Сребро

Од Википедија — слободната енциклопедија
Прејди на: содржини, барај
-{Pd}- - -{Ag}- - -{Cd}-
 
Cu
Ag
Au  
 
 
Ag-TableImage.svg
Општи податоци
Име, симбол, атомски број Сребро, -{Ag}-, 47
Групна категоризација Преодни метали
група, периода IB , 5
густина, тврдост 10490 kg/m3, 2,5
Боја сребрна
80п
Карактеристики на атомот
атомска маса 107,8682 u
атомски полупречник 160 (165) pm
ковалентен полупречник 153 pm
ван дер Валсов полупречник 172 pm
електронска конфигурација [Kr]4d105s1
и- на енергетско ниво 2, 8, 18, 18, 1
оксидационен број 1
Особини на оксидите амфотеран
кристална структура центрирано кубно тело
Физички особини
Агрегатна состојба цврста
температура на топење 1234,93 K
(916,71 &°C)
температура на вриење 2435 K
(2162 °C)
молска зафатнина 10,27×10-3 -{m}-³/mol
тењмпература на испарување 250,58 kJ/mol
топлина на топење 11,3 kJ/mol
притисок на заситена пареа 0,34 Pa (1234 K)
брзина на звук 2600 m/s (293,15 K)
Останати карактеристики
Електронегативност 1,93 (Паулинг)
1,42 (Алред)
специфична топлина 232 J/(kg*K)
специфична спроводливост 63×106 S/m
топлотна спроводливост 429 W/(m*K)
I енергија на јонизација 731,0 kJ/mol
II енергија на јонизација 2070 kJ/mol
III енергија на јонизација 3361 kJ/mol
Најстабилни изотопи
изотоп заст. в.п.р. н.р. е.р. MeV p.r.
107Ag 51,84% стабилен изотор со 60 неутрони
108Ag (веш.) 130 година з.е. &nbsp 108Pd
109Ag 48,16% стабилни изотои со 62 неутрони
110mAg (веш.) 249,8 дана β- (99%) 3 110Cd
и.п. (1%)   110Ag
111Ag (веш.) 4,74 дена β- 1,037 111Cd
Таму каде што не е поинаку назначено се употребени,

SI единици и нормални услови.

Објаснување на скратениците:

заст.=застапеност во природата,


в.п.р.=време на полураспаѓање,
н.р.=начин на распаѓање,
е.р.=енергија на распаѓање,
п.р.=производ на распаѓање,
з.е=заробува електрони,
и.п.=изомерна промена

Грутка сребро

Сребро (Ag, лат. argentum). Се вбројува во редот на благородни метали, во природата се јавува во елементарна состојба како и во своите соединенија. Среброто е најдобар проводник на топлина и електрицитет од сите елементи.

Среброто е меко, растегливо и лесно се обработува, што овозможува негово обликување и извлекување во фолија или жица. Денес најчесто се користи во изработка на накит. Среброто има и неколку свои минерали како што се: аргентит (Ag2S), бромаргентит (AgBr) или караргентит (AgCl); кој главно се добива како спореден продук при преработката на руди од други метали.

Со оглед на неговите специфични хемиски и физички својства и неговите легури, тоа наоѓа бројна примена во електронската индустрија.

Среброто оксидира на воздух и потемнува.