Културно наследство на Македонија во Општина Прилеп

Од Википедија — слободната енциклопедија

Ова е список на објекти прогласени за културно наследство на Македонија на подрачјето на Општина Прилеп според евиденцијата во Регистарот на културно наследство на Управата за заштита на културното наследство на Македонија (УЗКН).

Број Општина Населено место Објект Фотографија
1 Општина Прилеп Бешиште Чебренски манастир
2 Општина Прилеп Варош Црква „Св. Никола“
3 Општина Прилеп Варош Црква „Св. Димитриј“
4 Општина Прилеп Варош Црква „Св. Атанасиј“
5 Општина Прилеп Варош Црква „Воведение на Пресвета Богородица“
6 Општина Прилеп Варош Црква „Св. Петар и Павле“
7 Општина Прилеп Варош Црква „Св. Архангел Михаил“
8 Општина Прилеп Дабница Трескавец
9 Општина Прилеп Манастир Мариовски манастир
10 Општина Прилеп Манастир Црква „Св. Богородица“
11 Општина Прилеп Прилеп Црква „Св. Благовештение“
12 Општина Прилеп Прилеп Згради на Заводот за заштита на спомениците на културата и музеј – Прилеп
13 Општина Прилеп Прилеп Амам
14 Општина Прилеп Прилеп Турска бања
15 Општина Прилеп Прилеп Куршумли ан
16 Општина Прилеп Прилеп Комплекс Варош
17 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Блаже Крсточанец“ бр. 1
18 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Блаже Крсточанец“ бр. 2
19 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Блаже Крсточанец“ бр. 3 - за налани
20 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Блаже Крсточанец“ бр. 5
21 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „29 Ноември“ бр. 3
22 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „29 Ноември“ бр. 4
23 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „29 Ноември“ бр. 5
24 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „29 Ноември“ бр. 10
25 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „29 Ноември“ бр. 11
26 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „29 Ноември“ бр. 12
27 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „29 Ноември“ бр. 14
28 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Рампе Стојаноски“ бр. 23
29 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Рампе Стојаноски“ бр. 25
30 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Борка Талески“ бр. 5
31 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Борка Талески“ бр. 7
32 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Борка Талески“ бр. 9
33 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Борка Талески“ бр. 11
34 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Борка Талески“ бр. 13
35 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Борка Талески“ бр. 15
36 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Борка Талески“ бр. 17
37 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Борка Талески“ бр. 19 за трукерај
38 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Борка Талески“ бр. 19 – касапница
39 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Борка Талески“ бр. 21
40 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Борка Талески“ бр. 23
41 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Борка Талески“ бр. 23а
42 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Борка Талески“ бр. 25
43 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Борка Талески“ бр. 25а
44 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Борка Талески“ бр. 27
45 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Борка Талески“ бр. 33
46 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Борка Талески“ бр. 35
47 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Борка Талески“ бр. 37
48 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Херој Карпош“ бр. 1
49 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Херој Карпош“ бр. 3
50 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Херој Карпош“ бр. 7
51 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Херој Карпош“ бр. 13
52 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Херој Карпош“ бр. 15
53 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Херој Карпош“ бр. 17
54 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Херој Карпош“ бр. 19
55 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Херој Карпош“ бр. 21
56 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Херој Карпош“ бр. 23
57 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Херој Карпош“ бр. 27
58 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Гоце Делчев“ бр. 7
59 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Гоце Делчев“ бр. 9
60 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Гоце Делчев“ бр. 11
61 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Гоце Делчев“ бр. 13
62 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Гоце Делчев“ бр. 15
63 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Гоце Делчев“ бр. 16
64 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Гоце Делчев“ бр. 17
65 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Гоце Делчев“ бр. 18
66 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Гоце Делчев“ бр. 19
67 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Гоце Делчев“ бр. 20
68 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Гоце Делчев“ бр. 21
69 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Гоце Делчев“ бр. 22
70 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Гоце Делчев“ бр. 23
71 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Гоце Делчев“ бр. 24
72 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Гоце Делчев“ бр. 30
73 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Гоце Делчев“ бр. 32
74 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Гоце Делчев“ бр. 34
75 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Јане Сандански“ бр. 9
76 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Јане Сандански“ бр. 12
77 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Јане Сандански“ бр. 13
78 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Јане Сандански“ бр. 14
79 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Јане Сандански“ бр. 15
80 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Јане Сандански“ бр. 16
81 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Јане Сандански“ бр. 17
82 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Јане Сандански“ бр. 19
83 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Јане Сандански“ бр. 20
84 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Јане Сандански“ бр. 21
85 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Јане Сандански“ бр. 22
86 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Јане Сандански“ бр. 23
87 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Јане Сандански“ бр. 24
88 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Јане Сандански“ бр. 25
89 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Јане Сандански“ бр. 26
90 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Јане Сандански“ бр. 27
91 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Јане Сандански“ бр. 28
92 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Јане Сандански“ бр. 29
93 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Јане Сандански“ бр. 30
94 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Орце Николов“ бр. 1
95 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Орце Николов“ бр. 2
96 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Орце Николов“ бр. 3
97 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Орце Николов“ бр. 4
98 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Орце Николов“ бр. 5
99 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Орце Николов“ бр. 6
100 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Орце Николов“ бр. 9
101 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Орце Николов“ бр. 10
102 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Орце Николов“ бр. 11
103 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Орце Николов“ бр. 13
104 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Орце Николов“ бр. 15
105 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Караорман“ бр. 15
106 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Караорман“ бр. 17
107 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Караорман“ бр. 18
108 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Караорман“ бр. 19
109 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Караорман“ бр. 21
110 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Караорман“ бр. 23
111 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Караорман“ бр. 24
112 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Караорман“ бр. 25
113 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Караорман“ бр. 31
114 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Караорман“ бр. 32
115 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Караорман“ бр. 36
116 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Караорман“ бр. 38
117 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Лазо Попоски“ бр. 1
118 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Лазо Попоски“ бр. 3
119 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Лазо Попоски“ бр. 4
120 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Лазо Попоски“ бр. 5
121 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Лазо Попоски“ бр. 6
122 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Лазо Попоски“ бр. 7
123 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Лазо Попоски“ бр. 8
124 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Лазо Попоски“ бр. 9
125 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Лазо Попоски“ бр. 10
126 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Лазо Попоски“ бр. 10/а
127 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Лазо Попоски“ бр. 11
128 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Лазо Попоски“ бр. 12
129 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Лазо Попоски“ бр. 14
130 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Лазо Попоски“ бр. 18
131 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Лазо Попоски“ бр. 20
132 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Лазо Попоски“ бр. 22
133 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Стив Наумов“ бр. 2
134 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Стив Наумов“ бр. 5
135 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Стив Наумов“ бр. 6
136 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Стив Наумов“ бр. 7
137 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Стив Наумов“ бр. 8
138 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Стив Наумов“ бр. 9
139 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Стив Наумов“ бр. 11
140 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Стив Наумов“ бр. 12
141 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Стив Наумов“ бр. 12а
142 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Стив Наумов“ бр. 14
143 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Стив Наумов“ бр. 15
144 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Стив Наумов“ бр. 18
145 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Стив Наумов“ бр. 19
146 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Стив Наумов“ бр. 21
147 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Стив Наумов“ бр. 25
148 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Цветан Димов“ бр. 2
149 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Цветан Димов“ бр. 6
150 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Цветан Димов“ бр. 6а
151 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 31
152 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 33
153 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 35
154 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 37 – продавница
155 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 37 - фризерски салон
156 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 39
157 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 43
158 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 45
159 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 47
160 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 48
161 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 49
162 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 50
163 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 52
164 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 54
165 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 56
166 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 58
167 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 60
168 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 62
169 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 64
170 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 66
171 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 68
172 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 70
173 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 72
174 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 74
175 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 76
176 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Илинденска“ бр. 78
177 Општина Прилеп Прилеп Дуќан на ул. „Ленинова“ бр. 114
178 Општина Прилеп Прилеп Куќа на Кузман Јосифоски – Питу
179 Општина Прилеп Прилеп Могила на непобедените
180 Општина Прилеп Прилеп Саат кула
181 Општина Прилеп Прилеп Прилепска чаршија
182 Општина Прилеп Прилеп Чарши џамија
183 Општина Прилеп Прилеп Скршена џамија
184 Општина Прилеп Прилеп Меморијален музеј „11 Октомври“
185 Општина Прилеп Прилеп Маркови Кули
186 Општина Прилеп Чепигово Археолошко наоѓалиште „Стибера“