Цезиум

Од Википедија — слободната енциклопедија
Прејди на: содржини, барај
Цезиум  (55Cs)
Податотека:Csmetal
Општи својства
Име и симбол цезиум (Cs)
Изглед сребреникасто златест
{{{членувано}}} во периодниот систем
Водород (двоатомски неметал)
Хелиум (благороден гас)
Литиум (алкален метал)
Берилиум (земноалкален метал)
Бор (металоид)
Јаглерод (повеќеатомски неметал)
Азот (двоатомски неметал)
Кислород (двоатомски неметал)
Флуор (двоатомски неметал)
Неон (благороден гас)
Натриум (алкален метал)
Магнезиум (земноалкален метал)
Алуминиум (слаб метал)
Силициум (металоид)
Фосфор (повеќеатомски неметал)
Сулфур (повеќеатомски неметал)
Хлор (двоатомски неметал)
Аргон (благороден гас)
Калиум (алкален метал)
Калциум (земноалкален метал)
Скандиум (преоден метал)
Титан (преоден метал)
Ванадиум (преоден метал)
Хром (преоден метал)
Манган (преоден метал)
Железо (преоден метал)
Кобалт (преоден метал)
Никел (преоден метал)
Бакар (преоден метал)
Цинк (преоден метал)
Галиум (слаб метал)
Германиум (металоид)
Арсен (металоид)
Селен (повеќеатомски неметал)
Бром (двоатомски неметал)
Криптон (благороден гас)
Рубидиум (алкален метал)
Стронциум (земноалкален метал)
Итриум (преоден метал)
Циркониум (преоден метал)
Ниобиум (преоден метал)
Молибден (преоден метал)
Технициум (преоден метал)
Рутениум (преоден метал)
Родиум (преоден метал)
Паладиум (преоден метал)
Сребро (преоден метал)
Кадмиум (преоден метал)
Индиум (слаб метал)
Калај (слаб метал)
Антимон (металоид)
Телур (металоид)
Јод (двоатомски неметал)
Ксенон (благороден гас)
Цезиум (алкален метал)
Бариум (земноалкален метал)
Лантан (лантаноид)
Цериум (лантаноид)
Празеодиум (лантаноид)
Неодиум (лантаноид)
Прометиум (лантаноид)
Самариум (лантаноид)
Европиум (лантаноид)
Гадолиниум (лантаноид)
Тербиум (лантаноид)
Диспрозиум (лантаноид)
Холмиум (лантаноид)
Ербиум (лантаноид)
Тулиум (лантаноид)
Итербиум (лантаноид)
Лутециум (лантаноид)
Хафниум (преоден метал)
Тантал (преоден метал)
Волфрам (преоден метал)
Рениум (преоден метал)
Осмиум (преоден метал)
Иридиум (преоден метал)
Платина (преоден метал)
Злато (преоден метал)
Жива (преоден метал)
Талиум (слаб метал)
Олово (слаб метал)
Бизмут (слаб метал)
Полониум (слаб метал)
Астат (металоид)
Радон (благороден гас)
Франциум (алкален метал)
Радиум (земноалкален метал)
Актиниум (актиноид)
Ториум (актиноид)
Протактиниум (актиноид)
Ураниум (актиноид)
Нептуниум (актиноид)
Плутониум (актиноид)
Америциум (актиноид)
Кириум (актиноид)
Берклиум (актиноид)
Калифорниум (актиноид)
Ајнштајниум (актиноид)
Фермиум (актиноид)
Менделевиум (актиноид)
Нобелиум (актиноид)
Лоуренциум (актиноид)
Радерфордиум (преоден метал)
Дубниум (преоден метал)
Сиборгиум (преоден метал)
Бориум (преоден метал)
Хасиум (преоден метал)
Мајтнериум (непознати хемиски својства)
Дармштатиум (непознати хемиски својства)
Рентгениум (непознати хемиски својства)
Копернициум (преоден метал)
Унунтриум (непознати хемиски својства)
Флеровиум (слаб метал)
Унунпентиум (непознати хемиски својства)
Ливермориум (непознати хемиски својства)
Унунсептиум (непознати хемиски својства)
Унуноктиум (непознати хемиски својства)
Rb

Cs

Fr
ксенонцезиумбариум
Атомски број 55
Стандардна атомска тежина (±) (Ar) 132.9054519(2)(2)
Категорија   алкален метал
Група и блок I група (алкални), с-блок
Периода VI периода
Електронска конфигурација [Xe] 6s1
по обвивка
2, 8, 18, 18, 8, 1
Физички својства
Фаза цврста
Точка на топење 301.59 K ​(28.44 °C)
Точка на вриење 944 K ​(671 °C)
Густина близу с.т. 1.93 g/cm3
кога е течен, при т.т. 1.843 g/cm3
Топлина на топење 2.09 kJ/mol
Топлина на испарување 63.9 kJ/mol
Моларен топлински капацитет 32.210 J/(mol·K)
парен притисок
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
при T (K) 418 469 534 623 750 940
Атомски својства
Оксидациони степени 1 ​строго базичен оксид
Електронегативност Полингова скала: 0,79
Атомски полупречник емпириски: 260 pm
calculated: 298 pm
Ковалентен полупречник 225 pm
Разни податоци
Кристална структура ​коцкасти кристали
0.3520 nm
[[File:коцкасти кристали
0.3520 nm|50px|alt=Кристалната структура на {{{членувано}}}|Кристалната структура на {{{членувано}}}]]
Топлинско ширење 97 µm/(m·K) (при 25 °C)
Топлинска спроводливост 35,9 W/(m·K)
Електрична отпорност 205 n Ω·m (при 20 °C)
Модул на растегливост 1,7 GPa
Модул на збивање 1,6 GPa
Мосова тврдост 0,2
Бринелова тврдост 0,14 MPa
CAS-број 7440-46-2
· наводи

Цезиум е хемиски елемент со симбол Cs и атомски број 55. Станува збор за мек, сребреникасто-златест алкален метал со точка на топење 28 °C, којашто го прави еден од само петте метали кои се во течна состојба на собна (односно близу до собна) температура. Цезиумот најчесто се употребува при изградба на атомски часовници.