Циркониум

Од Википедија — слободната енциклопедија
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето
Циркониум  (40Zr)
Zirconium crystal bar and 1cm3 cube.jpg
Општи својства
Име и симболциркониум (Zr)
Изгледсребренобел
Циркониумот во периодниот систем
Водород (двоатомски неметал)
Хелиум (благороден гас)
Литиум (алкален метал)
Берилиум (земноалкален метал)
Бор (металоид)
Јаглерод (повеќеатомски неметал)
Азот (двоатомски неметал)
Кислород (двоатомски неметал)
Флуор (двоатомски неметал)
Неон (благороден гас)
Натриум (алкален метал)
Магнезиум (земноалкален метал)
Алуминиум (слаб метал)
Силициум (металоид)
Фосфор (повеќеатомски неметал)
Сулфур (повеќеатомски неметал)
Хлор (двоатомски неметал)
Аргон (благороден гас)
Калиум (алкален метал)
Калциум (земноалкален метал)
Скандиум (преоден метал)
Титан (преоден метал)
Ванадиум (преоден метал)
Хром (преоден метал)
Манган (преоден метал)
Железо (преоден метал)
Кобалт (преоден метал)
Никел (преоден метал)
Бакар (преоден метал)
Цинк (преоден метал)
Галиум (слаб метал)
Германиум (металоид)
Арсен (металоид)
Селен (повеќеатомски неметал)
Бром (двоатомски неметал)
Криптон (благороден гас)
Рубидиум (алкален метал)
Стронциум (земноалкален метал)
Итриум (преоден метал)
Циркониум (преоден метал)
Ниобиум (преоден метал)
Молибден (преоден метал)
Технициум (преоден метал)
Рутениум (преоден метал)
Родиум (преоден метал)
Паладиум (преоден метал)
Сребро (преоден метал)
Кадмиум (преоден метал)
Индиум (слаб метал)
Калај (слаб метал)
Антимон (металоид)
Телур (металоид)
Јод (двоатомски неметал)
Ксенон (благороден гас)
Цезиум (алкален метал)
Бариум (земноалкален метал)
Лантан (лантаноид)
Цериум (лантаноид)
Празеодиум (лантаноид)
Неодиум (лантаноид)
Прометиум (лантаноид)
Самариум (лантаноид)
Европиум (лантаноид)
Гадолиниум (лантаноид)
Тербиум (лантаноид)
Диспрозиум (лантаноид)
Холмиум (лантаноид)
Ербиум (лантаноид)
Тулиум (лантаноид)
Итербиум (лантаноид)
Лутециум (лантаноид)
Хафниум (преоден метал)
Тантал (преоден метал)
Волфрам (преоден метал)
Рениум (преоден метал)
Осмиум (преоден метал)
Иридиум (преоден метал)
Платина (преоден метал)
Злато (преоден метал)
Жива (преоден метал)
Талиум (слаб метал)
Олово (слаб метал)
Бизмут (слаб метал)
Полониум (слаб метал)
Астат (металоид)
Радон (благороден гас)
Франциум (алкален метал)
Радиум (земноалкален метал)
Актиниум (актиноид)
Ториум (актиноид)
Протактиниум (актиноид)
Ураниум (актиноид)
Нептуниум (актиноид)
Плутониум (актиноид)
Америциум (актиноид)
Кириум (актиноид)
Берклиум (актиноид)
Калифорниум (актиноид)
Ајнштајниум (актиноид)
Фермиум (актиноид)
Менделевиум (актиноид)
Нобелиум (актиноид)
Лоренциум (актиноид)
Радерфордиум (преоден метал)
Дубниум (преоден метал)
Сиборгиум (преоден метал)
Бориум (преоден метал)
Хасиум (преоден метал)
Мајтнериум (непознати хемиски својства)
Дармштатиум (непознати хемиски својства)
Рентгениум (непознати хемиски својства)
Копернициум (преоден метал)
Нихониум (непознати хемиски својства)
Флеровиум (слаб метал)
Московиум (непознати хемиски својства)
Ливермориум (непознати хемиски својства)
Тенесин (непознати хемиски својства)
Оганесон (непознати хемиски својства)
Ti

Zr

Hf
итриумциркониумниобиум
Атомски број40
Стандардна атомска тежина (±) (Ar)91,224(2)[1]
Категорија  преоден метал
Група и блокгрупа 4, d-блок
ПериодаV периода
Електронска конфигурација[Kr] 4d2 5s2
по обвивка
2, 8, 18, 10, 2
Физички својства
Фазацврста
Точка на топење2128 K ​(1855 °C)
Точка на вриење4650 K ​(4377 °C)
Густина близу с.т.6,52 г/см3
кога е течен, при т.т.5,8 г/см3
Топлина на топење14 kJ/mol
Топлина на испарување591 kJ/mol
Моларен топлински капацитет25,36 J/(mol·K)
парен притисок
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
при T (K) 2639 2891 3197 3575 4053 4678
Атомски својства
Оксидациони степени4, 3, 2, 1, −2[2] ​(амфотерен оксид)
ЕлектронегативностПолингова скала: 1,33
Енергии на јонизацијаI: 640,1 kJ/mol
II: 1270 kJ/mol
II: 2218 kJ/mol
Атомски полупречникемпириски: 160 пм
Ковалентен полупречник175±7 пм
Color lines in a spectral range
Спектрални линии на циркониум
Разни податоци
Кристална структурашестаголна збиена (шаз)
Кристалната структура на циркониумот
Брзина на звукот тенка прачка3800 м/с (при 20 °C)
Топлинско ширење5,7 µм/(m·K) (при 25 °C)
Топлинска спроводливост22,6 W/(m·K)
Електрична отпорност421 nΩ·m (при 20 °C)
Магнетно подредувањепарамагнетен[3]
Модул на растегливост88 GPa
Модул на смолкнување33 GPa
Модул на збивливост91,1 GPa
Поасонов сооднос0,34
Мосова тврдост5,0
Викерсова тврдост820–1800 MPa
Бринелова тврдост638–1880 MPa
CAS-број7440-67-7
Историја
Наречен поциркон, од زرگون, зергун - „златест“.
ОткриенМартин Хајнрих Клапрот (1789)
Првпат издвоенЈенс Јакоб Берцелиус (1824)
Најстабилни изотопи
Главна статија: Изотопи на циркониумот
изо ПЗ полураспад РР РЕ (MeV) РП
88Zr веш 83,4 д ε 88Y
γ 0,392D
89Zr веш 78,4 ч ε 89Y
β+ 0,902 89Y
γ 0,909D
90Zr 51,45% 90Zr е стабилен со 50 неутрони
91Zr 11,22% 91Zr е стабилен со 51 неутрон
92Zr 17,15% 92Zr е стабилен со 52 неутрони
93Zr трага 1,53×106 г β 0,060 93Nb
94Zr 17,38% >1,1×1017 г (ββ) 1.144 94Mo
96Zr 2,8% 2,0×1019 г[4] ββ 3,348 96Mo
) 96Nb
Распадните режими во загради се предвидени, но досега не се забележани
| наводи | Википодатоци

Циркониум (Zr, лат. zirconium) е метал од IVB група. [5] Името го добил по истоимениот минерал - циркониум (ZrSiO4). Циркониумот има и минерал баделеит (ZrO2).[6]

Застапен е и во земјината кора во количини од 130 ppm (енг. parts per million).

Наводи[уреди | уреди извор]

  1. Standard Atomic Weights 2013. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
  2. "Zirconium: zirconium(I) fluoride compound data". OpenMOPAC.net. конс. 2007-12-10. 
  3. Lide, D. R., уред (2005). „Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds“. CRC Handbook of Chemistry and Physics (86th издание). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5. http://web.archive.org/web/20110303222309/http://www-d0.fnal.gov/hardware/cal/lvps_info/engineering/elementmagn.pdf. 
  4. Pritychenko, Boris; Tretyak, V. "Adopted Double Beta Decay Data". National Nuclear Data Center. конс. 2008-02-11. 
  5. Housecroft C. E., Sharpe A. G. (2008). Inorganic Chemistry (3rd ed.). Prentice Hall. ISBN 978-0131755536.
  6. Parkes, G.D. & Phil, D. (1973). Melorova moderna neorganska hemija. Beograd: Naučna knjiga.


Група 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Алкални метали Земно­алкални метали Пникто­гени Хал­ко­гени Хало­гени Благо­родни гасови
Периода

I

водо­род
1
хе­лиум
2
II
ли­тиум
3
бери­лиум
4
бор
5
јагле­род
6
азот
7
кисло­род
8
флуор
9
неон
10
III
нат­риум
11
магне­зиум
12
алуми­ниум
13
сили­циум
14
фосфор
15
сулфур
16
хлор
17
аргон
18
IV
ка­лиум
19
кал­циум
20
скан­диум
21
титан
22
вана­диум
23
хром
24
манган
25
железо
26
кобалт
27
никел
28
бакар
29
цинк
30
галиум
31
герма­ниум
32
арсен
33
селен
34
бром
35
крип­тон
36
V
руби­диум
37
строн­циум
38
итриум
39
цирко­ниум
40
нио­биум
41
моли­бден
42
техни­циум
43
руте­ниум
44
ро­диум
45
пала­диум
46
сребро
47
кад­миум
48
индиум
49
калај
50
анти­мон
51
телур
52
јод
53
ксенон
54
VI
це­зиум
55
ба­риум
56
1 asterisk
луте­циум
71
хаф­ниум
72
тантал
73
вол­фрам
74
ре­ниум
75
ос­миум
76
иридиум
77
пла­тина
78
злато
79
жива
80
талиум
81
олово
82
биз­мут
83
поло­ниум
84
астат
85
радон
86
VII
фран­циум
87
ра­диум
88
2 asterisks
лорен­циум
103
радер­фордиум
104
дуб­ниум
105
сибор­гиум
106
бо­риум
107
ха­сиум
108
мајт­нериум
109
фарм­штатиум
110
рент­гениум
111
копер­нициум
112
нихо­ниум
113
флеро­виум
114
моско­виум
115
ливер­мориум
116
тене­син
117
ога­несон
118
1 asterisk
лантан
57
цериум
58
празе­одиум
59
нео­диум
60
проме­тиум
61
сама­риум
62
евро­пиум
63
гадоли­ниум
64
тер­биум
65
диспро­зиум
66
хол­миум
67
ербиум
68
талиум
69
итер­биум
70
 
2 asterisks
акти­ниум
89
то­риум
90
протак­тиниум
91
ура­ниум
92
непту­ниум
93
плуто­ниум
94
амери­циум
95
кириум
96
берк­лиум
97
калифор­ниум
98
ајнштај­ниум
99
фер­миум
100
менде­левиум
101
нобел­лиум
102
 

црно = цврста зелено = течна црвено = гасна grey=непозната Боја на атомскиот број ја прикажува агрегатната состојба (при 0 °C и 1 атм)
Првичен Од распад Вештачки Границата го прикажува природното наоѓање на елементот
Позадинска боја прикажува поткатегорија во трендот метал-металоид-неметал:
Метал Металоид Неметал непознати
хемиски
својства
Алкален метал Земноалкален метал Ланта­ноид Актиноид Преоден метал Слаб метал Пов-атом. неметал Двоатом. неметал Благороден гас