Културно наследство на Македонија во Општина Чаир

Од Википедија — слободната енциклопедија

Ова е список на објекти прогласени за културно наследство на Македонија на подрачјето на Општина Чаир според евиденцијата во Регистарот на културно наследство на Управата за заштита на културното наследство на Македонија (УЗКН).

Број Општина Населено место Објект Фотографија
1 Општина Чаир Скопје Стара нова бања
2 Општина Чаир Скопје Остатоци од амам кај Султан-муратова џамија
3 Општина Чаир Скопје Ѓулчилер амам
4 Општина Чаир Скопје Чифте амам
5 Општина Чаир Скопје Куршумли ан
6 Општина Чаир Скопје Сули ан
7 Општина Чаир Скопје Капан ан
8 Општина Чаир Скопје Стара турска пошта
9 Општина Чаир Скопје Турбе на Јигит-паша
10 Општина Чаир Скопје Вилаетски конак „Уќумат“
11 Општина Чаир Скопје Саат-кула
12 Општина Чаир Скопје Руфаиско теќе
13 Општина Чаир Скопје Џамија Худаверди
14 Општина Чаир Скопје Џамија Хаџи Балабан
15 Општина Чаир Скопје Хатунџук џамија
16 Општина Чаир Скопје Џамија Дуќанџик
17 Општина Чаир Скопје Иса-бегова џамија
18 Општина Чаир Скопје Мурат-пашина џамија
19 Општина Чаир Скопје Алаџа џамија
20 Општина Чаир Скопје Јахја-пашина џамија
21 Општина Чаир Скопје Султан-муратова џамија
22 Општина Чаир Скопје Мустафа-пашина џамија
23 Општина Чаир Скопје Турбе на Исхак-бег
24 Општина Чаир Скопје Турбе на Шејх Медах баба
25 Општина Чаир Скопје Комплекси од станбени објекти кај Султан-муратова џамија
26 Општина Чаир Скопје Зграда на Музејот на Македонија
27 Општина Чаир Скопје Соук чешма
28 Општина Чаир Скопје Топанска чешма
29 Општина Чаир Скопје Куќа на ул. „Јајце“ бр. 146
30 Општина Центар Скопје Спомен-куќа на НОБ
31 Општина Чаир Скопје Куќа на Јашар-бег
32 Општина Чаир1 Скопје Скопска чаршија