Културно наследство на Македонија во Општина Струга

Од Википедија — слободната енциклопедија

Ова е список на објекти прогласени за културно наследство на Македонија на подрачјето на Општина Струга според евиденцијата во Регистарот на културно наследство на Управата за заштита на културното наследство на Македонија (УЗКН).

Број Општина Населено место Објект Фотографија
1 Општина Струга Враништа Црква „Воведение на Пресвета Богородица“ Црква „Воведение на Пресвета Богородица“ 01.jpg
2 Општина Струга Горна Белица Црква „Св. Петка“ Црква Св. Петка (Параскева) во Горна Белица.JPG
3 Општина Струга Калишта Црква „Св. Атанасиј“ Sv.Atanasij, Kalista,Struga.jpg
4 Општина Струга Калишта Црква „Св. Богородица“ со Калишки манастир Св. Богородица Калишка-15 (22).JPG
5 Општина Струга Октиси Археолошко наоѓалиште „Вајтос“
6 Општина Струга Октиси Црква „Св. Никола“ и комплексот на ранохристијанската базилика Викиекспедиција во Дримкол 176.jpg
7 Општина Струга Радожда Црква „Св. Архангел Михаил“ Church st. Arhangel Mihail in Radozda.jpg
8 Општина Струга Радолишта Цигански Гроб
9 Општина Струга Струга Теќе „Халвети Хасан Баба“
10 Општина Струга Струга Куќа на ул. „Гоце Делчев“ бр. 13
11 Општина Струга Струга Куќа на ул. „Гоце Делчев“ бр. 33
12 Општина Струга Струга Куќа на ул. „Гоце Делчев“ бр. 60 Куќа на ул. „Гоце Делчев“ бр. 60 Струга 01.jpg
13 Општина Струга Струга Куќа на ул. „Гоце Делчев“ бр. 62 урната градба
14 Општина Струга Струга Куќа на ул. „Гоце Делчев“ бр. 64
15 Општина Струга Струга Куќа на ул. „Гоце Делчев“ бр. 66
16 Општина Струга Струга Куќа на ул. „Гоце Делчев“ бр. 82 Куќа на ул. „Гоце Делчев“ бр. 82 Струга.jpg
17 Општина Струга Струга Куќа на ул. „Гоце Делчев“ бр. 84 Куќа на ул. „Гоце Делчев“ бр. 84 Струга.jpg
18 Општина Струга Струга Куќа на ул. „Браќа Миладиновци“ бр. 1 Куќа на ул. „Браќа Миладинови“ бр. 1 Струга.jpg
19 Општина Струга Струга Куќа на ул. „Браќа Миладиновци“ бр. 14 Куќа на ул. „Браќа Миладинови“ бр. 14 Струга (01).jpg
20 Општина Струга Струга Куќа на Каневчеви Куќа на ул. „Браќа Миладинови“ бр. 16 Струга.jpg
21 Општина Струга Струга Спомен-галерија „Вангел Коџоман“ Куќа на ул. „Браќа Миладинови“ бр. 18 Струга.jpg
22 Општина Струга Струга Куќа на ул. „Браќа Миладиновци“ бр. 30 Куќа на ул. „Браќа Миладинови“ бр. 30 Струга.jpg
23 Општина Струга Струга Куќа на ул. „Браќа Миладиновци“ бр. 32 Куќа на ул. „Браќа Миладинови“ бр. 32 Струга.jpg
24 Општина Струга Струга Куќа на ул. „Браќа Миладиновци“ бр. 36 Куќа на ул. „Браќа Миладинови“ бр. 36 Струга.jpg
25 Општина Струга Струга Куќа на ул. „Нико Нестор“ бр. 5 Куќа на ул. „Нико Нестор“ бр. 5 Струга.jpg
26 Општина Струга Струга Куќа на ул. „Нико Нестор“ бр. 7
27 Општина Струга Струга Куќа на Карамитре Куќа на ул. „Нико Нестор“ бр. 48 Струга.jpg
28 Општина Струга Струга Куќа на ул. „Нико Нестор“ бр. 48
29 Општина Струга Струга Куќа на ул. „27 Март“ бр. 15 урната градба
30 Општина Струга Струга Куќа на ул. „27 Март“ бр. 21 урната градба
31 Општина Струга Струга Куќа на ул. „Димче Кошарко“ бр. 42 Куќа на ул. „Димче Кошарко“ бр. 42 Струга.jpg
32 Општина Струга Струга Црква „Св. Ѓорѓија“ Struga - panoramio (16).jpg
33 Општина Струга Струга Зграда на Народна одбрана Архитектонски објект на ул. „Партизанска“ Струга.jpg
34 Општина Струга Струга Образовен комплекс на ул. „Партизанска“ бр. 4
(Стара зграда на ОУ „Браќа Миладиновци“ и Зграда на Министерството за образование)
Образовен комплекс на ул. „Партизанска“ бр. 4“ Струга 01.jpg
35 Општина Струга Струга Џамија „Мустафа Челеби“ Џамија Мустафа Челеби - Струга (3).jpg
36 Општина Струга Струга Амам „Мустафа Челеби“
37 Општина Струга Делогожди Базилика „Св. Илија“ Mosaic in St. Elijah church in Delogoždi 02.gif
38 Општина Струга Корошишта Латинска Црква