Список на археолошки наоѓалишта во Струмичко

Од Википедија — слободната енциклопедија
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето
Струмин Гроб

Ова е список на археолошките наоѓалишта во Струмичко. Можно е списокот да е нецелосен.

Име Населено место Општина Тип Период
Страната Ангелци Василево населба неолит
Горно градиште Бајково Ново Село населба среден век
Баница Баница Струмица некропола доцна антика
Мерата Баница Струмица терма доцна антика
Свети Ѓорги Баница Струмица црква среден век
Струмин Гроб Баница Струмица гроб среден век
Банско Банско Струмица населба римски период
Бела вода Банско Струмица некропола доцна антика
Врелото Банско Струмица депо за монети доцна антика
Градиште Банско Струмица фортификација доцна антика
Дервиш Банско Струмица некропола доцна антика
Каптажа Банско Струмица некропола антика
Китка Банско Струмица населба антика
Моноспитовски лозја Банско Струмица некропола доцна антика
Под тврдината Китка Банско Струмица некропола доцна антика
Црква „Св. 40 Севастиски маченици“ Банско Струмица некропола среден век
Бања Банско Банско Струмица терма доцна антика
Горно Ориште Барбарево Ново Село населба/некропола римско време
Јанци Белотино Струмица населба римско време
Градиште Варварица Василево градиште доцна антика
Блатни пат Вељуса Струмица некропола римско време
Кастровица Вељуса Струмица населба среден век
Градиште Вељуса Струмица населба доцна антика
Чифутка Вељуса Струмица населба доцна антика
Чука Вељуса Струмица населба среден век
Пилат Висока Маала Василево градиште доцна антика
Русевица Владиевци Василево населба доцна антика
Водочки цркви Водоча Струмица црковен комплекс среден век
Кулите Водоча Струмица тврдина доцна антика
Селиште Водоча Струмица населба доцна антика
Тиверија Водоча Струмица населба римско време
Под Габрово Струмица населба/некропола доцна антика
Помен Габрово Струмица населба доцна антика
Црква Свети Арангел Габрово Струмица црква среден век
Црква Света Богородица Габрово Струмица црква среден век
Црква Свети Ѓорги Габрово Струмица црква среден век
Тумба Гечерлија Босилово населба римско време
Вадата Градошорци Василево населба римско време
Мешакл’к Добрејци Струмица населба доцна антика
Блок на ЗИК Доброшинци Василево населба доцна антика
Крсла Доброшинци Василево населба доцна антика
Тумба Доброшинци Василево населба доцна антика
Долно градиште Дрвош Босилово населба среден век
Мало градиште Дрвош Босилово населба доцна антика
Селиште Дрвош Босилово населба/некропола среден век
Тумба Дрвош Босилово могила римско време
Ушите Дрвош Босилово населба римско време
Чешмина Глава Дрвош Босилово населба римско време
Тумба Дрвош Босилово населба римско време
Градиште Дукатино Василево населба римско време
Калата Дукатино Василево населба римско време
Селиште Дукатино Василево населба доцна антика
Чуј Петел Дукатино Василево населба доцна антика
Пашаларка Едрениково Василево населба доцна антика
Могила Зубово Ново Село могила римско време
Варница Иловица Босилово градиште доцна антика
Гробишта Иловица Босилово населба доцна антика
Варница Иловица Босилово градиште доцна антика
Крива Топола Иловица Босилово населба римско време
Крст Иловица Босилово могила римско време
Куши Тумба Иловица Босилово населба доцна антика
Црквите Иловица Босилово некропола римско време
Свети Спас Колешино Ново Село градиште доцна антика
Василица Чука Костурино Струмица градиште римско време
Растурен Брег Костурино Струмица римско време
Прогон Костурино Струмица населба доцна антика
Орниче Костурино Струмица населба неолит
Готен Кушкулија Василево некропола среден век
Црква Свети Илија Мокриево Ново Село црква среден век
Кула Пирго Мокриево Ново Село црква среден век
Крај Мокрино Ново Село некропола среден век
Селски Гробишта Мокрино Ново Село црква среден век
Тумба Мокрино Ново Село некропола римско време
Ќерамидарка Мокрино Ново Село населба римско време
Грамада Нова Маала Василево населба доцна антика
Мангала Нова Маала Василево населба доцна антика
Градиште Ново Коњарево Ново Село населба доцна антика
Селска нива Ново Коњарево Ново Село населба доцна антика
Црквичка Ново Коњарево Ново Село населба/среден век доцна антика
Бел Рид Ново Село Ново Село населба доцна антика
Градиште Ново Село Ново Село населба доцна антика
Коштуница Ново Село Ново Село могила римско време
Бел Рид Ново Село Ново Село населба доцна антика
Новоселско депо Ново Село Ново Село депо среден ред
Селиште Ново Село Ново Село населба енеолит
Сушица Ново Село Ново Село населба неолит
Чука Ново Село Ново Село населба доцна антика
Шопов Рид Ново Село Ново Село могила римско време
Гробишта Петралинци Босилово непознато римско време
Тарласи Пиперево Василево населба доцна антика/среден век
Градиште Попчево Струмица населба доцна антика
Манастир Попчево Струмица населба доцна антика
Црква Попчево Струмица непознато римско време
Грамади Радичево Василево населба доцна антика
Марна Скрка Рич Струмица населба доцна антика
Ченчиште Рич Струмица населба доцна антика
Гаскарник Сарај Босилово населба доцна антика
Киров Рид Седларци Василево населба доцна антика
Русикска чешма Смолари Ново Село населба доцна антика
Голема трпеза Старо Коњарево Ново Село населба неолит
Градиште Старо Коњарево Ново Село населба доцна антика
Кале Старо Коњарево Ново Село градиште доцна антика
Соколче Старо Коњарево Ново Село населба доцна антика
Сред село Старо Коњарево Ново Село некропола римско време
Стари Стиник Стиник Ново Село населба доцна антика
Градско паркче Струмица Струмица некропола доцна антика
Марково Кале Струмица Струмица населба/некропола римско време
Мачук Струмица Струмица палата доцна антика
Катастарска парцела Струмица Струмица некропола доцна антика
Орта џамија Струмица Струмица црква/џамија/музеј среден век
Самарница Струмица Струмица некропола римско време
Црква “Св. Петнаесет тивериополски маченици“ Струмица Струмица комплекс цркви римско време
Тивериопол Струмица Струмица населба доцна антика
Цареви кули Струмица Струмица тврдина доцна антика
Граница Сушево Василево населба доцна антика
Манастир Сушево Василево базилика рано христијанство
Искрово Сушица Ново Село населба/некропола доцна антика
Козарник Сушица Ново Село населба доцна антика
Дервен Требичино Василево населба доцна антика
Дрибол Требичино Василево населба доцна антика
Требичино Требичино Василево населба доцна антика
Говедарник Хамзали Босилово населба доцна антика
Тумба Хамзали Босилово населба доцна антика
Градиште Чанаклија Василево населба доцна антика
Мездра Чанаклија Василево населба доцна антика
Тумба Штука Босилово населба доцна антика
Црквиште Штука Босилово градиште доцна антика