Список на археолошки наоѓалишта во Кичевско

Од Википедија — слободната енциклопедија
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето

Ова е список на археолошките наоѓалишта во Кичевско[1] . Можно е списокот да е нецелосен.

Име Населено место Општина Тип Период
Манастириште Арангел Осломеј населба доцна антика
Меѓа Арангел Осломеј базилика старохристијанско време
Маркулија Арангел Осломеј градиште доцна антика
Старо Село Арангел Осломеј црква и некропола среден век
Арбанасинец Атишта Вранештица населба и некропола доцноантичко време
Римски Гробишта Бачишта Зајас некропола доцен среден век
Горно Село Белица Другово некропола доцноантичко време
Св. Александрија Белица Другово црква и некропола среден век
Рајцажет Бериково Осломеј рудник доцен среден век
Св. Антониј Бигор Доленци Вранештица населба бронзено време
Богородичина Краста Брждани Другово тврдина доцна антика
Водици Брждани Другово црква и некропола среден век
Селиште Брждани Другово населба и некропола доцна антика
Селце Брждани Другово населба доцна антика
Градиште Видрани Другово некропола доцноантичко време
Градиште Вранештица Вранештица населба и некропола среден век
Кале Вранештица Вранештица утврдување доцна антика
Св. Ѓорѓи Вранештица Вранештица црква и некропола доцен среден век
Св. Илија Вранештица Вранештица црква и некропола доцен среден век
Градиште Грешница Зајас рефугиум доцна антика
Чукаре Длапкин Дол Зајас населба железно, хеленистичко, доцноантичко и римско време
Римска Црква Другово Другово некропола среден век
Латински Гробишта Дупјани Вранештица некропола среден век
Римски Гробишта Дупјани Вранештица некропола среден век
Рудиње Дупјани Вранештица некропола доцна антика
Бунаричек Жубрино Осломеј црква среден век
Железничка Станица Зајас Зајас некропола доцноантичко време
Кршојне Јудово Другово рудник и топилница среден век
Ливадиште Јудово Другово некропола доцноантичко време
Каленско Плење Карбуница Вранештица населба доцна антика
Калојанска Црква Карбуница Вранештица црква и некропола среден век
Крастица Карбуница Вранештица некропола среден век
Кржалица Карбуница Вранештица населба и некропола хеленистичко и доцноантичко време
Св. Богородица Карбуница Вранештица црква среден век
Фрњомлака Карбуница Вранештица населба доцна антика
Китино Кале Кичево Кичево населба бронзено и железно време и среден век
Китка Кичево Кичево депо на монети среден век
Околината на Кичево Кривци Кичево депо на монети среден век
Палатишта Кичево Кичево населба римско време
Чука Кичево Кичево населба бронзено време
Џума Џамија Кичево Кичево објект среден век
Ѓурѓејца Кладник Другово населба и некропола доцна антика
Корита Кладник Другово населба и некропола римско време
Лакајца Кладник Другово црква и некропола среден век
Селиште Кленоец Другово црква и некропола среден век
Кнежиснки Манастир Кнежино Кичево црква и некропола среден век
Голо Бртце Козица Другово населба хеленистичко и доцноантичко време
Преображение Козичино Вранештица некропола доцноантичко време
Црквиште Колари Зајас некропола среден век
Кокале Колибари Зајас некропола среден век
Римски Гробишта Колибари Зајас населба доцна антика
Рашо Ливада Лазоровци Кичево депо ма монети среден век
Сретсело Лазоровци Кичево населба ран среден век
Стар Задел Лазоровци Кичево депо на монети римско време
Римски Гробишта Лешница Зајас некропола среден век
Бара Мамудовци Кичево некропола среден век
Бигор Мамудовци Кичево населба доцна антика
Градиште Миокази Вранештица населба неолит, железно, хеленистичко, римско, доцноантичко време и среден век
Дирек Миокази Вранештица населба римско време
Зад Чука Миокази Вранештица населба римско време
Кале Миокази Вранештица населба римско време
Крст Миокази Вранештица некропола римско време
Топлец Миокази Вранештица населба доцна антика
Рамниште Орланци Вранештица населба среден век
Св. Ѓорѓи Орланци Вранештица црква среден век
Св. Никола Орланци Вранештица црква среден век
Алексова Нива Осломеј Осломеј населба доцна антика
Јачмиште Осој Кичево некропола доцен среден век
Раздол Осој Кичево некропола доцна антика
Латинска Црква Осој Кичево црква и некропола среден век
Миќо Костенче Осој Кичево некропола среден век
Црквиште Осој Кичево населба доцна антика
Добра Вода Папрадиште Осломеј населба доцна антика
Градиште Подвис Другово населба доцна антика
Во Селото Пополжани Другово населба римско време
Ледина Премка Осломеј некропола среден век
Печарица Премка Осломеј населба доцна антика
Трноец Премка Осломеј населба и некропола среден век
Чукле Премка Осломеј црква и некропола доцен среден век
Спаса Рабетино Вранештица црква и некропола среден век
Дреновска Нива Раштани Кичево црква и некропола среден век
Сина Вода Раштани Кичево населба и некропола среден век
Светораче Светораче Вранештица некропола среден век
Св. Кузман и Дамјан Светораче Вранештица црква доцен среден век
Селиште Свињиште Другово црква и некропола доцен среден век
Маркулија Србица Осломеј неселба железно, хеленистичко и римско време
Црква Србица Осломеј црква и некропола среден век
Баројца Србјани Другово населба и некропола доцна антика
Поличица Староец Вранештица населба доцна антика
Селиште Староец Вранештица населба доцна антика
Раковце Стрелци Осломеј црква и некропола среден век
Рид Стрелци Осломеј црква и некропола среден век
Црква Стрелци Осломеј црква и некропола среден век
Во Селото Тајмиште Зајас рудник доцна антика
Сретсело Туин Осломеј црква и некропола доцен среден век
Селиште Цер Другово населба доцен среден век
Тареа Краста Цер Другово тврдина доцна антика
Црквиште Цер Другово црква и некропола среден век
Латинска Црква Црвивци Осломеј црква среден век
Кодракалангочит Црвивци Осломеј населба неолит
Грамада Челопеци Вранештица вила рустика доцноантичко време
Ограѓе Челопеци Вранештица некропола доцноантичко време
Св. Илија Челопеци Вранештица базилика и некропола старохристијанско време

Наводи[уреди | уреди извор]

  1. Коцо, Димче (1996). Археолошка карта на Република Македонија. II. Скопје: Македонска академиjа на науките и уметностите. ISBN 9989649286.