Изотоп

Од Википедија — слободната енциклопедија
(Пренасочено од Изотопи)
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето

Изотопи се облици на хемиски елемент чии атоми имаат ист атомски број, но различни атомски маси.Терминот изотоп потекнува од грчките зборови - изо (ἴσος "рамноправни") и топос (τόπος "место"), што значи "исто место"; Така, значењето на името изотоп е дека различни изотопи на еден елемент имаат  иста позиција во периодниот систем. Бројот на протони во атомското јадро се нарекува атомски број и е еднаков на бројот на електрони во неутралниот (не-јонизиран) атом. Секоj атомски број идентификува специфичен елемент, но не изотопот; атомите на дадени елемент може да имаaт широк спектар во својот број на неутрони. Бројот на нуклеони (протони и неутрони) во јадрото е атомската маса на атомот, и секој изотоп има различна атомска маса.

На пример, јаглерод-12, јаглерод-13 и на јаглерод-14 се три изотопи на елементот јаглерод со атомски маси 12, 13 и 14. Атомскиoт број на јаглеродot е 6, што значи дека секој јаглероден атом има 6 протони, така што бројот на неутрони од овие изотопи се 6, 7 и 8, соодветно. A.