Калај

Од Википедија — слободната енциклопедија
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето
Калај  (50Sn)
Sn-Alpha-Beta.jpg
лево: бела, бета, β; десно: сива, алфа, α
Општи својства
Име и симболкалај (Sn)
Изгледсребрено-бела (бета, β) или сива (алфа, α)
Алотропиалфа, α (сива); бета, β (бела)
Калајот во периодниот систем
Водород (двоатомски неметал)
Хелиум (благороден гас)
Литиум (алкален метал)
Берилиум (земноалкален метал)
Бор (металоид)
Јаглерод (повеќеатомски неметал)
Азот (двоатомски неметал)
Кислород (двоатомски неметал)
Флуор (двоатомски неметал)
Неон (благороден гас)
Натриум (алкален метал)
Магнезиум (земноалкален метал)
Алуминиум (слаб метал)
Силициум (металоид)
Фосфор (повеќеатомски неметал)
Сулфур (повеќеатомски неметал)
Хлор (двоатомски неметал)
Аргон (благороден гас)
Калиум (алкален метал)
Калциум (земноалкален метал)
Скандиум (преоден метал)
Титан (преоден метал)
Ванадиум (преоден метал)
Хром (преоден метал)
Манган (преоден метал)
Железо (преоден метал)
Кобалт (преоден метал)
Никел (преоден метал)
Бакар (преоден метал)
Цинк (преоден метал)
Галиум (слаб метал)
Германиум (металоид)
Арсен (металоид)
Селен (повеќеатомски неметал)
Бром (двоатомски неметал)
Криптон (благороден гас)
Рубидиум (алкален метал)
Стронциум (земноалкален метал)
Итриум (преоден метал)
Циркониум (преоден метал)
Ниобиум (преоден метал)
Молибден (преоден метал)
Технициум (преоден метал)
Рутениум (преоден метал)
Родиум (преоден метал)
Паладиум (преоден метал)
Сребро (преоден метал)
Кадмиум (преоден метал)
Индиум (слаб метал)
Калај (слаб метал)
Антимон (металоид)
Телур (металоид)
Јод (двоатомски неметал)
Ксенон (благороден гас)
Цезиум (алкален метал)
Бариум (земноалкален метал)
Лантан (лантаноид)
Цериум (лантаноид)
Празеодиум (лантаноид)
Неодиум (лантаноид)
Прометиум (лантаноид)
Самариум (лантаноид)
Европиум (лантаноид)
Гадолиниум (лантаноид)
Тербиум (лантаноид)
Диспрозиум (лантаноид)
Холмиум (лантаноид)
Ербиум (лантаноид)
Тулиум (лантаноид)
Итербиум (лантаноид)
Лутециум (лантаноид)
Хафниум (преоден метал)
Тантал (преоден метал)
Волфрам (преоден метал)
Рениум (преоден метал)
Осмиум (преоден метал)
Иридиум (преоден метал)
Платина (преоден метал)
Злато (преоден метал)
Жива (преоден метал)
Талиум (слаб метал)
Олово (слаб метал)
Бизмут (слаб метал)
Полониум (слаб метал)
Астат (металоид)
Радон (благороден гас)
Франциум (алкален метал)
Радиум (земноалкален метал)
Актиниум (актиноид)
Ториум (актиноид)
Протактиниум (актиноид)
Ураниум (актиноид)
Нептуниум (актиноид)
Плутониум (актиноид)
Америциум (актиноид)
Кириум (актиноид)
Берклиум (актиноид)
Калифорниум (актиноид)
Ајнштајниум (актиноид)
Фермиум (актиноид)
Менделевиум (актиноид)
Нобелиум (актиноид)
Лоренциум (актиноид)
Радерфордиум (преоден метал)
Дубниум (преоден метал)
Сиборгиум (преоден метал)
Бориум (преоден метал)
Хасиум (преоден метал)
Мајтнериум (непознати хемиски својства)
Дармштатиум (непознати хемиски својства)
Рентгениум (непознати хемиски својства)
Копернициум (преоден метал)
Нихониум (непознати хемиски својства)
Флеровиум (слаб метал)
Московиум (непознати хемиски својства)
Ливермориум (непознати хемиски својства)
Тенесин (непознати хемиски својства)
Оганесон (непознати хемиски својства)
Ge

Sn

Pb
индиумкалајантимон
Атомски број50
Стандардна атомска тежина (±) (Ar)118,710(7)[1]
Категорија  слаб метал
Група и блокгрупа 14 (јаглеродна), p-блок
ПериодаV периода
Електронска конфигурација[Kr] 4d10 5s2 5p2
по обвивка
2, 8, 18, 18, 4
Физички својства
Фазацврста
Точка на топење505,08 K ​(231,93 °C)
Точка на вриење2.875 K ​(2.602 °C)
Густина близу с.т.бела, β: 7,365 г/см3
сива, α: 5,769 г/см3
кога е течен, при т.т.6,99 г/см3
Топлина на топењебела, β: 7,03 kJ/mol
Топлина на испарувањебела, β: 296,1 kJ/mol
Моларен топлински капацитетбела, β: 27,112 J/(mol·K)
парен притисок
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
при T (K) 1.497 1.657 1.855 2.107 2.438 2.893
Атомски својства
Оксидациони степени4, 3,[2] 2, 1,[3] −1, −2, −3, −4 ​(амфотеричен оксид)
ЕлектронегативностПолингова скала: 1,96
Енергии на јонизацијаI: 708,6 kJ/mol
II: 1.411,8 kJ/mol
II: 2.943,0 kJ/mol
Атомски полупречникемпириски: 140 пм
Ковалентен полупречник139±4 пм
Ван дер Валсов полупречник217 пм
Разни податоци
Кристална структурачетириаголна
Кристалната структура на калајот

бел (β)
Кристална структурадијамантска коцкеста
Кристалната структура на калајот

сива (α)
Брзина на звукот тенка прачка2.730 м/с (при с.т.) (валован)
Топлинско ширење22 µм/(m·K) (при 25 °C)
Топлинска спроводливост66,8 W/(m·K)
Електрична отпорност115 nΩ·m (при 0 °C)
Магнетно подредувањеgray: дијамагнетно[4]
бела (β): парамагнетно
Модул на растегливост50 GPa
Модул на смолкнување18 GPa
Модул на збивливост58 GPa
Поасонов сооднос0,36
Бринелова тврдост50–440 MPa
CAS-број7440-31-5
Историја
ОткриенОколу 3500 година п.н.е.
Најстабилни изотопи
Главна статија: Изотопи на калајот
изо ПЗ полураспад РР РЕ (MeV) РП
112Sn 0,97% (β+β+) 1,9222 112Cd
114Sn 0,66% (СФ) <27,965
115Sn 0,34% (СФ) <26,791
116Sn 14,54% (СФ) <25,905
117Sn 7,68% (СФ) <25,334
118Sn 24,22% (СФ) <23,815
119Sn 8,59% (СФ) <23,140
120Sn 32,58% (СФ) <21,824
122Sn 4,63% (ββ) 0,3661 122Te
124Sn 5,79% >1×1017 y β) 2,2870 124Te
126Sn траги 2,3×105 y β 0,380 + 126Sb
Режимите на распад во загради се предвидени, но сè уште не се забележани
| наводи | Википодатоци

Калај — хемиски елемент со симбол Sn (лат. stannum) и со атомски број 50.[5] Овој сребреникав сиромашен метал тешко оксидира со воздухот и е доста отпорен на корозија. Најчесто се употребува како прекривка над други метали поради неговите антикорозивни својства. Може да се најде во многу легури, а добро позната е една легура заедно со бакар, тоа е бронзата.


Алотропски модификации[уреди | уреди извор]

Калајна чаша

Калајот гради две алотропски модификации. При нормални услови калај се јувава во модификација β (бета) позната под името бел калај, која е постојана само на температура над 13,2°C. Има кристална решетка со тетрагонален состав и густина од 7,3 г/см3.

На температура пониска од 13° преминува во модификација α (алфа) со густина од 5,85 г/см3 - сив калај кој веќе со попнежен допир се претвора во прав. Ова својство на калај се нарекува калајна чума или музејска болест, затоа што се јавува на калајни предмети кои во зимскиот период се чуваат во музеите. Брзина на преминување на неметална модификација се сголемува со снижувањето на температурата како и со непосреден допир на метален калај со сива модификација.

Својства[уреди | уреди извор]

Калајот е метал со сребренобела боја и мала трвдост. Чистиот (бел) калај е лесно растеглив.[6] На собна

Формули за претворање на Калај
од Калај во Калај
Целзиус [°C] = [K] − 273,15 [K] = [°C] + 273,15
Фаренхајт [°F] = [K] × 95 − 459,67 [K] = ([°F] + 459,67) × 59
Ранкин [°R] = [K] × 95 [K] = [°R] × 59

калајот е отпорен на дејство на вода и водзух, слаби киселини и бази. Со превиткување се извлекува во тенки листови - станиол. Поради достапноста, ниските температури на топење и лесноста при лиењето, добрите физички својства, а исто така и поради ниската цена, калајните предмети биле доста популарни. Предметите од калај најмногу биле користени во периодот помеѓу 14 век и 16 век.

Примена[уреди | уреди извор]

Руда на калај

Калајот се користи за преливање на други метали со тенки слоеви, подобрувајќи ја нивната отпорност на корозија. Овој процес се користи за зашитита на челичните садови кои се користеле во прехрамбената индустрија како што се на пример лименките кои се прават од бел лим кој е калаисан со железен лим.

Големите количини калај се употребуваат за изработка на легури: бронза (легура со бакар), метал за залемување (легура со олово), типографски метал (со антимон и олово), британија метал (со антимон и бакар), а се користи и за изработка на прибор за јадење. Легурите од калај и олово имаат ниска температура на топење (на пример при 60% калај таа температура изнесува 180 °C), се користи во електротехничката индустрија.

Соединенија[уреди | уреди извор]

Најважна руда е каситерит (SnO2) со чија редукциона делба се добива елементарен калај. Халогените елементи лесно се соединуваат со калај, така со сув хлор гради калај IV хлорид SnCl4, ковалентно соединение со тетраедарска структура.

Наводи[уреди | уреди извор]

  1. Standard Atomic Weights 2013. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
  2. „SnH3“. NIST Chemistry WebBook. National Institure of Standards and Technology. http://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?ID=B1001467&Units=SI. посет. 23 јануари 2013 г. 
  3. „HSn“. NIST Chemistry WebBook. National Institute of Standards and Technology. http://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?ID=C13940255&Units=SI. посет. 23 јануари 2013 г. 
  4. Lide, D. R., уред (2005). „Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds“. CRC Handbook of Chemistry and Physics (86th издание). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5. http://web.archive.org/web/20110303222309/http://www-d0.fnal.gov/hardware/cal/lvps_info/engineering/elementmagn.pdf. 
  5. Housecroft C. E., Sharpe A. G. (2008). Inorganic Chemistry (3rd ed.). Prentice Hall. ISBN 978-0131755536.
  6. Parkes, G.D. & Phil, D. (1973). Melorova moderna neorganska hemija. Beograd: Naučna knjiga.