Азот

Од Википедија — слободната енциклопедија
Прејди на: содржини, барај
За истоимената област во Македонија, погл. Азот (област).
Јаглерод - Азот - Кислород
 
N
Фосфор  
 
 
N-TableImage.png
Општи податоци
Име, симбол, атомски број Азот, N, 7
Припадност на група неметали
група, периода VA, 2
густина 1,2506 kg/m3
Боја безбоен
Карактеристики на атомот
атомска маса 14,0067 u
атомски радиус 65 (56) pm
ковалентен радиус 75 pm
ван дер Валсов радиус 155 pm
електронска конфигурација [He]2s22p3
e- на енергетските нивоа 2, 5
оксидациони броеви ±3, 5, 4, 2
Особини на оксидот многу кисел
кристална структура хексагонална
Физички карактеристики
агрегатна состојба гасовита
точка на топење 63,14 K
(-210,01 °C)
точка на вриење 77,35 K
(-195,8 °C)
моларен волумен 13,54×10-3 m3/mol
топлина на испарување 2,7928 kJ/mol
топлина на топење 0,3604 kJ/mol
притисок на заситена пареа без податоци
брзина на звукот 334 m/s (298,15 K)
Останати карактеристики
Електронегативност 3,04 (Полинг)
3,07 (Алред)
специфична топлина 1040 J/(kg*K)
специфична спроводливост без податоци
топлотна спроводливост 0,02598 W/(m*K)
I енергија на јонизација 1402,3 kJ/mol
II енергија на јонизација 1402,3 kJ/mol
III енергија на јонизација 1402,3 kJ/mol
IV енергија на јонизација 7475,0 kJ/mol
V енергија на јонизација 9444,9 kJ/mol
VI енергија на јонизација 53266,6 kJ/mol
VII енергија на јонизација 64360 kJ/mol
Најстабилни изотопи
изотоп заст. в.п.р. н.р. e.r. MeV п.р.
13N (веш.) 9,965 минути β+ 2,220 13C
14N 99,634% стабилен изотоп со 7 неутрони
15N 0,366% стабилен изотоп со 8 неутрони
16N (веш.) 7,13 s β-   16O
Таму каде што не е означено поинаку
се употребени SI единици и нормални услови.

Азот (лат.: Nitrogenium) е хемиски елемент. Тој е гас без боjа, мирис и вкус, една од главните состоjки на воздухот. атомскиот број му е 7, додека атомската маса изнесува 14.00674. Служи основно за производство на вештачки ѓубрива и експлозиви.

Елементот на почетокот се чинел толку инертен што Лавоазје му го дал името azote, што значи "без живот". Подоцна се покажало спротивното. Кога е загреан, се врзува дирктно со магнезиумот, литиумот и калциумот. Кога е помешан со кислород и подложен на електрични искри, формира нитричен оксид (NO). Кога е загреан под притисок во присуство на водород и пригоден катализатор се формира амонијак.