Список на ѕвезди во соѕвездието Орел

Од Википедија — слободната енциклопедија

Ова е список на позначајни ѕвезди во соѕвездието Орел, надолно подредени според сјајноста.

Име B F G. Пром HD HIP Рек Дек вид.
вел.
апс.
вел.
Оддал. (сг) Сп. класа Белешки
Алтаир α 53 86 187642 97649 19ч 50м &1000000000000466800000046,68с +08° 52′ &1000000000000002600000002,6″ 0,76 2,20 17 A7IV-V Атаир, ел-Неср ел-Таир;[1] 12. ѕвезда по сјајност; блиска; има две оптички составници; δ Sct-променлива, ΔV = 0,004св, P = 0,06342 д
γ Aql γ 50 186791 97278 19ч 46м &1000000000000155700000015,57с +10° 36′ &1000000000000047800000047,8″ 2,72 −3,03 460 K3II Таразед, Таразад, Реда, Менкиб ел-Неср;[1] двоѕвезда; претпоставена променлива
ζ Aql ζ 17 177724 93747 19ч 05м &1000000000000246100000024,61с +13° 51′ &1000000000000049400000049,4″ 2,99 0,96 83 A0Vn Окаб, Денеб ел-Окаб, Јужен Денебокаб, Ву, Јуе (吳越), Џенеб ел-Таир;[1] троѕвезда
θ Aql θ 65 117 191692 99473 20ч 11м &1000000000000182600000018,26с −00° 49′ &1000000000000017300000017,3″ 3,24 −1,48 287 B9.5III Ценфу, ел-Мизан III, Тани Рас ел-Акаб ;[1] спектроскопска двојка; претпоставена променлива
δ Aql δ 30 46 182640 95501 19ч 25м &1000000000000297500000029,75с +03° 06′ &1000000000000052500000052,5″ 3,36 2,43 50 F0IV Денебокаб, ел-Мизан I, Сунг, Џенуби Менкиб ел-Неср;[1] двојна ѕвезда; претпоставена променлива
λ Aql λ 16 19 177756 93805 19ч 06м &1000000000000149500000014,95с −04° 52′ &1000000000000056400000056,4″ 3,43 0,51 125 B9Vn ел-Талимајн
β Aql β 60 98 188512 98036 19ч 55м &1000000000000187700000018,77с +06° 24′ &1000000000000028600000028,6″ 3,71 3,03 45 G8IVvar Алшајн, Алшаирн, Унук ел-Гираб;[1] двојна ѕвезда; претпоставена променлива; троѕвезда; претпоставена променлива
η Aql η 55 89 187929 97804 19ч 52м &1000000000000283600000028,36с +01° 00′ &1000000000000020400000020,4″ 3,87 −3,91 1173 F6Ib-G4Ib ел-Мизан II; кефеида, Vнајг = 3,48св, Vнајм = 4,39св, P = 7,17664 д
ε Aql ε 13 176411 93244 18ч 59м &1000000000000373900000037,39с +15° 04′ &1000000000000006500000006,5″ 4,02 0,65 154 K2III Денеб ел-Окаб, Северен Денебокаб, Ву, Јуе (吳越); троѕвезда
12 Aql i 12 9 176678 93429 19ч 01м &1000000000000408400000040,84с −05° 44′ &1000000000000020500000020,5″ 4,02 0,73 149 K1IIIvar претпоставена променлива
71 Aql l 71 146 196574 101847 20ч 38м &1000000000000202700000020,27с −01° 06′ &1000000000000018300000018,3″ 4,31 −1,04 384 G8III SB спектроскопска двојка
ι Aql ι 41 64 184930 96468 19ч 36м &1000000000000432800000043,28с −01° 17′ &1000000000000011600000011,6″ 4,36 −0,51 307 B5III ел-Талимајн; двоѕвезда
μ Aql μ 38 58 184406 96229 19ч 34м &1000000000000052300000005,23с +07° 22′ &1000000000000045500000045,5″ 4,45 1,80 111 K3III повеќекратна ѕвезда; претпоставена променлива
ν Aql ν 32 47 182835 95585 19ч 26м &1000000000000310900000031,09с +00° 20′ &1000000000000018900000018,9″ 4,64 −8,12 11643 F2Ib двоѕвезда; претпоставена променлива
ξ Aql ξ 59 94 188310 97938 19ч 54м &1000000000001488200000014,882с +08° 27′ &1000000000000412300000041,23″ 4,722 0,74 204 G9IIIb Либертас,[2] има планета (b)
69 Aql 69 141 195135 101101 20ч 29м &1000000000000389600000038,96с −02° 53′ &1000000000000007700000007,7″ 4,91 1,07 191 K2III
70 Aql 70 144 196321 101692 20ч 36м &1000000000000436300000043,63с −02° 32′ &1000000000000059700000059,7″ 4,91 −4,24 2203 K5II
κ Aql κ 39 63 184915 96483 19ч 36м &1000000000000534500000053,45с −07° 01′ &1000000000000038900000038,9″ 4,93 −3,32 1455 B0.5III
26 Aql f 26 38 181391 95066 19ч 20м &1000000000000328400000032,84с −05° 24′ &1000000000000057100000057,1″ 4,98 1,61 154 G8III-IV... спектроскопска двојка
4 Aql 4 2 173370 91975 18ч 44м &1000000000000499300000049,93с +02° 03′ &1000000000000036300000036,3″ 5,02 −0,78 472 B9V
36 Aql e 36 54 183630 95937 19ч 30м &1000000000000398200000039,82с −02° 47′ &1000000000000019900000019,9″ 5,03 −0,91 502 M1IIIvar претпоставена променлива
18 Aql 18 Y 178125 93867 19ч 06м &1000000000000586000000058,60с +11° 04′ &1000000000000016700000016,7″ 5,07 −0,89 507 B8III Y Aql; двоѕвезда; затемнувачка двојка
23 Aql 23 35 180972 94885 19ч 18м &1000000000000324900000032,49с +01° 05′ &1000000000000006300000006,3″ 5,10 −0,24 381 K2II-IIIvar троѕвезда
37 Aql 37 59 184492 96327 19ч 35м &1000000000000072500000007,25с −10° 33′ &1000000000000037600000037,6″ 5,12 −0,55 444 G8III
ο Aql ο 54 187691 97675 19ч 51м &1000000000000015000000001,50с +10° 24′ &1000000000000057800000057,8″ 5,12 3,68 63 F8V повеќеѕвезден систем
21 Aql 21 29 V1288 179761 94477 19ч 13м &1000000000000427000000042,70с +02° 17′ &1000000000000037400000037,4″ 5,14 −1,33 640 B8II-IIIp(Hg:) V1288 Aql; двоѕвезда; α2 CVn-променлива, Vнајг = 5,06св, Vнајм = 5,16св, P = 1,73 д
31 Aql b 31 182572 95447 19ч 24м &1000000000000577700000057,77с +11° 56′ &1000000000000034300000034,3″ 5,17 4,27 49 G8IVvar троѕвезда; претпоставена променлива
σ Aql σ 44 68 185507 96665 19ч 39м &1000000000000116400000011,64с +05° 23′ &1000000000000052000000052,0″ 5,18 −1,42 682 B3V + B3V β Lyr-променлива, ΔV = 0,2св, P = 1,95026 д
19 Aql 19 24 178596 94068 19ч 08м &1000000000000599200000059,92с +06° 04′ &1000000000000024200000024,2″ 5,23 2,03 142 F0III-IV
11 Aql 11 176303 93203 18ч 59м &1000000000000057300000005,73с +13° 37′ &1000000000000021200000021,2″ 5,27 1,88 155 F8V троѕвезда; претпоставена променлива
ω1 Aql ω1 25 180868 94834 19ч 17м &1000000000000490000000049,00с +11° 35′ &1000000000000043400000043,4″ 5,28 −0,28 422 F0IV
χ Aql A χ 47 186203 96957 19ч 42м &1000000000000340100000034,01с +11° 49′ &1000000000000035800000035,8″ 5,28 −1,53 751 F3V:+... повеќеѕвезден систем
φ Aql φ 61 188728 98103 19ч 56м &1000000000000142300000014,23с +11° 25′ &1000000000000025400000025,4″ 5,28 1,28 206 A1IV спектроскопска двојка; претпоставена променлива
132 G. Aql 132 194013 100541 20ч 23м &1000000000000107100000010,71с +05° 20′ &1000000000000035100000035,1″ 5,30 0,91 246 G8III-IV
FF Aql FF 176155 93124 18ч 58м &1000000000000147500000014,75с +17° 21′ &1000000000000039400000039,4″ 5,33 −4,07 2470 F5Ia-F8Ia двоѕвезда; кефеида, Vнајг = 5,18св, Vнајм = 5,68св, P = 4,47092 д
20 Aql 20 28 179406 94385 19ч 12м &1000000000000407000000040,70с −07° 56′ &1000000000000022200000022,2″ 5,35 −2,51 1216 B3V
51 Aql 51 82 187532 97650 19ч 50м &1000000000000468000000046,80с −10° 45′ &1000000000000048900000048,9″ 5,38 3,27 86 F0V двојна ѕвезда
14 Aql g 14 11 176984 93526 19ч 02м &1000000000000544900000054,49с −03° 41′ &1000000000000056400000056,4″ 5,40 −0,53 499 A1V двоѕвезда
15 Aql h 15 15 177463 93717 19ч 04м &1000000000000576600000057,66с −04° 01′ &1000000000000052900000052,9″ 5,40 0,41 325 K1III двоѕвезда; претпоставена променлива
66 Aql 66 123 192107 99631 20ч 13м &1000000000000138700000013,87с −01° 00′ &1000000000000033400000033,4″ 5,44 −1,74 888 K5III
42 Aql 42 65 185124 96556 19ч 37м &1000000000000472600000047,26с −04° 38′ &1000000000000051000000051,0″ 5,45 2,92 105 F3IV
27 Aql d 27 40 181440 95073 19ч 20м &1000000000000356800000035,68с −00° 53′ &1000000000000031800000031,8″ 5,46 −0,51 509 B9III
τ Aql τ 63 107 190327 98823 20ч 04м &1000000000000083100000008,31с +07° 16′ &1000000000000040600000040,6″ 5,51 −0,53 527 K0III
28 Aql A 28 V1208 181333 94982 19ч 19м &1000000000000393500000039,35с +12° 22′ &1000000000000028700000028,7″ 5,53 0,39 347 F0III V1208 Aql; троѕвезда; δ Sct-променлива, Vнајг = 5,51св, Vнајм = 5,56св, P = 0,149663 д
183492 95822 19ч 29м &1000000000000221200000022,12с +14° 35′ &1000000000000045900000045,9″ 5,57 0,85 286 K0III
62 Ser (62) 69 175515 92872 18ч 55м &1000000000000274400000027,44с +06° 36′ &1000000000000055800000055,8″ 5,58 0,81 293 G9III 69 G. Орел, претпоставена променлива
HD 180262 180262 94624 19ч 15м &1000000000000200900000020,09с +15° 05′ &1000000000000001200000001,2″ 5,58 −0,79 613 G8II-III двоѕвезда
22 Aql 22 32 180482 94727 19ч 16м &1000000000000310200000031,02с +04° 50′ &1000000000000005400000005,4″ 5,59 −0,53 546 A3IV
58 Aql 58 95 188350 97980 19ч 54м &1000000000000447700000044,77с +00° 16′ &1000000000000025200000025,2″ 5,60 0,48 345 A0III
V1291 Aql 90 V1291 188041 97871 19ч 53м &1000000000000187200000018,72с −03° 06′ &1000000000000052200000052,2″ 5,63 0,99 277 A5p(Sr-Cr-Eu) α2 CVn-променлива, Vнајг = 5,61св, Vнајм = 5,67св, P = 224,5 д
45 Aql 45 70 185762 96807 19ч 40м &1000000000000433100000043,31с −00° 37′ &1000000000000016700000016,7″ 5,64 0,93 285 A3IV двоѕвезда
HD 180555 180555 94720 19ч 16м &1000000000000267800000026,78с +14° 32′ &1000000000000040600000040,6″ 5,65 0,36 372 B9.5V двојна ѕвезда
62 Aql 62 106 190299 98844 20ч 04м &1000000000000231500000023,15с −00° 42′ &1000000000000032500000032,5″ 5,67 −0,59 582 K4III
π Aql B π 52 187260 19ч 48м &1000000000000421000000042,10с +11° 48′ &1000000000000055000000055,0″ 5,70 составница на системот π Aql
57 Aql A 57 93 188293 97966 19ч 54м &1000000000000376500000037,65с −08° 13′ &1000000000000038000000038,0″ 5,70 0,64 335 B7Vn двоѕвезда
14 Sge (14) 190229 98754 20ч 03м &1000000000000300100000030,01с +16° 01′ &1000000000000052600000052,6″ 5,73 −0,72 637 B9MNp...
π Aql π 52 187259 97473 19ч 48м &1000000000000420500000042,05с +11° 48′ &1000000000000057300000057,3″ 5,75 −0,46 570 F2V:+... составница на системот π Aql
182900 95572 19ч 26м &1000000000000241300000024,13с +13° 01′ &1000000000000025200000025,2″ 5,76 2,03 182 F6III
56 Aql 56 92 188154 97928 19ч 54м &1000000000000082700000008,27с −08° 34′ &1000000000000027000000027,0″ 5,76 0,35 394 K5III двоѕвезда
35 Aql c 35 51 V1431 183324 95793 19ч 29м &1000000000000009900000000,99с +01° 57′ &1000000000000001900000001,9″ 5,79 1,94 192 A0V V1431 Aql; брзоосцилирачка α2 CVn-променлива, ΔV = 0,04св
42 G. Aql 42 181907 95222 19ч 22м &1000000000000215100000021,51с −00° 15′ &1000000000000008200000008,2″ 5,81 0,58 363 G8III:
13 G. Aql 13 177178 93580 19ч 03м &1000000000000322400000032,24с +01° 49′ &1000000000000008200000008,2″ 5,82 2,11 180 A4V
49 G. Aql 49 183227 95732 19ч 28м &1000000000000208000000020,80с +02° 55′ &1000000000000048200000048,2″ 5,84 −1,65 1025 B6III
100 G. Aql 100 189340 98416 19ч 59м &1000000000000474900000047,49с −09° 57′ &1000000000000026200000026,2″ 5,87 3,92 80 F8V
5 Aql 5 3 173654 92117 18ч 46м &1000000000000285800000028,58с −00° 57′ &1000000000000041900000041,9″ 5,89 1,40 258 A2m двојна ѕвезда
υ Aql υ 49 78 186689 97229 19ч 45м &1000000000000399200000039,92с +07° 36′ &1000000000000047400000047,4″ 5,89 2,22 176 A3IV
103 G. Aql 103 189695 98526 20ч 00м &1000000000000589700000058,97с +08° 33′ &1000000000000028000000028,0″ 5,90 −1,30 898 K5III
10 Aql 10 V1286 176232 93179 18ч 58м &1000000000000469200000046,92с +13° 54′ &1000000000000024400000024,4″ 5,91 1,55 242 A4p(Eu-Cr-Sr) V1286 Aql; α2 CVn-променлива, Vнајг = 5,83св, Vнајм = 5,93св, P = 6,05 д
64 Aql 64 113 191067 99171 20ч 08м &1000000000000017500000001,75с −00° 40′ &1000000000000040900000040,9″ 5,97 2,57 156 K1IV
HD 185018 185018 96481 19ч 36м &1000000000000524500000052,45с +11° 16′ &1000000000000023500000023,5″ 5,98 −1,74 1140 G0Ib повеќекратна ѕвезда
QS Aql QS 185936 96840 19ч 41м &1000000000000055300000005,53с +13° 48′ &1000000000000056500000056,5″ 5,98 −2,54 1646 B5V двоѕвезда; алголска променлива, Vнајг = 5,93св, Vнајм = 6,06св, P = 2,51329 д
80 G. Aql 80 187195 97499 19ч 49м &1000000000000021900000002,19с −10° 52′ &1000000000000014600000014,6″ 6,00 1,29 285 K5III
ω2 Aql ω2 29 181383 95002 19ч 19м &1000000000000530400000053,04с +11° 32′ &1000000000000005700000005,7″ 6,03 1,37 278 A2V
131 G. Aql 131 193329 100232 20ч 19м &1000000000000432400000043,24с −01° 04′ &1000000000000042900000042,9″ 6,05 0,58 405 K0
8 Aql 8 5 V1729 174589 92524 18ч 51м &1000000000000221600000022,16с −03° 19′ &1000000000000004100000004,1″ 6,08 1,44 276 F2III V1729 Aql; δ Sct-променлива
HD 183589 53 183589 95898 19ч 30м &1000000000000105300000010,53с +02° 54′ &1000000000000014700000014,7″ 6,08 −2,46 1663 K5Ib повеќекратна ѕвезда; претпоставена променлива
V923 Aql 55 V923 183656 95929 19ч 30м &1000000000000331100000033,11с +03° 26′ &1000000000000039800000039,8″ 6,09 −1,26 962 B5.5IIIpe-B8V γ Cas-променлива, ΔV = 0,12св
R Aql 22 R 177940 93820 19ч 06м &1000000000000222500000022,25с +08° 13′ &1000000000000048000000048,0″ 6,09 −2,04 1400 M6.5-9e мирида, Vнајг = 5,5св, Vнајм = 12,0св, P = 270,5 д
137 G. Aql 137 194454 100758 20ч 25м &1000000000000425300000042,53с −02° 48′ &1000000000000001000000001,0″ 6,10 −0,60 713 K1III:
V500 Aql V500 19ч 52м &1000000000000279800000027,98с +08° 28′ &1000000000000041600000041,6″ 6,1 pec(NOVA) – e+cont Нова во Орел; Vнајг = 6,1св, Vнајм = 17,8св
85 G. Aql 85 187660 97687 19ч 51м &1000000000000111000000011,10с −02° 27′ &1000000000000039200000039,2″ 6,12 −0,09 570 K5III
68 Aql 68 139 194939 100977 20ч 28м &1000000000000248900000024,89с −03° 21′ &1000000000000027900000027,9″ 6,12 −0,04 557 B9V двоѕвезда
HD 188385 96 188385 97970 19ч 54м &1000000000000401800000040,18с +07° 08′ &1000000000000025300000025,3″ 6,14 1,60 263 A2V двоѕвезда
HD 194244 135 194244 100664 20ч 24м &1000000000000374900000037,49с +01° 04′ &1000000000000006200000006,2″ 6,14 −0,92 840 B9V троѕвезда; претпоставена променлива
HD 187923 187923 97767 19ч 52м &1000000000000036400000003,64с +11° 37′ &1000000000000044900000044,9″ 6,16 3,95 90 G0V двоѕвезда; претпоставена променлива
101 G. Aql 101 189322 98385 19ч 59м &1000000000000226300000022,63с +01° 22′ &1000000000000039100000039,1″ 6,17 −0,69 769 G8III
34 G. Aql 34 180782 94833 19ч 17м &1000000000000481800000048,18с +02° 01′ &1000000000000054500000054,5″ 6,19 1,56 275 A1Vn
6 G. Aql 6 175640 92963 18ч 56м &1000000000000226600000022,66с −01° 47′ &1000000000000059300000059,3″ 6,20 0,17 525 B9III
145 G. Aql 145 196426 101746 20ч 37м &1000000000000183800000018,38с +00° 05′ &1000000000000049200000049,2″ 6,21 −0,26 643 B8IIIp
7 G. Aql 7 176095 93138 18ч 58м &1000000000000237100000023,71с +06° 14′ &1000000000000024700000024,7″ 6,22 2,45 185 F5IV
4 G. Aql 4 174240 92386 18ч 49м &1000000000000371800000037,18с +00° 50′ &1000000000000010400000010,4″ 6,24 0,01 575 A1V
12 G. Aql 12 176981 93488 19ч 02м &1000000000000215600000021,56с +08° 22′ &1000000000000024700000024,7″ 6,25 −0,83 849 K2III
52 G. Aql 52 183387 95812 19ч 29м &1000000000000180200000018,02с +00° 14′ &1000000000000046000000046,0″ 6,25 −0,08 603 K2
ψ Aql ψ 48 186547 97139 19ч 44м &1000000000000341900000034,19с +13° 18′ &1000000000000010100000010,1″ 6,25 −0,72 809 B9III-IV
88 G. Aql 88 187753 97697 19ч 51м &1000000000000177300000017,73с +09° 37′ &1000000000000047800000047,8″ 6,25 0,92 380 A1m
HD 191984 120 191984 99585 20ч 12м &1000000000000351200000035,12с +00° 52′ &1000000000000001600000001,6″ 6,25 −0,08 603 A0 двоѕвезда
37 G. Aql 37 181122 94916 19ч 18м &1000000000000527500000052,75с +09° 37′ &1000000000000005400000005,4″ 6,31 0,31 517 G9III Лез Греј
43 G. Aql 43 182038 95281 19ч 23м &1000000000000044400000004,44с −07° 24′ &1000000000000002000000002,0″ 6,31 0,41 493 K0
HD 183144 183144 95664 19ч 27м &1000000000000339000000033,90с +14° 16′ &1000000000000057000000057,0″ 6,31 −0,73 834 B4III претпоставена променлива
71 G. Aql 71 185966 96917 19ч 42м &1000000000000029000000002,90с −09° 11′ &1000000000000036400000036,4″ 6,31 1,26 334 K2
60 G. Aql 60 184573 96356 19ч 35м &1000000000000297900000029,79с −07° 27′ &1000000000000036700000036,7″ 6,32 1,13 355 K0
46 Aql 46 186122 96931 19ч 42м &1000000000000128100000012,81с +12° 11′ &1000000000000035800000035,8″ 6,33 −0,39 720 B9III
25 G. Aql 25 178744 94149 19ч 09м &1000000000000515900000051,59с −00° 25′ &1000000000000041200000041,2″ 6,34 −0,80 874 B5Vn
44 G. Aql 44 182101 95253 19ч 22м &1000000000000483500000048,35с +09° 54′ &1000000000000046400000046,4″ 6,34 3,58 116 F6V
191263 99234 20ч 08м &1000000000000382800000038,28с +10° 43′ &1000000000000033100000033,1″ 6,34 −2,42 1842 B3IV
V450 Aql V450 184313 96204 19ч 33м &1000000000000460300000046,03с +05° 27′ &1000000000000056800000056,8″ 6,35 −0,75 858 M5III-M8III полуправилна променлива, Vнајг = 6,30св, Vнајм = 6,65св, P = 64,20 д
67 G. Aql 67 185423 96630 19ч 38м &1000000000000489900000048,99с +03° 22′ &1000000000000053500000053,5″ 6,36 B3III
HD 174569 174569 92475 18ч 50м &1000000000000455500000045,55с +10° 58′ &1000000000000035000000035,0″ 6,37 −2,41 1863 K5III+... двоѕвезда
U Aql 50 U 183344 95820 19ч 29м &1000000000000213600000021,36с −07° 02′ &1000000000000038600000038,6″ 6,37 −2,07 1590 F5-G1I-II кефеида, Vнајг = 6,08св, Vнајм = 6,86св, P = 7,02393 д
61 G. Aql 61 184663 96351 19ч 35м &1000000000000251300000025,13с +02° 54′ &1000000000000048500000048,5″ 6,37 3,25 137 F6IV
184944 96428 19ч 36м &1000000000000156800000015,68с +14° 23′ &1000000000000028200000028,2″ 6,37 1,19 354 K0II-III
V1472 Aql V1472 190658 98954 20ч 05м &1000000000000265300000026,53с +15° 30′ &1000000000000001300000001,3″ 6,37 −0,44 749 M2 comp затемнувачка променлива, ΔV = ~0,16св
V1401 Aql (64) 108 V1401 190390 98910 20ч 05м &1000000000000054200000005,42с −11° 35′ &1000000000000057800000057,8″ 6,38 −1,58 1273 F1III 64 Стрелец; полуправилна променлива, Vнајг = 6,18св, Vнајм = 6,55св
24 Aql 24 36 181053 94913 19ч 18м &1000000000000509300000050,93с +00° 20′ &1000000000000020400000020,4″ 6,40 0,52 488 K0II-III:.. повеќекратна ѕвезда
136 G. Aql 136 194263 100672 20ч 24м &1000000000000417500000041,75с +01° 22′ &1000000000000007000000007,0″ 6,41 −0,71 865 K5
75 G. Aql 75 186535 97144 19ч 44м &1000000000000412700000041,27с +08° 43′ &1000000000000035700000035,7″ 6,43 1,00 398 K0
HD 191104 114 191104 99158 20ч 07м &1000000000000503400000050,34с +09° 23′ &1000000000000059100000059,1″ 6,43 3,25 141 F3V двоѕвезда
187203 97454 19ч 48м &1000000000000305100000030,51с +10° 41′ &1000000000000038800000038,8″ 6,44 −2,22 1762 F8Ib-II
HD 192699 128 192699 99894 20ч 16м &1000000000000060300000006,03с +04° 34′ &1000000000000051300000051,3″ 6,44 2,30 220 G8IV Шешија,[3] има планета (b)
HD 179791 30 179791 94478 19ч 13м &1000000000000440200000044,02с +05° 30′ &1000000000000056300000056,3″ 6,47 0,15 598 A3V претпоставена променлива
77 G. Aql 77 186660 97244 19ч 45м &1000000000000522300000052,23с −02° 53′ &1000000000000000400000000,4″ 6,47 −1,14 1087 B3III
87 G. Aql 87 187734 97709 19ч 51м &1000000000000268400000026,84с +04° 05′ &1000000000000019100000019,1″ 6,47 K0... двоѕвезда
110 G. Aql 110 190664 99024 20ч 06м &1000000000000121900000012,19с −04° 04′ &1000000000000041200000041,2″ 6,47 1,37 341 K0
122 G. Aql 122 192086 99624 20ч 13м &1000000000000044300000004,43с −00° 19′ &1000000000000050900000050,9″ 6,47 −1,94 1567 K5
142 G. Aql 142 195617 101339 20ч 32м &1000000000000204000000020,40с +02° 07′ &1000000000000058100000058,1″ 6,47 −1,23 1132 K2
V1339 Aql 84 V1339 187567 97607 19ч 50м &1000000000000174800000017,48с +07° 54′ &1000000000000008700000008,7″ 6,49 −1,90 1552 B2.5IVe Be-ѕвезда; γ Cas-променлива, Vнајг = 6,33св, Vнајм = 6,52св
57 Aql B 57 188294 97967 19ч 54м &1000000000000380600000038,06с −08° 14′ &1000000000000013100000013,1″ 6,49 1,27 361 B8V составница на системот 57 Aql
HD 188405 97 188405 98038 19ч 55м &1000000000000194900000019,49с −06° 44′ &1000000000000004700000004,7″ 6,49 1,83 279 F2V двоѕвезда
V1691 Aql 45 V1691 182475 95453 19ч 25м &1000000000000015100000001,51с −04° 53′ &1000000000000004400000004,4″ 6,50 1,48 329 A9V δ Sct-променлива, ΔV = 0,04св, P = 0,0781 д
V Aql V 177336 93666 19ч 04м &1000000000000241500000024,15с −05° 41′ &1000000000000005400000005,4″ 6,78 −1,36 1207 C5.4 – C6.4(N6) јаглеродна ѕвезда; полуправилна променлива, Vнајг = 6,6св, Vнајм = 8,4св, P = 353 д
TT Aql TT 178359 93990 19ч 08м &1000000000000137500000013,75с +01° 17′ &1000000000000055200000055,2″ 7,10 −4,84 7951 F6-G5 кефеида, Vнајг = 6,46св, Vнајм = 7,70св, P = 13,7546 д
HD 186641 186641 97233 19ч 45м &1000000000000041000000041,0с −00° 41′ &1000000000000004800000048″ 7,34 2,2 347 K0 има планета (b)
V604 Aql V604 19ч 02м &100000000000006330000006,33с −04° 26′ &1000000000000043200000043,2″ 7,6 pec(NOVA) – e+cont Нова во Орел; Vнајг = 7,6св, Vнајм = 18,0св
HD 183263 183263 95740 19ч 28м &1000000000000245700000024,57с +08° 21′ &1000000000000029000000029,0″ 7,86 4,25 172 G2IV има две планети (b и c)
HD 179079 179079 94256 19ч 11м &1000000000000098300000009,83с −02° 38′ &1000000000000018200000018,2″ 7,96 3,94 208 G5IV има планета (b)
V1703 Aql V1703 192263 99711 20ч 13м &1000000000000598500000059,85с −00° 52′ &1000000000000000800000000,8″ 8,10 6,61 65 K2V Феникија,[4] двоѕвезда; има планета (b); BY Dra-променлива, ΔV = 0,03св, P = 23,98 д
HD 176986l 176986 93540 19ч 03м &1000000000000006000000006,0с −11° 02′ &1000000000000003800000038″ 8,45 86 K2.5V има две планети (b и c)
HD 181234 181234 95015 19ч 20м &1000000000000000000000000,0с −09° 19′ &1000000000000002500000025″ 8,59 156 G5 има планета (b)
Глизе 726 173818 92200 18ч 47м &1000000000000002700000027с −03° 38′ &1000000000000002300000023″ 8,70 8,17 46,07 K5V
V1494 Aql V1494 19ч 23м &100000000000005380000005,38с +04° 57′ &1000000000000020100000020,1″ 8,8 pec(NOVA) – e+cont Нова во Орел; Vнајг = 5,03св, Vнајм = 16,0св
WASP-74 20ч 18м &1000000000000010000000010,0с −01° 04′ &1000000000000003300000033″ 9,7 4,31 391 F9 има преминувачка планета (b)
HAT-P-41 19ч 49м &1000000000000017000000017,0с +04° 40′ &1000000000000002100000021″ 11,09 3,63 1014 има преминувачка планета (b)
V603 Aql V603 174107 92316 18ч 48м &1000000000000546400000054,64с +00° 35′ &1000000000000002900000002,9″ 11,64 4,76 776 pec(NOVA) – e+cont Нова во Орел 1918; Vнајг = −1,4св, Vнајм = 12,03св
WASP-80 20ч 12м &1000000000000040000000040,0с −02° 08′ &1000000000000004400000044″ 11,88 7,99 196 Петра,[5] има преминувачка планета (b)
IRC -10414 19ч 42м &1000000000000379000000037,90с +11° 50′ &1000000000000031000000031,0″ 12,0 6,520 M7 I
χ Aql B χ 47 186204 19ч 42м &1000000000000379000000037,90с +11° 50′ &1000000000000031000000031,0″ 12,30 5,35 800 G0:+A3V составница на системот χ Aql
COROT-2 19ч 27м &1000000000000000700000007с +01° 23′ &1000000000000000200000002″ 12,57 5,29 930 G7V има преминувачка планета (b)
COROT-3 19ч 28м &1000000000000132700000013,27с +00° 07′ &1000000000000018600000018,6″ 13,3 4,16 2200 F3V има преминувачко кафеаво џуџе (b)
SS 433 V1343 19ч 11м &1000000000000495600000049,56с +04° 58′ &1000000000000057600000057,6″ 14,2 15093 A7Ib Сандуљак-Стривенсонова Ѕвезда; затемнувачка рендгенска двојка
COROT-8 19ч 26м &1000000000000212400000021,24с +01° 25′ &1000000000000035200000035,2″ 14,80 6,89 ~1250 K1V има преминувачка планета (b)
COROT-10 19ч 24м &1000000000000153000000015,30с +00° 44′ &1000000000000046000000046,0″ 15,22 7,53 ~1130 K1V има преминувачка планета (b)
VB 10 19ч 16м &1000000000000576200000057,62с +05° 09′ &1000000000000002200000002,2″ 17,30 18,47 19 M8V ван Бизбрукова Ѕвезда; има планета (b)
V606 Aql V606 19ч 20м &1000000000000024300000024,3с −00° 08′ &100000000000000700000007,0″ 700 pec(NOVA) – e+cont Нова во Орел; Vнајг = 5,5св, Vнајм = 17,3св
W50 19ч 11м &1000000000000004900000049с −04° 59′ &1000000000000012000000012,0″ 16000 остаток од супернова
Толкување на табелата:

 • Име = назив на ѕвездата
 • B = Бајерово означување.
 • F или/и G. = Флемстидово или Гулдово означување.
 • Пром. = променливи ѕвезди
 • HD = означување во Хенри Дрејпер.
 • HIP = означување во каталогот „Хипаркос“.
 • Рек. = ректасцензија за епохата/рамноденица J2000.0.
 • Дек. = деклинција за епохата/рамноденицата J2000.0.

 • прив. вел. = привидна ѕвездена величина (m или mv).
 • апс. вел. = апсолутна ѕвездена величина (Mv).
 • Оддал. (сг) = оддалеченост од Земјата во светлосни години.
 • Сп. класа = спектрална класа на ѕвездата според системот на ѕвездена класификација.
 • Белешки = обично (ненаучно) име или алтернативни имиња; коментари; значајни особености [на пр. статус на повеќекратна ѕвезда, опсег на променливост кај променливите ѕвезди, присуство на планети итн.]

Поврзано[уреди | уреди извор]

Наводи[уреди | уреди извор]

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 E.B Knobel – On a catalogue of stars in the Calendarium of Al Achsasi Al Mouakket
  2. Final Results of NameExoWorlds Public Vote Released
  3. „Tunisia“. NameExoworlds (англиски). Посетено на 12 март 2020.
  4. „Lebanon“. NameExoworlds (англиски). Посетено на 12 март 2020.
  5. „Jordan“. NameExoworlds (англиски). Посетено на 12 март 2020.

Извори[уреди | уреди извор]