Список на археолошки наоѓалишта во Демирхисарско

Од Википедија — слободната енциклопедија
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето

Ова е список на археолошките наоѓалишта во Демирхисарско, југозападна Македонија.[1] Можно е списокот да е нецелосен.

Наоѓалиште Населено место Општина Вид Период
Бојано Лозје Бабино Демир Хисар некропола раноантичко време
Кула Бабино Демир Хисар тврдина раноантичко време
Вртешка Бабино Демир Хисар населба и топилница доцноантичко време
Дуковска Крастица Бабино Демир Хисар топилница доцноантичко време
Црно Село Бабино Демир Хисар населба и некрополоа среден век
Дупки Базерник Демир Хисар рудник доцна антина
Св. Атанас Базерник Демир Хисар црква и некропола среден век
Селиште Базерник Демир Хисар населба среден век
Средни Ливади Базерник Демир Хисар населба и топилница доцна антика
Црквиште Базерник Демир Хисар црква среден век
Превалец Бараково Демир Хисар некропола среден век
Старо Село Бараково Демир Хисар населба и црква среден век
Црквиште Бараково Демир Хисар црква среден век
Гориче Белче Демир Хисар црква старо христијанско време
Зад Корија Белче Демир Хисар населба среден век
Зарев Манастир Белче Демир Хисар црква среден век
Стари Анови Белче Демир Хисар населба среден век
Градиште Боиште Демир Хисар градиште доцна антика
Св. Атанас Боиште Демир Хисар црква среден век
Св. Петка Боиште Демир Хисар црква среден век
Грамаѓе Кочиште Демир Хисар населба и некропола доцна антика
Манастириште Кочиште Демир Хисар сакрален обкект доцна антика
Ќерамидница Кочиште Демир Хисар населба доцна антика
Габер Брезово Демир Хисар црква среден век
Каменец Брезово Демир Хисар населба, некропола и топилница доцноантичко време
Црквиште Брезово Демир Хисар црква и некропола среден век
Горна Црква Вардино Демир Хисар населба среден век
Плоча Вардино Демир Хисар некропола доцна антика
Беројци Велмевци Демир Хисар рудник среден век
Меризим Велмевци Демир Хисар населба доцна антика
Гумниште Вирово Демир Хисар населба и црква среден век
Долно Вирово Вирово Демир Хисар населба, црква и некропола среден век
Св. Богородица Вирово Демир Хисар црква среден век
Штеуни Вирово Демир Хисар рударски јами доцноантичко време
Висои Големо Илино Демир Хисар некропола доцна антика
Градиште Големо Илино Демир Хисар населба хеленистичко и доцноантичко време
Присои Големо Илино Демир Хисар населба и некропола доцноантичко време
Св. Петка Големо Илино Демир Хисар црква и некропола среден век
Старо Село Големо Илино Демир Хисар населба среден век
Гумниште Растојца Демир Хисар базилика старохристијанско време
Кула Растојца Демир Хисар утврдување среден век
Млаки Грмаѓи Растојца Демир Хисар рудник среден век
Над Сопатот Растојца Демир Хисар некропола среден век
Синоец Растојца Демир Хисар некропола доцноантичко време
Градиште Граиште Демир Хисар градиште раноантичко и доцноантичко време
Превалец Граиште Демир Хисар некропола доцноантичко време
Св. Петка Граиште Демир Хисар црква среден век
Црквиште Граиште Демир Хисар црква старохристијанско време
Грнчарица Демир Хисар Демир Хисар утврдување доцна антика
Шути Манастир Демир Хисар Демир Хисар црква среден век
Стари Куќи Доленци Демир Хисар населба среден век
Во Селото Единаковци Демир Хисар населба доцна антика
Стевано Лозје Единаковци Демир Хисар некропола доцна антика
Црквиште Единаковци Демир Хисар црква и некрпола старохристијанско време
Градиште Жван Демир Хисар населба доцна антика
Латинска Црква Жван Демир Хисар црква среден век
Мајданиште Жван Демир Хисар населба и топилница доцна антика
Св. Арангел Жван Демир Хисар црква и некропола среден век
Св. Илија Жван Демир Хисар црква среден век
Селиште Жван Демир Хисар населба доцна антика
Во Гарон Железнец Демир Хисар населба и топилница доцноантичко време
Градиште Железнец Демир Хисар населба рана антика
Даркојца Железнец Демир Хисар населба доцна антика
Спиље Железнец Демир Хисар населба доцна антика
Бачилиште Журче Демир Хисар сакрален објект и некропола доцноантичко време
Даблики Журче Демир Хисар населба и некропола доцноантичко време
Љубов Камен Журче Демир Хисар населба неолит
Мартинец Журче Демир Хисар населба среден век
Св. Илија Журче Демир Хисар црква и некропола среден век
Калуѓерска Река Загориче Демир Хисар црква среден век
Куќиште Загориче Демир Хисар населба доцноантичко време
Дабовја Зашле Демир Хисар населба и топилница доцноантичко време
Јачмиште Зашле Демир Хисар населба и топилница доцноантичко време
Караиче Зашле Демир Хисар населба и топилница доцноантичко време
Куќиште Зашле Демир Хисар населба и топилница доцноантичко време
Кале Зашле Демир Хисар населба среден век
На Куќишта Зашле Демир Хисар некропола доцноантичко време
Старо Кочиште Зашле Демир Хисар населба среден век
Леска Кутретино Демир Хисар населба среден век
Св. Никола Кутретино Демир Хисар осамен наод римско време
Ѓурѓа Лесково Демир Хисар црква среден век
Илиница Лесково Демир Хисар црква среден век
Манастириште Лесково Демир Хисар црква среден век
Граишта Мало Илино Демир Хисар топилница доцноантичко време
Калец Мало Илино Демир Хисар топилница доцноантичко време
Св. Илија Мало Илино Демир Хисар црква среден век
Св. Пречиста Мало Илино Демир Хисар црква и некропола среден век
Бела Земја Мренога Демир Хисар некропола доцноантичко време
Боричино Мренога Демир Хисар населба и некропола римско време
Калуѓерица Мренога Демир Хисар осамен објект римско време
Грнчари Мренога Демир Хисар населба, некропола и топилница доцноантичко време
Средно Селиште Мренога Демир Хисар населба и топилница доцноантичко време
Видрауци Ново Село Демир Хисар населба и некропола среден век
Над Селото Ново Село Демир Хисар населба, црква и некропола среден век
Над Црквата Ново Село Демир Хисар црква среден век
Ракински Дол Ново Село Демир Хисар населба и некропола среден век
Кале Обедник Демир Хисар населба доцноантичко време и среден век
Стара Корија Обедник Демир Хисар црква среден век
Стари Лозја Обедник Демир Хисар населба и топилница доцноантичко време
Сува Река Обедник Демир Хисар сакрален објект и некропола доцноантичко време
Над Селото Прибилци Демир Хисар црква и некропола среден век
Самоникојца Прибилци Демир Хисар топилница доцноантичко време
Стара Раслојца Прибилци Демир Хисар населба среден век
Старо Село Прибилци Демир Хисар населба и некропола среден век
Грамеѓе Радово Демир Хисар населба, некропола и рудник римско време
Клаинец Радово Демир Хисар некропола среден век
Краста Радово Демир Хисар некропола среден век
Манастириште Радово Демир Хисар црква среден век
Стари Гробишта Света Демир Хисар црква и некропола среден век
Широка Леска Света Демир Хисар населба и некропола среден век
Светец Сладуево Демир Хисар населба и некропола среден век
Горни Куќи Слепче Демир Хисар населба среден век
Грамаѓе Слепче Демир Хисар населба хеленистичко време
Добромирово Слепче Демир Хисар црква и некропола среден век
Заврток Слоештица Демир Хисар населба доцноантичко време
Старо Село Смилево Демир Хисар населба среден век
Бунариште Сопотница Демир Хисар населба среден век
Извор Сопотница Демир Хисар сакрален објект и некропола доцноантичко време
Краиште Сопотница Демир Хисар црква и некропола среден век
Црквиште Сопотница Демир Хисар сакрален објект доцноантичко време
Миљо Чешме Стругово Демир Хисар некропола рана антика
Горна Црква Суво Грло Демир Хисар црква и некропола среден век
Бачилиште Суводол Демир Хисар населба среден век
Дуњи Суводол Демир Хисар црква среден век
Спаиска Чешма Суводол Демир Хисар црква среден век
Св. Богородица Суводол Демир Хисар базилика старо христијанско време
Врагутница Церово Демир Хисар црква среден век
Крушје Церово Демир Хисар црква и некропола среден век
Св. Петка Церово Демир Хисар црква среден век
Црквиште Церово Демир Хисар црква среден век

Наводи[уреди | уреди извор]

  1. Коцо, Димче (1996). Археолошка карта на Република Македонија. II. Скопје: Македонска академиjа на науките и уметностите. ISBN 9989649286.