Општина Струмица (1965–1996)

Од Википедија — слободната енциклопедија
Струмица
општина
Држава Социјалистичка Федеративна Република Југославија (1965–1991)
Република Македонија (1991–1996)
Социјалистичка република Македонија (1965–1991)
Образувана1965
Укината1996
СедиштеСтрумица
Управа
 • Органопштинско собрание

Општина Струмицаопштина во Социјалистичка Република Македонија (1965–1991) односно Република Македонија (1991–1996).

Историјат[уреди | уреди извор]

Во јануари 1965 година е донесен нов Закон за подрачјата на општините во Социјалистичка Република Македонија, со кој се образувани 32 општини во Републиката. Во струмичката регија е образувана единствено општина Струмица, во чие подрачје се вклучени населените места од дотогашните општини Василево, Ново Село и Струмица. Според членот 6 од овој закон, собранието на новообразуваната општина Струмица започнува со работа на 1 февруари 1965 година, кога престануваат со работа собранијата на поранешните општини.

Административно-територијалната поделба на федерална Македонија од 1965 година останува во сила до административно-територијалната поделба на самостојна Македонија од 1996 година.

Подрачје[уреди | уреди извор]

Општина Струмица се наоѓала во југоисточниот дел на Југославија односно Македонија. Таа се граничела со тогашните општини Берово на север, Валандово на југ и Радовиш на запад. На исток од општина Струмица се наоѓала државната граница со Бугарија, а на југ со Грција.

Населени места

Општината била составена од следниве 74 населени места (по азбучен ред): Ангелци, Бадолен, Бајково, Баница, Банско, Барбарево, Белотино, Бориево, Борисово, Босилово, Варварица, Василево, Вељуса, Висока Маала, Владиевци, Водоча, Габрово, Гечерлија, Градошорци, Градско Балдовци, Дабиље, Добрејци, Доброшинци, Дорломбос, Дражево, Дрвош, Дукатино, Еднокуќево, Едрениково, Злешево, Зубово, Иловица, Колешино, Костурино, Куклиш, Кушкулија, Мемешли, Мокриево, Мокрино, Моноспитово, Муртино, Нивичино, Нова Маала, Ново Коњарево, Ново Село, Орманли, Петралинци, Пиперево, Попчево, Просениково, Раборци, Радово, Радичево, Рич, Робово, Сарај, Сачево, Свидовица, Седларци, Секирник, Смолари, Старо Балдовци, Старо Коњарево, Стиник, Струмица, Сушево, Сушица, Требичино, Три Води, Турново, Хамзали, Чанаклија, Чепели и Штука.

Население[уреди | уреди извор]

Населението во општината, по населени места, според пописите од 1961, 1971, 1981, 1991 и 1994 г.[1]
Попис 1961 1971 1981 1991 1994
Населено

место

Жители Жители Промена

во %

Жители Промена

во %

Жители Промена

во %

Жители Промена

во %

Ангелци 682 787 +15,3 840 +6,7 907 +7,9 893 -1,5
Бадолен 413 304 -26,3 13 -95,7 2 -84,6 2 0
Бајково 283 273 -3,5 65 -76,1 11 -83,0 5 -54,5
Баница 729 895 +22,7 1086 +21,3 1283 +18,1 1163 -9,3
Банско 1708 1825 +6,8 1874 +2,6 1964 +4,8 1872 -4,6
Барбарево 399 375 -6,0 191 -49,0 102 -46,5 85 -16,6
Белотино 175 127 -27,4 60 -52,7 51 -15 40 -21,5
Бориево 681 754 +10,7 793 +5,1 853 +7,5 889 +4,2
Борисово 343 415 +20,9 495 +19,2 483 -2,4 444 -8,0
Босилово 1433 1575 +9,9 1737 +10,2 1755 +1,0 1701 -3,0
Варварица 176 150 -14,7 29 -80,6 14 -51,7 2 -85,7
Василево 989 1332 +34,6 1784 +33,9 2105 +17,9 2050 -2,6
Вељуса 1825 1808 -0,9 1720 -4,8 1684 -2,0 1577 -6,3
Висока Маала 342 213 -37,7 297 +39,4 404 +36,0 410 +1,4
Владиевци 492 535 +8,7 636 +18,8 733 +15,2 723 -1,3
Водоча 249 255 +2,4 323 +26,6 339 +4,9 326 -3,8
Габрово 592 561 -5,2 486 -13,3 445 -8,4 428 -3,8
Гечерлија 269 333 +23,7 375 +12,6 376 +0,2 394 +4,7
Градошорци 768 1077 +40,2 1454 +35,0 1491 +2,5 1473 -1,2
Градско Балдовци 498 532 +6,8 651 +22,3 776 +19,2 732 -5,6
Дабиље 1549 1671 +7,8 1770 +5,9 1964 +10,9 1962 -0,1
Добрејци 743 1122 +51,0 1608 +43,3 1688 +4,9 1693 +0,2
Доброшинци 756 682 -9,7 897 +31,5 957 +6,6 885 -7,5
Дорломбос 273 305 +11,7 282 -7,5 274 -2,8 274 0
Дражево 604 650 +7,6 629 -3,2 573 -8,9 467 -18,4
Дрвош 566 639 +12,8 688 +7,6 699 +1,5 695 -0,5
Дукатино 387 426 +10,0 470 +10,3 480 +2,1 450 -6,2
Еднокуќево 501 504 +0,5 577 +14,4 668 +15,7 654 -2,0
Едрениково 282 322 +14,1 276 -14,2 230 -16,6 228 -0,8
Злешево 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зубово 580 657 +13,2 713 +8,5 733 +2,8 694 -5,3
Иловица 1557 1724 +10,7 2042 +18,4 1946 -4,7 1912 -1,7
Колешино 1240 1140 -8,0 1114 -2,2 1031 -7,4 880 -14,6
Костурино 1403 1626 +15,8 1530 -5,9 1403 -8,3 1235 -11,9
Куклиш 1786 2057 +15,1 2382 +15,7 2555 +7,2 2517 -1,4
Кушкулија 4 0 -100 0 0 0 0 0 0
Мемешли 95 105 +10,5 109 +3,8 122 +11,9 82 -32,7
Мокриево 1381 1471 +6,5 1497 +1,7 1484 -0,8 1324 -10,7
Мокрино 915 997 +8,9 984 -1,3 879 -10,6 781 -11,1
Моноспитово 1167 1205 +3,2 1515 +25,7 1704 +12,4 1645 -3,4
Муртино 1922 2175 +13,1 2202 +1,2 2214 +0,5 2159 -2,4
Нивичино 341 302 -11,4 61 -79,8 5 -91,8 0 -100
Нова Маала 622 540 -13,1 761 +40,9 814 +6,9 739 -9,2
Ново Коњарево 574 750 +30,6 1130 +50,6 1205 +6,6 1040 -13,6
Ново Село 1833 2143 +16,9 2562 +19,5 2829 +10,4 2692 -4,8
Орманли 80 80 0 87 +8,7 102 +17,2 94 -7,8
Петралинци 330 420 +27,2 588 +40 585 -0,5 600 +2,5
Пиперево 976 1018 +4,3 1201 +17,9 1311 +9,1 1300 -0,8
Попчево 625 707 +13,1 553 -21,7 460 -16,8 443 -3,6
Просениково 984 1170 +18,9 1377 +17,6 1493 +8,4 1500 +0,4
Раборци 131 155 +18,3 130 -16,1 109 -16,1 112 +2,7
Радово 593 679 +14,5 762 +12,2 882 +15,7 884 +0,2
Радичево 407 543 +33,4 571 +5,1 592 +3,6 582 -1,6
Рич 535 491 -8,2 360 -26,6 376 +4,4 365 -2,9
Робово 627 628 +0,1 635 +1,1 586 -7,7 576 -1,7
Сарај 581 712 +22,5 840 +17,9 879 +4,6 940 +6,9
Сачево 637 579 -9,1 570 -1,5 569 -0,1 554 -2,6
Свидовица 326 364 +11,6 358 -1,6 371 +3,6 352 -5,1
Седларци 280 322 +15 337 +4,6 358 +6,2 334 -6,7
Секирник 966 1147 +18,7 1222 +6,5 1240 +1,4 1198 -3,3
Смолари 963 986 +2,3 913 -7,4 810 -11,2 628 -22,4
Старо Балдовци 181 189 +4,4 205 +8,4 267 +30,2 262 -1,8
Старо Коњарево 742 847 +14,1 887 +4,7 900 +1,4 616 -31,5
Стиник 399 341 -14,5 227 -33,4 129 -43,1 113 -12,4
Струмица 15949 23034 +44,4 29263 +27,0 34396 +17,5 34067 -0,9
Сушево 518 648 +25,0 725 +11,8 748 +3,1 745 -0,4
Сушица 1659 1852 +11,6 1941 +4,8 1931 -0,5 1813 -6,1
Требичино 274 201 -26,6 81 -59,7 35 -56,7 26 -25,7
Три Води 194 121 -37,6 34 -71,9 25 -26,4 16 -36
Турново 925 1066 +15,2 1118 +4,8 1179 +5,4 929 -21,2
Хамзали 303 81 -73,2 38 -53,0 26 -31,5 20 -23,0
Чанаклија 496 413 -16,7 546 +32,2 557 +2,0 569 +2,1
Чепели 44 26 -40,9 0 -100 0 0 0 0
Штука 639 749 +17,2 785 +4,8 856 +9,0 822 -3,9
Вкупно 65 491 76 908 +17,4 87 062 +13,2 94 007 +7,9 90 677 -3,5

Наводи[уреди | уреди извор]

  1. МакСтат база на податоци Архивирано на 10 јануари 2023 г., Државен завод за статистика на Република Северна Македонија.