Бакар хромит

Од Википедија — слободната енциклопедија

Бакар хромит — неорганско соединение со формулата Cu2Cr2O5. Тоа е црна цврста материја која се користи за катализирање на реакции во органската синтеза[1].

Историја[уреди | уреди извор]

Материјалот првпат бил опишан во 1908 година Катализаторот е развиен во Северна Америка од Хомер Бартон Адкинс и Вилбур Артур Лазиер, делумно врз основа на испрашувањето на германските хемичари по Втората светска војна во врска со процесот Фишер-Тропш[2][3][4]. Поради оваа причина понекогаш се нарекува Адкинсов катализатор или Лазиеров катализатор.

Хемиска структура[уреди | уреди извор]

Соединението усвојува спинел структура. Состојбите на оксидација за составните метали се Cu(II) и Cr(III). Различни композиции се препознаени за супстанцијата, вклучувајќи Cu 2 CrO 4 ·CuO·BaCrO 4 ( CAS# 99328-50-4) и Cu 2 Cr 2 O 5 (CAS# 12053-18-8). Комерцијалните примероци често содржат бариум оксид и други компоненти.

Хемиска структура[уреди | уреди извор]

Бакарниот хромит се произведува со термичко распаѓање на една од трите супстанции. Традиционалниот метод е со палење на бакар хромат:

Ba2Cu2(NH4)2(CrO4)5CrCuO3 + CuO + 2 Ba + 4 H2O + 4 Cr + N2 + 6 O2

Бакар бариум амониум хромат е најчесто користената супстанција за производство на бакар хромит. Добиената мешавина од бакар хромит произведена со овој метод може да се користи само во постапки кои содржат материјали инертни за бариум, бидејќи бариумот е производ на распаѓање на бакар бариум амониум хромат, и затоа е присутен во добиената смеса. Нус-производот бакар оксид се отстранува со помош на екстракција на оцетна киселина, која се состои од миење со киселина, декантација и потоа термичко сушење на преостанатата цврстина за да се добие изолиран бакарен хром. Бакарниот хром се произведува со изложување на бакар бариум амониум хромат на температури од 350-450 °C, генерално со придушувачка печка :

Cu(NH4)2(CrO4)2CrCuO3 + CrO + 4 H2O + N2

Бакар амониум хромат исто така се користи за производство на бакар хромит. Генерално се користи како алтернатива на патот на бариум амониум хромат за употреба во хемикалии реактивни со бариум. Ова исто така може да се измие со оцетна киселина и да се исуши за да се отстранат нечистотиите. Бакарниот хромит се произведува преку изложување на бакар амониум хромат на температури од 350-450 °C:

Cu(NO3)2 + Ba(NO3)2 + (NH4)2CrO4 → CuCr2O4·BaCr2O4

Реакции[уреди | уреди извор]

  • Хидрогенолиза на естерски соединенија до соодветните алкохоли, и двојни врски јаглерод-јаглерод и јаглерод-кислород до единечни врски. На пример, себакоинот, добиен од ацилоинската кондензација на диметил себакат, се хидрогенизира до 1,2-циклодеканедиол со помош на овој катализатор. Фенантрен исто така е намален, на позицијата 9,10.
  • Хидрогенолиза на тетрахидрофурфурил алкохол до 1,5-пентанедиол на 250-300 °C под 3300-6000 psi H2 .
  • Декарбоксилација на α-фенилцинаминска киселина во цис - стилбен .

Наводи[уреди | уреди извор]

  1. Cladingboel, D. E. "Copper Chromite" in Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis 2001 John Wiley & Sons. doi:10.1002/047084289X.rc221
  2. Gröger, Max (1912). „Chromite aus basischen Chromaten“. Zeitschrift für Anorganische Chemie. 76: 30–38. doi:10.1002/zaac.19120760103.
  3. Adkins, Homer; Burgoyne, Edward; Schneider, Henry (1950). „The Copper—Chromium Oxide Catalyst for Hydrogenation“. Journal of the American Chemical Society. 72 (6): 2626–2629. doi:10.1021/ja01162a079.
  4. Fischer–Tropsch Archive