Осмиум

Од Википедија — слободната енциклопедија
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето
Осмиум  (76Os)
Osmium crystals.jpg
Општи својства
Име и симбол осмиум (Os)
Изглед сребрено-сина
Осмиумот во периодниот систем
Водород (двоатомски неметал)
Хелиум (благороден гас)
Литиум (алкален метал)
Берилиум (земноалкален метал)
Бор (металоид)
Јаглерод (повеќеатомски неметал)
Азот (двоатомски неметал)
Кислород (двоатомски неметал)
Флуор (двоатомски неметал)
Неон (благороден гас)
Натриум (алкален метал)
Магнезиум (земноалкален метал)
Алуминиум (слаб метал)
Силициум (металоид)
Фосфор (повеќеатомски неметал)
Сулфур (повеќеатомски неметал)
Хлор (двоатомски неметал)
Аргон (благороден гас)
Калиум (алкален метал)
Калциум (земноалкален метал)
Скандиум (преоден метал)
Титан (преоден метал)
Ванадиум (преоден метал)
Хром (преоден метал)
Манган (преоден метал)
Железо (преоден метал)
Кобалт (преоден метал)
Никел (преоден метал)
Бакар (преоден метал)
Цинк (преоден метал)
Галиум (слаб метал)
Германиум (металоид)
Арсен (металоид)
Селен (повеќеатомски неметал)
Бром (двоатомски неметал)
Криптон (благороден гас)
Рубидиум (алкален метал)
Стронциум (земноалкален метал)
Итриум (преоден метал)
Циркониум (преоден метал)
Ниобиум (преоден метал)
Молибден (преоден метал)
Технициум (преоден метал)
Рутениум (преоден метал)
Родиум (преоден метал)
Паладиум (преоден метал)
Сребро (преоден метал)
Кадмиум (преоден метал)
Индиум (слаб метал)
Калај (слаб метал)
Антимон (металоид)
Телур (металоид)
Јод (двоатомски неметал)
Ксенон (благороден гас)
Цезиум (алкален метал)
Бариум (земноалкален метал)
Лантан (лантаноид)
Цериум (лантаноид)
Празеодиум (лантаноид)
Неодиум (лантаноид)
Прометиум (лантаноид)
Самариум (лантаноид)
Европиум (лантаноид)
Гадолиниум (лантаноид)
Тербиум (лантаноид)
Диспрозиум (лантаноид)
Холмиум (лантаноид)
Ербиум (лантаноид)
Тулиум (лантаноид)
Итербиум (лантаноид)
Лутециум (лантаноид)
Хафниум (преоден метал)
Тантал (преоден метал)
Волфрам (преоден метал)
Рениум (преоден метал)
Осмиум (преоден метал)
Иридиум (преоден метал)
Платина (преоден метал)
Злато (преоден метал)
Жива (преоден метал)
Талиум (слаб метал)
Олово (слаб метал)
Бизмут (слаб метал)
Полониум (слаб метал)
Астат (металоид)
Радон (благороден гас)
Франциум (алкален метал)
Радиум (земноалкален метал)
Актиниум (актиноид)
Ториум (актиноид)
Протактиниум (актиноид)
Ураниум (актиноид)
Нептуниум (актиноид)
Плутониум (актиноид)
Америциум (актиноид)
Кириум (актиноид)
Берклиум (актиноид)
Калифорниум (актиноид)
Ајнштајниум (актиноид)
Фермиум (актиноид)
Менделевиум (актиноид)
Нобелиум (актиноид)
Лоренциум (актиноид)
Радерфордиум (преоден метал)
Дубниум (преоден метал)
Сиборгиум (преоден метал)
Бориум (преоден метал)
Хасиум (преоден метал)
Мајтнериум (непознати хемиски својства)
Дармштатиум (непознати хемиски својства)
Рентгениум (непознати хемиски својства)
Копернициум (преоден метал)
Нихониум (непознати хемиски својства)
Флеровиум (слаб метал)
Московиум (непознати хемиски својства)
Ливермориум (непознати хемиски својства)
Тенесин (непознати хемиски својства)
Оганесон (непознати хемиски својства)
Ru

Os

Hs
рениумосмиумиридиум
Атомски број 76
Стандардна атомска тежина (±) (Ar) 190,23(3)[1]
Категорија   преоден метал
Група и блок група 8, d-блок
Периода VI периода
Електронска конфигурација [Xe] 4f14 5d6 6s2
по обвивка
2, 8, 18, 32, 14, 2
Физички својства
Фаза цврста
Точка на топење 3.306 K ​(3.033 °C)
Точка на вриење 5.285 K ​(5.012 °C)
Густина близу с.т. 22,59 г/см3
кога е течен, при т.т. 20 г/см3
Топлина на топење 57,85 kJ/mol
Топлина на испарување 378 kJ/mol
Моларен топлински капацитет 24,7 J/(mol·K)
парен притисок
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
при T (K) 3.160 3.423 3.751 4.148 4.638 5.256
Атомски својства
Оксидациони степени 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, −1, −2, −4 ​(благ киселински оксид)
Електронегативност Полингова скала: 2,2
Енергии на јонизација I: 840 kJ/mol
II: 1.600 kJ/mol
Атомски полупречник емпириски: 135 пм
Ковалентен полупречник 144±4 пм
Разни податоци
Кристална структурашестаголна збиена (шаз)
Кристалната структура на осмиумот
Брзина на звукот тенка прачка 4.940 м/с (при 20 °C)
Топлинско ширење 5,1 µм/(m·K) (при 25 °C)
Топлоспроводливост 87,6 W/(m·K)
Електрична отпорност 81,2 nΩ·m (при 0 °C)
Магнетно подредување парамагнетно[2]
Модул на смолкнување 222 GPa
Модул на збивливост 462 GPa
Поасонов сооднос 0,25
Мосова тврдост 7,0
Бринелова тврдост 3.490–4.000 MPa
CAS-број 7440-04-2
Историја
Откриен и првпат издвоен Смитсон Тенант (1803)
Најстабилни изотопи
Главна статија: Изотопи на осмиумот
изо ПЗ полураспад РР РЕ (MeV) РП
184Os 0,02% >5,6×1013 y (β+β+) 1,451 184W
(α) 2,963 180W
185Os веш 93,6 d ε 1,013 185Re
186Os 1,59% 2×1015 y α 2,822 182W
187Os 1,96% (α) 2,7202 183W
188Os 13,24% (α) 2,1426 184W
189Os 16,15% (α) 1,9757 185W
190Os 26,26% (α) 1,.3784 186W
191Os веш 15.4 d β 0,314 191Ir
192Os 40,78% >9,8×1012 y (ββ) 0,4135 192Pt
(α) 0,3622 188W
193Os веш 30,11 d β 1,141 193Ir
194Os веш 6 y β 0,097 194Ir
Режимите на распад во загради се предвидени, но сè уште не се забележани
| наводи | Википодатоци

Осмиумот е метал со хемиски симбол е Os. Осмиумот се наоѓа во големи количини во метеорите и дејствува нагризувачки.  1. Standard Atomic Weights 2013. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
  2. Lide, D. R., уред (2005). „Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds“. CRC Handbook of Chemistry and Physics (86th издание). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5. http://web.archive.org/web/20110303222309/http://www-d0.fnal.gov/hardware/cal/lvps_info/engineering/elementmagn.pdf.