Прејди на содржината

Катода

Од Википедија — слободната енциклопедија
Бакарна катода

Катодаелектрода преку која конвенционална струја го напушта поларизираниот електричен уред. Насоката на електричната струја е од страна на Конвенцијата наспроти насоката на електронски проток. Затоа електроните се влеваат во поларизирани електрични уреди и надвор од нив, на пример поврзани електрични кола. Ретроспективата: CCD (Cathode Current Departs).

Електролитниот поларитет не е секогаш негативен. Иако позитивно наелектизираните катјони, се движат кон катодите (оттука и нивното име), и негативно наелектризирани анјони се движат подалеку од него, електолитниот поларитет зависи од типот на помагалото, па дури и може да варира во зависност на начинот на работа. Во уред кој троши енергија, катодата е негативна , во уред кој произведува моќ катодата е позитивна.

  • Во празнењето на батеријата или галванската ќелија на катодата е позитивен терминал затоа што е местото каде што тековниот извира на уредот (види цртеж). Надворешната струја се врши интерно од страна на позитивните јони кој се движат од електролит на позитивна катода (хемиската енергија е одговорна за ова “тешко” движење).Продолжува надворешно од електроните кои се движат внатре, негативните полнежи се движат и на еден начин претставуваат позитивно да тече на друг начин. На пример, бакар електродата на ‘Daniell’ е галванска ќелија и е на позитивниот терминал и на катодата.
  • Во полнењето на батеријата, или на електролитските ќелии, на катодата е негативниот пол, кој ја праќа катодата назад на надворешниот генератор. На пример, по обратен пат сегашната насока во ‘Daniell’ галванската ќелија ќе произведе електролитски ќелиии, каде што на бакарна електрода е позитивен терминал и анода.
  • Во диодите, тоа е негативниот пол на посочената на крајот на стрелката симбол, каде на сегашните истекува на уредот. Забелешка: Именување на електродата за диодите секогаш е врз основа на насоката за струјата (што на стрелката , во кој сегашните текови “најлесно”), дури и за видови како што се Ценеров диодите или сончевите ќелии, каде што сегашниот интерест е обратната струја.
  • Во вакуум цевките (вклучуваќи ги и Катодните цевки) тоа е негативниот пол каде електроните се проток од жици и во близина на вакуум цевката е составена од позитивниот сегашен што тече надвор од уредот.

Електодата преку кои современите текови на друг начин (во уредот) се нарекува една анода.

Потекло на поимот

[уреди | уреди извор]

Зборот доаѓа од 1834година од грчкиот збор κάθοδος (kathodos), ‘потекло’ или ‘патот надолу’, од страна на William Whewell, кој бил консултиран од Michael Faraday во однос на некои нови имиња потребни да се заврши на хартија на наеодамна откриениот процес на електролиза. Во таа хартија Faraday објаснил дека кога електролитските ќелии се ориентирани така што електичнара струја преминува на ‘распаѓање на телото‘ (електролитот) во правец од “Исток кон Запад, или, што ќе ја зајакне оваа помош да се на меморијата , во која сонцето се чини дека се движи”, на катодата е местото каде што на сегашната остава електролит , на западната страна : "kata downwards, `odos a way ; the way which the sun sets". Употребата на “Западот” да значи “надвор” правец (всушност "надвор" → "Западот" → "зајдисонце" → 'надолу', 'од поглед' IE) може да се појави непотребно смислена. Претходно, како што е опишано во првиот референтен цитиран погоре, Фарадеј го користеле повеќе јасниот термин "exode" (на вратата каде што на сегашниот постои.) Неговите мотиви за менување на тоа да нешто што значи “Западна електрода” '(други кандидати биле" westode "," occiode "и" dysiode ") беше да се направи тоа имуни на можна подоцна промена во насока на конвенција за струја, чија точната природа не беше позната во тоа време. Референтната што тој ја користи за овој ефект била магнетна на Земјината насока, која во тоа време била да се верува дека е непроменливиот. Суштинските дефинирани негови произволни ориентацијии за мобилен како онаа во која внатрешната струја ќе се кандидира паралелно со и во иста насока како хипотетички магнетизам сегашната јамка околу локалнита линија на латитудата што ќе ја предизвикаат магнетни диполи на областа ориентирани како на Земјата. Ова го направи внатрешниот Исток кон Запад како што беше претходно споменато, но во случај на подоцнежна промена конвенција што ќе станеше Запад кон Исток, така што на Запад електрода не би биле на "излез" повеќе. Затоа "exode" ќе се претвори несоодветна, додека "Западната електрода" катодна ", што значи би останала точна во однос на непроменетите насоки на вистински феномен лежи во основата на струја, тогаш непознат, но, помисли тој, недвосмислено дефиниран од страна на магнетни референца. Во ретроспектива на промената на името е жално, не само затоа што грчки корени сами не откриваат функција на катодата повеќе, но уште поважно, бидејќи, како што ние сега знаеме, магнетни на Земјата областа насока на која што "катодна" термин се заснова е предмет да пресврти со оглед на сегашната насока на конвенција за кој се заснова на "exode" термин нема причина да се промени во иднина.

Од подоцна откривањето на електрони, за полесно да се запамети, и повеќе трајно технички точни (иако историски лажни), етимологијата е сугерирано:катода , од грчкиот kathodos ", патот надолу ',' начинот на кој (долу) во клетката (или друг уред) за електрони

Протокот на електрони

[уреди | уреди извор]

На протокот на електрони е секогаш од аноди да катодата надвор од ќелијата или уред, без оглед на мобилен или уред видот и начинот на работа, со исклучок на диоди каде што електрода секогаш претпоставува сегашните текови во насока нанапред (што на стрелката е симбол ), односно електроните во спротивната насока, дури и кога диодите се обратно-спроведува или случајно (дефект на еден нормален диоди) или од страна на дизајнот (дефект на диоди Ценеров, фото-тековни на photodiode или сончеви ќелии). Хемија на катодите Во хемијата, катодата е електрода од една електрохемиска ќелија на која се јавува намалување; корисна е ретроспективата која е AnOx RedCat ( оксидација на Анода = Намалување на катодата). На Катодата може да биде негативен пример кога на ќелијата е електролитска(каде што на електичната енергија се предвидени за ќелии во кои се распаќаат хемиските соединенија), или позитивно како кога ќелијата е галванска (каде што хемиските реакции се користат за генерирање на електричната енергија ). Катодата снабдува електроните на позитивно наелектризираните катјони кои тече до електролитата (дури ако ќелијата е галванска, односно , кога на катодата е позитивно и затоа се очекува да се одвратат позитивно наелектризираните катјони, тоа се должи на катодниот потенцијал во однос на електролитското решение да се биде различен за аноден и катоден метал / електролитски системи во галванската ќелија). На катодната струја, во електрохемијата, е протокот на електрони од катодниот интерфејс на видови во решение. На анодата струјата е протокот на електрони во анода од видови во решение.

Електролитска ќелија

[уреди | уреди извор]

Во електролитските ќелии, катодата е местото каде што негативниот поларитет се применува да се ‘вози’ на ќелијата. Заеднички резултати на намалување на катодата се водороден гас или чист метал од металски јони. Кога се зборува за релативно намалување на моќта на две редокс агенти, двојката за генерирање на повеќе намалување на видови се вика дека е повеќе “катодна” во однос на повеќето лесни намалени реагенти.

Галванска ќелија

[уреди | уреди извор]

Во галванската ќелија, на катодата е местото каде што позитивниот пол е поврзан за да се овозможи коло за да се заврши: како анода на галванската ќелија да ги исклучи електроните, тие се враќаат од колото во ќелијата преку катодата. Галванизациска метална катода Кога металните јони се намалуваат од јонските решенија, тие формираат чиста метална површина на катодата.Предметите да бидат обложени со чист метал се во прилог и да станат дел од катодата во електролитско решение.

Електронска и физичка катода

[уреди | уреди извор]

По физика или електроника, катодата е електрода која ги емитува електроните во уредот.

Вакуум цевки

[уреди | уреди извор]

Во вакуумските цевки или електронските вакуум системи, катодата емитира слободни електрони. Електроните се извлечени од метал електроди или со загревање на електродата предизвикуваќи “thermionic” емисија или со примена на силно електрично поле и предизвикување на електронската емисија. Електроните исто така, можат да емитираат од електродите на одредени метали кога светлината на честотата е поголема од прагот честотата паѓа на неа. Овој ефект се нарекува фотоелектрична мисија.