Список на археолошки наоѓалишта во Делчевско

Од Википедија — слободната енциклопедија

Ова е список на археолошките наоѓалишта во Делчевско,[1] односно на наоѓалиштата кои се наоѓаат на територијата на Општина Делчево и Општина Македонска Каменица[а]. Подредени се по азбучен редослед на населените места во или кај кои се наоѓаат. Списокот веројатно не е целосен.

Населено место Општина Име Тип Период
Бигла Делчево Крсто црква старохристијанско време
Могила могила римско време
Могила - Ано могила римско време
Селиште населба доцноантичко време
Селиште населба и могила римско време
Стара Река некропола доцноантичко време
Ветрен
(маало Црквенец)
Делчево Бела Река населба и некропола доцноантичко време
Ѓурѓева Црква населба доцноантичко време
Могила могила римско време
Вирче Делчево Големо Градиште населба железно време
Мало Градиште могила римско време
Прекинато Градиште градиште доцноантичко време
Турски Гробишта могила римско време
Црквиште (еднокорабна црква) црква старохристијанско време
Црквиште (Св. Врачи) црква старохристијанско време
Вратиславци Делчево Чука могила римско време
Габрово Делчево Градиште градиште доцноантичко време
Скокото населба неолитско време
Црквиште црква среден век
Град Делчево Градиште градиште хеленистичко и доцноантичко време
Калиште населба доцноантичко време
Селце населба доцноантичко време
Делчево Делчево Градиште градиште доцноантичко време
Долно Градиште населба неолитско време
Кула кула среден век
Могилка тумул железно време
Раново Село населба доцноантичко време
Студена Чешма могила римско време
Чапаница населба доцноантичко време
Чука населба неолитско време
Драмче Делчево Берова Чешма населба доцноантичко време
Врница некропола-тумули железно време
В’чковско Маало некропола доцноантичко време
Градиште населба железно време
Градиште I градиште доцноантичко време
Градиште II - Присој градиште римско време
Јазова Чука тумули железно време
Дулица Македонска Каменица Бегов Даб базилика старохристијанско време
Градиште градиште доцноантичко време
Калата градиште доцноантичко време
Манастир населба; црква и некропола римско време; старохристијанско време
Селиште - Св. Илија населба римско време
Ќерамидница црква старохристијанско време
Црква црква старохристијанско време
Ѕвегор Делчево Амам могила римско време
Големо Градиште градиште доцноантичко време
Илина Црква црква старохристијанско време
Мало Градиште градиште доцноантичко време
Петрова Могила населба римско време
Илиово Делчево Боришко Маало црква и некропола среден век
Гробишта населба доцноантичко време
Киселица Делчево Богословец црква старохристијанско време
Дупките могила римско време
Могилка населба доцноантичко време
Пештера населба неолитско време
Чукутин Дол могила римско време
Косово Дабје Делчево Дервен градиште среден век
Драндовица црква старохристијанско време
Могила - Дервен могила римско време
Костин Дол Македонска Каменица Јачков Рид - Селиште населба неолитско и римско време
Селиште населба и могила; црква римско време; старохристијанско време
Чукар населба неолитско и доцноантичко време
Косевица Македонска Каменица Градиште градиште доцноантичко време
Гробишта - Селиште населба римско време
Кукли - Чукли некропола-тумули доцножелезно време
Луковица Македонска Каменица Ѓурѓина Ливада тумул; населба; црква железно време; римско време; старохристијанско време
Могили могили римско време
Македонска Каменица Македонска Каменица Говедарник некропола доцноантичко време
Гробишта црква и некропола старохристијанско време
Попова Глава могила доцноантичко време
Стари Гробишта некропола среден век
Црква могили римско време
Чукарче тумул железно време
Моштица Македонска Каменица Градиште градиште доцноантичко време
Грамадје населба; црква и некропола доцноантичко време; среден век
Кладенци населба доцноантичко време
Павлин Дол населба доцноантичко време
Полицеј населба доцноантичко време
Равниште тумул железно време
Станков Дол тумули железно време
Нов Истевник Делчево Ќерамидарка населба доцноантичко време
Очипала Делчево Врница могила римско време
Јурто населба доцноантичко време
Пресечен Камен - Градиште градиште доцноантичко време
Топчин Могила могила римско време
Чукарче црква и некропола старохристијанско време
Разловци Делчево Градиште градиште доцноантичко време
Грнчарица населба римско време
Гробишта населба; црква и некропола доцноантичко време; старохристијанско време
Ошљан Град утврдена населба доцноантичко време
Селиште населба римско време
Саса Македонска Каменица Балташтица топилница среден век
Градиште градиште доцноантичко време
Јагодинска Река топилница среден век
Конарник црква старохристијанско време
Мадем топилница среден век
Манастириште црква среден век
Петрова Река топилница среден век
Свиња Река топилница среден век
Ќеровица населба доцноантичко време
Селник Делчево Кадин Чифлик населба доцноантичко време
Стамер Делчево Кукул могила римско време
Стар Истевник Делчево Браниград - Ѓурова Црква црква старохристијанско време
Грамаѓе населба; црква римско време; старохристијанско време
Даутов Чукар градиште доцноантичко време
Тодоровци Македонска Каменица Пресечник населба железно време
Тработивиште Делчево Асанова Лака населба доцноантичко време
Градиште градиште римско време
Градиште - Голак градиште доцноантичко време
Крастати Камен - Слатина населба римско време
Широчица црква старохристијанско време
Турија Делчево Ширините населба доцноантичко време
Чифлик Делчево Петрушевец некропола-могили римско време

Белешки[уреди | уреди извор]

  • а Од Општина Македонска Каменица е исклучено единствено селото Цера, коешто е традиционално кочанско село и во книгата е вброено како такво.

Наводи[уреди | уреди извор]

  1. Коцо, Димче (1996). Археолошка карта на Република Македонија. II. Скопје: Македонска академиjа на науките и уметностите. стр. 124–132. ISBN 9989649286.