Ванадиум

Од Википедија — слободната енциклопедија
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето
Ванадиум  (23V)
Vanadium etched.jpg
Општи својства
Име и симболванадиум (V)
Изгледсино сивкаво-сребрен метал
Ванадиумот во периодниот систем
Водород (двоатомски неметал)
Хелиум (благороден гас)
Литиум (алкален метал)
Берилиум (земноалкален метал)
Бор (металоид)
Јаглерод (повеќеатомски неметал)
Азот (двоатомски неметал)
Кислород (двоатомски неметал)
Флуор (двоатомски неметал)
Неон (благороден гас)
Натриум (алкален метал)
Магнезиум (земноалкален метал)
Алуминиум (слаб метал)
Силициум (металоид)
Фосфор (повеќеатомски неметал)
Сулфур (повеќеатомски неметал)
Хлор (двоатомски неметал)
Аргон (благороден гас)
Калиум (алкален метал)
Калциум (земноалкален метал)
Скандиум (преоден метал)
Титан (преоден метал)
Ванадиум (преоден метал)
Хром (преоден метал)
Манган (преоден метал)
Железо (преоден метал)
Кобалт (преоден метал)
Никел (преоден метал)
Бакар (преоден метал)
Цинк (преоден метал)
Галиум (слаб метал)
Германиум (металоид)
Арсен (металоид)
Селен (повеќеатомски неметал)
Бром (двоатомски неметал)
Криптон (благороден гас)
Рубидиум (алкален метал)
Стронциум (земноалкален метал)
Итриум (преоден метал)
Циркониум (преоден метал)
Ниобиум (преоден метал)
Молибден (преоден метал)
Технициум (преоден метал)
Рутениум (преоден метал)
Родиум (преоден метал)
Паладиум (преоден метал)
Сребро (преоден метал)
Кадмиум (преоден метал)
Индиум (слаб метал)
Калај (слаб метал)
Антимон (металоид)
Телур (металоид)
Јод (двоатомски неметал)
Ксенон (благороден гас)
Цезиум (алкален метал)
Бариум (земноалкален метал)
Лантан (лантаноид)
Цериум (лантаноид)
Празеодиум (лантаноид)
Неодиум (лантаноид)
Прометиум (лантаноид)
Самариум (лантаноид)
Европиум (лантаноид)
Гадолиниум (лантаноид)
Тербиум (лантаноид)
Диспрозиум (лантаноид)
Холмиум (лантаноид)
Ербиум (лантаноид)
Тулиум (лантаноид)
Итербиум (лантаноид)
Лутециум (лантаноид)
Хафниум (преоден метал)
Тантал (преоден метал)
Волфрам (преоден метал)
Рениум (преоден метал)
Осмиум (преоден метал)
Иридиум (преоден метал)
Платина (преоден метал)
Злато (преоден метал)
Жива (преоден метал)
Талиум (слаб метал)
Олово (слаб метал)
Бизмут (слаб метал)
Полониум (слаб метал)
Астат (металоид)
Радон (благороден гас)
Франциум (алкален метал)
Радиум (земноалкален метал)
Актиниум (актиноид)
Ториум (актиноид)
Протактиниум (актиноид)
Ураниум (актиноид)
Нептуниум (актиноид)
Плутониум (актиноид)
Америциум (актиноид)
Кириум (актиноид)
Берклиум (актиноид)
Калифорниум (актиноид)
Ајнштајниум (актиноид)
Фермиум (актиноид)
Менделевиум (актиноид)
Нобелиум (актиноид)
Лоренциум (актиноид)
Радерфордиум (преоден метал)
Дубниум (преоден метал)
Сиборгиум (преоден метал)
Бориум (преоден метал)
Хасиум (преоден метал)
Мајтнериум (непознати хемиски својства)
Дармштатиум (непознати хемиски својства)
Рентгениум (непознати хемиски својства)
Копернициум (преоден метал)
Нихониум (непознати хемиски својства)
Флеровиум (слаб метал)
Московиум (непознати хемиски својства)
Ливермориум (непознати хемиски својства)
Тенесин (непознати хемиски својства)
Оганесон (непознати хемиски својства)


V

Nb
титанванадиумхром
Атомски број23
Стандардна атомска тежина (±) (Ar)50,9415(1)[1]
Категорија  преоден метал
Група и блокгрупа 5, d-блок
ПериодаIV периода
Електронска конфигурација[Ar] 3d3 4s2
по обвивка
2, 8, 11, 2
Физички својства
Фазацврста
Точка на топење2.183 K ​(1.910 °C)
Точка на вриење3.680 K ​(3.407 °C)
Густина близу с.т.6 г/см3
кога е течен, при т.т.5,5 г/см3
Топлина на топење21,5 kJ/mol
Топлина на испарување444 kJ/mol
Моларен топлински капацитет24,89 J/(mol·K)
парен притисок
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
при T (K) 2.101 2.289 2.523 2.814 3.187 3.679
Атомски својства
Оксидациони степени5, 4, 3, 2, 1, −1, −3 ​(амфотеричен оксид)
ЕлектронегативностПолингова скала: 1,63
Енергии на јонизацијаI: 650,9 kJ/mol
II: 1.414 kJ/mol
II: 2.830 kJ/mol
(повеќе)
Атомски полупречникемпириски: 134 пм
Ковалентен полупречник153±8 пм
Color lines in a spectral range
Спектрални линии на ванадиум
Разни податоци
Кристална структурателоцентрична коцкеста (тцк)
Кристалната структура на ванадиумот
Брзина на звукот тенка прачка4.560 м/с (при 20 °C)
Топлинско ширење8,4 µм/(m·K) (при 25 °C)
Топлинска спроводливост30,7 W/(m·K)
Електрична отпорност197 nΩ·m (при 20 °C)
Магнетно подредувањепарамагнетно
Модул на растегливост128 GPa
Модул на смолкнување47 GPa
Модул на збивливост160 GPa
Поасонов сооднос0,37
Мосова тврдост6,7
Викерсова тврдост628–640 MPa
Бринелова тврдост600–742 MPa
CAS-број7440-62-2
Историја
ОткриенАндрес Мануел дел Рио (1801)
Првпат издвоенНилс Габриел Сефстром (1830)
Именуван одНилс Габриел Сефстром (1830)
Најстабилни изотопи
Главна статија: Изотопи на ванадиумот
изо ПЗ полураспад РР РЕ (MeV) РП
48V веш 15.9735 d β+ 4,0123 48Ti
49V веш 330 d ε 0,6019 49Ti
50V 0,25% 1,5×1017 y ε 2,2083 50Ti
β 1,0369 50Cr
51V 99,75% 51V е стабилен со 28 неутрони
| наводи | Википодатоци

Ванадиум (V, латински - vanadium) е метал од VB група.[2] [3] Има 11 изотопи чии атомски маси се наоѓаат измеѓу 44 и 55. Постојан е само 51 изотоп. Застапен е во земјината кора во количина од 80 ppm (енг. parts per million) во облик на минерал: патронит и ванданит.

Откриен е во 1801 година од мексиканскиот научник, Андрес Мануел дел Рио. Името го добил според скандинавската божица Ванадис.

Ванадиумот гради неколку оксиди со оксидациони бореви од 1 до 5 со различни кристални структури. Многу од нив нашле примена во индустријата како катализатори на оксидационите реакции во органска хемија.

Ванадиумот е сребренест метал со лоши физички својства. Сепак тој се додава на челикот за да ја подобри неговата отпорност на пукање. Поради малите количини на ванадиумовите руди и поради неговата воена примена тој претставува метал до стратегиска важност.

Ванадиумот се наоѓа во човековата околина и во неговата секојдневна исхрана. Во човековиот организам тој се јавува само во трагови. Препорачливо е тој да се внесува во количини од 10 микрограма. Кај личности коио се редовно и правилно исхрануваат не доаѓа до недостаток на ванадиумот. Се ванадиум може да се дојде до индустриско загадување на животната средина, а најзначајни ефекти се: оштетување на бубрезите, надразнување на слузокожниот систем за дишење и систем за варење.

Ванадиум е елемент кој се наоѓа во ензимите кои имаат глукоза и други видови на шеќери.

Извори[уреди | уреди извор]

  1. Standard Atomic Weights 2013. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
  2. Parkes, G.D. & Phil, D. (1973). Melorova moderna neorganska hemija. Beograd: Naučna knjiga.
  3. Housecroft C. E., Sharpe A. G. (2008). Inorganic Chemistry (3rd ed.). Prentice Hall. ISBN 978-0131755536.
Група 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Алкални метали Земно­алкални метали Пникто­гени Хал­ко­гени Хало­гени Благо­родни гасови
Периода

I

водо­род
1
хе­лиум
2
II
ли­тиум
3
бери­лиум
4
бор
5
јагле­род
6
азот
7
кисло­род
8
флуор
9
неон
10
III
нат­риум
11
магне­зиум
12
алуми­ниум
13
сили­циум
14
фосфор
15
сулфур
16
хлор
17
аргон
18
IV
ка­лиум
19
кал­циум
20
скан­диум
21
титан
22
вана­диум
23
хром
24
манган
25
железо
26
кобалт
27
никел
28
бакар
29
цинк
30
галиум
31
герма­ниум
32
арсен
33
селен
34
бром
35
крип­тон
36
V
руби­диум
37
строн­циум
38
итриум
39
цирко­ниум
40
нио­биум
41
моли­бден
42
техни­циум
43
руте­ниум
44
ро­диум
45
пала­диум
46
сребро
47
кад­миум
48
индиум
49
калај
50
анти­мон
51
телур
52
јод
53
ксенон
54
VI
це­зиум
55
ба­риум
56
1 asterisk
луте­циум
71
хаф­ниум
72
тантал
73
вол­фрам
74
ре­ниум
75
ос­миум
76
иридиум
77
пла­тина
78
злато
79
жива
80
талиум
81
олово
82
биз­мут
83
поло­ниум
84
астат
85
радон
86
VII
фран­циум
87
ра­диум
88
2 asterisks
лорен­циум
103
радер­фордиум
104
дуб­ниум
105
сибор­гиум
106
бо­риум
107
ха­сиум
108
мајт­нериум
109
фарм­штатиум
110
рент­гениум
111
копер­нициум
112
нихо­ниум
113
флеро­виум
114
моско­виум
115
ливер­мориум
116
тене­син
117
ога­несон
118
1 asterisk
лантан
57
цериум
58
празе­одиум
59
нео­диум
60
проме­тиум
61
сама­риум
62
евро­пиум
63
гадоли­ниум
64
тер­биум
65
диспро­зиум
66
хол­миум
67
ербиум
68
талиум
69
итер­биум
70
 
2 asterisks
акти­ниум
89
то­риум
90
протак­тиниум
91
ура­ниум
92
непту­ниум
93
плуто­ниум
94
амери­циум
95
кириум
96
берк­лиум
97
калифор­ниум
98
ајнштај­ниум
99
фер­миум
100
менде­левиум
101
нобел­лиум
102
 

црно = цврста зелено = течна црвено = гасна grey=непозната Боја на атомскиот број ја прикажува агрегатната состојба (при 0 °C и 1 атм)
Првичен Од распад Вештачки Границата го прикажува природното наоѓање на елементот
Позадинска боја прикажува поткатегорија во трендот метал-металоид-неметал:
Метал Металоид Неметал непознати
хемиски
својства
Алкален метал Земноалкален метал Ланта­ноид Актиноид Преоден метал Слаб метал Пов-атом. неметал Двоатом. неметал Благороден гас