Сребро

Од Википедија — слободната енциклопедија
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето
Сребро  (47Ag)
Silver crystal.jpg
електролично прочистено сребро.
Општи својства
Име и симбол сребро (Ag)
Изглед сјајно бел метал
Среброто во периодниот систем
Водород (двоатомски неметал)
Хелиум (благороден гас)
Литиум (алкален метал)
Берилиум (земноалкален метал)
Бор (металоид)
Јаглерод (повеќеатомски неметал)
Азот (двоатомски неметал)
Кислород (двоатомски неметал)
Флуор (двоатомски неметал)
Неон (благороден гас)
Натриум (алкален метал)
Магнезиум (земноалкален метал)
Алуминиум (слаб метал)
Силициум (металоид)
Фосфор (повеќеатомски неметал)
Сулфур (повеќеатомски неметал)
Хлор (двоатомски неметал)
Аргон (благороден гас)
Калиум (алкален метал)
Калциум (земноалкален метал)
Скандиум (преоден метал)
Титан (преоден метал)
Ванадиум (преоден метал)
Хром (преоден метал)
Манган (преоден метал)
Железо (преоден метал)
Кобалт (преоден метал)
Никел (преоден метал)
Бакар (преоден метал)
Цинк (преоден метал)
Галиум (слаб метал)
Германиум (металоид)
Арсен (металоид)
Селен (повеќеатомски неметал)
Бром (двоатомски неметал)
Криптон (благороден гас)
Рубидиум (алкален метал)
Стронциум (земноалкален метал)
Итриум (преоден метал)
Циркониум (преоден метал)
Ниобиум (преоден метал)
Молибден (преоден метал)
Технициум (преоден метал)
Рутениум (преоден метал)
Родиум (преоден метал)
Паладиум (преоден метал)
Сребро (преоден метал)
Кадмиум (преоден метал)
Индиум (слаб метал)
Калај (слаб метал)
Антимон (металоид)
Телур (металоид)
Јод (двоатомски неметал)
Ксенон (благороден гас)
Цезиум (алкален метал)
Бариум (земноалкален метал)
Лантан (лантаноид)
Цериум (лантаноид)
Празеодиум (лантаноид)
Неодиум (лантаноид)
Прометиум (лантаноид)
Самариум (лантаноид)
Европиум (лантаноид)
Гадолиниум (лантаноид)
Тербиум (лантаноид)
Диспрозиум (лантаноид)
Холмиум (лантаноид)
Ербиум (лантаноид)
Тулиум (лантаноид)
Итербиум (лантаноид)
Лутециум (лантаноид)
Хафниум (преоден метал)
Тантал (преоден метал)
Волфрам (преоден метал)
Рениум (преоден метал)
Осмиум (преоден метал)
Иридиум (преоден метал)
Платина (преоден метал)
Злато (преоден метал)
Жива (преоден метал)
Талиум (слаб метал)
Олово (слаб метал)
Бизмут (слаб метал)
Полониум (слаб метал)
Астат (металоид)
Радон (благороден гас)
Франциум (алкален метал)
Радиум (земноалкален метал)
Актиниум (актиноид)
Ториум (актиноид)
Протактиниум (актиноид)
Ураниум (актиноид)
Нептуниум (актиноид)
Плутониум (актиноид)
Америциум (актиноид)
Кириум (актиноид)
Берклиум (актиноид)
Калифорниум (актиноид)
Ајнштајниум (актиноид)
Фермиум (актиноид)
Менделевиум (актиноид)
Нобелиум (актиноид)
Лоренциум (актиноид)
Радерфордиум (преоден метал)
Дубниум (преоден метал)
Сиборгиум (преоден метал)
Бориум (преоден метал)
Хасиум (преоден метал)
Мајтнериум (непознати хемиски својства)
Дармштатиум (непознати хемиски својства)
Рентгениум (непознати хемиски својства)
Копернициум (преоден метал)
Нихониум (непознати хемиски својства)
Флеровиум (слаб метал)
Московиум (непознати хемиски својства)
Ливермориум (непознати хемиски својства)
Тенесин (непознати хемиски својства)
Оганесон (непознати хемиски својства)
Cu

Ag

Au
паладиумсреброкадмиум
Атомски број 47
Стандардна атомска тежина (±) (Ar) 107,8682(2)[1]
Категорија   преоден метал
Група и блок група 11, d-блок
Периода V периода
Електронска конфигурација [Kr] 4d10 5s1
по обвивка
2, 8, 18, 18, 1
Физички својства
Фаза цврста
Точка на топење 1.234,93 K ​(961,78 °C)
Точка на вриење 2.435 K ​(2.162 °C)
Густина близу с.т. 10,49 г/см3
кога е течен, при т.т. 9,320 г/см3
Топлина на топење 11,28 kJ/mol
Топлина на испарување 254 kJ/mol
Моларен топлински капацитет 25,350 J/(mol·K)
парен притисок
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
при T (K) 1.283 1.413 1.575 1.782 2.055 2.433
Атомски својства
Оксидациони степени 1, 2, 3 ​(амфотеричен оксид)
Електронегативност Полингова скала: 1,93
Енергии на јонизација I: 731 kJ/mol
II: 2,070 kJ/mol
II: 3,361 kJ/mol
Атомски полупречник емпириски: 144 пм
Ковалентен полупречник 145±5 пм
Ван дер Валсов полупречник 172 пм
Разни податоци
Кристална структурастраноцентрична коцкеста (сцк)
Кристалната структура на среброто
Брзина на звукот тенка прачка 2.680 м/с (при с.т.)
Топлинско ширење 18,9 µм/(m·K) (при 25 °C)
Топлинска спроводливост 429 W/(m·K)
Топлинска распространливост 174 mm2/s (при 300 K)
Електрична отпорност 15,87 nΩ·m (при 20 °C)
Магнетно подредување дијамагнетно[2]
Модул на растегливост 83 GPa
Модул на смолкнување 30 GPa
Модул на збивливост 100 GPa
Поасонов сооднос 0,37
Мосова тврдост 2,5
Викерсова тврдост 251 MPa
Бринелова тврдост 206–250 MPa
CAS-број 7440-22-4
Историја
Откриен Пред 5.000 п.н.е
Најстабилни изотопи
Главна статија: Изотопи на среброто
изо ПЗ полураспад РР РЕ (MeV) РП
105Ag веш 41,2 d ε 105Pd
γ 0,344, 0,280,
0,644, 0,443
106mAg веш 8,28 d ε 106Pd
γ 0,511, 0,717,
1,045, 0,450
107Ag 51,839% (СФ) <20,512
108mAg веш 418 y ε 108Pd
ИП 0,109 108Ag
γ 0,433, 0,614,
0,722
109Ag 48,161% (СФ) <19,241
111Ag веш 7,45 d β 1,036, 0,694 111Cd
γ 0,342
Режимите на распад во загради се предвидени, но сè уште не се забележани
| наводи | Википодатоци
Грутка сребро

Сребро (Ag, лат. argentum). Се вбројува во редот на благородни метали, во природата се јавува во елементарна состојба како и во своите соединенија. Среброто е најдобар проводник на топлина и електрицитет од сите елементи.

Среброто е меко, растегливо и лесно се обработува, што овозможува негово обликување и извлекување во фолија или жица. Денес најчесто се користи во изработка на накит. Среброто има и неколку свои минерали како што се: аргентит (Ag2S), бромаргентит (AgBr) или караргентит (AgCl); кој главно се добива како спореден продукт при преработката на руди од други метали.

Со оглед на неговите специфични хемиски и физички својства и неговите легури, тоа наоѓа бројна примена во електронската индустрија.

Среброто оксидира на воздух и потемнува.


  1. Standard Atomic Weights 2013. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
  2. Lide, D. R., уред (2005). „Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds“. CRC Handbook of Chemistry and Physics (86th издание). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5. http://web.archive.org/web/20110303222309/http://www-d0.fnal.gov/hardware/cal/lvps_info/engineering/elementmagn.pdf.