Список на ѕвезди во соѕвездието Стрела

Од Википедија — слободната енциклопедија
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето

Ова е список на позначајни ѕвезди во соѕвездието Стрела, надолно подредени според сјајноста.

Име B F Пром HD HIP Рек Дек вид.
вел.
апс.
вел.
Оддал. (сг) Сп. класа Белешки
γ Sge γ 12 189319 98337 19ч 58м &1000000000000453900000045,39с +19° 29′ &1000000000000031500000031,5″ 3,51 −1,11 274 K5III променлива ѕвезда, ΔV = 0,004св, P = 6,37836 д
δ Sge δ 7 187076 97365 19ч 47м &1000000000000232700000023,27с +18° 32′ &1000000000000003300000003,3″ 3,82 −1,87 448 M2II + B6 полуправилна променлива, Vнајг = 3,75св, Vнајм = 3,83св
α Sge α 5 185758 96757 19ч 40м &1000000000000057800000005,78с +18° 00′ &1000000000000050200000050,2″ 4,38 −1,42 473 G0II Шам, Алсам
β Sge β 6 185958 96837 19ч 41м &1000000000000029300000002,93с +17° 28′ &1000000000000034000000034,0″ 4,38 −1,39 466 G8II
ζ Sge ζ 8 187362 97496 19ч 48м &1000000000000586500000058,65с +19° 08′ &1000000000000031100000031,1″ 5,01 0,01 326 A3V
η Sge η 16 190608 98920 20ч 05м &1000000000000094700000009,47с +19° 59′ &1000000000000027200000027,2″ 5,09 1,61 162 K2III претпоставена променлива
13 Sge 13 VZ 189577 98438 20ч 00м &1000000000000033100000003,31с +17° 30′ &1000000000000059500000059,5″ 5,33 −1,47 746 M4IIIa полуправилна променлива, Vнајг = 5,27св, Vнајм = 5,57св
11 Sge 11 189090 98234 19ч 57м &1000000000000454400000045,44с +16° 47′ &1000000000000020800000020,8″ 5,54 0,07 404 B9III
1 Sge 1 180317 94620 19ч 15м &1000000000000173400000017,34с +21° 13′ &1000000000000055600000055,6″ 5,65 0,71 318 A4V
ε Sge ε 4 185194 96516 19ч 37м &1000000000000173800000017,38с +16° 27′ &1000000000000046000000046,0″ 5,67 −0,14 473 G8IIIvar претпоставена променлива, Vнајг = 5,64св, Vнајм = 5,67св
S Sge 10 S 188727 98085 19ч 56м &1000000000000012600000001,26с +16° 38′ &1000000000000005300000005,3″ 5,71 −4,89 4289 G5Ibv SB кефеида, Vнајг = 5,24св, Vнајм = 6,04св, P = 8,382086 д
15 Sge 15 190406 98819 20ч 04м &1000000000000064700000006,47с +17° 04′ &1000000000000016200000016,2″ 5,80 4,56 58 G1V двојна ѕвезда; претпоставена променлива, Vнајг = 5,77св, Vнајм = 5,80св
HD 193579 193579 100276 20ч 20м &1000000000000214000000021,40с +17° 47′ &1000000000000034800000034,8″ 5,82 −0,01 477 K5III
HD 190211 190211 98738 20ч 03м &1000000000000163900000016,39с +18° 30′ &1000000000000003700000003,7″ 5,99 −1,09 849 K3Iab:
HD 180242 180242 94598 19ч 15м &1000000000000026900000002,69с +20° 12′ &1000000000000011300000011,3″ 6,03 −0,70 724 G8III претпоставена променлива, Vнајг = 6св, Vнајм = 6,04св
HD 178428 178428 93966 19ч 07м &1000000000000572800000057,28с +16° 51′ &1000000000000014900000014,9″ 6,08 4,47 68 G5V спектроскопска двојка
HD 177199 177199 93523 19ч 02м &1000000000000526200000052,62с +19° 39′ &1000000000000039700000039,7″ 6,11 −2,26 1538 K1III
18 Sge 18 192836 99913 20ч 16м &1000000000000197800000019,78с +21° 35′ &1000000000000055500000055,5″ 6,11 1,31 298 K1III
9 Sge 9 QZ 188001 97796 19ч 52м &1000000000000217700000021,77с +18° 40′ &1000000000000018800000018,8″ 6,23 −6,96 14174 O8e спектроскопска затемнувачка двојка, Vнајг = 6,16св, Vнајм = 6,23св
HD 191814 191814 99445 20ч 11м &1000000000000035300000003,53с +21° 08′ &1000000000000004200000004,2″ 6,24 0,25 514 K0
2 Sge 2 182490 95398 19ч 24м &1000000000000220800000022,08с +16° 56′ &1000000000000015900000015,9″ 6,27 1,08 355 A2III-IV
V340 Sge V340 185622 96688 19ч 39м &1000000000000253400000025,34с +16° 34′ &1000000000000016100000016,1″ 6,37 −2,87 2296 M0Iab-Ib SB бавна неправилна променлива
V344 Sge V344 191178 99176 20ч 08м &1000000000000065000000006,50с +16° 39′ &1000000000000051700000051,7″ 6,39 −4,18 4234 M3III неправилна променлива
HD 180377 180377 94646 19ч 15м &1000000000000333700000033,37с +18° 30′ &1000000000000058800000058,8″ 6,46 −1,13 1072 M2III полуправилна променлива
HD 176776 176776 93374 19ч 01м &1000000000000054300000005,43с +19° 18′ &1000000000000034600000034,6″ 6,47 0,74 457 K1III
U Sge U 181182 94910 19ч 18м &1000000000000484100000048,41с +19° 36′ &1000000000000037700000037,7″ 6,50 −0,96 1012 B8III + K алголска променлива, Vнајг = 6,45св, Vнајм = 9,28св, P = 3,38061933 д
θ Sge A θ 17 191570 99352 20ч 09м &1000000000000566100000056,61с +20° 54′ &1000000000000053200000053,2″ 6,51 3,24 147 F5IV
V338 Sge V338 179588 94377 19ч 12м &1000000000000344500000034,45с +16° 50′ &1000000000000047100000047,1″ 6,69 791 B9IV затемнувачка двојка
3 Sge 3 182571 95435 19ч 24м &1000000000000453900000045,39с +16° 57′ &1000000000000025400000025,4″ 6,84 1,36 407 A0
HD 183143 HT 183143 95657 19ч 27м &1000000000000265600000026,56с +18° 17′ &1000000000000045200000045,2″ 6,86 7100 B7Iae α Cyg-променлива, Vнајг = 6,71св, Vнајм = 6,95св, P = 40,44 д
θ Sge B θ 17 191571 20ч 09м &1000000000000523000000052,30с +20° 53′ &1000000000000047000000047,0″ 8,90 составница на системот θ Sge
HD 231701 231701 96078 19ч 32м &1000000000000041600000004,16с +16° 28′ &1000000000000027400000027,4″ 8,99 3,81 354 F8V Урук; има планета (b)
R Sge R 192388 20ч 14м &1000000000000037500000003,75с +16° 43′ &1000000000000035100000035,1″ 9,20 G0Ib RV Tau-променлива, Vнајг = 8,0св, Vнајм = 10,5св, P = 70,77 д
FG Sge FG 99527 20ч 11м &1000000000000560600000056,06с +20° 20′ &1000000000000004400000004,4″ 9,45 606 B4Ieq-K2Ib Vнајг = 8,7св, Vнајм = 18,1св
V Sge V 20ч 20м &1000000000000146900000014,69с +21° 06′ &1000000000000104400000010,44″ 9,6-13 7800 прототипна V Sge-променлива, Vнајг = 8,16св, Vнајм = 13,9св, P = 0,514195 д
GY Sge GY 19ч 35м &1000000000000136300000013,63с +19° 12′ &1000000000000008600000008,6″ 9,84 кефеида, Vнајг = 9,84св, Vнајм = 10,60св, P = 51,0625 д
HAT-P-34 20ч 12м &1000000000000004700000047с +17° 37′ &1000000000000041200000041,2″ 10,16 838 F8 Сансуна; има преминувачка планета (b)
SV Sge SV 93987 19ч 08м &1000000000000117700000011,77с +16° 43′ &1000000000000035100000035,1″ 10,3 Rv... R CrB-променлива, Vнајг = 10,3св, Vнајм = 16,5св, P = 56,64 д
HD 187282 QT 187282 97456 19ч 48м &1000000000000322000000032,20с +18° 12′ &1000000000000003700000003,7″ 10,51 WN4 Волф-Рајеова ѕвезда, ΔV = 0,04св
QW Sge QW 19ч 45м &1000000000000495400000049,54с +18° 36′ &1000000000000047800000047,8″ 11,0 M6 Z And-променлива, Vнајг = 11,0св, Vнајм = 12,8св, P = 517 д
HM Sge HM 19ч 41м &1000000000000570900000057,09с +16° 44′ &1000000000000039900000039,9″ 11,10 M7 нова и мирида
WR 124 QR 94289 19ч 11м &1000000000000308800000030,88с +16° 51′ &1000000000000038200000038,2″ 11,12 WN8 Мерилова Ѕвезда; Волф-Рајеова ѕвезда, Vнајг = 11,04св, Vнајм = 11,12св
RZ Sge RZ 20ч 03м &1000000000000184700000018,47с +17° 02′ &1000000000000051900000051,9″ 12,3 SU Uma-променлива, Vнајг = 12,3св, Vнајм = 17,7св, P = 0,0682803 д
QY Sge QY 20ч 07м &1000000000000546200000054,62с +18° 42′ &1000000000000054500000054,5″ 12,37 G0e... полуправилна променлива, Vнајг = 12,37св, Vнајм = 12,57св
UU Sge UU 19ч 42м &1000000000000103000000010,30с +17° 05′ &1000000000000014400000014,4″ 14,67 sdO+G алголска променлива во планетарна маглина, Vнајг = 14,18св, Vнајм = 15,59св, P = 0,46506918 д
WZ Sge WZ 20ч 07м &1000000000000365000000036,50с +17° 42′ &1000000000000014800000014,8″ 15,20 DAepv прототипна WZ Sge-променлива
Црна Вдовица QX 19ч 59м &1000000000000367700000036,77с +20° 48′ &1000000000000015100000015,1″ 20,4 затемнувачка двојка/милисекунден пулсар, Vнајг = 20,4св, Vнајм = 23,0св, P = 0,381967 д
WY Sge WY 19ч 32м &1000000000000438200000043,82с +17° 44′ &1000000000000055900000055,9″ нова; џуџеста нова; алголска променлива
PSR B1944+17 19ч 46м &1000000000000530400000053,04с +18° 05′ &1000000000000041200000041,2″ пулсар
Толкување на табелата:

 • Име = назив на ѕвездата
 • B = Бајерово означување.
 • F или/и G. = Флемстидово или Гулдово означување.
 • Пром. = променливи ѕвезди
 • HD = означување во Хенри Дрејпер.
 • HIP = означување во каталогот „Хипаркос“.
 • Рек. = ректасцензија за епохата/рамноденица J2000.0.
 • Дек. = деклинција за епохата/рамноденицата J2000.0.

 • прив. вел. = привидна ѕвездена величина (m или mv).
 • апс. вел. = апсолутна ѕвездена величина (Mv).
 • Оддал. (сг) = оддалеченост од Земјата во светлосни години.
 • Сп. класа = спектрална класа на ѕвездата според системот на ѕвездена класификација.
 • Белешки = обично (ненаучно) име или алтернативни имиња; коментари; значајни особености [на пр. статус на повеќекратна ѕвезда, опсег на променливост кај променливите ѕвезди, присуство на планети итн.]

Поврзано[уреди | уреди извор]

Наводи[уреди | уреди извор]

  • ESA (1997). „The Hipparcos and Tycho Catalogues“. Посетено на 26 декември 2006.
  • Kostjuk, N. D. (2002). „HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index“. Посетено на 26 декември 2006.
  • Roman, N. G. (1987). „Identification of a Constellation from a Position“. Посетено на 26 декември 2006.
  • „AAVSO Website“. American Association of Variable Star Observers. Посетено на 9 март 2014.