Културно наследство на Македонија во Општина Дебар

Од Википедија — слободната енциклопедија

Ова е список на објекти прогласени за културно наследство на Македонија на подрачјето на Општина Дебар според евиденцијата во Регистарот на културно наследство на Управата за заштита на културното наследство на Македонија (УЗКН).

Број Општина Населено место Објект Фотографија
1 Општина Дебар Баниште Горен амам Горен амам во Баниште.jpg
2 Општина Дебар Баниште Долен амам Долен амам во Баниште 3.jpg
3 Општина Дебар Гари Рурална целина Гари Во Гари 5.jpg
4 Општина Дебар Дебар Нов амам
5 Општина Дебар Дебар Стар амам Debarski banji, mineralni, 1920ti.jpg
6 Општина Дебар Дебар Куќа на ул. „ЈНА“ бр. 33 Jna33.jpg
7 Општина Дебар Дебар Куќа на ул. „Петре Поповски“ бр. 9 PetrePopovski9.jpg
8 Општина Дебар Дебар Куќа на ул. „Лиман Каба“ бр. 22 LimanKaba22.jpg
9 Општина Дебар Дебар Куќа на ул. „Црн Дрим“ бр. 32 CrnDrim32.jpg
10 Општина Дебар Дебар Куќа на ул. „Братство–единство“ бр. 31 BratstvoEdinstvo31.jpg
11 Општина Дебар Дебар Куќа на ул. „Здравко Чочковски“ бр. 226 ZdravkoCockovski226.jpg
12 Општина Дебар Дебар Куќа на ул. „Црн Дрим“ бр. 26 CrnDrim26.jpg
13 Општина Дебар Дебар Куќа на ул. „Павле Чиковски“ бр. 221 PavleCikovski221.jpg
14 Општина Дебар Дебар Куќа на ул. „Јордан Зафировски“ бр. 9 JordanZafirovski9.jpg
15 Општина Дебар Дебар Црква „Св. Преподобна Петка“ Sv. Petka vo Debar (3).JPG
16 Општина Дебар Дебар Инќар џамија „Инкјар џамија“ 02.jpg
17 Општина Дебар Рајчица Црква „Св. Варвара“ Sv.Varvara-Rajchica-MK.JPG
18 Општина Дебар Рајчица Рајчки манастир Manastirot vo Rajcica 16.JPG
19 Општина Дебар Џепиште Археолошко наоѓалиште „Римска црква“