Општини во Малта

Од Википедија — слободната енциклопедија
Карта на општините во Малта

Малта е поделена на 68 општини, наречени „месни совети“ (малтешки: kunsilli lokali). Општините се единствената административна единица во земјата. Шесте окрузи и трите региони служат само за статистички цели.

Општините во земјата се следниве:[1]

Бр. на
карта
Грб Општина Малтешки назив Површина
(км²)
Население
(2005)
ISO
Краток Полн
Остров Малта
1 Атард Attard Il-Kunsill Lokali ta' Ħ'Attard 6,6 10.200 MT-01
13 Ашак Għaxaq Il-Kunsill Lokali ta' Ħal Għaxaq 3,9 4.400 MT-11
2 Балцан Balzan Il-Kunsill Lokali ta' Ħal Balzan 0,6 3.800 MT-02
3 Биргу
(Чита Виториоза)
Birgu Il-Kunsill Lokali tal-Birgu
(Ċittà Vittoriosa)
0,5 2.700 MT-03
5 Бирзебуџа Birżebbuġa Il-Kunsill Lokali ta' Birżebbuġa 9,2 8.700 MT-05
4 Биркиркара Birkirkara Il-Kunsill Lokali ta' Birkirkara 2,7 21.900 MT-04
6 Бормла
(Чита Коспикуа)
Bormla Il-Kunsill Lokali ta' Bormla
(Ċittà Cospicua)
6,2 5.700 MT-06
49 Валета
(Чита Умилисима)
Valletta Il-Kunsill Lokali tal-Belt Valletta
(Ċittà Umillisima)
0,8 6.300 MT-49
12 Гаргур Għargħur Il-Kunsill Lokali ta' Ħal Għargħur 2,0 2.400 MT-10
11 Гзира Gżira Il-Kunsill Lokali tal-Gżira 1,0 7.300 MT-13
10 Гудја Gudja Il-Kunsill Lokali tal-Gudja 2,3 2.900 MT-12
7 Дингли Dingli Il-Kunsill Lokali ta' Ħad-Dingli 5,7 3.300 MT-07
51 Забар
(Чита Хомпеш)
Żabbar Il-Kunsill Lokali ta' Ħaż-Żabbar
(Ċittà Hompesch)
5,3 14.700 MT-51
52 Зебуџ
(Чита Роан)
Żebbuġ Il-Kunsill Lokali ta' Ħaż-Żebbuġ
(Ċittà Rohan)
8,7 11.300 MT-52
53 Зеjтун
(Чита Беланд)
Żejtun Il-Kunsill Lokali taż-Żejtun
(Ċittà Beland)
5,4 11.400 MT-53
54 Зурик Żurrieq Il-Kunsill Lokali taż-Żurrieq 8,5 9.800 MT-54
15 Иклин Iklin Il-Kunsill Lokali tal-Iklin 1,7 3.200 MT-15
17 Калкара Kalkara Il-Kunsill Lokali tal-Kalkara 1,8 2.900 MT-17
18 Киркоп Kirkop Il-Kunsill Lokali ta' Ħal Kirkop 1,1 2.200 MT-18
35 Корми
(Чита Пинто)
Qormi Il-Kunsill Lokali ta' Ħal Qormi
(Ċittà Pinto)
5,0 16.600 MT-35
36 Кренди Qrendi Il-Kunsill Lokali tal-Qrendi 4,9 2.500 MT-36
19 Лија Lija Il-Kunsill Lokali ta' Ħal Lija 1,1 2.800 MT-19
20 Лука Luqa Il-Kunsill Lokali ta' Ħal Luqa 6,7 6.100 MT-20
21 Марса Marsa Il-Kunsill Lokali tal-Marsa 2,8 5.300 MT-21
22 Марсаскала Marsaskala Il-Kunsill Lokali ta' Marsaskala 5,4 9.300 MT-22
23 Марсашлок Marsaxlokk Il-Kunsill Lokali ta' Marsaxlokk 4,7 3.200 MT-23
24 Мдина
(Чита Нотабиле)
Mdina Il-Kunsill Lokali tal-Imdina
(Ċittà Notabile)
0,9 300 MT-24
25 Мелиеха Mellieħa Il-Kunsill Lokali tal-Mellieħa 22,6 7.700 MT-25
28 Мкаба Mqabba Il-Kunsill Lokali tal-Imqabba 2,6 3.000 MT-28
27 Моста Mosta Il-Kunsill Lokali tal-Mosta 6,8 18.400 MT-27
29 Мсида Msida Il-Kunsill Lokali tal-Imsida 1,7 7.600 MT-29
30 Мтарфа Mtarfa Il-Kunsill Lokali tal-Imtarfa 0,7 2.400 MT-30
26 Мџар Mġarr Il-Kunsill Lokali tal-Imġarr 16,1 3.000 MT-26
31 Нашар Naxxar Il-Kunsill Lokali tan-Naxxar 11,6 12.000 MT-31
32 Паола Paola Il-Kunsill Lokali ta' Paola 2,5 8.800 MT-32
33 Пемброк Pembroke Il-Kunsill Lokali ta' Pembroke 2,3 2.900 MT-33
34 Пита Pietà Il-Kunsill Lokali ta' Tal-Pietà 0,5 3.800 MT-34
37 Рабат Rabat Il-Kunsill Lokali tar-Rabat 26,6 11.500 MT-37
41 Сан Павл ил-Бахар San Pawl il-Baħar Il-Kunsill Lokali ta' San Pawl il-Baħar 14,5 13.400 MT-41
39 Сан Џилјан San Ġiljan Il-Kunsill Lokali ta' San Ġiljan 1,7 7.800 MT-39
40 Сан Џуан San Ġwann Il-Kunsill Lokali ta' San Ġwann 2,6 12.700 MT-40
43 Санта Венера Santa Venera Il-Kunsill Lokali ta' Santa Venera 0,9 6.100 MT-43
42 Санта Лучија Santa Luċija Il-Kunsill Lokali ta' Santa Luċija 0,7 3.200 MT-42
38 Сафи Safi Il-Kunsill Lokali ta' Ħal Safi 2,3 1.900 MT-38
46 Свики Swieqi Il-Kunsill Lokali tas-Swieqi 3,1 8.200 MT-46
16 Сенглеја
(Чита Инвикта)
Senglea Il-Kunsill Lokali tal-Isla
(Ċittà Invicta)
0,2 3.100 MT-16
44 Сиџиви
(Чита Фердинанд)
Siġġiewi Il-Kunsill Lokali tas-Siġġiewi
(Ċittà Ferdinand)
19,9 7.900 MT-44
45 Слима Sliema Il-Kunsill Lokali ta' Tas-Sliema 1,3 13.200 MT-45
47 Та Шбиш Ta' Xbiex Il-Kunsill Lokali ta' Ta' Xbiex 0,3 6.400 MT-48
48 Таршин Tarxien Il-Kunsill Lokali ta' Ħal Tarxien 0,9 7.600 MT-47
8 Фгура Fgura Il-Kunsill Lokali tal-Fgura 1,1 11.300 MT-08
9 Флоријана Floriana Il-Kunsill Lokali tal-Floriana 0,9 2.200 MT-09
14 Хамрун Ħamrun Il-Kunsill Lokali tal-Ħamrun 1,1 9.500 MT-14
50 Шајра Xgħajra Il-Kunsill Lokali tax-Xgħajra 1,0 1.600 MT-50
Остров Гоцо
56 Ајнсилем Għajnsielem Il-Kunsill Lokali t’Għajnsielem 7,2 2.600 MT-56
57 Арб Għarb Il-Kunsill Lokali tal-Għarb 4,6 1.100 MT-57
58 Асри Għasri Il-Kunsill Lokali tal-Għasri 5,0 400 MT-58
63 Викторија
(Чита Виторија)
Victoria Il-Kunsill Lokali tar-Rabat Għawdex
(Ċittà Vittoria)
2,9 6.400 MT-65
68 Зебуџ Żebbuġ Il-Kunsill Lokali taż-Żebbuġ Għawdex 7,6 1.800 MT-68
62 Кала Qala Il-Kunsill Lokali tal-Qala 5,9 1.700 MT-62
59 Керчем Kerċem Il-Kunsill Lokali ta' Ta' Kerċem 5,5 1.700 MT-59
60 Муншар Munxar Il-Kunsill Lokali tal-Munxar 2,8 1.000 MT-60
61 Надур Nadur Il-Kunsill Lokali tan-Nadur 7,2 4.200 MT-61
64 Сан Лавренц San Lawrenz Il-Kunsill Lokali ta' San Lawrenz 3,6 600 MT-63
65 Санат Sannat Il-Kunsill Lokali ta' Ta' Sannat 3,8 2.000 MT-64
55 Фонтана Fontana Il-Kunsill Lokali tal-Fontana 0,5 900 MT-55
66 Шаара Xagħra Il-Kunsill Lokali tax-Xagħra 2,5 400 MT-66
67 Шевкија Xewkija Il-Kunsill Lokali tax-Xewkija 4,5 3.100 MT-67

Поврзано[уреди | уреди извор]

Наводи[уреди | уреди извор]

  1. Зборот Ħal во полното име се јавува како кратенка на Raħal — „село, паланка“.

Надворешни врски[уреди | уреди извор]

Предлошка:Општини во Малта