Нихониум

Од Википедија — слободната енциклопедија
Нихониум  (113Nh)
Општи својства
Име и симболнихониум (Nh)
Други имиња113 елемент, ека-талиум
Нихониумот во периодниот систем
Водород (двоатомски неметал)
Хелиум (благороден гас)
Литиум (алкален метал)
Берилиум (земноалкален метал)
Бор (металоид)
Јаглерод (повеќеатомски неметал)
Азот (двоатомски неметал)
Кислород (двоатомски неметал)
Флуор (двоатомски неметал)
Неон (благороден гас)
Натриум (алкален метал)
Магнезиум (земноалкален метал)
Алуминиум (слаб метал)
Силициум (металоид)
Фосфор (повеќеатомски неметал)
Сулфур (повеќеатомски неметал)
Хлор (двоатомски неметал)
Аргон (благороден гас)
Калиум (алкален метал)
Калциум (земноалкален метал)
Скандиум (преоден метал)
Титан (преоден метал)
Ванадиум (преоден метал)
Хром (преоден метал)
Манган (преоден метал)
Железо (преоден метал)
Кобалт (преоден метал)
Никел (преоден метал)
Бакар (преоден метал)
Цинк (преоден метал)
Галиум (слаб метал)
Германиум (металоид)
Арсен (металоид)
Селен (повеќеатомски неметал)
Бром (двоатомски неметал)
Криптон (благороден гас)
Рубидиум (алкален метал)
Стронциум (земноалкален метал)
Итриум (преоден метал)
Циркониум (преоден метал)
Ниобиум (преоден метал)
Молибден (преоден метал)
Технициум (преоден метал)
Рутениум (преоден метал)
Родиум (преоден метал)
Паладиум (преоден метал)
Сребро (преоден метал)
Кадмиум (преоден метал)
Индиум (слаб метал)
Калај (слаб метал)
Антимон (металоид)
Телур (металоид)
Јод (двоатомски неметал)
Ксенон (благороден гас)
Цезиум (алкален метал)
Бариум (земноалкален метал)
Лантан (лантаноид)
Цериум (лантаноид)
Празеодиум (лантаноид)
Неодиум (лантаноид)
Прометиум (лантаноид)
Самариум (лантаноид)
Европиум (лантаноид)
Гадолиниум (лантаноид)
Тербиум (лантаноид)
Диспрозиум (лантаноид)
Холмиум (лантаноид)
Ербиум (лантаноид)
Тулиум (лантаноид)
Итербиум (лантаноид)
Лутециум (лантаноид)
Хафниум (преоден метал)
Тантал (преоден метал)
Волфрам (преоден метал)
Рениум (преоден метал)
Осмиум (преоден метал)
Иридиум (преоден метал)
Платина (преоден метал)
Злато (преоден метал)
Жива (преоден метал)
Талиум (слаб метал)
Олово (слаб метал)
Бизмут (слаб метал)
Полониум (слаб метал)
Астат (металоид)
Радон (благороден гас)
Франциум (алкален метал)
Радиум (земноалкален метал)
Актиниум (актиноид)
Ториум (актиноид)
Протактиниум (актиноид)
Ураниум (актиноид)
Нептуниум (актиноид)
Плутониум (актиноид)
Америциум (актиноид)
Кириум (актиноид)
Берклиум (актиноид)
Калифорниум (актиноид)
Ајнштајниум (актиноид)
Фермиум (актиноид)
Менделевиум (актиноид)
Нобелиум (актиноид)
Лоренциум (актиноид)
Радерфордиум (преоден метал)
Дубниум (преоден метал)
Сиборгиум (преоден метал)
Бориум (преоден метал)
Хасиум (преоден метал)
Мајтнериум (непознати хемиски својства)
Дармштатиум (непознати хемиски својства)
Рендгениум (непознати хемиски својства)
Копернициум (преоден метал)
Нихониум (непознати хемиски својства)
Флеровиум (слаб метал)
Московиум (непознати хемиски својства)
Ливермориум (непознати хемиски својства)
Тенесин (непознати хемиски својства)
Оганесон (непознати хемиски својства)
Tl

Nh

(Uhs)
копернициумнихониумфлеровиум
Атомски број113
Стандардна атомска тежина (Ar)[286]
Категоријанепозната, но најверојатно слаб метал
Група и блокгрупа 13, p-блок
ПериодаVII периода
Електронска конфигурација[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p1 (предвидена)[1]
по обвивка
2, 8, 18, 32, 32, 18, 3 (предвидена)
Физички својства
Фазацврста (предвидена)[1][2][3]
Точка на топење700 K ​(430 °C) (предвидена)[1]
Точка на вриење1.430 K ​(1.130 °C) (предвидена)[1][4]
Густина близу с.т.16 г/см3 (предвидена)[4]
Топлина на топење7,61 kJ/mol (екстраполирана)[3]
Топлина на испарување130 kJ/mol (предвидена)[2][4]
Атомски својства
Оксидациони степени−1, 1, 2, 3, 5(предвидена)[1][4][5]
Енергии на јонизацијаI: 704.9 kJ/mol (предвидена)[1]
II: 2238.5 kJ/mol (предвидена)[4]
II: 3203.3 kJ/mol (предвидена)[4]
(повеќе)
Атомски полупречникемпириски: 170 пм (предвиден)[1]
Ковалентен полупречник172–180 пм (екстраполиран)[3]
Разни податоци
CAS-број54084-70-7
Историја
Наречен поЈапонија (Нихон на јапонски)
ОткриенОбединет институт за нуклеарни истражувања и Ливерморска национална лабораторија (2003)
Најстабилни изотопи
Главна статија: Изотопи на нихониумот
изо ПЗ полураспад РР РЕ (MeV) РП
286Nh веш 20 с α 9,63 282Rg
285Nh веш 5,5 с α 9,74, 9,48 281Rg
284Nh веш 0,48 с α 10 280Rg
283Nh веш 0,10 с α 10,12 279Rg
282Nh веш 70 мс α 10,63 278Rg
278Nh веш 0,24 мс α 11,68 274Rg
| наводи | Википодатоци

Нихониум (Nh) — метал од групата IIIА добиен по вештачки пат, и не се среќава во природата.

Историја[уреди | уреди извор]

На 1 февруари 2004 г. екипа руски научници од институтот за атоми и американскиот научник од Ливерморската национална лабораторија добиле четири атоми на московиум, кои по распаѓањето сочиниле еден атом на нихониум. Нивното откривање барало официјална потврда. Така, на 28 септември 2004 г., тим од јапонски научници го поновил експериментот со успех. Јапонците за име на овој елемент го предложиле името „јапониум“, но на крајот, на 28 ноември 2016 г. е усвоено името „нихониум“, според изворното јапонско име на Јапонија — Нихон (日本).[6][7].

Наводи[уреди | уреди извор]

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 Haire, Richard G. (2006). „Transactinides and the future elements“. Во Morss; Edelstein, Norman M.; Fuger, Jean (уред.). The Chemistry of the Actinide and Transactinide Elements (3rd. изд.). Dordrecht, The Netherlands: Springer Science+Business Media. ISBN 1-4020-3555-1.
  2. 2,0 2,1 Seaborg, Glenn T. (c. 2006). „transuranium element (chemical element)“. Encyclopædia Britannica. Посетено на 2010-03-16.
  3. 3,0 3,1 3,2 Bonchev, Danail; Kamenska, Verginia (1981). „Predicting the Properties of the 113–120 Transactinide Elements“. Journal of Physical Chemistry. American Chemical Society. 85 (9): 1177–1186. doi:10.1021/j150609a021.
  4. 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 Fricke, Burkhard (1975). „Superheavy elements: a prediction of their chemical and physical properties“. Recent Impact of Physics on Inorganic Chemistry. 21: 89–144. doi:10.1007/BFb0116498. Посетено на 4 October 2013.
  5. Thayer, John S. (2010). „Relativistic Effects and the Chemistry of the Heavier Main Group Elements“: 82. doi:10.1007/978-1-4020-9975-5_2. Наводот journal бара |journal= (help)
  6. Staff (30 November 2016). „IUPAC Announces the Names of the Elements 113, 115, 117, and 118“. IUPAC. Посетено на 1 December 2016.
  7. St. Fleur, Nicholas (1 December 2016). „Four New Names Officially Added to the Periodic Table of Elements“. New York Times. Посетено на 1 December 2016.
Група 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Алкални метали Земно­алкални метали Пникто­гени Хал­ко­гени Хало­гени Благо­родни гасови
Периода

I

водо­род
1
хе­лиум
2
II
ли­тиум
3
бери­лиум
4
бор
5
јагле­род
6
азот
7
кисло­род
8
флуор
9
неон
10
III
нат­риум
11
магне­зиум
12
алуми­ниум
13
сили­циум
14
фосфор
15
сулфур
16
хлор
17
аргон
18
IV
ка­лиум
19
кал­циум
20
скан­диум
21
титан
22
вана­диум
23
хром
24
манган
25
железо
26
кобалт
27
никел
28
бакар
29
цинк
30
галиум
31
герма­ниум
32
арсен
33
селен
34
бром
35
крип­тон
36
V
руби­диум
37
строн­циум
38
итриум
39
цирко­ниум
40
нио­биум
41
моли­бден
42
техни­циум
43
руте­ниум
44
ро­диум
45
пала­диум
46
сребро
47
кад­миум
48
индиум
49
калај
50
анти­мон
51
телур
52
јод
53
ксенон
54
VI
це­зиум
55
ба­риум
56
1 asterisk
луте­циум
71
хаф­ниум
72
тантал
73
вол­фрам
74
ре­ниум
75
ос­миум
76
иридиум
77
пла­тина
78
злато
79
жива
80
талиум
81
олово
82
биз­мут
83
поло­ниум
84
астат
85
радон
86
VII
фран­циум
87
ра­диум
88
2 asterisks
лорен­циум
103
радер­фордиум
104
дуб­ниум
105
сибор­гиум
106
бо­риум
107
ха­сиум
108
мајт­нериум
109
фарм­штатиум
110
ренд­гениум
111
копер­нициум
112
нихо­ниум
113
флеро­виум
114
моско­виум
115
ливер­мориум
116
тене­син
117
ога­несон
118
1 asterisk
лантан
57
цериум
58
празе­одиум
59
нео­диум
60
проме­тиум
61
сама­риум
62
евро­пиум
63
гадоли­ниум
64
тер­биум
65
диспро­зиум
66
хол­миум
67
ербиум
68
талиум
69
итер­биум
70
 
2 asterisks
акти­ниум
89
то­риум
90
протак­тиниум
91
ура­ниум
92
непту­ниум
93
плуто­ниум
94
амери­циум
95
кириум
96
берк­лиум
97
калифор­ниум
98
ајнштај­ниум
99
фер­миум
100
менде­левиум
101
нобел­лиум
102
 

црно = цврста зелено = течна црвено = гасна grey=непозната Боја на атомскиот број ја прикажува агрегатната состојба (при 0 °C и 1 атм)
Првичен Од распад Вештачки Границата го прикажува природното наоѓање на елементот
Позадинска боја прикажува поткатегорија во трендот метал-металоид-неметал:
Метал Металоид Неметал непознати
хемиски
својства
Алкален метал Земноалкален метал Ланта­ноид Актиноид Преоден метал Слаб метал Пов-атом. неметал Двоатом. неметал Благороден гас