Гас

Од Википедија — слободната енциклопедија
Прејди на: содржини, барај

Гас или плин[1] е секоја супстанција која нема определена зафатнина и го исполнува целата зафатнина на садот во којшто се наоѓа. Тоа значи дека атомите или молекулите на гасот се во постојано хаотично Брауново движење и привлечните сили се послаби во однос на течностите или цврстите тела.

Ако се претпостави дека молекулите или атомите на еден гас се во постојано движење на големо растојание еден од друг, така што да не дејствуваат еден на друг, а, исто така што немаат сопствена зафатнина, се добива т.н. модел на идеален гас. Ваков гас реално не постои.

Основни гасни закони[уреди | уреди извор]

Влијанието на надворешните фактори (притисокот и температурата) е наједноставно да се опишува кај гасовите, особено кај идеалните гасови, преку трите основни гасни закони:

  • Бојл-Мариотов закон: влијание на притисокот врз зафатнината на гасот - {p}\cdot{v}=k или {p_1}\cdot{v_1}={p_2}\cdot{v_2}, каде што p е притисок, v е зафатнината, k е константа, додека p1p2 ја означува состојбата на притисокот и зафатнината, а p2v2 е состојбата 2 на притисокот и зафатнината.

Далтонов закон за парцијални притисоци[уреди | уреди извор]

Ако се измешаат два гаса кои хемиски не реагираат, се добива една хомогена смеса на тие гасови. Вкупниот притисок на оваа смеса е збир од притисоците на секој гас во неа посебно (уште наречени и парцијални (делумни) притисоци). Оваа поставка ја формулирал англискиот научник Џон Далтон во 1802 година, и таа математички се искажува:

p=p_1+p_2+p_3+...

кадешто:

  • p е вкупен притисок
  • p1, p2 и p3 се парцијалните притисоци на гасовите.

Авогадров закон[уреди | уреди извор]

Италијанскиот научник Амадео Авогадро во 1811 година изнесе претпоставка дека најмали честици на простите гасови што слободно се движат во групи се всушност агрегати од атоми, наречени молекули. Според ова, тој ја изнесе хипотезата дека еднаков број молекули на различни гасови при стандардни услови зафаќаат еднаков заџфатнина, или нејзината обратна верзија - еднакви заџфатнини на разни гасови при стандардни услови содржат еднаков број на молекули.

Наводи[уреди | уреди извор]

  1. плин — Дигитален речник на македонскиот јазик