Културно наследство на Македонија во Општина Крушево

Од Википедија — слободната енциклопедија

Ова е список на објекти прогласени за културно наследство на Македонија на подрачјето на Општина Крушево според евиденцијата во Регистарот на културно наследство на Управата за заштита на културното наследство на Македонија (УЗКН).

Број Општина Населено место Објект Фотографија
1 Општина Крушево Алданци Археолошко наоѓалиште „Градиште“
2 Општина Крушево Белушино Црква „Св. Никола“
3 Општина Крушево Бучин Стар мост
4 Општина Крушево Крушево Куќа на Никола Карев
5 Општина Крушево Крушево Куќа на Крушевската Република
6 Општина Крушево Крушево Работилница за оружје
7 Општина Крушево Крушево Споменик „Илинден“
8 Општина Крушево Крушево Куќа на ул. „Коча Миленку“ бр. 4
9 Општина Крушево Крушево Куќа на ул. „Коча Миленку“ бр. 13
10 Општина Крушево Крушево Куќа на ул. „Коча Миленку“ бр. 14
11 Општина Крушево Крушево Куќа на ул. „Коча Миленку“ бр. 15
12 Општина Крушево Крушево Куќа на ул. „Коча Миленку“ бр. 22
13 Општина Крушево Крушево Куќа на ул. „Коча Миленку“ бр. 27
14 Општина Крушево Крушево Куќа на ул. „Коча Миленку“ бр. 29
15 Општина Крушево Крушево Куќа на ул. „Коча Миленку“ бр. 32
16 Општина Крушево Крушево Куќа на ул. „Нико Доага“ бр. 52
17 Општина Крушево Крушево Куќа на ул. „Нико Доага“ бр. 55
18 Општина Крушево Крушево Куќа на ул. „Нико Доага“ бр. 56
19 Општина Крушево Крушево Куќа на ул. „Нико Доага“ бр. 65
20 Општина Крушево Крушево Куќа на ул. „Нико Доага“ бр. 66
21 Општина Крушево Крушево Куќа на ул. „Нико Доага“ бр. 67
22 Општина Крушево Крушево Куќа на ул. „Нико Доага“ бр. 68
23 Општина Крушево Крушево Куќа на ул. „Партизанска“ бр. 6
24 Општина Крушево Крушево Куќа на ул. „Партизанска“ бр. 28
25 Општина Крушево Крушево Куќа на ул. „Партизанска“ бр. 30
26 Општина Крушево Крушево Куќа на ул. „Партизанска“ бр. 38
27 Општина Крушево Крушево Куќа на ул. „Манчу Матак“ бр. 28 Нова градба на нејзино место; не постои
28 Општина Крушево Крушево Куќа на ул. „Манчу Матак“ бр. 32 Срушена градба; не постои
29 Општина Крушево Крушево Куќа на ул. „Манчу Матак“ бр. 34
30 Општина Крушево Крушево Куќа на ул. „Тома Никле“ бр. 16
31 Општина Крушево Крушево Куќа на ул. „Тома Никле“ бр. 18
32 Општина Крушево Крушево Куќа на ул. „Илинденска“ бр. 100
33 Општина Крушево Крушево Куќа на ул. „Илинденска“ бр. 101
34 Општина Крушево Крушево Куќа на ул. „Таки Бербер“ бр. 16
35 Општина Крушево Крушево Куќа на ул. „Таки Бербер“ бр. 17
36 Општина Крушево Крушево Куќа на ул. „Питу Гули“ бр. 1
37 Општина Крушево Крушево Куќа на ул. „Питу Гули“ бр. 29
38 Општина Крушево Крушево Куќа на ул. „Благој Целев“ бр. 15
39 Општина Крушево Крушево Куќа на ул. „Благој Целев“ бр. 25
40 Општина Крушево Крушево Куќа на ул. „Благој Целев“ бр. 28
41 Општина Крушево Крушево Куќа на ул. „Мише Ефтим“ бр. 63
42 Општина Крушево Крушево Куќа на ул. „Никола Ѓурковиќ“ бр. 11
43 Општина Крушево Крушево Куќа на ул. „Шула Мина“ бр. 34
44 Општина Крушево Крушево Куќа на Градскиот народен комитет
45 Општина Крушево Крушево Куќа на ул. „8 Септември“ бр. 23
46 Општина Крушево Крушево Куќа на ул. „Мише Ефтим“ бр. 20
47 Општина Крушево Крушево Иконостасот од црквата „Св. Јован Крстител“
48 Општина Крушево Крушево Спомен-куќа на Тоше Проески
49 Општина Крушево Крушево Дом на културата „Наум Наумовски – Борче“
50 Општина Крушево Крушево Зграда на Музејот на НОВ