Список на ѕвезди во соѕвездието Индијанец

Од Википедија — слободната енциклопедија

Ова е список на позначајни ѕвезди во соѕвездието Индијанец, надолно подредени според сјајноста.

Име B Пром HD HIP Рек Дек вид.
вел.
апс.
вел.
Оддал. (сг) Сп. класа Белешки
α Ind α 196171 101772 20ч 37м &1000000000000339900000033,99с −47° 17′ &1000000000000030000000030,0″ 3,11 0,65 101 K0III Персиец, Босе[1]
β Ind β 198700 103227 20ч 54м &1000000000000485800000048,58с −58° 27′ &1000000000000014700000014,7″ 3,67 −2,66 603 K0III променлива ѕвезда, ΔV = 0,004св, P = 1,83080 д
θ Ind θ 202730 105319 21ч 19м &1000000000000518800000051,88с −53° 26′ &1000000000000057400000057,4″ 4,39 2,02 97 A5V
δ Ind δ 208450 108431 21ч 57м &1000000000000550300000055,03с −54° 59′ &1000000000000033200000033,2″ 4,40 0,63 185 F0IV
η Ind η 197157 102333 20ч 44м &1000000000000021900000002,19с −51° 55′ &1000000000000015000000015,0″ 4,51 2,59 79 A6:var
ε Ind ε 209100 108870 22ч 03м &1000000000000174400000017,44с −56° 46′ &1000000000000047300000047,3″ 4,69 6,89 12 K5V еден од најблиските познати ѕвездени системи; двојно кафеаво џуџе и придружници на студена јупитеровска планета
ζ Ind ζ 198048 102790 20ч 49м &1000000000000289300000028,93с −46° 13′ &1000000000000036800000036,8″ 4,90 −0,57 404 K5III
ι Ind ι 198308 102950 20ч 51м &1000000000000300500000030,05с −51° 36′ &1000000000000029400000029,4″ 5,06 −1,14 567 K1II/III
μ Ind μ 200365 104085 21ч 05м &1000000000000142300000014,23с −54° 43′ &1000000000000037000000037,0″ 5,17 0,02 349 K2III
ν Ind ν 211998 110618 22ч 24м &1000000000000343900000034,39с −72° 15′ &1000000000000013600000013,6″ 5,28 2,98 94 A3V: + F9V
ο Ind ο 207241 107835 21ч 50м &1000000000000472300000047,23с −69° 37′ &1000000000000045900000045,9″ 5,52 −0,65 558 M0III
HD 217831 217831 113969 23ч 04м &1000000000000521500000052,15с −68° 49′ &1000000000000013400000013,4″ 5,53 1,82 180 F4III
HD 212728 212728 110935 22ч 28м &1000000000000374400000037,44с −67° 29′ &1000000000000020000000020,0″ 5,56 2,36 142 A3V
HD 207229 207229 107773 21ч 50м &1000000000000001300000000,13с −64° 42′ &1000000000000044800000044,8″ 5,62 0,57 334 K1III има планета (b)
κ2 Ind κ2 209529 109081 22ч 05м &1000000000000509500000050,95с −59° 38′ &1000000000000009400000009,4″ 5,62 −0,37 514 K4III
HD 202103 202103 104978 21ч 15м &1000000000000458400000045,84с −53° 15′ &1000000000000047000000047,0″ 5,73 0,30 397 A6IV
HD 199623 199623 103673 21ч 00м &1000000000000215600000021,56с −51° 15′ &1000000000000056300000056,3″ 5,76 3,48 93 F5IV-V
HD 212211 212211 110668 22ч 25м &1000000000000103900000010,39с −70° 25′ &1000000000000053300000053,3″ 5,78 2,26 165 F3III
HD 207964 207964 108195 21ч 55м &1000000000000113400000011,34с −61° 53′ &1000000000000011000000011,0″ 5,92 2,58 152 F1III
T Ind T 202874 105334 21ч 20м &1000000000000094800000009,48с −45° 01′ &1000000000000018800000018,8″ 6,00 −2,63 1900 C полуправилна променлива, Vнајг = 5,76св, Vнајм = 6,47св, P = 272 д
HD 206399 206399 107423 21ч 45м &1000000000000288100000028,81с −71° 00′ &1000000000000031800000031,8″ 6,02 −0,76 741 B8IV
HD 208796 208796 108626 22ч 00м &1000000000000242200000024,22с −55° 53′ &1000000000000000400000000,4″ 6,02 −0,40 627 B9IV/V
ρ Ind ρ 216437 113137 22ч 54м &1000000000000395600000039,56с −70° 04′ &1000000000000026000000026,0″ 6,04 3,92 86 G4IV-V има планета (b)
γ Ind γ 203760 105841 21ч 26м &1000000000000154400000015,44с −54° 39′ &1000000000000038000000038,0″ 6,10 2,08 208 F1III
BG Ind κ1 BG 208496 108478 21ч 58м &1000000000000300700000030,07с −59° 00′ &1000000000000044000000044,0″ 6,13 2,02 217 F3V алголска променлива, Vнајг = 6,11св, Vнајм = 6,36св, P = 1,46406335 д
HD 219644 219644 115062 23ч 18м &1000000000000199900000019,99с −67° 28′ &1000000000000016400000016,4″ 6,15 −0,27 628 K2/K3III
π Ind π 208149 108281 21ч 56м &1000000000000140400000014,04с −57° 53′ &1000000000000058600000058,6″ 6,17 0,06 543 A3m...
HD 218288 218288 114268 23ч 08м &1000000000000355500000035,55с −73° 35′ &1000000000000010000000010,0″ 6,18 −0,17 607 K3III
HD 205877 205877 106978 21ч 39м &1000000000000597400000059,74с −52° 21′ &1000000000000032500000032,5″ 6,20 −0,23 631 F7III претпоставена променлива
HD 205417 205417 106818 21ч 38м &1000000000000028000000002,80с −64° 49′ &1000000000000026900000026,9″ 6,22 −0,07 591 A0/A1IV
HD 198766 198766 103206 20ч 54м &1000000000000351000000035,10с −50° 43′ &1000000000000038300000038,3″ 6,23 −2,16 1552 B5IV
HD 199642 199642 103693 21ч 00м &1000000000000434100000043,41с −53° 44′ &1000000000000020500000020,5″ 6,26 −0,70 805 K5/M0III променлива ѕвезда, ΔV = 0,009св, P = 0,08931 д
HD 203548 203548 105685 21ч 24м &1000000000000208000000020,80с −46° 36′ &1000000000000052800000052,8″ 6,30 1,38 314 A5m...
HD 205935 205935 107030 21ч 40м &1000000000000336900000033,69с −55° 44′ &1000000000000016800000016,8″ 6,33 −0,31 694 K0III-IV
HD 215729 215729 112694 22ч 49м &1000000000000174500000017,45с −70° 20′ &1000000000000053000000053,0″ 6,35 1,35 327 A2V
HD 204228 204228 106065 21ч 29м &1000000000000000800000000,08с −53° 42′ &1000000000000021100000021,1″ 6,39 1,17 361 K2IIICN...
HD 203010 203010 105425 21ч 21м &1000000000000166000000016,60с −49° 56′ &1000000000000016300000016,3″ 6,40 1,16 364 K3III
HD 204873 204873 106419 21ч 33м &1000000000000176200000017,62с −52° 44′ &1000000000000015900000015,9″ 6,43 −0,71 872 K4III
HD 200887 200887 104296 21ч 07м &1000000000000445000000044,50с −45° 22′ &1000000000000046000000046,0″ 6,45 1,57 308 A9V
HD 206690 206690 107409 21ч 45м &1000000000000186700000018,67с −49° 29′ &1000000000000056000000056,0″ 6,46 0,93 417 K1III
HD 218497 218497 114367 23ч 09м &1000000000000447300000044,73с −67° 52′ &1000000000000034200000034,2″ 6,47 2,86 172 F3IV
HD 218558 218558 114408 23ч 10м &1000000000000119900000011,99с −66° 51′ &1000000000000027800000027,8″ 6,47 2,50 203 K0IV
HD 206429 206429 107299 21ч 43м &1000000000000591600000059,16с −57° 19′ &1000000000000030400000030,4″ 6,49 3,30 141 F7IV/V
HD 208184 208184 108268 21ч 56м &1000000000000034200000003,42с −52° 27′ &1000000000000049200000049,2″ 6,50 0,09 623 G6III
HD 206653 BC 206653 107525 21ч 46м &1000000000000379100000037,91с −67° 35′ &1000000000000046800000046,8″ 7,20 901 Ap... α2 CVn-променлива, Vнајг = 7,18св, Vнајм = 7,24св, P = 1,788 д
HD 209295 CK 209295 108976 22ч 04м &1000000000000384300000038,43с −64° 43′ &1000000000000420100000042,01″ 7,32 381 A9/F0V γ Dor- и δ Sct-променлива, Vнајг = 7,25св, Vнајм = 7,41св, P = 0,88547 д
HD 208217 BD 208217 108340 21ч 56м &1000000000000566900000056,69с −61° 50′ &1000000000000046300000046,3″ 7,50 455 Ap... α2 CVn-променлива, ΔV = 0,01св
BS Ind BS 202947 105404 21ч 20м &1000000000000598000000059,80с −52° 28′ &1000000000000040100000040,1″ 8,90 144,5 G9V алголска променлива, ΔV = 0,165св, P = 0,435338 д
RS Ind RS 21ч 36м &1000000000000497400000049,74с −70° 20′ &1000000000000000800000000,8″ 9,51 F4 алголска променлива
V Ind V 201484 104613 21ч 11м &1000000000000299000000029,90с −45° 04′ &1000000000000028400000028,4″ 10,01 2080 F0V RR Lyr-променлива, Vнајг = 9,334св, Vнајм = 10,439св, P = 0,4796017 д
WASP-88 20ч 38м &1000000000000003000000003,0с −47° 32′ &1000000000000001700000017″ 10,4 F6 има преминувачка планета (b)
WASP-73 21ч 19м &1000000000000048000000048,0с −57° 51′ &1000000000000000400000004″ 10,5 F9 има преминувачка планета (b)
WASP-145 A 21ч 29м &1000000000000001000000001,0с −58° 50′ &1000000000000001000000010″ 11,5 K2V има преминувачка планета (b)
WASP-46 21ч 14м &1000000000000568600000056,86с −55° 52′ &1000000000000018400000018,4″ 12,90 G6V има преминувачка планета (b)
RX J2115-5840 CD 21ч 15м &1000000000000410500000041,05с −58° 40′ &1000000000000054000000054,0″ 16,0 WD+M5 AM Her-променлива, Vнајг = 16,0св, Vнајм = 17,9св, P = 0,077006 д
Толкување на табелата:

 • Име = назив на ѕвездата
 • B = Бајерово означување.
 • F или/и G. = Флемстидово или Гулдово означување.
 • Пром. = променливи ѕвезди
 • HD = означување во Хенри Дрејпер.
 • HIP = означување во каталогот „Хипаркос“.
 • Рек. = ректасцензија за епохата/рамноденица J2000.0.
 • Дек. = деклинција за епохата/рамноденицата J2000.0.

 • прив. вел. = привидна ѕвездена величина (m или mv).
 • апс. вел. = апсолутна ѕвездена величина (Mv).
 • Оддал. (сг) = оддалеченост од Земјата во светлосни години.
 • Сп. класа = спектрална класа на ѕвездата според системот на ѕвездена класификација.
 • Белешки = обично (ненаучно) име или алтернативни имиња; коментари; значајни особености [на пр. статус на повеќекратна ѕвезда, опсег на променливост кај променливите ѕвезди, присуство на планети итн.]

Поврзано[уреди | уреди извор]

Наводи[уреди | уреди извор]

Извори[уреди | уреди извор]

  • ESA (1997). „The Hipparcos and Tycho Catalogues“. Посетено на 26 декември 2006.
  • Kostjuk, N. D. (2002). „HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index“. Посетено на 26 декември 2006.
  • Roman, N. G. (1987). „Identification of a Constellation from a Position“. Посетено на 26 декември 2006.
  • Gould, B. A. „Uranometria Argentina“. Reprinted and updated by Pilcher, F. Архивирано од изворникот на 27 февруари 2012. Посетено на 16 јули 2010.
  • „AAVSO Website“. American Association of Variable Star Observers. Посетено на 9 март 2014.