Корисник:Hristijan Kicho

  Од Википедија — слободната енциклопедија

  Име и презиме: Христијан Аџиоски

  Место на живеење: Битола

  Датум на раѓање: 14.03.1992

  e-mail: kichosv@gmail.com

  Дипломиран професор по македонски јазик и книжевност

  Овластен лектор по македонски јазик со лиценца и печат

  УРЕДУВАЧКИ АНГАЖМАНИ:

  • Населени места (градови и села) во Република Македонија
  • Географски области, хидрографија и релјеф на Македонија
  • Историја на Македонија
  • Македонски јазик (лингвистика, историја, дијалектологија)
  • Македонска и светска книжевност