Список на археолошки наоѓалишта во Виничко

Од Википедија — слободната енциклопедија

Ова е список на археолошките наоѓалишта во Виничко,[1] односно на наоѓалиштата кои се наоѓаат на територијата на Општина Виница. Подредени се по азбучен редослед на населените места во или кај кои се наоѓаат. Списокот веројатно не е целосен.

Населено место Општина Име Тип Период
Блатец Виница Грамади населба со некропола римско време
Ирин Дол могила римско време
Калајџиево населба и могила римско време
Калe градиште римско време
Мојмија тумул и населба железно време; доцна антика
Рачи Брдо могила римско време
Света Недела могила римско време
Селиште населба римско време
Црквиште населба доцноримско време
Чуката могила римско време
Виница Виница Бановски Ниви осамен наод железно време
Виница населба среден век
Виничко Кале утврдена населба неолит и доцноантичко време
Горица населба и базилика доцноантичко и старохристијанско време
Ила некропола железно време
Пазариште населба римско време
Виничка Кршла Виница Барбашки Дол некропола-тумули железно време
Вршник могила римско време
Градиште 1 некропола-тумули железно време
Градиште 2 утврдена населба железно и доцноантичко време
Ѓафурски Лозја населба римско време
Кршлански Гумења некропола железно време
Могила населба и могила римско време
Русалски Гробишта некропола железно време
Сушица - Бавчи населба и некропола римско време
Градец Виница Бедеш населба среден век
Виничка Река населба доцноантичко време
Градец депо на монети среден век
Градиште населба доцноантичко време
Клисе Баир некропола-могили римско време
Грљани Виница Манастирот базилика старохристијанско време
Могилата могила римско време
Самовилец градиште доцноантичко време
Драгобраште Виница Белтечке Маало населба доцноантичко време
Вршник населба доцноантичко време
Драгобрашко Градиште градиште римско време
Манастир црква и некропола среден век
Свети Спас базилика старохристијанско време
Селиште населба и некропола доцноантичко време
Црвено Брдо могила римско време
Истибања Виница Бадем Баир населба римско време
Батевка населба римско време
Кале градиште доцноантичко време
Превалец некропола-тумули железно време
Раклеви Бавчи населба римско време
Селиште населба римско време
Слатина - Горица населба и некропола римско време
Турски Гробишта населба римско време
Јакимово Виница Амбарица населба римско време
Блатечки Пат населба и некропола-могили римско време
Купелот населба и могила римско време
Селски Гробишта некропола среден век
Ќерамидница некропола доцноримско време
Калиманци Виница Велогат населба доцноантичко време
Виничка Скала населба доцноантичко време
Горица некропола римско време
Манастириште - Студењак населба римско време
Остовец црква среден век
Русалски Гробишта некропола и тумул железно време
Студењак населба доцноантичко време
Царевец населба и некропола римско време
Цинцов Рид населба римско време
Крушево Виница Дефово Градиште градиште доцноантичко време
Лаки Виница Анџиски Валови населба среден век
Бигланско Градиште градиште доцноантичко време
Градиште градиште доцноантичко време
Грамади градиште доцноантичко време
Манастирот црква среден век
Могила тумул железно време
Сејменски Преслап некропола среден век
Стара Кула кастел доцноантичко време
Црквата црква среден век
Црквиште црква среден век
Лески Виница Ореово населба и некропола римско време
Св. Атанас населба римско време
Свети Јован Опсеча црква среден век
Липец Виница Бели населба римско време
Градиште градиште доцноантичко време
Иловица населба римско време
Свети Спас населба и некропола римско време
Црквенец населба и могила римско време
Чукарки некропола-тумули железно време
Пекљани Виница Долови населба римско време
Колник некропола доцноантичко време и среден век
Рашка рударска населба римско време
Саботините Гробишта населба и рударска јама доцноантичко време
Студен Кладенец могили римско време
Сушица - Дуборово населба римско време
Црквиште населба доцноантичко време
Трсино Виница Дебоки Дол населба доцноантичко време
Манастирски Дол населба доцноантичко време
Почивало населба доцноантичко време и среден век
Прибен населба доцноантичко време
Трсино населба и некропола-могили римско време
Црквиште црква среден век
Црн Камен Виница Селимови Ниви населба доцноантичко време
Селски Гробишта црква среден век

Наводи[уреди | уреди извор]

  1. Коцо, Димче (1996). Археолошка карта на Република Македонија. II. Скопје: Македонска академиjа на науките и уметностите. стр. 89–100. ISBN 9989649286.

Надворешни врски[уреди | уреди извор]