Список на археолошки наоѓалишта во Кичевско

Од Википедија — слободната енциклопедија
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето
Наоѓалиштето Кнежински Манастир

Ова е список на археолошките наоѓалишта во Кичевско[1]. Можно е списокот да е нецелосен.

Населено место Име Општина Тип Период
Арангел Манастириште Кичево населба доцна антика
Меѓа Кичево базилика старохристијанско време
Маркулија Кичево градиште доцна антика
Старо Село Кичево црква и некропола среден век
Атишта Арбанасинец Кичево населба и некропола доцноантичко време
Бачишта Римски Гробишта Кичево некропола доцен среден век
Белица Горно Село Кичево некропола доцноантичко време
Св. Александрија Кичево црква и некропола среден век
Бериково Рајцажет Кичево рудник доцен среден век
Бигор Доленци Св. Антониј Кичево населба бронзено време
Брждани Богородичина Краста Кичево тврдина доцна антика
Водици Кичево црква и некропола среден век
Селиште Кичево населба и некропола доцна антика
Селце Кичево населба доцна антика
Видрани Градиште Кичево некропола доцноантичко време
Вранештица Градиште Кичево населба и некропола среден век
Кале Кичево утврдување доцна антика
Св. Ѓорѓи Кичево црква и некропола доцен среден век
Св. Илија Кичево црква и некропола доцен среден век
Грешница Градиште Кичево збег доцна антика
Длапкин Дол Чукаре Кичево населба железно, хеленистичко, доцноантичко и римско време
Другово Римска Црква Кичево некропола среден век
Дупјани Латински Гробишта Кичево некропола среден век
Римски Гробишта Кичево некропола среден век
Рудиње Кичево некропола доцна антика
Жубрино Бунаричек Кичево црква среден век
Зајас Железничка Станица Кичево некропола доцноантичко време
Јудово Кршојне Кичево рудник и топилница среден век
Ливадиште Кичево некропола доцноантичко време
Карбуница Каленско Плење Кичево населба доцна антика
Калојанска Црква Кичево црква и некропола среден век
Крастица Кичево некропола среден век
Кржалица Кичево населба и некропола хеленистичко и доцноантичко време
Св. Богородица Кичево црква среден век
Фрњомлака Кичево населба доцна антика
Кичево Китино Кале Кичево населба бронзено и железно време и среден век
Китка Кичево депо на монети среден век
Палатишта Кичево населба римско време
Чука Кичево населба бронзено време
Џума Џамија Кичево објект среден век
Кладник Ѓурѓејца Кичево населба и некропола доцна антика
Корита Кичево населба и некропола римско време
Лакајца Кичево црква и некропола среден век
Кленоец Селиште Кичево црква и некропола среден век
Кнежино Кнежиснки Манастир Кичево црква и некропола среден век
Козица Голо Бртце Кичево населба хеленистичко и доцноантичко време
Козичино Преображение Кичево некропола доцноантичко време
Колари Црквиште Кичево некропола среден век
Колибари Кокале Кичево некропола среден век
Римски Гробишта Кичево населба доцна антика
Кривци Околината на Кичево Кичево депо на монети среден век
Лазоровци Рашо Ливада Кичево депо ма монети среден век
Сретсело Кичево населба ран среден век
Стар Задел Кичево депо на монети римско време
Лешница Римски Гробишта Кичево некропола среден век
Мамудовци Бара Кичево некропола среден век
Бигор Кичево населба доцна антика
Миокази Градиште Кичево населба неолит, железно, хеленистичко, римско, доцноантичко време и среден век
Дирек Кичево населба римско време
Зад Чука Кичево населба римско време
Кале Кичево населба римско време
Крст Кичево некропола римско време
Топлец Кичево населба доцна антика
Орланци Рамниште Кичево населба среден век
Св. Ѓорѓи Кичево црква среден век
Св. Никола Кичево црква среден век
Осломеј Алексова Нива Кичево населба доцна антика
Осој Јачмиште Кичево некропола доцен среден век
Раздол Кичево некропола доцна антика
Латинска Црква Кичево црква и некропола среден век
Миќо Костенче Кичево некропола среден век
Црквиште Кичево населба доцна антика
Папрадиште Добра Вода Кичево населба доцна антика
Подвис Градиште Кичево населба доцна антика
Пополжани Во Селото Кичево населба римско време
Премка Ледина Кичево некропола среден век
Печарица Кичево населба доцна антика
Трноец Кичево населба и некропола среден век
Чукле Кичево црква и некропола доцен среден век
Рабетино Спаса Кичево црква и некропола среден век
Раштани Дреновска Нива Кичево црква и некропола среден век
Сина Вода Кичево населба и некропола среден век
Светораче Светораче Кичево некропола среден век
Св. Кузман и Дамјан Кичево црква доцен среден век
Свињиште Селиште Кичево црква и некропола доцен среден век
Србица Маркулија Кичево неселба железно, хеленистичко и римско време
Црква Кичево црква и некропола среден век
Баројца Кичево населба и некропола доцна антика
Староец Поличица Кичево населба доцна антика
Селиште Кичево населба доцна антика
Стрелци Раковце Кичево црква и некропола среден век
Рид Кичево црква и некропола среден век
Црква Кичево црква и некропола среден век
Тајмиште Во Селото Кичево рудник доцна антика
Туин Сретсело Кичево црква и некропола доцен среден век
Цер Селиште Кичево населба доцен среден век
Тареа Краста Кичево тврдина доцна антика
Црквиште Кичево црква и некропола среден век
Црвивци Латинска Црква Кичево црква среден век
Кодракалангочит Кичево населба неолит
Челопеци Грамада Кичево вила рустика доцноантичко време
Ограѓе Кичево некропола доцноантичко време
Св. Илија Кичево базилика и некропола старохристијанско време

Наводи[уреди | уреди извор]

  1. Коцо, Димче (1996). Археолошка карта на Република Македонија. II. Скопје: Македонска академиjа на науките и уметностите. ISBN 9989649286.