Културно наследство на Македонија во Општина Крушево

Од Википедија — слободната енциклопедија

Ова е список на објекти прогласени за културно наследство на Македонија на подрачјето на Општина Крушево според евиденцијата во Регистарот на културно наследство на Управата за заштита на културното наследство на Македонија (УЗКН).

Број Општина Населено место Објект Фотографија
1 Општина Крушево Алданци Археолошко наоѓалиште „Градиште“
2 Општина Крушево Белушино Црква „Св. Никола“
3 Општина Крушево Бучин Стар мост Мостот во село Бучин.jpg
4 Општина Крушево Крушево Куќа на Никола Карев Куќата од Никола Карев.JPG
5 Општина Крушево Крушево Куќа на Крушевската Република Куќа на Крушевската Република - Крушево (2).png
6 Општина Крушево Крушево Работилница за оружје Krushevo - bullet foundry - P1100249.JPG
7 Општина Крушево Крушево Споменик „Илинден“ Македониум - Крушево.jpg
8 Општина Крушево Крушево Куќа на ул. „Коча Миленку“ бр. 4 Куќа на ул. Коча Миленку бр. 4 - Крушево (2).png
9 Општина Крушево Крушево Куќа на ул. „Коча Миленку“ бр. 13 Куќа на ул. Коча Миленку бр. 13 - Крушево (3).png
10 Општина Крушево Крушево Куќа на ул. „Коча Миленку“ бр. 14 Куќа на ул. „Коча Миленку“ бр. 14 - Крушево (1).jpg
11 Општина Крушево Крушево Куќа на ул. „Коча Миленку“ бр. 15 Куќа на ул. „Коча Миленку“ бр. 15 - Крушево.jpg
12 Општина Крушево Крушево Куќа на ул. „Коча Миленку“ бр. 22 Куќа на ул. Коча Миленку бр. 22 - Крушево (2).png
13 Општина Крушево Крушево Куќа на ул. „Коча Миленку“ бр. 27 Куќа на ул. „Коча Миленку“ бр. 27 - Крушево.jpg
14 Општина Крушево Крушево Куќа на ул. „Коча Миленку“ бр. 29 Куќа на ул. „Коча Миленку“ бр. 29 - Крушево.jpg
15 Општина Крушево Крушево Куќа на ул. „Коча Миленку“ бр. 32 Куќа на ул. „Коча Миленку“ бр. 32 - Крушево (2).jpg
16 Општина Крушево Крушево Куќа на ул. „Нико Доага“ бр. 52 Куќа на ул. „Нико Доага“ бр. 52 - Крушево (1).jpg
17 Општина Крушево Крушево Куќа на ул. „Нико Доага“ бр. 55 Куќа на ул. „Нико Доага“ бр. 55 - Крушево.jpg
18 Општина Крушево Крушево Куќа на ул. „Нико Доага“ бр. 56 Куќа на ул. „Нико Доага“ бр. 56 - Крушево.jpg
19 Општина Крушево Крушево Куќа на ул. „Нико Доага“ бр. 65 Куќа на ул. „Нико Доага“ бр. 65 - Крушево (1).jpg
20 Општина Крушево Крушево Куќа на ул. „Нико Доага“ бр. 66 Куќа на ул. „Нико Доага“ бр. 66 - Крушево.jpg
21 Општина Крушево Крушево Куќа на ул. „Нико Доага“ бр. 67 Куќа на ул. „Нико Доага“ бр. 67 - Крушево.jpg
22 Општина Крушево Крушево Куќа на ул. „Нико Доага“ бр. 68 Куќа на ул. „Нико Доага“ бр. 68 - Крушево.jpg
23 Општина Крушево Крушево Куќа на ул. „Партизанска“ бр. 6 Куќа на ул. Партизанска бр. 6 - Крушево (3).png
24 Општина Крушево Крушево Куќа на ул. „Партизанска“ бр. 28 Куќа на ул. „Партизанска“ бр. 28 - Крушево.jpg
25 Општина Крушево Крушево Куќа на ул. „Партизанска“ бр. 30 Куќа на ул. Партизанска бр. 30 - Крушево (1).png
26 Општина Крушево Крушево Куќа на ул. „Партизанска“ бр. 38 Куќа на ул. „Партизанска“ бр. 38 - Крушево (2).jpg
27 Општина Крушево Крушево Куќа на ул. „Манчу Матак“ бр. 28 Нова градба на нејзино место; не постои
28 Општина Крушево Крушево Куќа на ул. „Манчу Матак“ бр. 32 Срушена градба; не постои
29 Општина Крушево Крушево Куќа на ул. „Манчу Матак“ бр. 34 Куќа на ул. Манчу Матак бр. 34 - Крушево (1).png
30 Општина Крушево Крушево Куќа на ул. „Тома Никле“ бр. 16 Куќа на ул. Томе Никле бр. 16 и 18 - Крушево (2).png
31 Општина Крушево Крушево Куќа на ул. „Тома Никле“ бр. 18 Куќа на ул. Томе Никле бр. 16 и 18 - Крушево (1).png
32 Општина Крушево Крушево Куќа на ул. „Илинденска“ бр. 100 Куќа на ул. Илинденска бр. 100 - Крушево (1).png
33 Општина Крушево Крушево Куќа на ул. „Илинденска“ бр. 101 Куќа на ул. Илинденска бр. 101 - Крушево (2).png
34 Општина Крушево Крушево Куќа на ул. „Таки Бербер“ бр. 16 Куќа на ул. „Таки Бербер“ бр. 16 - Крушево (1).jpg
35 Општина Крушево Крушево Куќа на ул. „Таки Бербер“ бр. 17 Куќа на ул. „Таки Бербер“ бр. 17 - Крушево (1).jpg
36 Општина Крушево Крушево Куќа на ул. „Питу Гули“ бр. 1 Куќа на ул. Питу Гули бр. 1 - Крушево (2).png
37 Општина Крушево Крушево Куќа на ул. „Питу Гули“ бр. 29 Куќа на ул. Питу Гули бр. 29 - Крушево (1).png
38 Општина Крушево Крушево Куќа на ул. „Благој Целев“ бр. 15 Куќа на ул. Благој Целев бр. 28 - Крушево (1).png
39 Општина Крушево Крушево Куќа на ул. „Благој Целев“ бр. 25 Куќа на ул. „Благој Целев“ бр. 25 - Крушево.jpg
40 Општина Крушево Крушево Куќа на ул. „Благој Целев“ бр. 28 Куќа на ул. Благој Целев бр. 28 - Крушево (1).png
41 Општина Крушево Крушево Куќа на ул. „Мише Ефтим“ бр. 63 Куќа на ул. „Мише Ефтимов“ бр. 63 - Крушево.jpg
42 Општина Крушево Крушево Куќа на ул. „Никола Ѓурковиќ“ бр. 11 Куќа на ул. „Никола Ѓурковиќ“ бр. 11 - Крушево.jpg
43 Општина Крушево Крушево Куќа на ул. „Шула Мина“ бр. 34 Куќа на ул. Шула Мина бр. 34 - Крушево (3).png
44 Општина Крушево Крушево Куќа на Градскиот народен комитет Куќа на Градскиот народен комитет - Крушево.jpg
45 Општина Крушево Крушево Куќа на ул. „8 Септември“ бр. 23 Куќа на ул. „8 Септември“ бр. 23 - Крушево.jpg
46 Општина Крушево Крушево Куќа на ул. „Мише Ефтим“ бр. 20 Куќа на ул. „Мише Ефтимов“ бр. 20 - Крушево.jpg
47 Општина Крушево Крушево Иконостасот од црквата „Св. Јован Крстител“ Црква "Св. Јован Крстител" - Крушево (3).png
48 Општина Крушево Крушево Спомен-куќа на Тоше Проески Спомен куќа на Тодор Проески, Крушево.jpg
49 Општина Крушево Крушево Дом на културата „Наум Наумовски – Борче“ Kruševo - panoramio (7).jpg
50 Општина Крушево Крушево Зграда на Музејот на НОВ Музеј на НОВ - Крушево (4).jpg