Список на хемиски елементи

Од Википедија — слободната енциклопедија

Ова е список на хемиски елементи распоредени според атомскиот број и обележани со боја според типот на елементот. Дадени се името, симболот, групата и периодот на секој елемент во периодниот систем, како и атомската маса (или најстабилниот изотоп).

Алкални метали Земноалкални метали Лантаноиди Актиноиди Преодни метали
Полуметали Металоиди Неметали Халогени Благородни гасови
Атом. бр. Назив Научен назив Симбол Периода, Група Маса (г/mol)
1 Водород Hydrogenium H 1, 1 1.00794(7)[1][2][3]
2 Хелиум Helium He 1, 18 4.002602(2)[1][3]
3 Литиум Lithium Li 2, 1 6.941(2)[1][2][3][4]
4 Берилиум Beryllium Be 2, 2 9.012182(3)
5 Бор Borum B 2, 13 10.811(7)[1][2][3]
6 Јаглерод Carbonium C 2, 14 12.0107(8)[1][3]
7 Азот Nitrogenium N 2, 15 14.0067(2)[1][3]
8 Кислород Oxygenium O 2, 16 15.9994(3)[1][3]
9 Флуор Fluor F 2, 17 18.9984032(5)
10 Неон Neon Ne 2, 18 20.1797(6)[1][2]
11 Натриум Natrium Na 3, 1 22.98976928(2)
12 Магнезиум Magnesium Mg 3, 2 24.3050(6)
13 Алуминиум Aluminium Al 3, 13 26.9815386(8)
14 Силициум Silicium Si 3, 14 28.0855(3)[3]
15 Фосфор Phosphorus P 3, 15 30.973762(2)
16 Сулфур Sulfur S 3, 16 32.065(5)[1][3]
17 Хлор Chlorum Cl 3, 17 35.453(2)[1][2][3]
18 Аргон Argon Ar 3, 18 39.948(1)[1][3]
19 Калиум Kalium K 4, 1 39.0983(1)
20 Калциум Calcium Ca 4, 2 40.078(4)[1]
21 Скандиум Scandium Sc 4, 3 44.955912(6)
22 Титан Titanium Ti 4, 4 47.867(1)
23 Ванадиум Vanadium V 4, 5 50.9415(1)
24 Хром Chromium Cr 4, 6 51.9961(6)
25 Манган Manganum Mn 4, 7 54.938045(5)
26 Железо Ferrum Fe 4, 8 55.845(2)
27 Кобалт Cobaltum Co 4, 9 58.933195(5)
28 Никел Niccolum Ni 4, 10 58.6934(2)
29 Бакар Cuprum Cu 4, 11 63.546(3)[3]
30 Цинк Zincum Zn 4, 12 65.409(4)
31 Галиум Gallium Ga 4, 13 69.723(1)
32 Германиум Germanium Ge 4, 14 72.64(1)
33 Арсен Arsenicum As 4, 15 74.92160(2)
34 Селен Selenium Se 4, 16 78.96(3)[3]
35 Бром Bromum Br 4, 17 79.904(1)
36 Криптон Krypton Kr 4, 18 83.798(2)[1][2]
37 Рубидиум Rubidium Rb 5, 1 85.4678(3)[1]
38 Стронциум Strontium Sr 5, 2 87.62(1)[1][3]
39 Итриум Yttrium Y 5, 3 88.90585(2)
40 Циркониум Zirconium Zr 5, 4 91.224(2)[1]
41 Ниобиум Niobium Nb 5, 5 92.906 38(2)
42 Молибден Molybdenum Mo 5, 6 95.94(2)[1]
43 Технециум Technetium Tc 5, 7 [98.9063][5]
44 Рутениум Ruthenium Ru 5, 8 101.07(2)[1]
45 Родиум Rhodium Rh 5, 9 102.90550(2)
46 Паладиум Palladium Pd 5, 10 106.42(1)[1]
47 Сребро Argentum Ag 5, 11 107.8682(2)[1]
48 Кадмиум Cadmium Cd 5, 12 112.411(8)[1]
49 Индиум Indium In 5, 13 114.818(3)
50 Калај Stannum Sn 5, 14 118.710(7)[1]
51 Антимон Stibium Sb 5, 15 121.760(1)[1]
52 Телур Tellurium Te 5, 16 127.60(3)[1]
53 Јод Iodum I 5, 17 126.90447(3)
54 Ксенон Xenon Xe 5, 18 131.293(6)[1][2]
55 Цезиум Caesium Cs 6, 1 132.9054519(2)
56 Бариум Barium Ba 6, 2 137.327(7)
57 Лантан Lanthanum La 6 138.90547(7)[1]
58 Цериум Cerium Ce 6 140.116(1)[1]
59 Празеодиум Praseodymium Pr 6 140.90765(2)
60 Неодиум Neodymium Nd 6 144.242(3)[1]
61 Прометиум Promethium Pm 6 [146.9151][5]
62 Самариум Samarium Sm 6 150.36(2)[1]
63 Европиум Europium Eu 6 151.964(1)[1]
64 Гадолиниум Gadolinium Gd 6 157.25(3)[1]
65 Тербиум Terbium Tb 6 158.92535(2)
66 Диспрозиум Dysprosium Dy 6 162.500(1)[1]
67 Холмиум Holmium Ho 6 164.93032(2)
68 Ербиум Erbium Er 6 167.259(3)[1]
69 Тулиум Thulium Tm 6 168.93421(2)
70 Итербиум Ytterbium Yb 6 173.04(3)[1]
71 Лутециум Lutetium Lu 6, 3 174.967(1)[1]
72 Хафниум Hafnium Hf 6, 4 178.49(2)
73 Тантал Tantalum Ta 6, 5 180.9479(1)
74 Волфрам Wolframium W 6, 6 183.84(1)
75 Рениум Rhenium Re 6, 7 186.207(1)
76 Осмиум Osmium Os 6, 8 190.23(3)[1]
77 Иридиум Iridium Ir 6, 9 192.217(3)
78 Платина Platinum Pt 6, 10 195.084(9)
79 Злато Aurum Au 6, 11 196.966569(4)
80 Жива Hydrargentum Hg 6, 12 200.59(2)
81 Талиум Thallium Tl 6, 13 204.3833(2)
82 Олово Plumbum Pb 6, 14 207.2(1)[1][3]
83 Бизмут Bisemutum Bi 6, 15 208.98040(1)
84 Полониум Polonium Po 6, 16 [208.9824][5]
85 Астат Astatinum At 6, 17 [209.9871][5]
86 Радон Radon Rn 6, 18 [222.0176][5]
87 Франциум Francium Fr 7, 1 [223.0197][5]
88 Радиум Radium Ra 7, 2 [226.0254][5]
89 Актиниум Actinium Ac 7 [227.0278][5]
90 Ториум Thorium Th 7 232.03806(2)[1][5]
91 Протактиниум Protactinium Pa 7 231.03588(2)[5]
92 Ураниум Uranium U 7 238.02891(3)[1][2][5]
93 Нептуниум Neptunium Np 7 [237.0482][5]
94 Плутониум Plutonium Pu 7 [244.0642][5]
95 Америциум Americium Am 7 [243.0614][5]
96 Кириум Curium Cm 7 [247.0703][5]
97 Берклиум Berkelium Bk 7 [247.0703][5]
98 Калифорниум Californium Cf 7 [251.0796][5]
99 Ајнштајниум Einsteinium Es 7 [252.0829][5]
100 Фермиум Fermium Fm 7 [257.0951][5]
101 Менделевиум Mendelevium Md 7 [258.0986][5]
102 Нобелиум Nobelium No 7 [259.1009][5]
103 Лоренциум Lawrencium Lr 7, 3 [260.1053][5]
104 Радерфордиум Rutherfordium Rf 7, 4 [261.1087][5]
105 Дубниум Dubnium Db 7, 5 [262.1138][5]
106 Сиборгиум Seaborgium Sg 7, 6 [263.1182][5]
107 Бориум Bohrium Bh 7, 7 [262.1229][5]
108 Хасиум Hassium Hs 7, 8 [265][5]
109 Мајтнериум Meitnerium Mt 7, 9 [266][5]
110 Дармштатиум Darmstadtium Ds 7, 10 [269][5]
111 Рендгениум Roentgenium Rg 7, 11 [272][5]
112 Копернициум Copernicium Cn 7, 12 [285][5]
113 Нихониум Nihomium Nh 7, 13 [284][5]
114 Флеровиум Flerovium Fl 7, 14 [289][5]
115 Московиум Moscowium Mc 7, 15 [288][5]
116 Ливермориум Livermorium Lv 7, 16 [292][5]
117 Тенесин Tennessine Ts 7, 17 [294]
118 Оганесон Oganeson Og 7, 18 [294][5]

Поврзано[уреди | уреди извор]

Наводи[уреди | уреди извор]

  1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 1,29 1,30 1,31 1,32 1,33 1,34 1,35 1,36 1,37 1,38 Изотопскиот состав на овој елемент се менува во зависност од геолошките примероци, и варијацијата може да ја надмине несигурноста наведена во табелата.
  2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 Изотопскиот состав на елементот може да варира во комерцијални материјали, што може да доведе до значително менување на атомската тежина од дадената вредност.
  3. 3,00 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 3,06 3,07 3,08 3,09 3,10 3,11 3,12 3,13 3,14 Изотопската композиција варира од земјениот материјал така што не може да се даде попрецизна атомска тежина.
  4. Атомската тежина на комерционалниот Литиум може да варира помеѓу 6.939 и 6.996— потребна е анализа на специфичниот материјал за да се открие попрецизна вредност.
  5. 5,00 5,01 5,02 5,03 5,04 5,05 5,06 5,07 5,08 5,09 5,10 5,11 5,12 5,13 5,14 5,15 5,16 5,17 5,18 5,19 5,20 5,21 5,22 5,23 5,24 5,25 5,26 5,27 5,28 5,29 5,30 5,31 5,32 5,33 5,34 5,35 Елементот нема стабилни нуклиди и вредноста во заградите, на пример [209], го означува масениот број на изотопот на елементот кој најдолго опстојува или карактеристичен состав на изотопот.