Википедија:Уредувачки денови 2020

Од Википедија — слободната енциклопедија
Кратенки:
ВП:УД

Во текот на 2020 година биле одржани 80 уредувачки денови. Уредувачките денови биле изведени во текот на еден ден од 24 часа, со почеток во 00:00 и крај во 23:59 истиот ден. Предвид биле земени сите создадени или подобрени статии и предлошки на зададената тема од корисници на Википедија на македонски јазик кои ги пријавиле во уредувачкиот ден.

Напомена: Заради избегнување на спротивставени уредувања и пишување на иста статија од двајца или повеќе корисници на Википедија на македонски јазик, секој заинтересиран учесник било пожелно да го пријави своето учество и да избере кои статии ќе ги уредува!

Одржани денови[уреди извор]

Ескимско-алеутски јазици[уреди извор]

Уредувачки ден „Ескимско-алеутски јазици“
Уредувачки ден „Ескимско-алеутски јазици“

На 5 март 2020 година е одржан уредувачки ден на тема „Ескимско-алеутски јазици“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за ескимско-алеутските јазици можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Иван Ж
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Македонки[уреди извор]

Уредувачки ден „Македонки“
Уредувачки ден „Македонки“

На 8 март 2020 година е одржан уредувачки ден на тема „Македонки“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за Македонките било препорачано да се користи Македонската енциклопедија, односно:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Ehrlich91
2 Kiril Simeonovski
3 Тиверополник
4 Иван Ж
5 Dandarmkd
6 P.Nedelkovski
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Американски староседелски народи[уреди извор]

Уредувачки ден „Американски староседелски народи“
Уредувачки ден „Американски староседелски народи“

На 17 март 2020 година е одржан уредувачки ден на тема „Американски староседелски народи“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за американските староседелски народи можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Иван Ж
2 П.Неделковски
3 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Сојузни држави во Мексико[уреди извор]

Уредувачки ден „Сојузни држави во Мексико“
Уредувачки ден „Сојузни држави во Мексико“

На 19 март 2020 година е одржан уредувачки ден на тема „Сојузни држави во Мексико“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за сојузните држави во Мексико можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Идеологист
2 Тиверополник
3 Dandarmkd
4 П.Неделковски
5 Marijaz22
6 Иван Ж
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Сибирски староседелски народи[уреди извор]

Уредувачки ден „Сибирски староседелски народи“
Уредувачки ден „Сибирски староседелски народи“

На 24 март 2020 година е одржан уредувачки ден на тема „Сибирски староседелски народи“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за сибирските староседелски народи можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 Иван Ж
3 Marijaz22
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Химни на европски држави[уреди извор]

Уредувачки ден „Химни на европски држави“
Уредувачки ден „Химни на европски држави“

На 26 март 2020 година е одржан уредувачки ден на тема „Химни на европски држави“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за химните на европските држави можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Иван Живковиќ
2 Тиверополник
3 Dandarmkd
4 Ehrlich91
5 Идеологист
6 П.Неделковски
7 Hristijan Kicho
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Знамиња на сојузни држави во САД[уреди извор]

Уредувачки ден „Знамиња на сојузни држави во САД“
Уредувачки ден „Знамиња на сојузни држави во САД“

На 31 март 2020 година е одржан уредувачки ден на тема „Знамиња на сојузни држави во САД“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за знамињата на сојузните држави во САД можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Иван Живковиќ
2 Dandarmkd
3 P.Nedelkovski
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Комедија дел арте[уреди извор]

Уредувачки ден „Комедија дел арте“
Уредувачки ден „Комедија дел арте“

На 2 април 2020 година е одржан уредувачки ден на тема „Комедија дел арте“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите поврзани со Комедија дел арте можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 P.Nedelkovski
2 Dandarmkd
3 Иван Ж
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Роми[уреди извор]

Уредувачки ден „Роми“
Уредувачки ден „Роми“

На 8 април 2020 година е одржан уредувачки ден на тема „Роми“. Потфатот бил дел од иницијативата за одбележување на Меѓународниот ден на Ромите во 2020 година во повеќе земји во светот, поттикната од страна на Викимедија Србија, којашто имала за цел создавање содржини за поголема покриеност на темите поврзани со Ромите и ромската култура на Википедија.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за и во врска со Ромите било препорачано да се користи потсписокот на предложени личности во рамки на глобалната иницијатива „Меѓународен ден на Ромите 2020“.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Иван Ж
2 Тиверополник
3 Hristijan Kicho
4 Kiril Simeonovski
5 Dandarmkd
6 Marijaz22
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Европски фудбалски репрезентации[уреди извор]

Уредувачки ден „Европски фудбалски репрезентации“
Уредувачки ден „Европски фудбалски репрезентации“

На 14 април 2020 година е одржан уредувачки ден на тема „Европски фудбалски репрезентации“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за европските фудбалски репрезентации можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Carshalton
2 Тиверополник
3 Иван Ж
4 Dandarmkd
5 P.Nedelkovski
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Добитници на Нобеловата награда за мир[уреди извор]

Уредувачки ден „Добитници на Нобеловата награда за мир“
Уредувачки ден „Добитници на Нобеловата награда за мир“

На 21 април 2020 година е одржан уредувачки ден на тема „Добитници на Нобеловата награда за мир“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за добитниците на Нобеловата награда за мир можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 Иван Ж
3 П.Неделковски
4 Тиверополник
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Светски прваци во Формула 1[уреди извор]

Уредувачки ден „Светски прваци во Формула 1“
Уредувачки ден „Светски прваци во Формула 1“

На 23 април 2020 година е одржан уредувачки ден на тема „Светски прваци во Формула 1“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за светските прваци во Формула 1 можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Иван Ж
2 П.Неделковски
3 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Интерпункциски знаци[уреди извор]

Уредувачки ден „Интерпункциски знаци“
Уредувачки ден „Интерпункциски знаци“

На 28 април 2020 година е одржан уредувачки ден на тема „Интерпункциски знаци“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за интерпункциските знаци можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Тиверополник
2 Иван Ж
3 Dandarmkd
4 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Кантони во Швајцарија[уреди извор]

Уредувачки ден „Кантони во Швајцарија“
Уредувачки ден „Кантони во Швајцарија“

На 30 април 2020 година е одржан уредувачки ден на тема „Кантони во Швајцарија“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за кантоните во Швајцарија можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 P.Nedelkovski
3 Иван Ж
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Македонска граматика[уреди извор]

Уредувачки ден „Македонска граматика“
Уредувачки ден „Македонска граматика“

На 5 мај 2020 година е одржан уредувачки ден на тема „Македонска граматика“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите поврзани со македонската граматика било препорачано да се користат следните материјали:

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Иван Ж
2 П.Неделковски
3 Dandarmkd
4 Fsimeski
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Добитници на Прицкеровата награда[уреди извор]

Уредувачки ден „Добитници на Прицкеровата награда“
Уредувачки ден „Добитници на Прицкеровата награда“

На 7 мај 2020 година е одржан уредувачки ден на тема „Добитници на Прицкеровата награда“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за добитниците на Прицкеровата награда можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Иван Ж
2 Тиверополник
3 Chnitke
4 Dandarmkd
5 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Департмани во Франција[уреди извор]

Уредувачки ден „Департмани во Франција“
Уредувачки ден „Департмани во Франција“

На 12 мај 2020 година е одржан уредувачки ден на тема „Департмани во Франција“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за департманите во Франција можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Иван Ж
3 Dandarmkd
 1. Орн (Н)
 2. Гар (Н)
 3. Жер (Н)
 4. Изер (Н)
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Подземни железници[уреди извор]

Уредувачки ден „Подземни железници“
Уредувачки ден „Подземни железници“

На 14 мај 2020 година е одржан уредувачки ден на тема „Подземни железници“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за подземните железници можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Иван Ж
2 Тиверополник
3 П.Неделковски
4 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Светски првенства во кошарка[уреди извор]

Уредувачки ден „Светски првенства во кошарка“
Уредувачки ден „Светски првенства во кошарка“

На 20 мај 2020 година е одржан уредувачки ден на тема „Светски првенства во кошарка“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите поврзани со светските првенства во кошарка можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 Иван Ж
3 Тиверополник
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Покраини во Индонезија[уреди извор]

Уредувачки ден „Покраини во Индонезија“
Уредувачки ден „Покраини во Индонезија“

На 26 мај 2020 година е одржан уредувачки ден на тема „Покраини во Индонезија“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за покраините во Индонезија можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Иван Ж
2 Dandarmkd
3 Тиверополник
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Христијански крстови[уреди извор]

Уредувачки ден „Христијански крстови“
Уредувачки ден „Христијански крстови“

На 28 мај 2020 година е одржан уредувачки ден на тема „Христијански крстови“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за христијанските крстови можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Тиверополник
2 Dandarmkd
3 Иван Ж
4 Macedonian
5 Chnitke
6 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Управни единици во Кина[уреди извор]

Уредувачки ден „Управни единици во Кина“
Уредувачки ден „Управни единици во Кина“

На 2 јуни 2020 година е одржан уредувачки ден на тема „Управни единици во Кина“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за управните единици во Кина можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 Иван Ж
3 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Покраини во Шпанија[уреди извор]

Уредувачки ден „Покраини во Шпанија“
Уредувачки ден „Покраини во Шпанија“

На 9 јуни 2020 година е одржан уредувачки ден на тема „Покраини во Шпанија“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за покраините во Шпанија можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Иван Ж
2 Dandarmkd
3 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Писма[уреди извор]

Уредувачки ден „Писма“
Уредувачки ден „Писма“

На 11 јуни 2020 година е одржан уредувачки ден на тема „Писма“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за писмата можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 Иван Ж
3 Chnitke
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Вулкани во Средна Америка[уреди извор]

Уредувачки ден „Вулкани во Средна Америка“
Уредувачки ден „Вулкани во Средна Америка“

На 17 јуни 2020 година е одржан уредувачки ден на тема „Вулкани во Средна Америка“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за вулканите во Средна Америка можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Тиверополник
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Бројни системи[уреди извор]

Уредувачки ден „Бројни системи“
Уредувачки ден „Бројни системи“

На 23 јуни 2020 година е одржан уредувачки ден на тема „Бројни системи“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за бројните системи можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Иван Ж
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Староегипетски династии[уреди извор]

Уредувачки ден „Староегипетски династии“
Уредувачки ден „Староегипетски династии“

На 25 јуни 2020 година е одржан уредувачки ден на тема „Староегипетски династии“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за староегипетските династии можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 Royalcatlover
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Хиндуистички списи[уреди извор]

Уредувачки ден „Хиндуистички списи“
Уредувачки ден „Хиндуистички списи“

На 30 јуни 2020 година е одржан уредувачки ден на тема „Хиндуистички списи“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за хиндуистичките списи можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Иван Ж
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Облаци[уреди извор]

Уредувачки ден „Облаци“
Уредувачки ден „Облаци“

На 2 јули 2020 година е одржан уредувачки ден на тема „Облаци“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за облаците можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Иван Ж
2 Dandarmkd
3 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Чувства[уреди извор]

Уредувачки ден „Чувства“
Уредувачки ден „Чувства“

На 7 јули 2020 година е одржан уредувачки ден на тема „Чувства“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за чувствата можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 BlueEagle1
2 Иван Ж
3 Тиверополник
4 П.Неделковски
5 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Археолошки наоѓалишта во Прилепско[уреди извор]

Уредувачки ден „Археолошки наоѓалишта во Прилепско“
Уредувачки ден „Археолошки наоѓалишта во Прилепско“

На 9 јули 2020 година е одржан уредувачки ден на тема „Археолошки наоѓалишта во Прилепско“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за археолошките наоѓалишта во Прилепско било препорачано да се користи извадок од следната книга којашто е достапна на Википедија на македонски јазик:

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следниот список на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Chnitke
2 Иван Ж
3 Royalcatlover
4 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Изборни системи[уреди извор]

Уредувачки ден „Изборни системи“
Уредувачки ден „Изборни системи“

На 14 јули 2020 година е одржан уредувачки ден на тема „Изборни системи“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за изборните системи можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Тиверополник
2 Иван Ж
3 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Археолошки наоѓалишта во Велешко[уреди извор]

Уредувачки ден „Археолошки наоѓалишта во Велешко“
Уредувачки ден „Археолошки наоѓалишта во Велешко“

На 16 јули 2020 година е одржан уредувачки ден на тема „Археолошки наоѓалишта во Велешко“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за археолошките наоѓалишта во Велешко било препорачано да се користи извадок од следната книга којашто е достапна на Википедија на македонски јазик:

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следниот список на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 Chnitke
3 П.Неделковски
4 Royalcatlover
5 Ehrlich91
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Европски санџаци[уреди извор]

Уредувачки ден „Европски санџаци“
Уредувачки ден „Европски санџаци“

На 22 јули 2020 година е одржан уредувачки ден на тема „Европски санџаци“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за европските санџаци можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Тиверополник
2 Иван Ж
3 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Археолошки наоѓалишта во Пробиштипско[уреди извор]

Уредувачки ден „Археолошки наоѓалишта во Пробиштипско“
Уредувачки ден „Археолошки наоѓалишта во Пробиштипско“

На 28 јули 2020 година е одржан уредувачки ден на тема „Археолошки наоѓалишта во Пробиштипско“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за археолошките наоѓалишта во Пробиштипско било препорачано да се користи извадок од следната книга којашто е достапна на Википедија на македонски јазик:

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следниот список на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Chnitke
3 Dandarmkd
4 Ehrlich91
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Граматички падежи[уреди извор]

Уредувачки ден „Граматички падежи“
Уредувачки ден „Граматички падежи“

На 30 јули 2020 година е одржан уредувачки ден на тема „Граматички падежи“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за граматичките падежи можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Иван Ж
3 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Археолошки наоѓалишта во Виничко[уреди извор]

Уредувачки ден „Археолошки наоѓалишта во Виничко“
Уредувачки ден „Археолошки наоѓалишта во Виничко“

На 4 август 2020 година е одржан уредувачки ден на тема „Археолошки наоѓалишта во Виничко“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за археолошките наоѓалишта во Виничко било препорачано да се користи извадок од следната книга којашто е достапна на Википедија на македонски јазик:

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следниот список на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Chnitke
2 Dandarmkd
3 Kiril Simeonovski
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Римски провинции[уреди извор]

Уредувачки ден „Римски провинции“
Уредувачки ден „Римски провинции“

На 6 август 2020 година е одржан уредувачки ден на тема „Римски провинции“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за римските провинции можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Идеологист
2 Chnitke
3 Иван Ж
4 Dandarmkd
5 Royalcatlover
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Археолошки наоѓалишта во Кратовско[уреди извор]

Уредувачки ден „Археолошки наоѓалишта во Кратовско“
Уредувачки ден „Археолошки наоѓалишта во Кратовско“

На 11 август 2020 година е одржан уредувачки ден на тема „Археолошки наоѓалишта во Кратовско“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за археолошките наоѓалишта во Кратовско било препорачано да се користи извадок од следната книга којашто е достапна на Википедија на македонски јазик:

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следниот список на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 Royalcatlover
3 П.Неделковски
4 Chnitke
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Византиски теми[уреди извор]

Уредувачки ден „Византиски теми“
Уредувачки ден „Византиски теми“

На 13 август 2020 година е одржан уредувачки ден на тема „Византиски теми“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за византиските теми можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Chnitke
2 Dandarmkd
3 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Археолошки наоѓалишта во Охридско[уреди извор]

Уредувачки ден „Археолошки наоѓалишта во Охридско“
Уредувачки ден „Археолошки наоѓалишта во Охридско“

На 18 август 2020 година е одржан уредувачки ден на тема „Археолошки наоѓалишта во Охридско“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за археолошките наоѓалишта во Охридско било препорачано да се користи извадок од следната книга којашто е достапна на Википедија на македонски јазик:

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следниот список на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Канцелариски материјал[уреди извор]

Уредувачки ден „Канцелариски материјал“
Уредувачки ден „Канцелариски материјал“

На 20 август 2020 година е одржан уредувачки ден на тема „Канцелариски материјал“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за канцеларискиот материјал можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 Иван Ж
3 Chnitke
4 P.Nedelkovski
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Археолошки наоѓалишта во Штипско[уреди извор]

Уредувачки ден „Археолошки наоѓалишта во Штипско“
Уредувачки ден „Археолошки наоѓалишта во Штипско“

На 25 август 2020 година е одржан уредувачки ден на тема „Археолошки наоѓалишта во Штипско“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за археолошките наоѓалишта во Штипско било препорачано да се користи извадок од следната книга којашто е достапна на Википедија на македонски јазик:

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следниот список на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Chnitke
 1. Крст (Таринци) (Н)
 2. Вршник (Таринци) (Н)
 3. Трансформатор (Стар Караорман) (Н)
 4. Орлови Чуки (Стар Караорман) (Н)
 5. Крушка (Стар Караорман) (Н)
 6. Горно Поле (Стар Караорман) (Н)
 7. Варница (Стар Караорман) (Н)
 8. Фрн (Почивало) (Н)
 9. Исарл’к (Почивало) (Н)
 10. Ексибал (Почивало) (Н)
 11. Градиште - Чука (Пиперово) (Н)
 12. Богородичен Даб (Ново Село - штипско село) (Н)
 13. Бара (Ново Село - штипско село) (Н)
 14. Турски Гробишта (Козјак) (Н)
 15. Нива на Стојко Тодоров (Козјак) (Н)
 16. Лскач (Козјак) (Н)
 17. Кадин Рид (Козјак) (Н)
 18. Бандера (Козјак) (Н)
 19. Ташли Трла (Драгоево) (Н)
 20. Градиште (Драгоево) (Н)
 21. Лозја (Горни Балван) (Н)
 22. Стар Бунар (Балталија) (Н)
2 Dandarmkd
3 Ehrlich91
4 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Дела на светите апостоли[уреди извор]

Уредувачки ден „Дела на светите апостоли“
Уредувачки ден „Дела на светите апостоли“

На 27 август 2020 година е одржан уредувачки ден на тема „Дела на светите апостоли“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите поврзани со делата на светите апостоли можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Chnitke
2 П.Неделковски
3 Иван Ж
4 Dandamkd
5 Тиверополник
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Археолошки наоѓалишта во Гевгелиско[уреди извор]

Уредувачки ден „Археолошки наоѓалишта во Гевгелиско“
Уредувачки ден „Археолошки наоѓалишта во Гевгелиско“

На 1 септември 2020 година е одржан уредувачки ден на тема „Археолошки наоѓалишта во Гевгелиско“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за археолошките наоѓалишта во Гевгелиско било препорачано да се користи извадок од следната книга којашто е достапна на Википедија на македонски јазик:

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следниот список на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandamkd
2 Royalcatlover
3 Chnitke
4 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Грофовии во Англија[уреди извор]

Уредувачки ден „Грофовии во Англија“
Уредувачки ден „Грофовии во Англија“

На 3 септември 2020 година е одржан уредувачки ден на тема „Грофовии во Англија“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за грофовиите во Англија можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandamkd
2 П.Неделковски
3 Иван Ж
4 Идеологист
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Археолошки наоѓалишта во Радовишко[уреди извор]

Уредувачки ден „Археолошки наоѓалишта во Радовишко“
Уредувачки ден „Археолошки наоѓалишта во Радовишко“

На 8 септември 2020 година е одржан уредувачки ден на тема „Археолошки наоѓалишта во Радовишко“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за археолошките наоѓалишта во Радовишко било препорачано да се користи извадок од следната книга којашто е достапна на Википедија на македонски јазик:

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следниот список на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 П.Неделковски
3 Chnitke
 1. Грамада (Бучим) (Н)
 2. Кукленица (Радовиш) (Н)
 3. Исарот - Кале (Радовиш) (Н)
 4. Градска Корија (Радовиш) (Н)
 5. Тулуко (Подареш) (Н)
 6. Клешан (Подареш) (Н)
 7. Калата (Подареш) (Н)
 8. Градиште (Подареш) (Н)
 9. Градини (Подареш) (Н)
 10. Црвен Брег (Ораовица) (Н)
 11. Троло (Ораовица) (Н)
 12. Манастир Св. Ѓорѓи (Ораовица) (Н)
 13. Дива Топола - Крива Врба (Ораовица) (Н)
 14. Градиште (Ораовица) (Н)
 15. Велика Чука - Тумба (Ораовица) (Н)
 16. Сурим Врчва (Дамјан) (Н)
 17. Стар Манастир (Дамјан) (Н)
 18. Падарница (Дамјан) (Н)
 19. Османова Ритка (Дамјан) (Н)
 20. Ограѓе (Дамјан) (Н)
 21. Марчово (Дамјан) (Н)
 22. Канли Чаир (Дамјан)
 23. Јасен (Дамјан)
 24. Грамади (Дамјан)
4 Royalcatlover
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Слики од Рембрант[уреди извор]

Уредувачки ден „Слики од Рембрант“
Уредувачки ден „Слики од Рембрант“

На 10 септември 2020 година е одржан уредувачки ден на тема „Слики од Рембрант“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за сликите од Рембрант можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Chnitke
2 П.Неделковски
3 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Археолошки наоѓалишта во Кумановско[уреди извор]

Уредувачки ден „Археолошки наоѓалишта во Кумановско“
Уредувачки ден „Археолошки наоѓалишта во Кумановско“

На 15 септември 2020 година е одржан уредувачки ден на тема „Археолошки наоѓалишта во Кумановско“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за археолошките наоѓалишта во Кумановско било препорачува да се користи извадок од следната книга којашто е достапна на Википедија на македонски јазик:

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следниот список на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Chnitke
2 П.Неделковски
3 Royalcatlover
4 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Владетели на Чешка[уреди извор]

Уредувачки ден „Владетели на Чешка“
Уредувачки ден „Владетели на Чешка“

На 17 септември 2020 година е одржан уредувачки ден на тема „Владетели на Чешка“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за владетелите на Чешка можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Валути во оптек[уреди извор]

Уредувачки ден „Валути во оптек“
Уредувачки ден „Валути во оптек“

На 22 септември 2020 година е одржан уредувачки ден на тема „Валути во оптек“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за валути во оптек можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, како и дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Иван Ж
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Слики од Клод Моне[уреди извор]

Уредувачки ден „Слики од Клод Моне“
Уредувачки ден „Слики од Клод Моне“

На 24 септември 2020 година е одржан уредувачки ден на тема „Слики од Клод Моне“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за сликите од Клод Моне можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 П.Неделковски
3 Chnitke
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Уранови месечини[уреди извор]

Уредувачки ден „Уранови месечини“
Уредувачки ден „Уранови месечини“

На 29 септември 2020 година е одржан уредувачки ден на тема „Уранови месечини“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за Урановите месечини можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Модни творци[уреди извор]

Уредувачки ден „Модни творци“
Уредувачки ден „Модни творци“

На 1 октомври 2020 година е одржан уредувачки ден на тема „Модни творци“. Потфатот бил дел од меѓународната иницијатива „Вики ја сака модата 2020“, која имала за цел создавање содржини за поголема покриеност на темите поврзани со модата и модната индустрија на Википедија.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за модните творци можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, како и дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Иван Ж
2 Dandarmkd
3 ZlatkoPyotr
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Археолошки наоѓалишта во Кочанско[уреди извор]

Уредувачки ден „Археолошки наоѓалишта во Кочанско“
Уредувачки ден „Археолошки наоѓалишта во Кочанско“

На 6 октомври 2020 година е одржан уредувачки ден на тема „Археолошки наоѓалишта во Кочанско“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за археолошките наоѓалишта во Кочанско било препорачано да се користи извадок од следната книга којашто е достапна на Википедија на македонски јазик:

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следниот список на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Chnitke
 1. Алењак (Кочани) (Н)
 2. Барутница (Кочани) (Н)
 3. Влашки Ливади (Кочани) (Н)
 4. Горица (Кочани) (Н)
 5. Кругот на Касарните (Кочани) (Н)
 6. Раечки Рид (Кочани) (Н)
 7. Стари Лозја (Кочани) (Н)
 8. Тикишински Лозја (Кочани) (Н)
 9. Трештена Скала (Кочани) (Н)
 10. Црница (Кочани) (Н)
 11. Шилести Рид (Кочани) (Н)
 12. Бела Црква (Оризари) (Н)
 13. Затселиште (Оризари) (Н)
 14. Јаловец (Оризари) (Н)
 15. Куново (Оризари) (Н)
 16. Селиште (Оризари) (Н)
 17. Сланец (Оризари) (Н)
 18. Соколовско Маало (Оризари) (Н)
 19. Топлак (Оризари) (Н)
 20. Браница (Бања) (Н)
 21. Во Селото (Бања) (Н)
 22. Грамади (Бања) (Н)
 23. Тркањски Рид (Бања) (Н)
 24. Турски Гробишта (Бања) (Н)
2 Dandarmkd
3 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Модни куќи[уреди извор]

Уредувачки ден „Модни куќи“
Уредувачки ден „Модни куќи“

На 8 октомври 2020 година е одржан уредувачки ден на тема „Модни куќи“. Потфатот бил дел од меѓународната иницијатива „Вики ја сака модата 2020“, која имала за цел создавање содржини за поголема покриеност на темите поврзани со модата и модната индустрија на Википедија.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за модните куќи можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, како и дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 Kiril Simeonovski
 1. Kenzo (Н)
3 Тиверополник
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Нептунови месечини[уреди извор]

Уредувачки ден „Нептунови месечини“
Уредувачки ден „Нептунови месечини“

На 13 октомври 2020 година е одржан уредувачки ден на тема „Нептунови месечини“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за Нептуновите месечини можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Слики од Пол Сезан[уреди извор]

Уредувачки ден „Слики од Пол Сезан“
Уредувачки ден „Слики од Пол Сезан“

На 15 октомври 2020 година е одржан уредувачки ден на тема „Слики од Пол Сезан“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за сликите од Пол Сезан можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Chnitke
2 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Археолошки наоѓалишта во Светиниколско[уреди извор]

Уредувачки ден „Археолошки наоѓалишта во Светиниколско“
Уредувачки ден „Археолошки наоѓалишта во Светиниколско“

На 20 октомври 2020 година е одржан уредувачки ден на тема „Археолошки наоѓалишта во Светиниколско“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за археолошките наоѓалишта во Светиниколско било препорачано да се користи извадок од следната книга којашто е достапна на Википедија на македонски јазик:

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следниот список на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 Chnitke
 1. Над Чешма (Ќоселари) (Н)
 2. Манастир (Ќоселари) (Н)
 3. Крангова Бавча (Ќоселари) (Н)
 4. Јурутлук (Ќоселари) (Н)
 5. Банка Трла (Ќоселари) (Н)
 6. Стара Црква (Трстеник) (Н)
 7. Средно Градиште (Трстеник) (Н)
 8. Селиште (Трстеник) (Н)
 9. Венец (Трстеник) (Н)
 10. Ѓуришки Манастир (Трстеник) (Н)
 11. Градиште (Трстеник) (Н)
 12. Барковица (Трстеник) (Н)
 13. Селиште (Строиманци) (Н)
 14. Градиште (Строиманци) (Н)
 15. Слатина (цистерна во Стањевци) (Н)
 16. Слатина (могила во Стањевци) (Н)
 17. Римски Бунар (Стањевци) (Н)
 18. Под Кукуноса (Стањевци) (Н)
 19. Манево Трло (Стањевци) (Н)
 20. Грамади (Стањевци) (Н)
 21. Бели Брег (Стануловци) (Н)
 22. Сопот (археолошко наоѓалиште) (Н)
 23. Медарови Трла (Сопот) (Н)
 24. Балева Чешма (Сопот) (Н)
 25. Јасика (Сарамзалино) (Н)
 26. До Селото (Сарамзалино) (Н)
 27. Браница (Сарамзалино) (Н)
3 Royalcatlover
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Сатурнови месечини[уреди извор]

Уредувачки ден „Сатурнови месечини“
Уредувачки ден „Сатурнови месечини“

На 22 октомври 2020 година е одржан уредувачки ден на тема „Сатурнови месечини“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за Сатурновите месечини можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 П.Неделковски
3 Иван Ж
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Слики од Винсент ван Гог[уреди извор]

Уредувачки ден „Слики од Винсент ван Гог“
Уредувачки ден „Слики од Винсент ван Гог“

На 27 октомври 2020 година е одржан уредувачки ден на тема „Слики од Винсент ван Гог“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за сликите од Винсент ван Гог можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Chnitke
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Археолошки наоѓалишта во Кривопаланечко[уреди извор]

Уредувачки ден „Археолошки наоѓалишта во Кривопаланечко“
Уредувачки ден „Археолошки наоѓалишта во Кривопаланечко“

На 29 октомври 2020 година е одржан уредувачки ден на тема „Археолошки наоѓалишта во Кривопаланечко“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за археолошките наоѓалишта во Кривопаланечко било препорачано да се користи извадок од следната книга којашто е достапна на Википедија на македонски јазик:

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следниот список на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Chnitke
 1. Мутавчина (Вржогрнци) (Н)
 2. Ливаѓе (Габар) (Н)
 3. Манастирска Чука (Габар) (Н)
 4. Окатица (Габар) (Н)
 5. Ораче (Габар) (Н)
 6. Селиште (Габар) (Н)
 7. Градиште (Герман) (Н)
 8. Манастириште (Герман) (Н)
 9. Селиште (Герман) (Н)
 10. Црквиште (Герман) (Н)
 11. Градиште (Длабочица) (Н)
 12. Селиште (Длабочица) (Н)
 13. Градина (Добровница) (Н)
 14. Лучин Дол (Добровница) (Н)
 15. Стара Воденица (Добровница) (Н)
 16. Црква (Добровница) (Н)
 17. Ширина (Добровница) (Н)
 18. Градиште (Дурачка Река) (Н)
 19. Гробишта (Дурачка Река) (Н)
 20. Градиште (Киселица) (Н)
 21. Селиште (Киселица) (Н)
 22. Собориште (Киселица) (Н)
 23. Градиште (Конопница) (Н)
 24. Подиште (Конопница) (Н)
 25. Таван (Конопница) (Н)
 26. Црквиште (Конопница) (Н)
 27. Купишта (Костур) (Н)
 28. Рањева Нива (Костур) (Н)
 29. Цепен Камен (Костур) (Н)
 30. Градиште (Кошари) (Н)
 31. Кале (Крива Паланка) (Н)
 32. Градиште (Криви Камен) (Н)
 33. Аништа (Луке) (Н)
 34. Бојкова Нива (Луке) (Н)
 35. Злобрдо (Луке) (Н)
 36. Св. Петка (Луке) (Н)
 37. Топлак (Луке) (Н)
 38. Драки (Љубинци) (Н)
 39. Трлиште (Љубинци) (Н)
 40. Црквиште (Љубинци) (Н)
 41. Градиште (Мала Црцорија) (Н)
 42. Селиште (Мала Црцорија) (Н)
 43. Црквиште (Мала Црцорија) (Н)
 44. Градиште (Метежево) (Н)
 45. Бреслики (Милутинце) (Н)
 46. Градиште (Милутинце) (Н)
 47. Дубле (Милутинце) (Н)
 48. Лебаруша (Милутинце) (Н)
 49. Падина (Милутинце) (Н)
 50. Спротива (Милутинце) (Н)
 51. Авлија (Мождивњак) (Н)
 52. Градиште (Мождивњак) (Н)
 53. Дуќаниште (Мождивњак) (Н)
 54. Црквиште (Мождивњак) (Н)
2 Dandarmkd
3 П.Неделковски
4 Vikipedijanka
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Јупитерови месечини[уреди извор]

Уредувачки ден „Јупитерови месечини“
Уредувачки ден „Јупитерови месечини“

На 3 ноември 2020 година е одржан уредувачки ден на тема „Јупитерови месечини“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за Јупитеровите месечини можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, како и дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Слики од Сандро Ботичели[уреди извор]

Уредувачки ден „Слики од Сандро Ботичели“
Уредувачки ден „Слики од Сандро Ботичели“

На 5 ноември 2020 година е одржан уредувачки ден на тема „Слики од Сандро Ботичели“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за сликите од Сандро Ботичели можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Chnitke
2 Иван Ж
3 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Часовни појаси[уреди извор]

Уредувачки ден „Часовни појаси“
Уредувачки ден „Часовни појаси“

На 10 ноември 2020 година е одржан уредувачки ден на тема „Часовни појаси“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за часовните појаси можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, како и дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 Ehrlich91
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Археолошки наоѓалишта во Скопско[уреди извор]

Уредувачки ден „Археолошки наоѓалишта во Скопско“
Уредувачки ден „Археолошки наоѓалишта во Скопско“

На 12 ноември 2020 година е одржан уредувачки ден на тема „Археолошки наоѓалишта во Скопско“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за археолошките наоѓалишта во Скопско било препорачано да се користи извадок од следната книга којашто е достапна на Википедија на македонски јазик:

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следниот список на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Chnitke
2 Dandarmkd
3 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Слики од Франсиско Гоја[уреди извор]

Уредувачки ден „Слики од Франсиско Гоја“
Уредувачки ден „Слики од Франсиско Гоја“

На 17 ноември 2020 година е одржан уредувачки ден на тема „Слики од Грансиско Гоја“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за сликите од Франсиско Гоја можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Chnitke
3 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Управна поделба на Крим[уреди извор]

Уредувачки ден „Управна поделба на Крим“
Уредувачки ден „Управна поделба на Крим“

На 19 ноември 2020 година е одржан уредувачки ден на тема „Управна поделба на Крим“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за управните единици во Крим можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Тиверополник
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Археолошки наоѓалишта во Кавадаречко[уреди извор]

Уредувачки ден „Археолошки наоѓалишта во Кавадаречко“
Уредувачки ден „Археолошки наоѓалишта во Кавадаречко“

На 24 ноември 2020 година е одржан уредувачки ден на тема „Археолошки наоѓалишта во Кавадаречко“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за археолошките наоѓалишта во Кавадаречко било препорачано да се користи извадок од следната книга којашто е достапна на Википедија на македонски јазик:

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следниот список на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 Chnitke
 1. Бекирова Чешма (Дреново) (Н)
 2. Валевица (Дреново) (Н)
 3. Врано Брдо (Дреново) (Н)
 4. Грамаѓе (Дреново) (Н)
 5. Ѓупски Рид (Дреново) (Н)
 6. Јачковец (Дреново) (Н)
 7. Картозов Рид (Дреново) (Н)
 8. Колиби (Дреново) (Н)
 9. Мутичански Дол (Дреново) (Н)
 10. Пенур (Дреново) (Н)
 11. Питранец (Дреново) (Н)
 12. Скала (Дреново) (Н)
 13. Бабина Нива (Клиново) (Н)
 14. Градишта (Клиново) (Н)
 15. Градиштанска Црква (Клиново) (Н)
 16. Грозана (Клиново) (Н)
 17. Катуништа (Клиново) (Н)
 18. Колиби (Клиново) (Н)
 19. Крст (Клиново) (Н)
 20. Прекиот Пат (Клиново) (Н)
 21. Самарџица (Клиново) (Н)
 22. Стреј (Клиново) (Н)
 23. Тумба (Клиново) (Н)
 24. Черњец (Клиново) (Н)
3 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Политички идеологии[уреди извор]

Уредувачки ден „Политички идеологии“
Уредувачки ден „Политички идеологии“

На 26 ноември 2020 година е одржан уредувачки ден на тема „Политички идеологии“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за политичките идеологии можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 SmartM&M
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Слики од Јоханес Вермер[уреди извор]

Уредувачки ден „Слики од Јоханес Вермер“
Уредувачки ден „Слики од Јоханес Вермер“

На 1 декември 200 година е одржан уредувачки ден на тема „Слики од Јоханес Вермер“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за сликите од Јоханес Вермер можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 КатеринаКајевска
2 Dandarmkd
3 Chnitke
4 Иван Ж
5 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Трговски патишта[уреди извор]

Уредувачки ден „Тговски патишта“
Уредувачки ден „Тговски патишта“

На 3 декември 2020 година е одржан уредувачки ден на тема „Трговски патишта“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за трговските патишта можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 Иван Ж
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Археолошки наоѓалишта во Демиркаписко[уреди извор]

Уредувачки ден „Археолошки наоѓалишта во Демиркаписко“
Уредувачки ден „Археолошки наоѓалишта во Демиркаписко“

На 8 декември 2020 година е одржан уредувачки ден на тема „Археолошки наоѓалишта во Демиркаписко“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за археолошките наоѓалишта во Демиркаписко било препорачано да се користи извадок од следната книга којашто е достапна на Википедија на македонски јазик:

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следниот список на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Chnitke
 1. Грамаѓе (Барово) (Н)
 2. Дабот (Барово) (Н)
 3. Ридот (Барово) (Н)
 4. Барака (Бесвица) (Н)
 5. Криви Дабец (Бесвица) (Н)
 6. Корминиш (Бистренци) (Н)
 7. Ограѓе (Бистренци) (Н)
 8. Рудина (Бистренци) (Н)
 9. Бандерица (Демир Капија) (Н)
 10. Болница (Демир Капија) (Н)
 11. Будур Чифлик (Демир Капија) (Н)
 12. Градина (Демир Капија) (Н)
 13. Клисура (Демир Капија) (Н)
 14. Кула на Пострелец (Демир Капија) (Н)
 15. Некропола 1 (Демир Капија) (Н)
 16. Некропола 2 (Демир Капија) (Н)
 17. Римски Пат (Демир Капија) (Н)
 18. Буеви Ниви (Дрен) (Н)
 19. Бука (Дрен) (Н)
 20. Голем Змеовец (Дрен) (Н)
 21. Калуѓерска Чука (Дрен) (Н)
 22. Црквиште (Дрен) (Н)
 23. Самандере (Иберли) (Н)
 24. Маркова Чешма (Клисура) (Н)
 25. Старо Село (Клисура) (Н)
 26. Рупова Нива (Копришница) (Н)
 27. Забрњик (Корешница) (Н)
 28. Кула (Корешница) (Н)
 29. Црквиште (Корешница) (Н)
2 П.Неделковски
3 Kiril Simeonovski
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Слики од Едуар Мане[уреди извор]

Уредувачки ден „Слики од Едуар Мане“
Уредувачки ден „Слики од Едуар Мане“

На 10 декември година е одржан уредувачки ден на тема „Слики од Едуар Мане“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за сликите од Едуар Мане можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Chnitke
2 Dandarmkd
3 П.Неделковски
4 Иван Ж
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Градби од Оскар Нимаер[уреди извор]

Уредувачки ден „Градби од Оскар Нимаер“
Уредувачки ден „Градби од Оскар Нимаер“

На 15 декември година е одржан уредувачки ден на тема „Градби од Оскар Нимаер“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за градбите од Оскар Нимаер можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 Chnitke
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Археолошки наоѓалишта во Делчевско[уреди извор]

Уредувачки ден „Археолошки наоѓалишта во Делчевско“
Уредувачки ден „Археолошки наоѓалишта во Делчевско“

На 17 декември 2020 година е одржан уредувачки ден на тема „Археолошки наоѓалишта во Делчевско“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за археолошките наоѓалишта во Делчевско било препорачано да се користи извадок од следната книга којашто е достапна на Википедија на македонски јазик:

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следниот список на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Chnitke
 1. Говедарник (Македонска Каменица) (Н)
 2. Гробишта (Македонска Каменица) (Н)
 3. Попова Глава (Македонска Каменица) (Н)
 4. Црква (Македонска Каменица) (Н)
 5. Чукарче (Македонска Каменица) (Н)
 6. Петрушевец (Чифлик) (Н)
 7. Градиште (Моштица) (Н)
 8. Грамадје (Моштица) (Н)
 9. Кладенци (Моштица) (Н)
 10. Павлин Дол (Моштица) (Н)
 11. Полицеј (Моштица) (Н)
 12. Равниште (Моштица) (Н)
 13. Станков Дол (Моштица) (Н)
 14. Бела Река (Ветрен) (Н)
 15. Могила (Ветрен) (Н)
 16. Богословец (Киселица) (Н)
 17. Дупките (Киселица) (Н)
 18. Могилка (Киселица) (Н)
 19. Пештера (Киселица) (Н)
 20. Чукутин Дол (Киселица) (Н)
 21. Градиште (Делчево) (Н)
 22. Долно Градиште (Делчево) (Н)
 23. Кула (Делчево) (Н)
 24. Могилка (Делчево) (Н)
 25. Раново Село (Делчево) (Н)
 26. Студена Чешма (Делчево) (Н)
 27. Чапаница (Делчево) (Н)
 28. Чука (Делчево) (Н)
 29. Бегов Даб (Дулица) (Н)
 30. Градиште (Дулица) (Н)
 31. Манастир (Дулица) (Н)
 32. Селиште (Дулица) (Н)
 33. Ќерамидница (Дулица) (Н)
 34. Црква (Дулица) (Н)
 35. Чука (Вратиславци) (Н)
 36. Градиште (Габрово) (Н)
 37. Скокото (Габрово) (Н)
 38. Црквиште (Габрово) (Н)
 39. Калиште (Град) (Н)
 40. Селце (Град) (Н)
 41. Гробишта (Илиово) (Н)
 42. Дервен (Косово Дабје) (Н)
 43. Драндовица (Косово Дабје) (Н)
 44. Могила (Косово Дабје) (Н)
 45. Јачков Рид (Костин Дол) (Н)
 46. Селиште (Костин Дол) (Н)
 47. Чукар (Костин Дол) (Н)
 48. Градиште (Косевица) (Н)
 49. Гробишта (Косевица) (Н)
 50. Кукли (Косевица) (Н)
 51. Ѓурѓина Ливада (Луковица) (Н)
 52. Могили (Луковица) (Н)
 53. Браниград (Стар Истевник) (Н)
 54. Грамаѓе (Стар Истевник) (Н)
 55. Даутов Чукар (Стар Истевник) (Н)
 56. Голак (Тработивиште) (Н)
 57. Крастати Камен (Тработивиште) (Н)
 58. Широчица (Тработивиште) (Н)
 59. Пресечник (Тодоровци) (Н)
2 Dandarmkd
3 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Слики од Караваџо[уреди извор]

Уредувачки ден „Слики од Караваџо“
Уредувачки ден „Слики од Караваџо“

На 22 декември година е одржан уредувачки ден на тема „Слики од Караваџо“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за сликите од Караваџо можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Тиверополник
2 Chnitke
3 П.Неделковски
4 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Вулкански избуви[уреди извор]

Уредувачки ден „Вулкански избуви“
Уредувачки ден „Вулкански избуви“

На 24 декември 2020 година е одржан уредувачки ден на тема „Вулкански избуви“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за вулканските избуви можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Археолошки наоѓалишта во Неготинско[уреди извор]

Уредувачки ден „Археолошки наоѓалишта во Неготинско“
Уредувачки ден „Археолошки наоѓалишта во Неготинско“

На 29 декември 2020 година е одржан уредувачки ден на тема „Археолошки наоѓалишта во Неготинско“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за археолошките наоѓалишта во Неготинско било препорачано да се користи извадок од следната книга којашто е достапна на Википедија на македонски јазик:

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следниот список на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Chnitke
 1. Ѓорева Ливада (Црвени Брегови) (Н)
 2. Керамитчето (Црвени Брегови) (Н)
 3. Лепава (Црвени Брегови) (Н)
 4. Фармата (Црвени Брегови) (Н)
 5. Анска Чешма (Тремник) (Н)
 6. Бунарје (Тремник) (Н)
 7. Градиште (Тремник) (Н)
 8. Лесково Чешмиче (Тремник) (Н)
 9. Студена Чешма (Тремник) (Н)
 10. Црквиште (Тремник) (Н)
 11. Чаир (Тремник) (Н)
 12. Шесте Куќи (Тремник) (Н)
 13. Криво Мовче (Неготино) (Н)
 14. Корминиш (Липа) (Н)
 15. Јагнила (Вешје) (Н)
 16. Лишови Дабја (Вешје) (Н)
 17. Прибошовец (Вешје) (Н)
 18. Ракита Црква (Вешје) (Н)
 19. Ракита Чешма (Вешје) (Н)
 20. Романовец (Вешје) (Н)
 21. Чешма (Вешје) (Н)
2 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Нова година по календари[уреди извор]

Уредувачки ден „Нова година по календари“
Уредувачки ден „Нова година по календари“

На 31 декември година е одржан уредувачки ден на тема „Нова година по календари“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за Нова година во различни календари можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 Иван Ж
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Поврзано[уреди извор]