Флеровиум

Од Википедија — слободната енциклопедија
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето
Флеровиум  (114Fl)
Општи својства
Име и симболфлеровиум (Fl)
Флеровиумот во периодниот систем
Водород (двоатомски неметал)
Хелиум (благороден гас)
Литиум (алкален метал)
Берилиум (земноалкален метал)
Бор (металоид)
Јаглерод (повеќеатомски неметал)
Азот (двоатомски неметал)
Кислород (двоатомски неметал)
Флуор (двоатомски неметал)
Неон (благороден гас)
Натриум (алкален метал)
Магнезиум (земноалкален метал)
Алуминиум (слаб метал)
Силициум (металоид)
Фосфор (повеќеатомски неметал)
Сулфур (повеќеатомски неметал)
Хлор (двоатомски неметал)
Аргон (благороден гас)
Калиум (алкален метал)
Калциум (земноалкален метал)
Скандиум (преоден метал)
Титан (преоден метал)
Ванадиум (преоден метал)
Хром (преоден метал)
Манган (преоден метал)
Железо (преоден метал)
Кобалт (преоден метал)
Никел (преоден метал)
Бакар (преоден метал)
Цинк (преоден метал)
Галиум (слаб метал)
Германиум (металоид)
Арсен (металоид)
Селен (повеќеатомски неметал)
Бром (двоатомски неметал)
Криптон (благороден гас)
Рубидиум (алкален метал)
Стронциум (земноалкален метал)
Итриум (преоден метал)
Циркониум (преоден метал)
Ниобиум (преоден метал)
Молибден (преоден метал)
Технициум (преоден метал)
Рутениум (преоден метал)
Родиум (преоден метал)
Паладиум (преоден метал)
Сребро (преоден метал)
Кадмиум (преоден метал)
Индиум (слаб метал)
Калај (слаб метал)
Антимон (металоид)
Телур (металоид)
Јод (двоатомски неметал)
Ксенон (благороден гас)
Цезиум (алкален метал)
Бариум (земноалкален метал)
Лантан (лантаноид)
Цериум (лантаноид)
Празеодиум (лантаноид)
Неодиум (лантаноид)
Прометиум (лантаноид)
Самариум (лантаноид)
Европиум (лантаноид)
Гадолиниум (лантаноид)
Тербиум (лантаноид)
Диспрозиум (лантаноид)
Холмиум (лантаноид)
Ербиум (лантаноид)
Тулиум (лантаноид)
Итербиум (лантаноид)
Лутециум (лантаноид)
Хафниум (преоден метал)
Тантал (преоден метал)
Волфрам (преоден метал)
Рениум (преоден метал)
Осмиум (преоден метал)
Иридиум (преоден метал)
Платина (преоден метал)
Злато (преоден метал)
Жива (преоден метал)
Талиум (слаб метал)
Олово (слаб метал)
Бизмут (слаб метал)
Полониум (слаб метал)
Астат (металоид)
Радон (благороден гас)
Франциум (алкален метал)
Радиум (земноалкален метал)
Актиниум (актиноид)
Ториум (актиноид)
Протактиниум (актиноид)
Ураниум (актиноид)
Нептуниум (актиноид)
Плутониум (актиноид)
Америциум (актиноид)
Кириум (актиноид)
Берклиум (актиноид)
Калифорниум (актиноид)
Ајнштајниум (актиноид)
Фермиум (актиноид)
Менделевиум (актиноид)
Нобелиум (актиноид)
Лоренциум (актиноид)
Радерфордиум (преоден метал)
Дубниум (преоден метал)
Сиборгиум (преоден метал)
Бориум (преоден метал)
Хасиум (преоден метал)
Мајтнериум (непознати хемиски својства)
Дармштатиум (непознати хемиски својства)
Рентгениум (непознати хемиски својства)
Копернициум (преоден метал)
Нихониум (непознати хемиски својства)
Флеровиум (слаб метал)
Московиум (непознати хемиски својства)
Ливермориум (непознати хемиски својства)
Тенесин (непознати хемиски својства)
Оганесон (непознати хемиски својства)
Pb

Fl

(Uho)
нихониумфлеровиуммосковиум
Атомски број114
Стандардна атомска тежина (Ar)[289]
Категорија  слаб метал
Група и блокгрупа 14 (јаглеродна), p-блок
ПериодаVII периода
Електронска конфигурација[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p2 (предвидена)[1]
по обвивка
2, 8, 18, 32, 32, 18, 4 (предвидени)
Физички својства
Фазацврста (предвидена)[1]
Точка на топење340 K ​(67 °C) (предвидена)[2]
Точка на вриење420 K ​(147 °C) (предвидена)[2][3][4]
Густина близу с.т.14 г/см3 (предвидена)[2]
Топлина на испарување38 kJ/mol (предвидена)[2]
Атомски својства
Оксидациони степени0, 1, 2, 4, 6(предвидена)[1][2][5]
Енергии на јонизацијаI: 823,9 kJ/mol (предвидена)[1]
II: 1.601,6 kJ/mol (предвидена)[2]
II: 3.367,3 kJ/mol (предвидена)[2]
(повеќе)
Атомски полупречникемпириски: 180 пм (предвиден)[1][2]
Ковалентен полупречник171–177 пм (екстраполиран)[3]
Разни податоци
CAS-број54085-16-4
Историја
Наречен поНаречен по Лабораторијата за нуклеарни истражувања „Г.Н. Фљоров“[6]
ОткриенОбединет институт за нуклеарни истражувања и Ливерморска национална лабораторија (1999)
Најстабилни изотопи
Главна статија: Изотопи на флеровиумот
изо ПЗ полураспад РР РЕ (MeV) РП
289Fl веш 2,6 s α 9,82;9,48 285Cn
289mFl ? веш 2–23 s α 9,67 285mCn ?
288Fl веш 0,8 s α 9,94 284Cn
287Fl веш 0,48 s α 10,02 283Cn
287mFl ? веш 5,5 s α 10,29 283mCn ?
286Fl веш 0,13 s 40% α 10,19 282Cn
60% СФ
285Fl веш 125 ms α 281Cn
| наводи | Википодатоци

Флеровиум (Fl), кој претходно го носел името унинквадиум (Uuq) е радиоактивен хемиски елемент кој не се јавува во природата.

Историја[уреди | уреди извор]

Откриен е во јануари 1999 година од руските научници од институтот за истражување на атоми. Името унинквадиум било привремено дадено од страна на IUPAC.[7]

Меѓународниот сојуз за чист и применета хемија во 2011 г. го усвоил името флеровиум за овој елемент. Името е доделено по предлог на Рускиот институт за нуклеарни истражувања, во чест на нуклеарниот физичар Георгиј Фљоров.

Извори[уреди | уреди извор]

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Haire, R. G. (2006). „Transactinides and the future elements“. Morss, L. R.; Edelstein, N. M.; Fuger, J.. The Chemistry of the Actinide and Transactinide Elements (3rd издание). Springer. ISBN 978-1-4020-3555-5. 
  2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 Fricke, Burkhard. Superheavy elements: a prediction of their chemical and physical properties. „Recent Impact of Physics on Inorganic Chemistry“ том  21: 89–144. doi:10.1007/BFb0116498. http://www.researchgate.net/publication/225672062_Superheavy_elements_a_prediction_of_their_chemical_and_physical_properties. посет. 4 октомври 2013 г. 
  3. 3,0 3,1 Bonchev, Danail; Kamenska, Verginia. Predicting the Properties of the 113–120 Transactinide Elements. „Journal of Physical Chemistry“ (American Chemical Society) том  85 (9): 1177–1186. doi:10.1021/j150609a021. http://www.researchgate.net/publication/239657207_Predicting_the_properties_of_the_113_to_120_transactinide_elements. 
  4. Seaborg, G. T. "Transuranium element". Encyclopædia Britannica. конс. 2010-03-16. 
  5. Schwerdtfeger, Peter; Seth, Michael (2002 г). [http://www.radiochem.org/paper/JN31/30.pdf Relativistic Quantum Chemistry of the Superheavy Elements. Closed-Shell Element 114 as a Case Study.]. „Journal of Nuclear and Radiochemical Sciences“ том  3 (1): 133–136. http://www.radiochem.org/paper/JN31/30.pdf. посет. 12 септември 2014 г. 
  6. IUPAC (30 мај 2012). "Element 114 is Named Flerovium and Element 116 is Named Livermorium". Соопштение за печат.
  7. Housecroft C. E., Sharpe A. G. (2008). Inorganic Chemistry
Група 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Алкални метали Земно­алкални метали Пникто­гени Хал­ко­гени Хало­гени Благо­родни гасови
Периода

I

водо­род
1
хе­лиум
2
II
ли­тиум
3
бери­лиум
4
бор
5
јагле­род
6
азот
7
кисло­род
8
флуор
9
неон
10
III
нат­риум
11
магне­зиум
12
алуми­ниум
13
сили­циум
14
фосфор
15
сулфур
16
хлор
17
аргон
18
IV
ка­лиум
19
кал­циум
20
скан­диум
21
титан
22
вана­диум
23
хром
24
манган
25
железо
26
кобалт
27
никел
28
бакар
29
цинк
30
галиум
31
герма­ниум
32
арсен
33
селен
34
бром
35
крип­тон
36
V
руби­диум
37
строн­циум
38
итриум
39
цирко­ниум
40
нио­биум
41
моли­бден
42
техни­циум
43
руте­ниум
44
ро­диум
45
пала­диум
46
сребро
47
кад­миум
48
индиум
49
калај
50
анти­мон
51
телур
52
јод
53
ксенон
54
VI
це­зиум
55
ба­риум
56
1 asterisk
луте­циум
71
хаф­ниум
72
тантал
73
вол­фрам
74
ре­ниум
75
ос­миум
76
иридиум
77
пла­тина
78
злато
79
жива
80
талиум
81
олово
82
биз­мут
83
поло­ниум
84
астат
85
радон
86
VII
фран­циум
87
ра­диум
88
2 asterisks
лорен­циум
103
радер­фордиум
104
дуб­ниум
105
сибор­гиум
106
бо­риум
107
ха­сиум
108
мајт­нериум
109
фарм­штатиум
110
рент­гениум
111
копер­нициум
112
нихо­ниум
113
флеро­виум
114
моско­виум
115
ливер­мориум
116
тене­син
117
ога­несон
118
1 asterisk
лантан
57
цериум
58
празе­одиум
59
нео­диум
60
проме­тиум
61
сама­риум
62
евро­пиум
63
гадоли­ниум
64
тер­биум
65
диспро­зиум
66
хол­миум
67
ербиум
68
талиум
69
итер­биум
70
 
2 asterisks
акти­ниум
89
то­риум
90
протак­тиниум
91
ура­ниум
92
непту­ниум
93
плуто­ниум
94
амери­циум
95
кириум
96
берк­лиум
97
калифор­ниум
98
ајнштај­ниум
99
фер­миум
100
менде­левиум
101
нобел­лиум
102
 

црно = цврста зелено = течна црвено = гасна grey=непозната Боја на атомскиот број ја прикажува агрегатната состојба (при 0 °C и 1 атм)
Првичен Од распад Вештачки Границата го прикажува природното наоѓање на елементот
Позадинска боја прикажува поткатегорија во трендот метал-металоид-неметал:
Метал Металоид Неметал непознати
хемиски
својства
Алкален метал Земноалкален метал Ланта­ноид Актиноид Преоден метал Слаб метал Пов-атом. неметал Двоатом. неметал Благороден гас