Прејди на содржината

Википедија:Уредувачки денови 2021

Од Википедија — слободната енциклопедија
Кратенки:
ВП:УД

Во текот на 2021 година биле одржани 102 уредувачки денови. Уредувачките денови биле изведени во текот на еден ден од 24 часа, со почеток во 00:00 и крај во 23:59 истиот ден. Предвид биле земени сите создадени или подобрени статии, предлошки и модули на зададената тема од корисници на Википедија на македонски јазик кои ги пријавиле во уредувачкиот ден.

Напомена: Заради избегнување на спротивставени уредувања и пишување на иста статија од двајца или повеќе корисници на Википедија на македонски јазик, секој заинтересиран учесник било пожелно да го пријави своето учество и да избере кои статии ќе ги уредува!

Одржани денови[уреди извор]

Дела од Виктор Иго[уреди извор]

Уредувачки ден „Дела од Виктор Иго“
Уредувачки ден „Дела од Виктор Иго“

На 5 јануари 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Дела од Виктор Иго“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за делата од Виктор Иго можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Chnitke
3 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Божиќна кујна[уреди извор]

Уредувачки ден „Божиќна кујна“
Уредувачки ден „Божиќна кујна“

На 7 јануари 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Божиќна кујна“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите поврзани со Божиќната кујна можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Иван Ж
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Македонски народни песни (А)[уреди извор]

Уредувачки ден „Македонски народни песни (А)“
Уредувачки ден „Македонски народни песни (А)“

На 12 јануари 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Македонски народни песни (А)“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за македонските народни песни на буквата А било препорано да се користат следните материјали:

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следниот список на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Горец
3 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Управна поделба на Хонгконг[уреди извор]

Уредувачки ден „Управна поделба на Хонгконг“
Уредувачки ден „Управна поделба на Хонгконг“

На 14 јануари 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Управна поделба на Хонгконг“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите поврзани со управната поделба на Хонгконг можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Иван Ж
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Археолошки наоѓалишта во Штипско[уреди извор]

Уредувачки ден „Археолошки наоѓалишта во Штипско“
Уредувачки ден „Археолошки наоѓалишта во Штипско“

На 19 јануари 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Археолошки наоѓалишта во Штипско“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за археолошките наоѓалишта во Штипско било препорачано да се користи извадок од следната книга којашто е достапна на Википедија на македонски јазик:

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следниот список на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Chnitke
 1. Ниви на Веселин Јованов (Црвулево) (Н)
 2. Кула (Црвулево) (Н)
 3. Говедарски Пат (Црвулево) (Н)
 4. Батулица (Црвулево) (Н)
 5. Солунски Рид (Судик) (Н)
 6. Дугени (Судик) (Н)
 7. Аџибунар (Суво Грло) (Н)
 8. Гробишта (Суво Грло) (Н)
 9. Ќоилук (Суво Грло) (Н)
 10. Црквиште (Софилари) (Н)
 11. Поле (Софилари) (Н)
 12. Тумба (Селце) (Н)
 13. Јарма (Селце) (Н)
 14. Бавчи (Пухче) (Н))
 15. Градиште (Пухче) (Н)
 16. Кала (Пухче) (Н)
 17. Пухче (археолошко наоѓалиште) (Н)
 18. Рамниште (Пухче) (Н)
 19. Бунар (Лесковица) (Н)
 20. Голема Нива (Лесковица) (Н)
 21. Дабјата (Лесковица) (Н)
 22. Дворот на Божин Николов (Лесковица) (Н)
 23. Сопот (Лесковица) (Н)
 24. Стари Гробишта (Лесковица) (Н)
 25. Суни Чешма (Лесковица) (Н)
 26. Над Црква (Крупиште) (Н)
 27. Црква Св. Никола (Крупиште) (Н)
 28. Рудина (Свети Николе) (Н)
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Слики од Пјер Огист Реноар[уреди извор]

Уредувачки ден „Слики од Пјер Огист Реноар“
Уредувачки ден „Слики од Пјер Огист Реноар“

На 21 јануари 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Слики од Пјер Огист Реноар“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за сликите од Пјер Огист Реноар можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Chnitke
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Населени места во Кушница[уреди извор]

Уредувачки ден „Населени места во Кушница“
Уредувачки ден „Населени места во Кушница“

На 26 јануари 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Населени места во Кушница“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за населените места во општината Кушница можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Ehrlich91
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Писма[уреди извор]

Уредувачки ден „Писма“
Уредувачки ден „Писма“

На 28 јануари 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Писма“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за писмата можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Chnitke
2 Dandarmkd
3 Тиверополник
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Македонски народни песни (Б)[уреди извор]

Уредувачки ден „Македонски народни песни (Б)“
Уредувачки ден „Македонски народни песни (Б)“

На 4 февруари 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Македонски народни песни (Б)“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за македонските народни песни на буквата Б било препорачано да се користат следните материјали:

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следниот список на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Археолошки наоѓалишта во Гевгелиско[уреди извор]

Уредувачки ден „Археолошки наоѓалишта во Гевгелиско“
Уредувачки ден „Археолошки наоѓалишта во Гевгелиско“

На 9 февруари 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Археолошки наоѓалишта во Гевгелиско“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за археолошките наоѓалишта во Гевгелиско било препорачано да се користи извадок од следната книга којашто е достапна на Википедија на македонски јазик:

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следниот список на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Chnitke
 1. Зад Камен (Стојаково) (Н)
 2. Друмот II (Стојаково) (Н)
 3. Друмот I (Стојаково) (Н)
 4. Црквиште (Смоквица) (Н)
 5. Ќерамидница (Смоквица) (Н)
 6. Туфка (Смоквица) (Н)
 7. Св. Илија (Смоквица) (Н)
 8. Мраморот (Смоквица) (Н)
 9. Леските (Смоквица) (Н)
 10. Градиште (Смоквица) (Н)
 11. Вишов Јавор (Смоквица) (Н)
 12. Аерот (Смоквица) (Н)
 13. Ветка Црква (Смоквица) (Н))
 14. Агова Чешма (Смоквица) (Н)
 15. Аузо (Габрово) (Н)
 16. Дедовец (Габрово) (Н)
 17. Кочиње (Габрово) (Н)
 18. Лалово Трло (Габрово) (Н)
 19. Селиште (Габрово) (Н)
 20. Стојков Рид (Габрово) (Н)
 21. Студенка (Габрово) (Н)
 22. Гробишта (Милетково) (Н)
 23. Лозјата (Милетково) (Н)
 24. Манастир (Милетково) (Н)
 25. Смреков Рид (Милетково) (Н)
 26. Малечок Прлик (Моин) (Н)
 27. Мечкин Дол (Моин) (Н)
 28. Трајкова Чешма (Моин) (Н)
 29. Тутулен (Моин) (Н)
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Дела од Фјодор Достоевски[уреди извор]

Уредувачки ден „Дела од Фјодор Достоевски“
Уредувачки ден „Дела од Фјодор Достоевски“

На 11 февруари 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Дела од Фјодор Достоевски“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за делата од Фјодор Достоевски можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Chnitke
2 П.Неделковски
3 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Отомански договори[уреди извор]

Уредувачки ден „Отомански договори“
Уредувачки ден „Отомански договори“

На 16 февруари 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Отомански договори“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за отоманските договори можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Тиверополник
2 П.Неделковски
3 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Слики од Албрехт Дирер[уреди извор]

Уредувачки ден „Слики од Албрехт Дирер“
Уредувачки ден „Слики од Албрехт Дирер“

На 18 февруари 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Слики од Албрехт Дирер“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за сликите од Албрехт Дирер можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Chnitke
2 П.Неделковски
3 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Населени места во Кожани[уреди извор]

Уредувачки ден „Населени места во Кожани“
Уредувачки ден „Населени места во Кожани“

На 23 февруари 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Населени места во Кожани“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за населените места во општината Кожани можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препроачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Иван Ж
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Програмски јазици[уреди извор]

Уредувачки ден „Програмски јазици“
Уредувачки ден „Програмски јазици“

На 25 февруари 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Програмски јазици“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за програмските јазици можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Окрузи и околии во Кина[уреди извор]

Уредувачки ден „Окрузи и околии во Кина“
Уредувачки ден „Окрузи и околии во Кина“

На 2 март 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Окрузи и околии во Кина“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за окрузите и околиите во Кина можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Иван Ж
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Археолошки наоѓалишта во Охридско[уреди извор]

Уредувачки ден „Археолошки наоѓалишта во Охридско“
Уредувачки ден „Археолошки наоѓалишта во Охридско“

На 4 март 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Археолошки наоѓалишта во Охридско“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за археолошките наоѓалишта во Охридско било препорачано да се користи извадок од следната книга којашто е достапна на Википедија на македонски јазик:

Забелешка: Пррепорачано било изборот на статии да се врши од следниот список на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Chnitke
2 П.Неделковски
3 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Македонски народни песни (В)[уреди извор]

Уредувачки ден „Македонски народни песни (В)“
Уредувачки ден „Македонски народни песни (В)“

На 9 март 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Македонски народни песни (В)“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за македонските народни песни на буквата В било препорачано да се користат следните материјали:

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следниот список на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Иван Ж
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Дела од Вилијам Шекспир[уреди извор]

Уредувачки ден „Дела од Вилијам Шекспир“
Уредувачки ден „Дела од Вилијам Шекспир“

На 11 март 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Дела од Вилијам Шекспир“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за делата од Вилијам Шекспир можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

 • Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Иван Ж
2 Chnitke
3 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Острови во Балтичко Море[уреди извор]

Уредувачки ден „Острови во Балтичко Море“
Уредувачки ден „Острови во Балтичко Море“

На 16 март 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Острови во Балтичко Море“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за островите во Балтичко Море можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Иван Ж
2 P.Nedelkovski
3 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Слики од Јан ван Ајк[уреди извор]

Уредувачки ден „Слики од Јан ван Ајк“
Уредувачки ден „Слики од Јан ван Ајк“

На 18 март 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Слики од Јан ван Ајк“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за сликите од Јан ван Ајк можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Chnitke
3 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Најдобри фудбалски лиги во Европа[уреди извор]

Уредувачки ден „Најдобри фудбалски лиги во Европа“
Уредувачки ден „Најдобри фудбалски лиги во Европа“

На 23 март 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Најдобри фудбалски лиги во Европа“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за најдобрите фудбалски лиги во Европа можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Carshalton
2 Dandarmkd
3 Иван Ж
4 Тиверополник
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Војни на Стариот Рим[уреди извор]

Уредувачки ден „Војни на Стариот Рим“
Уредувачки ден „Војни на Стариот Рим“

На 25 март 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Војни на Стариот Рим“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за војните на Стариот Рим можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Пустини во Северна Америка[уреди извор]

Уредувачки ден „Пустини во Северна Америка“
Уредувачки ден „Пустини во Северна Америка“

На 30 март 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Пустини во Северна Америка“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статии за пустините во Северна Америка можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Stojanovski04
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Археолошки наоѓалишта во Прилепско[уреди извор]

Уредувачки ден „Археолошки наоѓалишта во Прилепско“
Уредувачки ден „Археолошки наоѓалишта во Прилепско“

На 1 април 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Археолошки наоѓалишта во Прилепско“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за археолошките наоѓалишта во Прилепско било препорачано да се користи извадок од следната книга којашто е достапна на Википедија на македонски јазик:

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следниот список на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Chnitke
 1. Каравашчина (Витолиште) (Н)
 2. Лачникот (Витолиште) (Н)
 3. Лигораса (Витолиште) (Н)
 4. Моклиште (Витолиште) (Н)
 5. Куќата на Мантови (Варош) (Н)
 6. Мечкина Дупка (Варош) (Н)
 7. Падарница (Варош) (Н)
 8. Под Кули (Варош) (Н)
 9. Попадин Дол (Варош) (Н)
 10. Св. Димитрија (Варош) (Н)
 11. Св. Петар (Варош) (Н)
 12. Св. Харалампија (Варош) (Н)
 13. Ташачица (Варош) (Н)
 14. Светец (Варош) (Н)
 15. Црква 14 (Варош) (Н)
 16. Црква 15 (Варош) (Н)
 17. Градиште (Кокре) (Н)
 18. Грамаѓе (Кокре) (Н)
 19. Во Селото (Гуѓаково) (Н)
 20. Градишка Тумба (Гуѓаково) (Н)
 21. Козјаник (Гуѓаково) (Н)
 22. Папрадишки Рид (Гуѓаково) (Н)
 23. Писаник (Гуѓаково) (Н)
 24. Солишка Падина (Гуѓаково) (Н)
 25. Средна Падина (Гуѓаково) (Н)
 26. Трнка (Гуѓаково) (Н)
 27. Црнелица (Гуѓаково) (Н)
 28. Спасица (Кокре) (Н)
3 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Дела од Емил Зола[уреди извор]

Уредувачки ден „Дела од Емил Зола“
Уредувачки ден „Дела од Емил Зола“

На 6 април 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Дела од Емил Зола“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за делата од Емил Зола можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 Иван Ж
3 Stojanovski04
4 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Роми[уреди извор]

Уредувачки ден „Роми“
Уредувачки ден „Роми“

На 8 април 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Роми“. Потфатот бил дел од иницијативата за одбележување на Меѓународниот ден на Ромите во 2021 година во повеќе земји во светот, поттикната од страна на Викимедија Србија, којашто имала за цел создавање содржини за поголема покриеност на темите поврзани со Ромите и ромската култура на Википедија.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за и во врска со Ромите било препорачано да се користи потсписокот на предложени личности во рамки на глобалната иницијатива „Меѓународен ден на Ромите 2021“.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Ehrlich91
3 Dandarmkd
4 44martin88
5 IMarkovacev
6 Kiril Simeonovski
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Македонски народни песни (Г)[уреди извор]

Уредувачки ден „Македонски народни песни (Г)“
Уредувачки ден „Македонски народни песни (Г)“

На 13 април 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Македонски народни песни (Г)“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за македонските народни песни на буквата Г било препорано да се користат следните материјали:

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следниот список на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Сојузни држави на Нигерија[уреди извор]

Уредувачки ден „Сојузни држави на Нигерија“
Уредувачки ден „Сојузни држави на Нигерија“

На 15 април година е одржан уредувачки ден на тема „Сојузни држави на Нигерија“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за сојузните државни на Нигерија можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Иван Ж
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Слики од Едвард Мунк[уреди извор]

Уредувачки ден „Слики од Едвард Мунк“
Уредувачки ден „Слики од Едвард Мунк“

На 20 април 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Слики од Едвард Мунк“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за сликите од Едвард Мунк можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Chnitke
2 Stojanovski04
3 Dandarmkd
4 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Геолошки периоди[уреди извор]

Уредувачки ден „Геолошки периоди“
Уредувачки ден „Геолошки периоди“

На 22 април 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Геолошки периоди“. Потфатот бил дел од меѓународната иницијатива „Вики за човековите права 2021“ којашто се одржала под крилатицата „Право на здрава животна средина“ и имала за цел создавање содржини за поголема покриеност на темите поврзани со човековите права и здравата животна средина на Википедија.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статии за геолошките периоди можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Тиверополник
2 Stojanovski04
3 Dandarmkd
4 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Валути во оптек[уреди извор]

Уредувачки ден „Валути во оптек“
Уредувачки ден „Валути во оптек“

На 27 април 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Валути во оптек“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за валути во оптек можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, како и дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Иван Ж
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Владетели на Чешка[уреди извор]

Уредувачки ден „Владетели на Чешка“
Уредувачки ден „Владетели на Чешка“

На 29 април 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Владетели на Чешка“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статии за владетелите на Чешка можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 Stojanovski04
3 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Бројни системи[уреди извор]

Уредувачки ден „Бројни системи“
Уредувачки ден „Бројни системи“

На 4 мај 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Бројни системи“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за бројните системи можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Stojanovski04
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Дела од Томас Ман[уреди извор]

Уредувачки ден „Дела од Томас Ман“
Уредувачки ден „Дела од Томас Ман“

На 6 мај 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Дела од Томас Ман“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за делата од Томас Ман можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано е изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Chnitke
3 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Археолошки наоѓалишта во Светиниколско[уреди извор]

Уредувачки ден „Археолошки наоѓалишта во Светиниколско“
Уредувачки ден „Археолошки наоѓалишта во Светиниколско“

На 11 мај 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Археолошки наоѓалишта во Светиниколско“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за археолошките наоѓалишта во Светиниколско било препорачано да се користи извадок од следната книга којашто е достапна на Википедија на македонски јазик:

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следниот список на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Chnitke
 1. Џамалџуик (Дорфулија) (Н)
 2. Шести Рид (Дорфулија) (Н)
 3. Голем Рид (Ѓуземелци) (Н)
 4. Св. Ѓорѓи (Ѓуземелци) (Н)
 5. Ќерамидница (Ѓуземелци) (Н)
 6. Чифлик (Ѓуземелци) (Н)
 7. Алин Дол (Немањици) (Н)
 8. Ветрен (Немањици) (Н)
 9. Вреж (Немањици) (Н)
 10. Градиште (Немањици) (Н)
 11. Дабица (Немањици) (Н)
 12. Јокуш (Немањици) (Н)
 13. Мишевска Воденица (Немањици) (Н)
 14. Зелена Чукарка (Немањици) (Н)
 15. Црквиште (Немањици) (Н)
 16. Рид (Крушица) (Н)
 17. Св. Дух (Крушица) (Н)
 18. Св. Спас (Крушица) (Н)
 19. Градиште (Малино) (Н)
 20. Малино (археолошко наоѓалиште) (Н)
 21. Поза Рид (Малино) (Н)
 22. Св. Стефан (Малино) (Н)
 23. Црвена Стена (Малино) (Н)
 24. Антарла (Свети Николе) (Н)
 25. Долни Бавчи (Свети Николе) (Н)
 26. Долно Маало (Свети Николе) (Н)
 27. Дудин Дол (Свети Николе) (Н)
 28. Ѓурче (Свети Николе) (Н)
 29. Медово Аниште (Свети Николе) (Н)
 30. Свети Николај (Свети Николе) (Н)
 31. Свети Спас (Свети Николе) (Н)
 32. Свети Стефан (Свети Николе) (Н)
 33. Сулејманец (Свети Николе) (Н)
2 П.Неделковски
3 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Ирански јазици[уреди извор]

Уредувачки ден „Ирански јазици“
Уредувачки ден „Ирански јазици“

На 13 мај 2020 година е одржан уредувачки ден на тема „Ирански јазици“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за бројните системи можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Слики од Петер Паул Рубенс[уреди извор]

Уредувачки ден „Слики од Петер Паул Рубенс“
Уредувачки ден „Слики од Петер Паул Рубенс“

На 18 мај 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Слики од Пиетер Паул Рубенс“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за сликите од Петер Паул Рубенс можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Chnitke
3 Dandarmkd
4 Stojanovski04
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Визиготски кралеви[уреди извор]

Уредувачки ден „Визиготски кралеви“
Уредувачки ден „Визиготски кралеви“

На 20 мај 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Визиготски кралеви“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за визиготските кралеви можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Иван Ж
2 Dandarmkd
3 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Грофовии во Англија[уреди извор]

Уредувачки ден „Грофовии во Англија“
Уредувачки ден „Грофовии во Англија“

На 25 мај 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Грофовии во Англија“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за грофовиите во Англија можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Македонски народни песни (Д)[уреди извор]

Уредувачки ден „Македонски народни песни (Д)“
Уредувачки ден „Македонски народни песни (Д)“

На 27 мај 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Македонски народни песни (Д)“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за македонските народни песни на буквата Д било препорачано да се користат следните материјали:

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следниот список на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Патеки за Формула 1[уреди извор]

Уредувачки ден „Патеки за Формула 1“
Уредувачки ден „Патеки за Формула 1“

На 1 јуни 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Патеки за Формула 1“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за патеките за Формула 1 можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, како и дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Тиверополник
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Владетели на Ерусалимското Кралство[уреди извор]

Уредувачки ден „Владетели на Ерусалимското Кралство“
Уредувачки ден „Владетели на Ерусалимското Кралство“

На 3 јуни 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Владетели на Ерусалимското Кралство“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за владетелите не Ерусалимското Кралство можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, како и дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Археолошки наоѓалишта во Кавадаречко[уреди извор]

Уредувачки ден „Археолошки наоѓалишта во Кавадаречко“
Уредувачки ден „Археолошки наоѓалишта во Кавадаречко“

На 8 јуни 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Археолошки наоѓалишта во Кавадаречко“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за археолошките наоѓалишта во Кавадаречко било препорачано да се користи извадок од следната книга којашто е достапна на Википедија на македонски јазик:

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следниот список на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Chnitke
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Раскази од Антон Чехов[уреди извор]

Уредувачки ден „Раскази од Антон Чехов“
Уредувачки ден „Раскази од Антон Чехов“

На 10 јуни 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Раскази од Антон Чехов“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за расказите од Антон Чехов можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 Тиверополник
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Слики од Диего Веласкес[уреди извор]

Уредувачки ден „Слики од Диего Веласкес“
Уредувачки ден „Слики од Диего Веласкес“

На 15 јуни 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Слики од Диего Веласкес“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за сликите од Диего Веласкес можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Управна поделба на Отоманското Царство[уреди извор]

Уредувачки ден „Управна поделба на Отоманското Царство“
Уредувачки ден „Управна поделба на Отоманското Царство“

На 17 јуни 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Управна поделба на Отоманското Царство“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите поврзани со управната поделба на Отоманското Царство можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Се препорачува изборот на статии да се врши од следниот список на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Македонски народни песни (Ѓ, Е)[уреди извор]

Уредувачки ден „Македонски народни песни (Ѓ, Е)“
Уредувачки ден „Македонски народни песни (Ѓ, Е)“

На 22 јуни 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Македонски народни песни (Ѓ, Е)“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за македонските народни песни на буквите Ѓ и Е било препорачано да се користат следните материјали:

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следниот список на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Добитници на Прицкеровата награда[уреди извор]

Уредувачки ден „Добитници на Прицкеровата награда“
Уредувачки ден „Добитници на Прицкеровата награда“

На 24 јуни 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Добитници на Прицкеровата награда“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за добитниците на Прицкеровата награда можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Светско наследство во Јужна Европа[уреди извор]

Уредувачки ден „Светско наследство во Јужна Европа“
Уредувачки ден „Светско наследство во Јужна Европа“

На 29 јуни 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Светско наследство во Јужна Европа“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за светското наследство во Јужна Европа можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 Тиверополник
3 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Дела од Џорџ Бернард Шо[уреди извор]

Уредувачки ден „Дела од Џорџ Бернард Шо“
Уредувачки ден „Дела од Џорџ Бернард Шо“

На 1 јули 2021 година ќе се одржи уредувачки ден на тема „Дела од Џорџ Бернард Шо“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за делата од Џорџ Бернард Шо можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Реони во Молдавија[уреди извор]

Уредувачки ден „Реони во Молдавија“
Уредувачки ден „Реони во Молдавија“

На 6 јули 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Реони во Молдавија“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за реоните во Молдавија можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Ehrlich91
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Археолошки наоѓалишта во Кумановско[уреди извор]

Уредувачки ден „Археолошки наоѓалишта во Кумановско“
Уредувачки ден „Археолошки наоѓалишта во Кумановско“

На 8 јули 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Археолошки наоѓалишта во Кумановско“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за археолошките наоѓалишта во Кумановско било препорачано да се користи извадок од следната книга којашто е достапна на Википедија на македонски јазик:

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следниот список на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Каналски Острови[уреди извор]

Уредувачки ден „Каналски Острови“
Уредувачки ден „Каналски Острови“

На 13 јули 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Каналски Острови“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за Каналските Острови можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Се препорачува изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Иван Ж
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Светско наследство во Источна Европа[уреди извор]

Уредувачки ден „Светско наследство во Источна Европа“
Уредувачки ден „Светско наследство во Источна Европа“

На 15 јули 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Светско наследство во Источна Европа“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за светското наследство во Источна Европа можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Иван Ж
2 Dandarmkd
3 Тиверополник
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Македонски народни песни (Ж, З)[уреди извор]

Уредувачки ден „Македонски народни песни (Ж, З)“
Уредувачки ден „Македонски народни песни (Ж, З)“

На 20 јули 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Македонски народни песни (Ж, З)“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за македонските народни песни на буквите Ж и З било препорачува да се користат следните материјали:

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следниот список на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Слики од Едгар Дега[уреди извор]

Уредувачки ден „Слики од Едгар Дега“
Уредувачки ден „Слики од Едгар Дега“

На 22 јули 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Слики од Едгар Дега“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за сликите од Едгар Дега можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 44martin88
3 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Народи во Кина[уреди извор]

Уредувачки ден „Народи во Кина“
Уредувачки ден „Народи во Кина“

На 27 јули 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Народи во Кина“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за народите во Кина можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следниот предошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Археолошки наоѓалишта во Виничко[уреди извор]

Уредувачки ден „Археолошки наоѓалишта во Виничко“
Уредувачки ден „Археолошки наоѓалишта во Виничко“

На 3 август 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Археолошки наоѓалишта во Виничко“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за археолошките наоѓалишта во Виничко било препорачано да се користи извадок од следната книга којашто е достапна на Википедија на македонски јазик:

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следниот список на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Ehrlich91
2 П.Неделковски
3 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Дела од Александар Пушкин[уреди извор]

Уредувачки ден „Дела од Александар Пушкин“
Уредувачки ден „Дела од Александар Пушкин“

На 5 август 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Дела од Александар Пушкин“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за делата од Александар Пушкин можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Chnitke
3 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Департмани во Франција[уреди извор]

Уредувачки ден „Департмани во Франција“
Уредувачки ден „Департмани во Франција“

На 10 август 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Департмани во Франција“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за департманите во Франција можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Светско наследство во Северна Европа[уреди извор]

Уредувачки ден „Светско наследство во Северна Европа“
Уредувачки ден „Светско наследство во Северна Европа“

На 12 август 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Светско наследство во Северна Европа“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за светското наследство во Северна Европа можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Единици за податоци[уреди извор]

Уредувачки ден „Единици за податоци“
Уредувачки ден „Единици за податоци“

На 17 август 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Единици за податоци“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за единиците за податоци можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Македонски народни песни (И)[уреди извор]

Уредувачки ден „Македонски народни песни (И)“
Уредувачки ден „Македонски народни песни (И)“

На 19 август 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Македонски народни песни (И)“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за македонските народни песни на буквата И било препорачува да се користат следните материјали:

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следниот список на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Облаци[уреди извор]

Уредувачки ден „Облаци“
Уредувачки ден „Облаци“

На 24 август 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Облаци“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за облаците можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 Stojanovski04
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Слики од Тицијан[уреди извор]

Уредувачки ден „Слики од Тицијан“
Уредувачки ден „Слики од Тицијан“

На 26 август 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Слики од Тицијан“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за сликите од Тицијан можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
 1. Свети Јован Крстител (Тицијан) (Н)
 2. Починка при бегството во Египет (Тицијан) (Н)
 3. Свети Севастијан (Тицијан, Ермитаж) (Н)
 4. Св. Марина и ламјата (Тицијан) (Н)
 5. Суета (Тицијан) (Н)
 6. Свети Јероним во покајание (Тицијан, 1575) (Н)
 7. Портрет на Филип II (Н)
 8. Портрет на Џакомо Дорија (Тицијан) (Н)
 9. Портрет на маж (Тицијан, Њујорк) (Н)
 10. Портрет на Карло V со куче (Н)
 11. Девојка во крзно (Н)
 12. Мачеништвото на Свети Лаврентиј (Тицијан) (Н)
 13. Портрет на Пјетро Аретино (Н)
 14. Портрет на генерал (Н)
2 П.Неделковски
3 Stojanovski04
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Египетски пирамиди[уреди извор]

Уредувачки ден „Египетски пирамиди“
Уредувачки ден „Египетски пирамиди“

На 31 август 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Египетски пирамиди“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статии за пирамидите можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 Тиверополник
3 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Археолошки наоѓалишта во Велешко[уреди извор]

Уредувачки ден „Археолошки наоѓалишта во Велешко“
Уредувачки ден „Археолошки наоѓалишта во Велешко“

На 2 септември 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Археолошки наоѓалишта во Велешко“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за археолошките наоѓалишта во Велешко било препорачува да се користи извадок од следната книга којашто е достапна на Википедија на македонски јазик:

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следниот список на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Chnitke
2 Dandarmkd
3 Ehrlich91
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Светско наследство во Западна Европа[уреди извор]

Уредувачки ден „Светско наследство во Западна Европа“
Уредувачки ден „Светско наследство во Западна Европа“

На 7 септември 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Светско наследство во Западна Европа“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за светското наследство во Западна Европа можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Chnitke
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Дела од Жил Верн[уреди извор]

Уредувачки ден „Дела од Жил Верн“
Уредувачки ден „Дела од Жил Верн“

На 9 септември 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Дела од Жил Верн“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за делата од Жил Верн можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 Chnitke
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Нови[уреди извор]

Уредувачки ден „Нови“
Уредувачки ден „Нови“

На 14 септември 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Нови“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статии за новите можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Македонски народни песни (Ј)[уреди извор]

Уредувачки ден „Македонски народни песни (Ј)“
Уредувачки ден „Македонски народни песни (Ј)“

На 16 септември 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Македонски народни песни (Ј)“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за македонските народни песни на буквата Ј било препорачува да се користат следните материјали:

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следниот список на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Управна поделба на Белгија[уреди извор]

Уредувачки ден „Управна поделба на Белгија“
Уредувачки ден „Управна поделба на Белгија“

На 21 септември 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Управна поделба на Белгија“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите поврзани со управната поделба на Белгија можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Dandarmkd
3 Ehrlich91
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Слики од Пол Гоген[уреди извор]

Уредувачки ден „Слики од Пол Гоген“
Уредувачки ден „Слики од Пол Гоген“

На 23 септември 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Слики од Пол Гоген“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за сликите од Пол Гоген можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Dentedeleone
3 Dandarmkd
4 Chnitke
5 Stojanovski04
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Бугарски владетели[уреди извор]

Уредувачки ден „Бугарски владетели“
Уредувачки ден „Бугарски владетели“

На 28 септември 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Бугарски владетели“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за бугарските владетели можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Покраини во Чиле[уреди извор]

Уредувачки ден „Покраини во Чиле“
Уредувачки ден „Покраини во Чиле“

На 30 септември 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Покраини во Чиле“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за покраините во Чиле можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Ehrlich91
2 Иван Ж
3 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Археолошки наоѓалишта во Радовишко[уреди извор]

Уредувачки ден „Археолошки наоѓалишта во Радовишко“
Уредувачки ден „Археолошки наоѓалишта во Радовишко“

На 5 октомври 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Археолошки наоѓалишта во Радовишко“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за археолошките наоѓалишта во Радовишко било препорачува да се користи извадок од следната книга којашто е достапна на Википедија на македонски јазик:

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следниот список на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Ehrlich91
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Покраини во Тајланд[уреди извор]

Уредувачки ден „Покраини во Тајланд“
Уредувачки ден „Покраини во Тајланд“

На 7 октомври 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Покраини во Тајланд“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за покраините во Тајланд можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Иван Ж
2 П.Неделковски
3 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Светско наследство во Источна Азија[уреди извор]

Уредувачки ден „Светско наследство во Источна Азија“
Уредувачки ден „Светско наследство во Источна Азија“

На 12 октомври 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Светско наследство во Источна Азија“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за светското наследство во Источна Азија можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 П.Неделковски
3 Chnitke
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Свети римски цареви[уреди извор]

Уредувачки ден „Свети римски цареви“
Уредувачки ден „Свети римски цареви“

На 14 октомври 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Свети римски цареви“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за светите римски цареви можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Македонски народни песни (К)[уреди извор]

Уредувачки викенд „Македонски народни песни (К)“
Уредувачки викенд „Македонски народни песни (К)“

На 19 октомври 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Македонски народни песни (К)“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за македонските народни песни на буквата К било препорачано да се користат следните материјали:

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следниот список на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dentedeleone
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Цареви на Израил и Јудеја[уреди извор]

Уредувачки ден „Цареви на Израил и Јудеја“
Уредувачки ден „Цареви на Израил и Јудеја“

На 21 октомври 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Цареви на Израил и Јудеја“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за царевите на Израил и Јудеја можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Jonovski
2 Dandarmkd
3 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Слики од Густав Климт[уреди извор]

Уредувачки ден „Слики од Густав Климт“
Уредувачки ден „Слики од Густав Климт“

На 26 октомври 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Слики од Густав Климт“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за сликите од Густав Климт можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Chnitke
2 П.Неделковски
3 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Области во Египет[уреди извор]

Уредувачки ден „Области во Египет“
Уредувачки ден „Области во Египет“

На 28 октомври 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Области во Египет“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за областите во Египет можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 Иван Ж
3 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Чувства[уреди извор]

Уредувачки ден „Чувства“
Уредувачки ден „Чувства“

На 2 ноември 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Чувства“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за чувствата можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dentedeleone
2 П.Неделковски
3 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Дела од Лав Толстој[уреди извор]

Уредувачки ден „Дела од Лав Толстој“
Уредувачки ден „Дела од Лав Толстој“

На 4 ноември 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Дела од Лав Толстој“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за делата од Лав Толстој можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Chnitke
2 dentedeleone
3 П.Неделковски
4 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Светско наследство во Југоисточна Азија[уреди извор]

Уредувачки ден „Светско наследство во Југоисточна Азија“
Уредувачки ден „Светско наследство во Југоисточна Азија“

На 9 ноември 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Светско наследство во Југоисточна Азија“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за светското наследство во Југоисточна Азија можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Иван Ж
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Подземни железници[уреди извор]

Уредувачки ден „Подземни железници“
Уредувачки ден „Подземни железници“

На 11 ноември 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Подземни железници“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за подземните железници можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 Visem
3 Тиверополник
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Археолошки наоѓалишта во Скопско[уреди извор]

Уредувачки ден „Археолошки наоѓалишта во Скопско“
Уредувачки ден „Археолошки наоѓалишта во Скопско“

На 16 ноември 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Археолошки наоѓалишта во Скопско“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за археолошките наоѓалишта во Скопско било препорачано да се користи извадок од следната книга којашто е достапна на Википедија на македонски јазик:

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следниот список на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 Ehrlich91
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Македонски народни песни (Л, Љ)[уреди извор]

Уредувачки викенд „Македонски народни песни (Л, Љ)“
Уредувачки викенд „Македонски народни песни (Л, Љ)“

На 18 ноември 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Македонски народни песни (Л, Љ)“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за македонските народни песни на буквите Л и Љ било препорачува да се користат следните материјали:

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следниот список на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Замоци и дворци во Словенија[уреди извор]

Уредувачки ден „Замоци и дворци во Словенија“
Уредувачки ден „Замоци и дворци во Словенија“

На 23 ноември 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Замоци и дворци во Словенија“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за замоците и дворците во Словенија можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Bojan9Spasovski
3 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Слики од Франсиско де Сурбаран[уреди извор]

Уредувачки ден „Слики од Франсиско де Сурбаран“
Уредувачки ден „Слики од Франсиско де Сурбаран“

На 25 ноември 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Слики од Франсиско де Сурбаран“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за сликите од Франсиско де Сурбаран можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Chnitke
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Химни на азиски држави[уреди извор]

Уредувачки ден „Химни на азиски држави“
Уредувачки ден „Химни на азиски држави“

На 30 ноември 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Химни на азиски држави“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за химните на азиските држaви можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Археолошки наоѓалишта во Кратовско[уреди извор]

Уредувачки ден „Археолошки наоѓалишта во Кратовско“
Уредувачки ден „Археолошки наоѓалишта во Кратовско“

На 2 декември 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Археолошки наоѓалишта во Кратовско“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за археолошките наоѓалишта во Кратовско било препорачува да се користи извадок од следната книга којашто е достапна на Википедија на македонски јазик:

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следниот список на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Chnitke
2 Ehrlich91
3 Dandarmkd
4 П.Неделковски
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Драми од Бертолт Брехт[уреди извор]

Уредувачки ден „Драми од Бертолт Брехт“
Уредувачки ден „Драми од Бертолт Брехт“

На 7 декември 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Драми од Бертолт Брехт“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за драмите од Бертолт Брехт можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следниот список на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Светско наследство во Јужна Азија[уреди извор]

Уредувачки ден „Светско наследство во Јужна Азија“
Уредувачки ден „Светско наследство во Јужна Азија“

На 9 декември 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Светско наследство во Јужна Азија“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за светското наследство во Јужна Азија можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Иван Ж
2 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Слики од Ел Греко[уреди извор]

Уредувачки ден „Слики од Ел Греко“
Уредувачки ден „Слики од Ел Греко“

На 14 декември 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Слики од Ел Греко“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за сликите од Ел Греко можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следниот список на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Chnitke
2 П.Неделковски
3 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Археолошки наоѓалишта во Кривопаланечко[уреди извор]

Уредувачки ден „Археолошки наоѓалишта во Кривопаланечко“
Уредувачки ден „Археолошки наоѓалишта во Кривопаланечко“

На 16 декември 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Археолошки наоѓалишта во Кривопаланечко“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за археолошките наоѓалишта во Кривопаланечко било препорачано да се користи извадок од следната книга којашто е достапна на Википедија на македонски јазик:

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следниот список на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Ehrlich91
2 Chnitke
3 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Добитници на Нобеловата награда за мир[уреди извор]

Уредувачки ден „Добитници на Нобеловата награда за мир“
Уредувачки ден „Добитници на Нобеловата награда за мир“

На 21 декември 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Добитници на Нобеловата награда за мир“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за добитниците на Нобеловата награда за мир можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Покраини во Шпанија[уреди извор]

Уредувачки ден „Покраини во Шпанија“
Уредувачки ден „Покраини во Шпанија“

На 23 декември 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Покраини во Шпанија“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за покраините во Шпанија можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 Dandarmkd
2 Идеологист
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Слики од Рафаело Санти[уреди извор]

Уредувачки ден „Рафаело Санти“
Уредувачки ден „Рафаело Санти“

На 28 декември 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Слики од Рафаело Санти“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за сликите од Рафаело Санти можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Забелешка: Препорачано било изборот на статии да се врши од следната предлошка на Википедија на македонски јазик:

Список на учесници[уреди извор]

Бр. Корисник Придонеси
1 П.Неделковски
2 Dandarmkd
3 Chnitke
 • (Н) — новосоздадена статија
 • (П) — подобрена статија

Светско наследство во Западна Азија[уреди извор]

Уредувачки ден „Светско наследство во Западна Азија“
Уредувачки ден „Светско наследство во Западна Азија“

На 30 декември 2021 година е одржан уредувачки ден на тема „Светско наследство во Западна Азија“.

Материјали[уреди извор]

За создавање или подобрување на статиите за светското наследство во Западна Азија можело да се користат другите јазични изданија на Википедија, дигитализирани и други материјали.

Список н