Врховен суд на Република Македонија

Од Википедија — слободната енциклопедија
Врховен суд на Република Македонија
Основан1945
НадлежностМакедонија
МестоположбаСкопје, Македонија
Мрежно местоwww.vsrm.mk
Претседател
МоменталноБеса Адеми
Од12 февруари 2021

Врховниот суд на Република Македонија е највисокиот суд во Република Македонија кој обезбедува униформност во имплементацијата на законите од страна на судовите. Одлуките на Врховниот суд според Уставот на Република Македонија се конечки и извршни.

Врховниот суд на Република Македонија е сместен на ул. Крсте Мисирков бб во Скопје.

Надлежност на Врховниот суд[уреди | уреди извор]

Зградата во која е сместен Врховниот суд во Скопје

Врховниот суд, како највисок суд во државата, е надлежен:[1]

 • да решава во втор степен против одлуките на своите совети кога тоа е определено со закон;
 • да решава во трет и последен степен по жалбите против одлуките на апелационите судови;
 • да решава по вонредно правни лекови против правосилните одлуки на судовите и одлуките на своите совети кога тоа е определено со закон;
 • да решава за судир на надлежност меѓу основните судови од подрачјето на различни апелациони судови, судир на надлежности меѓу апелационите судови, судир на надлежност меѓу Управниот суд и друг суд, судир на надлежност меѓу Вишиот управен суд и друг суд и да решава за месна надлежност кај овие судови;
 • да одлучува по барање на странките и другите учесници во постапката за повреда на правото на судење во разумен рок, во постапка утврдена со закон пред судовите во Република Македонија во согласност со правилата и принципите утврдени со Европската конвенција на човекови права и
 • да врши други работи определени со закон.

Состав на Врховниот суд[уреди | уреди извор]

Во моментов судии во Врховниот суд се:

 • Лидија Неделкова - Претседател
 • Зирап Лимани
 • Васил Грчев
 • Николчо Николовски
 • Киро Здравев
 • Невена Крцковска - Малинковска
 • Милка Ристова
 • Јово Вангеловски
 • Мирјана Радевска - Стефкова
 • Беса Адеми
 • Светлана Трајчовска
 • Ристо Кетевеновски
 • Емилија Илиевска
 • Фаик Арслани
 • Милка Стефкова
 • Д-р Марика Матеска
 • Лидија Тасева
 • Снежана Ѓорѓиеска - Зекирија
 • Д-р Џемали Саити
 • Исамедин Лимани
 • Оливера Китанова - Мицевска
 • Соња Груевска
 • Лидија Таневска - Јадровска

Наводи[уреди | уреди извор]