Список на археолошки наоѓалишта во Ресенско

Од Википедија — слободната енциклопедија
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето

Ова е список на археолошките наоѓалишта во Ресенско,[1] односно на наоѓалиштата кои се наоѓаат на територијата на Општина Ресен. Можно е списокот да е нецелосен.

Име Населено место Општина Тип Период
Асамати Асамати Ресен осамен наод римско време
Мисурица Асамати Ресен населба и некропола римско време
Прекоп Асамати Ресен населба старомакедонско време
Ружин Гроб Асамати Ресен тумул железно време
Св. Архангел Асамати Ресен осамен наод доцноантичко време
Св. Недела Асамати Ресен населба бронѕено време
Глабок Дол Болно Ресен осамен наод доцноантичко време
Катуниште Болно Ресен населба римско време
Селиште Болно Ресен населба и топилница среден век
Кула Брајчино Ресен тврдина среден век
Св. Атанас Брајчино Ресен некропола среден век
Умишта Волкодери Ресен населба римско време
Гумниште Горна Бела Црква Ресен црква среден век
Гумење Крушје Ресен населба доцноантичко време
Св. Спас Крушје Ресен црква и некропола старохристијснко време
Старо Село Крушје Ресен населба, црква и некропола среден век
Св. Атанас Грнчари Ресен осамен наод римско време
Св. Илија Грнчари Ресен црква среден век
Скочино Грнчари Ресен населба, црква и некропола среден век
Копачница Долна Бела Црква Ресен населба доцноантичко време
Кременица Долна Бела Црква Ресен населба неолитско време
Св. Константин и Елена Долна Бела Црква Ресен осамен наод римско време
Герамидница Долно Дупени Ресен населба доцноантичко време
Гробишта Долно Дупени Ресен црква и некропола среден век
Долно Дупени Долно Дупени Ресен населба доцноантичко време
Маркова Нога Долно Дупени Ресен населба старомакедонско и доцноантичко време
Рот Долно Дупени Ресен некропола доцноантичко време
Исток Евла Ресен црква среден век
Кале Евла Ресен населба среден век
Ливадица Евла Ресен осамен наод доцноантичко време
Св. Спас Евла Ресен црква среден век
Грмада Езерани Ресен населба и црква старомакедонско време и среден век
Далечна Црква Златари Ресен црква и некропола среден век
Слатина Златари Ресен населба доцноантичко време
Гимбабица Избишта Ресен некропола старомакедонско време
Кула Избишта Ресен населба старомакедонско време
Јамиште Избишта Ресен пат римско време
Св. Атанас Јанковец Ресен некропола среден век
Горна Маала Козјак Ресен населба и некропола римско време и среден век
Гробишта Козјак Ресен некропола среден век
Козјак Козјак Ресен осамен наод римско време
Бљудо Коњско Ресен населба, црква и некрипола среден век
Голем Град Коњско Ресен населба, црква и некропола неолитско, старомакедонско, рисмко време и среден век
Коњско Коњско Ресен депо на монети среден век
Старо Село Коњско Ресен црква и некропола среден век
Анче Крани Ресен населба старомакедонско време
Кобел Крани Ресен населба доцноантичко време
Св. Илија Крани Ресен црква и некропола среден век
Св. Никола Крани Ресен црква и некропола среден век
Старо Кривени Кривени Ресен осамен наод римско време
Чешино Кривени Ресен населба доцноантичко време
Каштино Курбиново Ресен населба и топилница доцноантичко време
Кула Курбиново Ресен тврдина среден век
Кули Курбиново Ресен населба хеленистичко време
Курбиново Курбиново Ресен населба римско и доцноантичко време
Рајчинец Курбиново Ресен населба среден век
Рекиње Курбиново Ресен топилница доцноантичко време
Св. Атанасиј Курбиново Ресен црква среден век
Св. Ѓорѓи Курбиново Ресен некропола среден век
Св. Крстовден Курбиново Ресен базилика старо христијанско време
Андонови Градини Лавци Ресен населба римск време
Стара Црква Лавци Ресен црква и некропола среден век
Трансформатор Лавци Ресен населба среден век
Тумба Лавци Ресен населба доцноантичко време
Горна Црква Лева Река Ресен осамен наод доцноантичко време
Старо Село Лева Река Ресен населба, црква и некропола среден век
Цветкова Нива Лескоец Ресен осамен наод доцноантичко време
Граишта Љубојно Ресен некропола римско време
Кула Љубојно Ресен населба и некропола доцноантичко време
Куќишта Љубојно Ресен населба среден век
Присој Љубојно Ресен населба римско време
Рудина Љубојно Ресен населба римско време
Св. Димитрија Љубојно Ресен црква и некропола среден век
Леска Наколец Ресен населба римско време
Метилец Наколец Ресен населба хелинистичко време
Камара Отешево Ресен населба доцноантичко време
Пирк Отешево Ресен населба хеленистичко време
Св. Атанас Отешево Ресен црква и некропола римско време
Черти Камен Отешево Ресен светилиште ран среден век
Сирхан Отешево Ресен осамен наод римско време
Кале Петрино Ресен населба рисмко време и среден век
Старо Село Петрино Ресен црква и некропола среден век
Арапски Гробишта Подмочани Ресен населба и топилница доцноантичко време
Горици Подмочани Ресен населба римско време
Горно Дрмче Подмочани Ресен осамен наод доцноантичко време
Грнчарско Селиште Подмочани Ресен црква среден век
Кирејца Подмочани Ресен населба доцноантичко време
Св. Ѓорѓи Подмочани Ресен некропола римско време
Арапски Гробишта Покрвеник Ресен некропола среден век
Висои Покрвеник Ресен населба, базилика и некропола доцноантичко и старохристијанско време
Св. Атанас Покрвеник Ресен базилика старохристијанско време
Прељупски Рид Прељубје Ресен населба доцноантичко време
Копачките Претор Ресен некропола доцноантичко време
Кулине Претор Ресен населба бронѕено, хеленистичко, римско време и среден век
Летувалиште Претор Ресен населба доцноантичко време
Ливаѓе Претор Ресен населба доцноантичко време
Ливатчиња Претор Ресен вила рустика римско време
Петрино Претор Ресен населба доцноантичко време
Претор Претор Ресен населба доцноантичко време
Св. Арангел Претор Ресен осамен наод римско време
Св. Атанасија Претор Ресен црква среден век
Св. Богородица Претор Ресен црква и некропола среден век
Св. Недела Претор Ресен црква среден век
Св. Петка Претор Ресен црква и некропола среден век
Али Коч Рајца Ресен населба и некропола римско време
Селиште Рајца Ресен црква и некропола среден век
Св. Ѓорѓи Ресен Ресен осамен наод римско време
Крш Полена Сливница Ресен вила рустика римско време
Кула Сливница Ресен населба доцноантичко време
Сливница Сливница Ресен населба римско време
Шуица Сливница Ресен црква и некропола среден век
Бела Црква Сопотско Ресен депо на монети среден век
Јане Дол Сопотско Ресен осамен наод доцноантичко време
Св. Никола Сопотско Ресен осамен наод, црква и некропола римско време и среден век
Трно Нива Сопотско Ресен населба римско време
Кула Стење Ресен тврдина среден век
Лозјата Стење Ресен населба неолитско време
Певчиња Стење Ресен населба и некропола римско време
Св. Атанас Стење Ресен црква старохристијнско време
Четкарица Стење Ресен населба доцноантичко време
Трафостаница Стење Ресен некропола среден век
Грамада Штрбово Ресен населба доцноантичко време
Гура Штрбово Ресен насеба доцноантичко време
Крес Штрбово Ресен црква и некропола среден век
Куќишта Штрбово Ресен населба среден век
Нивје Штрбово Ресен црква и некропола среден век
Кале Шурленци Ресен тврдина среден век

Наводи[уреди | уреди извор]

  1. Коцо, Димче (1996). Археолошка карта на Република Македонија. II. Скопје: Македонска академиjа на науките и уметностите. ISBN 9989649286.