Културно наследство на Македонија во Општина Маврово и Ростуше

Од Википедија — слободната енциклопедија
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето

Ова е список на објекти прогласени за културно наследство на Македонија на подрачјето на Општина Маврово и Ростуше според евиденцијата во Регистарот на културно наследство на Управата за заштита на културното наследство на Македонија (УЗКН).

Број Општина Населено место Објект Фотографија
1 Општина Маврово и Ростуше Битуше Куќа на партизанската печатница „Гоце Делчев“
2 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа на Партенија Зографски
3 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа на Ѓорѓи Пулевски
4 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Иљо Ванковски
5 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственици Митре и Велимир Чанговски
6 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Иљо Ванковски
7 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Пејчин Томовски
8 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственици Иљо и Стрезо Цубалевски
9 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Велимир Гиновски
10 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Глигор Тулевски
11 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственици Милош и Динго Меловски
12 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственици Нико и Славко Филиповски
13 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Алекса Муратовски
14 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Трајче Чапаровски
15 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Митре Тортевски
16 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Мане Шулевски
17 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Косто Шаклевски
18 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственици Ристе и Блаже Миловски
19 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Симон Поповски
20 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Петре Лукановски
21 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Методија Секуловски
22 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Кузе Фрчковски Куќа с.Галичник фам. Фрчковски.JPG
23 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Јаков Денковски
24 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Дамјан Голчевски
25 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Јаков Тримчески
26 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Ѓорѓи Чалчевски
27 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственици Василко и Трајан Крцковски
28 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственици Петре и Миле Желчевски
29 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Јосе Пљачковски
30 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Ристе Чоланчески
31 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственици Доксим и Ефто Чадловски
32 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Ѓорѓе Карановски
33 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственици Борис и Томо Бундалевски
34 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Иљо Филиповски
35 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Меле Граорковски
36 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Ристе Бужаровски
37 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственици Ристе и Никола Ванковски
38 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Кире Томовски
39 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Веле Венковски
40 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Никола Николовски
41 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственици Ѓорѓи и Деспот Филиповски
42 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственици Ладе и Веле Лакински
43 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственици Јаков и Васе Бундовски
44 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Кире Крцковски
45 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Никола Куковски
46 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Доксе Љоновски
47 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Јован Муратовски
48 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Славко Брезовски
49 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственици Тодор и Русе Миц(к)овски
50 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственици Меле и Ристе Куцуловски
51 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Павле Цинцаровски
52 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Динго Чаловски
53 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственици Борис и Трајче Филиповски
54 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Русе Геговски
55 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Тофе Кецкаровски
56 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Блаже Шотаровски
57 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственици Деспот и Мето Чаловски
58 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственици Кузе и Вељо Чаловски
59 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Стрезо Бундовски
60 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Јован Синокаповски
61 Општина Маврово и Ростуше Галичник Галичник Куќа во Галичник 102.jpg
62 Општина Маврово и Ростуше Јанче Куќа – сопственик и корисник Јован Негриовски
63 Општина Маврово и Ростуше Јанче Куќа – сопственик и корисник Илија Тортевски
64 Општина Маврово и Ростуше Јанче Куќа – сопственик и корисник Биљали Амдија
65 Општина Маврово и Ростуше Јанче Куќа – сопственик и корисник Осман Имери (Бојаџи)
66 Општина Маврово и Ростуше Јанче Куќа – сопственик и корисник Петко Деспотовски
67 Општина Маврово и Ростуше Јанче Куќа – сопственик и корисник Лиман Суљоски
68 Општина Маврово и Ростуше Јанче Куќа – сопственик и корисник Усни Амзовски и Шефкија Суљовски
69 Општина Маврово и Ростуше Јанче Куќа – сопственик и корисник Лидија Лиман
70 Општина Маврово и Ростуше Кичиница Кичиница Kičinica (2).jpg
71 Општина Маврово и Ростуше Лазарополе Црква „Св. Ѓорѓи“ Church of St. George in Lazaropole.JPG
72 Општина Маврово и Ростуше Никифорово Археолошко наоѓалиште „Борче/Свети Пантелејмон“
73 Општина Маврово и Ростуше Ростуше Бигорски манастир Бигорский монастырь.jpg
74 Општина Маврово и Ростуше Ростуше Куќа – сопственици Василко и Трајан Круковски
75 Општина Маврово и Ростуше Ростуше Стара болница Викиекспедиција Река 49.jpg
76 Општина Маврово и Ростуше Селце Црква „Св. Илија“ Црквата во Селце.jpg
77 Општина Маврово и Ростуше Тресонче Црква „Св. Петар и Павле“ Црквата Свети Петар и Павле - с. Тресонче.JPG
78 Општина Маврово и Ростуше Тресонче Црква „Св. Никола“ Црквата „Св. Никола“ - с. Тресонче.JPG