Никел

Од Википедија — слободната енциклопедија
Прејди на: содржини, барај
Никел  (28Ni)
Ni,28.jpg
Општи својства
Име и симбол никел (Ni)
Изглед сјаен, сребрениксто-бел,
со златни фрагменти
Елементот никел во периодниот систем
Водород (диатомски неметал)
Хелиум (благороден гас)
Литиум (алкален метал)
Берилиум (земноалкален метал)
Бор (металоид)
Јаглерод (полиатомски неметал)
Азот (диатомски неметал)
Кислород (диатомски неметал)
Флуор (диатомски неметал)
Неон (благороден гас)
Натриум (алкален метал)
Магнезиум (земноалкален метал)
Алуминиум (слаб метал)
Силициум (металоид)
Фосфор (полиатомски неметал)
Сулфур (полиатомски неметал)
Хлор (диатомски неметал)
Аргон (благороден гас)
Калиум (алкален метал)
Калциум (земноалкален метал)
Скандиум (преоден метал)
Титан (преоден метал)
Ванадиум (преоден метал)
Хром (преоден метал)
Манган (преоден метал)
Железо (преоден метал)
Кобалт (преоден метал)
Никел (преоден метал)
Бакар (преоден метал)
Цинк (преоден метал)
Галиум (слаб метал)
Германиум (металоид)
Арсен (металоид)
Селен (полиатомски неметал)
Бром (диатомски неметал)
Криптон (благороден гас)
Рубидиум (алкален метал)
Стронциум (земноалкален метал)
Итриум (преоден метал)
Циркониум (преоден метал)
Ниобиум (преоден метал)
Молибден (преоден метал)
Технициум (преоден метал)
Рутениум (преоден метал)
Родиум (преоден метал)
Паладиум (преоден метал)
Сребро (преоден метал)
Кадмиум (преоден метал)
Индиум (слаб метал)
Калај (слаб метал)
Антимон (металоид)
Телур (металоид)
Јод (диатомски неметал)
Ксенон (благороден гас)
Цезиум (алкален метал)
Бариум (земноалкален метал)
Лантан (лантаноид)
Цериум (лантаноид)
Празеодиум (лантаноид)
Неодиум (лантаноид)
Прометиум (лантаноид)
Самариум (лантаноид)
Европиум (лантаноид)
Гадолиниум (лантаноид)
Тербиум (лантаноид)
Диспрозиум (лантаноид)
Холмиум (лантаноид)
Ербиум (лантаноид)
Тулиум (лантаноид)
Итербиум (лантаноид)
Лутециум (лантаноид)
Хафниум (преоден метал)
Тантал (преоден метал)
Волфрам (преоден метал)
Рениум (преоден метал)
Осмиум (преоден метал)
Иридиум (преоден метал)
Платина (преоден метал)
Злато (преоден метал)
Жива (преоден метал)
Талиум (слаб метал)
Олово (слаб метал)
Бизмут (слаб метал)
Полониум (слаб метал)
Астат (металоид)
Радон (благороден гас)
Франциум (алкален метал)
Радиум (земноалкален метал)
Актиниум (актиноид)
Ториум (актиноид)
Протактиниум (актиноид)
Ураниум (актиноид)
Нептуниум (актиноид)
Плутониум (актиноид)
Америциум (актиноид)
Кириум (актиноид)
Берклиум (актиноид)
Калифорниум (актиноид)
Ајнштајниум (актиноид)
Фермиум (актиноид)
Менделевиум (актиноид)
Нобелиум (актиноид)
Лоуренциум (актиноид)
Радерфордиум (преоден метал)
Дубниум (преоден метал)
Сиборгиум (преоден метал)
Бориум (преоден метал)
Хасиум (преоден метал)
Мајтнериум (непознати хемиски својства)
Дармштатиум (непознати хемиски својства)
Рентгениум (непознати хемиски својства)
Копернициум (преоден метал)
Унунтриум (непознати хемиски својства)
Флеровиум (слаб метал)
Унунпентиум (непознати хемиски својства)
Ливермориум (непознати хемиски својства)
Унунсептиум (непознати хемиски својства)
Унуноктиум (непознати хемиски својства)
-

Ni

Pd
кобалтникелбакар
Атомски број 28
Стандардна атомска тежина (±) (Ar) 58.6934(2)
Категорија   преоден метал
Група и блок група 10, d-блок
Периода IV периода
Електронска конфигурација [Ar] 4s2 3d8
по обвивка
2, 8, 16, 2
Физички својства
Фаза цврста
Точка на топење 1728 K ​(1455 °C)
Точка на вриење 3186 K ​(2913 °C)
Густина близу с.т. 8.908 g/cm3
кога е течен, при т.т. 7.81 g/cm3
Топлина на топење 17.48 kJ/mol
Топлина на испарување 377.5 kJ/mol
Моларен топлински капацитет 26.07 J/(mol·K)
парен притисок
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
при T (K) 1783 1950 2154 2410 2741 3184
Атомски својства
Оксидациони степени 4 [1], 3, 2, 1 [2] ​благо базичен оксид
Електронегативност Полингова скала: 1.91
Енергии на јонизација
(повеќе)
Атомски полупречник емпириски: 135 pm
calculated: 149 pm
Ковалентен полупречник 121 pm
Ван дер Валсов полупречник 163 pm
Разни податоци
Кристална структура ​коцкасти кристали
0.3520 nm
[[File:коцкасти кристали
0.3520 nm|50px|alt=Коцкасти кристали
0.3520 nm crystal structure for никел|Коцкасти кристали
0.3520 nm crystal structure for никел]]
Брзина на звукот тенка прачка 4900 m/s (при r.t.)
Топлинско ширење 13.4 µm/(m·K) (при 25 °C)
Топлинска спроводливост 90.9 W/(m·K)
Електрична отпорност 69.3 n Ω·m (при 20 °C)
Магнетно подредување феромагнетен
Модул на растегливост 200 GPa
Модул на смолкнување 76 GPa
Модул на збивање 180 GPa
Поасонов сооднос 0.31
Мосова тврдост 4.0
Тврдост по Викерс 638 MPa
Тврдост по Бринел 700 MPa
CAS-број 7440-02-0
· наводи

Никел (Ni, латински - niccolum) е сјаен метал со атомски број 28 во периодниот систем. Има 14 изотопи чии атомски маси се наоѓаат помеѓу 53-67, од кои 5 се постојани(58,60,61,62,64).

Некои карактеристики[уреди | уреди извор]

Никел

Никел е сребрено-бел метал кој силно сјае. Припаѓа на групата преодни метали и е тврд и растеглив. Најчесто се среќава во комбинација со сулфур и железо во пентландити, со сулфур во милерити, со арсен во минерални никелини, и со арсен и сулфур во галени. Слично како кај масивните форни на хром, алуминиум и титаниум, никелот е многу реактивен елемент, но бавно реагира во воздух при услови на нормална температура и притисок. Поради неговата трајност во воздухот и инертност да оксидира, се користи за боење на парички.Никелот е магнетен, често пати наоѓан заедно со кобалт во метеорски руди. Најчестата оксидациона состојба на никелот е +2, иако и 0, +1, +3 и +4 е забележана. Се мисли и дека состојба на +6 е возможна, но не е научно докажано.