] MK.AJ MK-68 Сарај (населба) 230 35.408 38.399 Скопски македонски
албански
Грб на општина Свети Николе.jpg Свети Николе MK.SL MK-69 Свети Николе 483 18.497 15.320 Вардарски македонски
Coat of arms of Sopište Municipality.svg Сопиште MK.SS MK-70 Сопиште 223 5.656 6.713 Скопски македонски
албански
Coat of arms of Staro Nagoričane.svg Старо Нагоричане MK.NA MK-71 Старо Нагоричане 515 4.840 3.501 Североисточен македонски
српски
Coat of arms of Struga Municipality.svg Струга MK.UG MK-72 Струга 469 63.376 50.980 Југозападен македонски
албански
Coat of arms of Strumica Municipality.svg Струмица MK.RU MK-73 Струмица 311 54.676 49.995 Југоисточен македонски
Coat of arms of Studeničani Municipality.png Студеничани MK.SU MK-74 Студеничани 276 17.246 21.970 Скопски македонски
албански
Coat of arms of Tearce Municipality.svg Теарце MK.TR MK-75 Теарце 137 22.454 17.694 Полошки македонски
албански
Coat of arms of Tetovo Municipality, Macedonia.svg Тетово MK.ET MK-76 Тетово 262 86.580 84.770 Полошки македонски
албански
Coat of arms of Centar Municipality, Macedonia.svg Центар[10] MK.CE MK-77 Центар (населба) 9 45.412 43.893 Скопски македонски
Coat of arms of Centar Župa Municipality.svg Центар Жупа MK.CZ MK-78 Центар Жупа 107 6.519 3.720 Југозападен македонски
турски
Coat of arms of Čair Municipality.svg Чаир[11] MK.CI MK-79 Чаир (населба) 53 64.773 62.586 Скопски македонски
албански
Coat of arms of Čaška Municipality.svg Чашка MK.CA MK-80 Чашка 727 7.673 7.942 Вардарски македонски
албански
Coat of arms of Češinovo-Obleševo Municipality.svg Чешиново-Облешево MK.CH MK-81 Облешево 133 7.490 5.471 Источен македонски
Coat of arms of Čučer Sandevo Municipality.svg Чучер-Сандево MK.CS MK-82 Чучер-Сандево 215 8.493 9.200 Скопски македонски
албански
српски
Coat of arms of Štip Municipality.svg Штип MK.ST MK-83 Штип 583 47.796 44.866 Источен македонски
Coat of arms of Šuto Orizari Municipality, North Macedonia.svg Шуто Оризари[12] MK.SO MK-84 Шуто Оризари (населба) 6 22.017 25.726 Скопски македонски
ромски

Во март 2013 кон Кичево се припоиле следниве општини (горните податоци за Кичево се со вкупните податоци за сите пет поранешни општини):

Грб Општина HASC[13] ISO 3166-2:MK Седиште на општината Површина
(км2)[14]
Население
(2002)
Регион Општински службени јазици
Coat of arms of Vraneštica Municipality.png Вранештица MK.VC MK-15 Вранештица 109 1.322 Југозападен македонски
турски
Coat of arms of Drugovo Municipality.svg Другово MK.DR MK-28 Другово 383 3.249 Југозападен македонски
Coat of arms of Zajas Municipality.svg Зајас MK.ZA MK-31 Зајас 161 11.605 Југозападен македонски
албански
Coat of arms of Oslomej Municipality.png Осломеј MK.OS MK-57 Осломеј 137 10.420 Југозападен македонски
албански

Означени карти со врски[уреди | уреди извор]

Карта на општините во Македонија од 2013 година до денес
Карта на општините во Македонија од 2004 до 2013 година

Белешки[уреди | уреди извор]

^ Општини, вкупно 10, кои го сочинуваат Град Скопје
^ Хиерархиски административни поделбени кодови (HASC): поврзани со ISO поддржавните кодови

Наводи[уреди | уреди извор]

Поврзано[уреди | уреди извор]

Надворешни врски[уреди | уреди извор]

  • Министерство за локална самоуправа на Република Македонија
  • Заедница на единиците на локална самоуправа на Република Македонија
  • Државен завод за статистика на Република Македонија
  • „Општини во Македонија“. Statoids. (англиски) (англиски)