Список на археолошки наоѓалишта во Поречко

Од Википедија — слободната енциклопедија
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето
Наоди од наоѓалиштето Девини Кули во Девич
Наоди од наоѓалиштето Градиште (Градец) во Здуње

Ова е список на археолошките наоѓалишта во Поречко,[1] односно на наоѓалиштата кои се наоѓаат на територијата на Општина Македонски Брод. Можно е списокот да е нецелосен.

Населено место Име Општина Тип Период
Белица Варница Македонски Брод некропола доцноантичко време
Кале Македонски Брод градиште доцноантичко време
Миткороен Македонски Брод населба доцноантичко време
Ридот Македонски Брод населба хеленистичко и римско време
Столоватец Македонски Брод градиште доцноримско време
Глибовец Македонски Брод кастел доцноантичко време
Аништа Македонски Брод некропола среден век
Влак Македонски Брод некропола среден век
Близанско Селиште Македонски Брод населба среден век
Црква Македонски Брод црква среден век
Најдови Ниви Македонски Брод некропола среден век
На Тумба Македонски Брод некропола доцноантичко време
Брезница Биба Македонски Брод некропола среден век
Чука Македонски Брод градиште среден век
Македонски Брод Грамада Македонски Брод населба и некропола доцноантичко време
Кале Македонски Брод градиште доцноантичко време
Кула Македонски Брод населба и кастел среден век
Рајчица Македонски Брод базилика и некропола старохристијанко време и ран среден век
Долни Манастирец Црква Македонски Брод населба и некропола доцноантичко време
Девич Девини Кули Македонски Брод градиште доцноантичко време и среден век
Дрење Македонски Брод населба римско време
Пешна Македонски Брод гробница доцноантичко време
Драгов Дол Рамниште Македонски Брод населба доцноантичко време
Здуње Голема Пеш Македонски Брод населба палеолит
Бошевци Македонски Брод црква и некропола среден век
Градиште Македонски Брод населба доцноантичко време
Подградец Македонски Брод населба доцноантичко време и ран среден век
Св. Недела Македонски Брод црква и некропола среден век
Оча Македонски Брод некропола доцноантичко време
Црквиште Македонски Брод црква среден век
Цуцул Македонски Брод населба рисмко време и среден век
Куклојца Македонски Брод населба доцноантичко време и среден век
Потпетрушка Македонски Брод светилиште ран среден век
Засечишта Македонски Брод населба среден век
Старо Село Македонски Брод населба и некропола среден век
Зркле Ограда Македонски Брод населба доцноантичко време
Ковче Грамадиште Македонски Брод населба и некропола римско време
Косово Долно Падиште Македонски Брод некропола доцноантичко време
Крапа Во Селото Македонски Брод некропола римско време
Латово Гладница Македонски Брод населба доцноантичко време
Латински Гробишта Македонски Брод некропола доцноантичко време
Могилец Тумба Македонски Брод населба среден век
Модриште Во Селото Македонски Брод населба и некропола доцноантичко време
Кале Македонски Брод градиште доцноантичко време
Падиште Македонски Брод населба доцноантичко време
Св. Богородица Македонски Брод црква среден век
Ореовец Мал Рид Македонски Брод црква и некропола среден век
Самоков Во Селото Македонски Брод населба и некропола доцноантичко време
Кале Македонски Брод градиште доцноантичко време
Слатина Кале Македонски Брод градиште доцноантичко време
Под Градиште Македонски Брод некропола доцноантичко време
Тажево Брчка Македонски Брод населба и некропола римско време
Градиште Македонски Брод градиште среден век
Селиште Македонски Брод населба и црква среден век
Томино Село Старо Село Македонски Брод некропола доцноантичко време
Требовле Чука Македонски Брод градиште среден век
Манастириште Македонски Брод црква среден век
Црешнево Брест Македонски Брод населба и некропола римско време
Камен Дол Македонски Брод населба и некропола доцноантичко време
Минојца Македонски Брод некропола римско време

Наводи[уреди | уреди извор]

  1. Коцо, Димче (1996). Археолошка карта на Република Македонија. II. Скопје: Македонска академиjа на науките и уметностите. ISBN 9989649286.