Гас

Од Википедија — слободната енциклопедија
Прејди на: содржини, барај

Гас е секоја супстанција која нема определен волумен и го исполнува целиот волумен на садот во којшто се наоѓа. Тоа значи дека атомите или молекулите на гасот се во постојано хаотично Брауново движење и привлечните сили се послаби во однос на течностите или цврстите тела.

Ако се претпостави дека молекулите или атомите на еден гас се во постојано движење на големо растојание еден од друг, така што да не дејствуваат еден на друг, а, исто така што немаат сопствен волумен, се добива т.н. модел на идеален гас. Ваков гас реално не постои.

Основни гасни закони[уреди | уреди извор]

Влијанието на надворешните фактори (притисокот и температурата) е наједноставно да се опишува кај гасовите, особено кај идеалните гасови, преку трите основни гасни закони:

  • Бојл-Мариотов закон: влијание на притисокот врз волуменот на гасот - {p}\cdot{v}=k или {p_1}\cdot{v_1}={p_2}\cdot{v_2}, каде што p е притисок, v е волумен, k е константа, додека p1p2 ја означува состојбата на притисокот и волуменот, а p2v2 е состојбата 2 на притисокот и волуменот.

Далтонов закон за парцијални притисоци[уреди | уреди извор]

Ако се измешаат два гаса кои хемиски не реагираат, се добива една хомогена смеса на тие гасови. Вкупниот притисок на оваа смеса е збир од притисоците на секој гас во неа посебно (уште наречени и парцијални (делумни) притисоци). Оваа поставка ја формулирал англискиот научник Џон Далтон во 1802 година, и таа математички се искажува:

p=p_1+p_2+p_3+...

кадешто:

  • p е вкупен притисок
  • p1, p2 и p3 се парцијалните притисоци на гасовите.

Авогадров закон[уреди | уреди извор]

Италијанскиот научник Амадео Авогадро во 1811 година изнесе претпоставка дека најмали честици на простите гасови што слободно се движат во групи се всушност агрегати од атоми, наречени молекули. Според ова, тој ја изнесе хипотезата дека еднаков број молекули на различни гасови при стандардни услови зафаќаат еднаков волумен, или нејзината обратна верзија - еднакви волумени на разни гасови при стандардни услови содржат еднаков број на молекули.