Културно наследство на Македонија во Општина Чаир

Од Википедија — слободната енциклопедија

Ова е список на објекти прогласени за културно наследство на Македонија на подрачјето на Општина Чаир според евиденцијата во Регистарот на културно наследство на Управата за заштита на културното наследство на Македонија (УЗКН).

Број Општина Населено место Објект Фотографија
1 Општина Чаир Скопје Стара нова бања Остатоци од амамот „Стара нова бања“.jpg
2 Општина Чаир Скопје Остатоци од амам кај Султан-муратова џамија
3 Општина Чаир Скопје Ѓулчилер амам Остатоци од Ѓулчилер (Шенѓул) амам.jpg
4 Општина Чаир Скопје Чифте амам National Artgallery of Republic of Macedonia (Skopje).JPG
5 Општина Чаир Скопје Куршумли ан Kurshumli-An-Skopje-MK.JPG
6 Општина Чаир Скопје Сули ан Suli han.JPG
7 Општина Чаир Скопје Капан ан Капан ан 2.jpg
8 Општина Чаир Скопје Стара турска пошта Зграда на Старата турска пошта во Скопје.jpg
9 Општина Чаир Скопје Турбе на Јигит-паша
10 Општина Чаир Скопје Вилаетски конак „Уќумат“ Зграда на Вилаетскиот конак „Уќумат“ во Скопје.jpg
11 Општина Чаир Скопје Саат-кула Saat Kula-Sultan Muratova Dzamija -Skopje (27).JPG
12 Општина Чаир Скопје Руфаиско теќе
13 Општина Чаир Скопје Џамија Худаверди
14 Општина Чаир Скопје Џамија Хаџи Балабан Џамија Хаџи Балабан во Скопје.jpg
15 Општина Чаир Скопје Хатунџук џамија
16 Општина Чаир Скопје Џамија Дуќанџик Џамија Дуќанџик.jpg
17 Општина Чаир Скопје Иса-бегова џамија Isa bey mosque skopje 10.jpg
18 Општина Чаир Скопје Мурат-пашина џамија Џамија „Мурат Паша“ 09.jpg
19 Општина Чаир Скопје Алаџа џамија Isak Bey Turbe Aladja Mosque Skopje.JPG
20 Општина Чаир Скопје Јахја-пашина џамија Јахја-паша.jpg
21 Општина Чаир Скопје Султан-муратова џамија Skopje, razglednica so Sultan Muratova dzamija, 1931.jpg
22 Општина Чаир Скопје Мустафа-пашина џамија Mustafa-pasina.png
23 Општина Чаир Скопје Турбе на Исхак-бег Турбе на Исхак-бег (2016).jpeg
24 Општина Чаир Скопје Турбе на Шејх Медах баба Остатоци од гробот на Јигит-паша.jpg
25 Општина Чаир Скопје Комплекси од станбени објекти кај Султан-муратова џамија
26 Општина Чаир Скопје Зграда на Музејот на Македонија Museum of Macedonia 11.jpg
27 Општина Чаир Скопје Соук чешма
28 Општина Чаир Скопје Топанска чешма
29 Општина Чаир Скопје Куќа на ул. „Јајце“ бр. 146
30 Општина Центар Скопје Спомен-куќа на НОБ
31 Општина Чаир Скопје Куќа на Јашар-бег
32 Општина Чаир1 Скопје Скопска чаршија Skopje OldBazaar.jpg