Прејди на содржината

Културно наследство на Македонија во Општина Маврово и Ростуше

Од Википедија — слободната енциклопедија

Ова е список на објекти прогласени за културно наследство на Македонија на подрачјето на Општина Маврово и Ростуше според евиденцијата во Регистарот на културно наследство на Управата за заштита на културното наследство на Македонија (УЗКН).

Број Општина Населено место Објект Фотографија
1 Општина Маврово и Ростуше Битуше Куќа на партизанската печатница „Гоце Делчев“
2 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа на Партенија Зографски
3 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа на Ѓорѓија Пулевски
4 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Иљо Панговски
5 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственици Митре Ѓозински и Велимир Чанговски
6 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Пејчин Томовски
7 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственици Иљо и Стрезо Цубалевски
8 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Велимир Ѓиновски
9 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Глигор Тулевски
10 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственици Милош и Динго Меловски
11 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственици Нико и Славко Филиповски
12 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Алекса Муратовски
13 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Трајче Чапаровски
14 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Митре Тортевски
15 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Мане Шулевски
16 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Косто Шаклевски
17 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственици Ристе и Блаже Меловски
18 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Симон Поповски
19 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Петре Лукановски
20 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Методија Секуловски
21 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Кузе Фрчковски
22 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Јаков Денковски
23 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Дамјан Голчевски
24 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Јаков Тримчески
25 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Ѓорѓи Чалчевски
26 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственици Василко и Трајан Крцковски
27 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственици Петре и Миле Желчевски
28 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Јосе Плачковски
29 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Ристе Чоланчески
30 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственици Доксим и Ефто Чадловски
31 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Ѓорѓе Карановски
32 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственици Борис и Томо Бундалевски
33 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Иљо Филиповски
34 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Меле Граорковски
35 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Ристе Бужаровски
36 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственици Ристе и Никола Ванковски
37 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Кире Томовски
38 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Веле Ванковски
39 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Никола Николовски
40 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственици Ѓорѓи и Деспот Филиповски
41 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственици Ладе и Веле Лакински
42 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственици Јаков и Васе Бундовски
43 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Кире Крцковски
44 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Никола Куковски
45 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Доксе Лоновски
46 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Јован Муратовски
47 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Славко Брезовски
48 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственици Тодор и Русе Мицовски
49 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственици Меле и Ристе Куцуловски
50 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Павле Цинцаровски
51 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Динго Чаловски
52 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственици Борис и Трајче Филиповски
53 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Русе Геговски
54 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Тофе Кецкаровски
55 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Блаже Шотаровски
56 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственици Деспот и Мето Чаловски
57 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственици Кузе и Вељо Чаловски
58 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Стрезо Бундовски
59 Општина Маврово и Ростуше Галичник Куќа – сопственик Јован Синокаповски
60 Општина Маврово и Ростуше Галичник Галичник
61 Општина Маврово и Ростуше Јанче Куќа – сопственик и корисник Јован Негриовски
62 Општина Маврово и Ростуше Јанче Куќа – сопственик и корисник Илија Тортевски
63 Општина Маврово и Ростуше Јанче Куќа – сопственик и корисник Биљали Амдија
64 Општина Маврово и Ростуше Јанче Куќа – сопственик и корисник Осман Имери (Бојаџи)
65 Општина Маврово и Ростуше Јанче Куќа – сопственик и корисник Петко Деспотовски
66 Општина Маврово и Ростуше Јанче Куќа – сопственик и корисник Лиман Суљоски
67 Општина Маврово и Ростуше Јанче Куќа – сопственик и корисник Усни Амзовски и Шефкија Суљовски
68 Општина Маврово и Ростуше Јанче Куќа – сопственик и корисник Лидија Лиман
69 Општина Маврово и Ростуше Кичиница Кичиница
70 Општина Маврово и Ростуше Лазарополе Црква „Св. Ѓорѓи“
71 Општина Маврово и Ростуше Никифорово Археолошко наоѓалиште „Борче/Свети Пантелејмон“
72 Општина Маврово и Ростуше Ростуше Бигорски манастир
73 Општина Маврово и Ростуше Ростуше Куќа – сопственици Василко и Трајан Круковски
74 Општина Маврово и Ростуше Ростуше Стара болница
75 Општина Маврово и Ростуше Селце Црква „Св. Илија“
76 Општина Маврово и Ростуше Тресонче Црква „Св. Петар и Павле“
77 Општина Маврово и Ростуше Тресонче Црква „Св. Никола“