Општина Новаци

Од Википедија — слободната енциклопедија
Прејди на: содржини, барај

Општина Новаци е општина во Јужна Македонија. Центар на општината е селото Новаци.

Новаци

Map of Novaci Municipality.svg

Знаме на Општина Новаци Грб на Општина Новаци
Знаме Грб
Општи податоци
Седиште Новаци
Површина 753,53 км²
Демографија
Население 3.549 жители
- проценка од 30.06.2014 3.204[1] жители
Густина на население 4,71 жит/км²
Населени места
Локална управа
Градоначалник Лазар Котевски
Совет 9 члена
Контактни податоци
Адреса на седиште Општина Новаци 7211 Новаци
Телефон 047 203-060
Факс 047 203-060
Портал Службен портал
Е-пошта е-пошта
Карта на општина Новаци со селските атари.
Демографска карта на општина Новаци со селските атари.

Географиja[уреди | уреди извор]

Општината Новаци се наоѓа на Јужниот дел на Македонија, го зафаќа југоисточниот дел на Пелагониската рамнина, централниот дел на течението на Црна Река, битолскиот дел на Мариово и пограничниот дел со Грција на потегот на планината Ниџе. Општина Новаци на север граничи со општина Прилеп и општина Могила на запад со општина Битола и на јужниот и источниот дел со Грција во должина на гранична линија од околу 60 км.

Општина Новаци условно може да се подели на рамничарски и ридско-планински и пограничен дел. Рамничарско-Пелагонискиот дел е релативно стопански развиен регион. Општина Новаци располага со извонреден потенцијал на природни богатсва како предуслов за развој на стопансвото. Имено во централниот дел на Општината се наоѓа најголемиот басен за јаглен -Суводол, потоа трите централи на РЕК “Битола“ во моментот постојат 8 наоѓалишта за експлоатација на минерална вода и гасови, две наоѓалишта за експлоатација на песок чакал, кварц и други неметали. На територијата на општина Новаци дел од стопанските активности ги извршува најголемиот земјоделски комбинат во Македонија- ЗК Пелагонија и вкупната аграрна површина во Општината е околу 70.000.ха од кои на на обработлива отпаѓа 23.000 ха, пасишта 30.000 ха и шуми 17.000 ха кое нешто е инзвореден предуслов за развој на земјоделието, сточарството и производството на здрава храна. Особено во последниот период подем добива одгледувањето на крупен добиток и токму во тој правец го гледаме и понатамошниот развој, но поради слабата економска моќ на населенито и немање соодветни поволни кредити овој сектор не е доволно искористен. Во последно време, во соработка со соседните општини, се поприсутно е размислувањето за отворање на преработувачки објекти за градинарски и сточарско-живаинарски производи за што постојат извонредни предуслови за обезбедување на суровини. За обезбедување на поголеми приноси во овој сектор неопходно е решавање на проблемот со наводнување и одводнување на земјоделските површини. За истото покренавме иницијатива до Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство но поради немање на финансиски средства работите се оставени сѐ уште само на добра идеа. За решавање на овие проблеми, пред се за развој на земјоделието, потребно е обезбедување на поволни и квалитетни кредити и помош од државата.


Историja[уреди | уреди извор]

Економија[уреди | уреди извор]

Во однос на природнте богатсва и производсво на еколошки здрава храна уште поповолна е ситуацијата во ридско планискиот дел од Општината. Имено Мариовскиот дел на Општината е еден од еколошки најчистите региони во Македонија, регион кој располага со огромни површини на пасишта, шуми,води, разновидниста на животинскиот и растителниот свет како предуслов за развој на сточарсвото, пчеларство, билкарство и други капацитети за производсво на еколоШки здрава храна. Со своите специфични културно- историски, геогравски и природни карактеристики , овој регион пружа изворедни можности за развој на селскиот туризам, спортскиот лов и риболов и др.

Демографија[уреди | уреди извор]

Со цел да го поттикне наталитетот, Општината Новаци доделува парична помош од 30.000 денари за секој склучен брак, а за секое новородено бебе дава помош од 5.000 денари.[2]

Општествени институции[уреди | уреди извор]

Инфраструктура[уреди | уреди извор]

Регионални патни правци во општината се:

 • Р-509 - Битола-Новаци Маково-Старавина во вкупна должина од 53 км (40 се асфалтирани, од Рапеш до Старавина во должина од 13 км се само тампонирани)
 • Р-510 - врска М-5-Кременица-Бач-Скочивир-Старавина во вкупна должина од 55 км (30 км е асфалтиран, 25 км е макадам).
 • Р-120 -Тополчани-Добрушево-Новаци-Брод во вкупна должина од 40 км (22 се асфалтирани, 18 км на потегот до Новаци е макадам).
 • Р-531 - Брод-Гнеотино во должина од 11 км е земјен пат


Локалната патна мрежа:

 • 20,5 км асфалтирани патишта
 • 25 км тампонирани
 • 91 км земјен пат


Локални улици:

 • 13 км асфалт
 • 6 км тампонирани
 • 58 км земјен пат.


Инфраструктурни објекти за водоснабдување :

С.Новаци, Добромири и Рибарци се поврзани на водоводната мрежа од водоводот на град Битола.

Во селата Горно Агларци, Долно Агларци, Далбеговци, Гермијан, Бач, Живојно, Брод и Скочивир изградена е локална водовона мрежа со резервоари со пумпи.

Селата Старавина, Градежница, Будимерци и Зовиќ приклучени се на регионалниот водовод „Мариово“,

Селата Рапеш, Маково, Орле и Груништа имаат локални водоводи.


Населените места во општина Новаци покриени се со телефонска мрежа, а со исклучок на с.Брник и Груништа во останатите има електрична мрежа.

Културни и природни знаменитости[уреди | уреди извор]

Општината Новаци е позната по тоа што има повеќе цркви од населени места: во општината има 41 село, а наспроти тоа, има 51 црква и 15 манастири.[3]

Меѓународна соработка[уреди | уреди извор]

Редовни настани[уреди | уреди извор]

Личности[уреди | уреди извор]

Образование и здравство[уреди | уреди извор]

Во општина Новаци има едно Центарлно основно училиште во Новаци со подрачни училишта во с. Добромири, Рибарци, Горно Агларци и Маково. Во с. Бач постои подрачно училиште кое е под ЦОУ с. Бистрица.


Во склопот на општината постојат повеќе здравствените амбуланти и тоа во следните населени места: Новаци, Бач, Маково и Старавина.

Иселеништво[уреди | уреди извор]

Надворешни врски[уреди | уреди извор]


 1. „Процени на населението на 30.06.2014 и 31.12.2014 според полот и возраста, по општини и по статистичките региони (HTEC 3 - 2007 година)“ (на македонски). Скопје: Државен завод за статистика на Република Македонија. јули 2015. http://www.stat.gov.mk/publikacii/2.4.15.10.pdf. конс. 26 јануари 2016 г. 
 2. „Црна го потопи и храмот „Пресвета Богородица“ во Пелагонија“, Дневник, година XIX, број 5685, петок, 6 февруари 2015, стр. 17.
 3. „Црна го потопи и храмот „Пресвета Богородица“ во Пелагонија“, Дневник, година XIX, број 5685, петок, 6 февруари 2015, стр. 17.