VII периода на периодниот систем

Од Википедија — слободната енциклопедија

Седмата периода на хемиските елементи во себе содржи еден алкален метал, еден земноалкален метал, девет преодни метали, дванаесет актиноиди, четири слаби метали, еден халоген елементи и еден благороден гас. На седмата периода и припаѓаат: франциум, радиум, актиниум, ториум, протактиниум, ураниум, нептуниум, плутониум, америциум, кириум, берклиум, калифорниум, ајнштајниум, фермиум, менделевиум, нобелиум, копернициум, московиум, ливермориум, тенесин, оганесон. Сите овие елементи имаат атомски броеви од 87 до 118. Во оваа периода вкупно се наоѓаат 32 хемиски елементи.