Бакар

Од Википедија — слободната енциклопедија
Прејди на: содржини, барај


никел - Бакар - цинк
 
Cu
сребро  
 
 
Cu-TableImage.png
Општи податоци
Име, симбол, атомски број Бакар, Cu, 29
Припадност на група преодни метали
група, периода VIIIB, 4
густина, тврдина 8920 kg/m3, 3,0
Боја црвенкаста
80 px
Карактеристики на атома
атомска маса 63,546 u
атомски радиус 135 (145) pm
ковалентен радиус 138 pm
ван дер Валсов радиус 140 pm
електронска конфигурација [Ar]3d104s1
e- на енергетските нивоа 2, 8, 18, 1
оксидациони броеви 1, 2, 3, 4
Особине на оксидот средно базни
кристална структура регуларна ѕидно
центрирана
агрегатна состојба цврста
точка на топење 1357,6 K
(1084,4 °C)
точка на вриење 2840 K
(2567 °C)
моларен волумен 7,11×10-3 m3/mol
топлина на испарување 300,3kJ/mol
топлина на топење 13,05 kJ/mol
притисок на заситена пареа 0,0505 Pa (1358 K)
брзина на звук 3570 m/s (293,15 K)
Останати карактеристики
Електронегативност 1,90 (Полинг)
1,75 (Алред)
специфична топлина 380J/(kg*K)
специфична спроводливост 59,6×106 S/m
топлинска спроводливост 401W/(m*K)
I енергија на јонизација 745,5 kJ/mol
II енергија на јонизација 1957,9 kJ/mol
III енергија на јонизација 3555 kJ/mol
IV енергија на јонизација 5536 kJ/mol
Најстабилни изотопи
изотоп заст. в.п.р. н.р. е.р. MeV п.р.
63Cu 69,17% стабилен изотор со 34 неутрони
64Cu (веш.) 12,7 часови з.е. 1,675 64Ni
β- 0,579 64Zn
65Cu 30,83% стабилен изотоп со 36 неутрони
67Cu (веш.) 61,9 часови β- 0,58 67Zn
Таму каде што не е означено поинаку
се употребени SI единици и стандардни услови

Бакарот е хемиски елемент. Тој е црвеникав метал што има широка примена. Атомски број му изнесува 29, додека атомската маса е 63.546. Се смета дека бакарот е првиот метал кој човекот почнал да го користи, во почетокот како чиста подoцна како легура-бронза.Во мали количества,бакарот може да се сретне слободен во природата,што се зема како причина за неговото откривање и користење уште од најраниот период -Бакарот влегува во состав ха повеке минерали со различен хемиски состав од кои и се добива.Најпознати од нив се-халкозин,халкопирит(сулфиди),купирит(оксид)и малахит (карбонат). -Бакарните руди спаѓаат бо т.н. сиромашни руди поради што при добивањето прво се отстранува дел од јаловината.Потоа,добиениот руден концентрат од сулфидна руда се пржи и преминува во оксид на бакарот.Одземањето на кислородот,редукцијата,се врши со кокс кој претставува речиси чист јаглерод.Суровиот бакар содржи примеси од Au и Ag,а се пречистува од нив сo електролиза.

Физички својства[уреди | уреди извор]

Бакар

-Бакарот е мек метал со црвена боја и метален сјај.Лесно се кова и се извлекува во жици.Тој е добар спроводник на електричество и топлина,поради што големи количества бакар се користат за изработка на спроводници.Стопен се меша со другите метали и гради легури.Најпознати легури се бронзата-легура од калај и бакар и месингот-легура од цинк и бакар.Додаден во злато,ја зголемува неговата тврдина.

Хемиски својства[уреди | уреди извор]

Бакарот е помалку реактивен во споредба со железото.Не реагира со хлороводородна киселина,а реагира со азотна и концентрирана сулфурна киселина.Водните раствори на бакарните соли реагираат со повекето метали.