Список на ѕвезди во соѕвездието Рак

Од Википедија — слободната енциклопедија
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето

Ова е список на позначајни ѕвезди во соѕвездието Рак, надолно подредени според сјајноста.

Име B F Пром HD HIP Рек Дек вид.
вел.
апс.
вел.
Оддал. (сг) Сп. класа Белешки
β Cnc β 17 69267 40526 08ч 16м &1000000000000309500000030,95с +09° 11′ &1000000000000008400000008,4″ 3,53 −1,22 290 K4III Тарф, ел-Тарф; променлива ѕвезда, ΔV = 0,005св, P = 6,01 д, има планета (b)
δ Cnc δ 47 74442 42911 08ч 44м &1000000000000411100000041,11с +18° 09′ &1000000000000017500000017,5″ 3,94 0,84 136 K0III Јужно Прле
ι Cnc A ι 48 74739 43103 08ч 46м &1000000000000418300000041,83с +28° 45′ &1000000000000036000000036,0″ 4,03 −0,77 298 G8Iab: составница на системот ι Cnc
α Cnc α 65 76756 44066 08ч 58м &1000000000000292000000029,20с +11° 51′ &1000000000000028000000028,0″ 4,26 0,63 173 A5m Акубенс, Сертан; претпоставена променлива, Vнајг = 4,20св, Vнајм = 4,27св
γ Cnc γ 43 74198 42806 08ч 43м &1000000000000172100000017,21с +21° 28′ &1000000000000006900000006,9″ 4,66 1,23 181 A1IV Северно Прле
ζ Cnc ζ 16 68255
68256
68257
40167 08ч 12м &1000000000000127100000012,71с +17° 38′ &1000000000000053300000053,3″ 4,67 2,63 83 F7V+F9V
+G0V+?
Тегмине, четвороѕвезда
HD 71115 71115 41325 08ч 25м &1000000000000547900000054,79с +07° 33′ &1000000000000052300000052,3″ 5,13 −0,08 359 G8II двоѕвезда
8 Cnc 8 66664 39567 08ч 05м &1000000000000045100000004,51с +13° 07′ &1000000000000006100000006,1″ 5,14 1,09 210 A1V
χ Cnc χ 18 69897 40843 08ч 20м &1000000000000038700000003,87с +27° 13′ &1000000000000007000000007,0″ 5,14 3,84 59 F6V претпоставена променлива
ξ Cnc ξ 77 78515 44946 09ч 09м &1000000000000215300000021,53с +22° 02′ &1000000000000043600000043,6″ 5,16 −0,18 380 K0III Нан
ο1 Cnc ο1 62 76543 43970 08ч 57м &1000000000000149100000014,91с +15° 19′ &1000000000000021800000021,8″ 5,22 1,77 160 A5III α2 CVn-променлива
ρ2 Cnc ρ2 58 76219 43834 08ч 55м &1000000000000396900000039,69с +27° 55′ &1000000000000039200000039,2″ 5,23 −1,00 574 G8II-III
σ3 Cnc σ3 64 76813 44154 08ч 59м &1000000000000326800000032,68с +32° 25′ &1000000000000007100000007,1″ 5,23 0,27 320 G9III претпоставена променлива
κ Cnc κ 76 78316 44798 09ч 07м &1000000000000448200000044,82с +10° 40′ &1000000000000005600000005,6″ 5,23 −0,63 484 B8IIImnp α2 CVn-променлива, Vнајг = 5,22св, Vнајм = 5,27св, P = 5,0035 д
μ2 Cnc μ2 10 67228 39780 08ч 07м &1000000000000458400000045,84с +21° 34′ &1000000000000055100000055,1″ 5,30 3,46 76 G2IV
θ Cnc θ 31 72094 41822 08ч 31м &1000000000000357700000035,77с +18° 05′ &1000000000000040400000040,4″ 5,33 −0,57 494 K5III претпоставена променлива
η Cnc η 33 72292 41909 08ч 32м &1000000000000425200000042,52с +20° 26′ &1000000000000028600000028,6″ 5,33 0,43 312 K3III
82 Cnc π2 82 79554 45410 09ч 15м &1000000000000138800000013,88с +14° 56′ &1000000000000029500000029,5″ 5,36 −1,30 701 K1III
57 Cnc 57 75959 43721 08ч 54м &1000000000000147000000014,70с +30° 34′ &1000000000000045000000045,0″ 5,40 0,15 365 G7III
τ Cnc τ 72 78235 44818 09ч 08м &1000000000000000700000000,07с +29° 39′ &1000000000000015200000015,2″ 5,42 0,91 260 G8III
60 Cnc 60 76351 43851 08ч 55м &1000000000000555600000055,56с +11° 37′ &1000000000000033800000033,8″ 5,44 −0,82 582 K5III
σ2 Cnc σ2 59 76398 43932 08ч 56м &1000000000000566300000056,63с +32° 54′ &1000000000000038100000038,1″ 5,44 1,56 195 A7IV
ν Cnc ν 69 77350 44405 09ч 02м &1000000000000442700000044,27с +24° 27′ &1000000000000010600000010,6″ 5,45 −0,28 457 A0pSi α2 CVn-променлива, Vнајг = 5,33св, Vнајм = 5,49св, P = 4,20 д
27 Cnc 27 BP 71250 41400 08ч 26м &1000000000000439500000043,95с +12° 39′ &1000000000000017500000017,5″ 5,56 −1,98 1052 M3III полуправилна променлива, Vнајг = 5,41св, Vнајм = 5,75св, P = 40 д
φ1 Cnc φ1 22 71093 41377 08ч 26м &1000000000000277300000027,73с +27° 53′ &1000000000000037900000037,9″ 5,58 0,15 398 K5III
3 Cnc 3 65759 39177 08ч 00м &1000000000000473100000047,31с +17° 18′ &1000000000000031400000031,4″ 5,60 −1,12 721 K3III
15 Cnc 15 BM 68351 40240 08ч 13м &1000000000000088700000008,87с +29° 39′ &1000000000000023700000023,7″ 5,62 −1,52 872 B9p SiCr α2 CVn-променлива, Vнајг = 5,53св, Vнајм = 5,65св, P = 3,31 д
45 Cnc A1 45 74228 42795 08ч 43м &1000000000000123400000012,34с +12° 40′ &1000000000000051100000051,1″ 5,62 −1,87 1028 A3V+... претпоставена променлива
49 Cnc b 49 BI 74521 42917 08ч 44м &1000000000000450400000045,04с +10° 04′ &1000000000000054200000054,2″ 5,63 0,15 408 A1p... α2 CVn-променлива, Vнајг = 5,58св, Vнајм = 5,71св, P = 6,91 д
σ1 Cnc σ1 51 75698 43584 08ч 52м &1000000000000346200000034,62с +32° 28′ &1000000000000026800000026,8″ 5,67 1,69 204 A8Vms претпоставена променлива
ο2 Cnc ο2 63 76582 44001 08ч 57м &1000000000000351600000035,16с +15° 34′ &1000000000000052400000052,4″ 5,68 2,22 161 F0IV
υ1 Cnc υ1 30 72041 41816 08ч 31м &1000000000000305700000030,57с +24° 04′ &1000000000000052400000052,4″ 5,71 1,40 237 F0IIIn претпоставена променлива
ψ2 Cnc ψ2 14 67767 40023 08ч 10м &1000000000000272300000027,23с +25° 30′ &1000000000000029400000029,4″ 5,73 2,61 137 G8IV претпоставена променлива
1 Cnc 1 64960 38848 07ч 56м &1000000000000594700000059,47с +15° 47′ &1000000000000025400000025,4″ 5,80 0,04 462 K3III
HD 69994 69994 40866 08ч 20м &1000000000000209300000020,93с +20° 44′ &1000000000000052200000052,2″ 5,80 −0,17 510 K1III
HD 77445 77445 44406 09ч 02м &1000000000000448200000044,82с +07° 17′ &1000000000000053700000053,7″ 5,85 −0,69 664 K3III: претпоставена променлива
ω1 Cnc ω1 2 65714 39191 08ч 00м &1000000000000558700000055,87с +25° 23′ &1000000000000034200000034,2″ 5,87 −1,82 660 G8III:
50 Cnc A2 50 74873 43121 08ч 46м &1000000000000560600000056,06с +12° 06′ &1000000000000036300000036,3″ 5,89 1,96 199 A1V
66 Cnc 66 77104 44307 09ч 01м &1000000000000241300000024,13с +32° 15′ &1000000000000008300000008,3″ 5,89 −0,08 509 A2V
HD 72945 72945 42172 08ч 35м &1000000000000510500000051,05с +06° 37′ &1000000000000013900000013,9″ 5,91 3,79 87 F8V
λ Cnc λ 19 70011 40881 08ч 20м &1000000000000321500000032,15с +24° 01′ &1000000000000020500000020,5″ 5,92 0,37 419 B9.5V Пјавт
36 Cnc c 36 73143 42265 08ч 37м &1000000000000057900000005,79с +09° 39′ &1000000000000020100000020,1″ 5,92 0,17 461 A3V претпоставена затемнувачка двојка
20 Cnc d1 20 70569 41117 08ч 23м &1000000000000218700000021,87с +18° 19′ &1000000000000056200000056,2″ 5,94 0,52 395 A9V
29 Cnc 29 71555 41578 08ч 28м &1000000000000373500000037,35с +14° 12′ &1000000000000039100000039,1″ 5,94 1,07 308 A5V
75 Cnc 75 78418 44892 09ч 08м &1000000000000474200000047,42с +26° 37′ &1000000000000048000000048,0″ 5,95 3,47 102 G5IV
1 LMi (1) 73192 42365 08ч 38м &1000000000000190000000019,00с +32° 48′ &1000000000000007300000007,3″ 5,96 0,70 367 K2III:
55 Cnc ρ1 55 75732 43587 08ч 52м &1000000000000361300000036,13с +28° 19′ &1000000000000053000000053,0″ 5,96 5,47 41 G8V Коперник,[1] двојна ѕвезда; има пет планети (b, c, d, e, f)
μ1 Cnc μ1 9 BL 66875 39659 08ч 06м &1000000000000184000000018,40с +22° 38′ &1000000000000007800000007,8″ 5,97 −0,45 626 M3III полуправилна променлива, Vнајг = 5,97св, Vнајм = 6,04св
5 Cnc 5 65873 39236 08ч 01м &1000000000000302900000030,29с +16° 27′ &1000000000000019200000019,2″ 5,99 0,19 472 B9.5Vn
HD 68461 68461 40231 08ч 12м &1000000000000597400000059,74с +16° 30′ &1000000000000051700000051,7″ 6,03 −0,02 528 G8III
HD 72617 72617 42049 08ч 34м &1000000000000133500000013,35с +08° 27′ &1000000000000008500000008,5″ 6,04 2,22 189 F3IV
79 Cnc 79 78715 45033 09ч 10м &1000000000000208600000020,86с +21° 59′ &1000000000000047100000047,1″ 6,04 0,49 420 G8III
RS Cnc RS 78712 45058 09ч 10м &1000000000000388100000038,81с +30° 57′ &1000000000000047600000047,6″ 6,04 0,61 397 M6S технециумска ѕвезда; полуправилна променлива, Vнајг = 5,33св, Vнајм = 6,94св, P = 242,2 д
HD 65257 65257 38975 07ч 58м &1000000000000314800000031,48с +16° 31′ &1000000000000007300000007,3″ 6,05 −2,11 1399 K0 претпоставена променлива
HD 65522 65522 39067 07ч 59м &1000000000000350700000035,07с +13° 14′ &1000000000000031900000031,9″ 6,05 1,22 301 K2
28 Cnc 28 CX 71496 41574 08ч 28м &1000000000000368000000036,80с +24° 08′ &1000000000000042200000042,2″ 6,05 1,45 271 F0Vn δ Sct-променлива, ΔV = 0,025св, P = 0,096 д
67 Cnc 67 77190 44342 09ч 01м &1000000000000488800000048,88с +27° 54′ &1000000000000010000000010,0″ 6,07 2,23 191 A8Vn претпоставена променлива
HD 68099 68099 40085 08ч 11м &1000000000000166000000016,60с +09° 49′ &1000000000000016600000016,6″ 6,08 −1,06 872 B6III
21 Cnc 21 70734 41163 08ч 23м &1000000000000552100000055,21с +10° 37′ &1000000000000055600000055,6″ 6,11 −1,56 1113 M2III претпоставена променлива
25 Cnc d2 25 71030 41319 08ч 25м &1000000000000499900000049,99с +17° 02′ &1000000000000047900000047,9″ 6,11 2,85 147 F6V
46 Cnc 46 74485 42954 08ч 45м &1000000000000214200000021,42с +30° 41′ &1000000000000051900000051,9″ 6,12 0,30 477 G5III
φ2 Cnc A φ2 23 71150 41404 08ч 26м &1000000000000470800000047,08с +26° 56′ &1000000000000007700000007,7″ 6,14 1,50 276 A3V составница на системот φ2 Cnc; претпоставена променлива
HD 80546 80546 45896 09ч 21м &1000000000000271700000027,17с +32° 54′ &1000000000000007900000007,9″ 6,16 1,22 317 K3III
HD 76508 76508 43957 08ч 57м &1000000000000083000000008,30с +17° 08′ &1000000000000037800000037,8″ 6,17 0,82 384 K1III
φ2 Cnc B φ2 23 71151 08ч 26м &1000000000000470000000047,00с +26° 56′ &1000000000000007000000007,0″ 6,19 1,55 276 A6V составница на системот φ2 Cnc
HD 76629 76629 44010 08ч 57м &1000000000000420300000042,03с +09° 23′ &1000000000000016000000016,0″ 6,19 −1,15 956 G8III
HD 66552 66552 39535 08ч 04м &1000000000000453200000045,32с +18° 50′ &1000000000000031400000031,4″ 6,21 1,40 299 B9V
HD 66684 66684 39607 08ч 05м &1000000000000370500000037,05с +27° 31′ &1000000000000047100000047,1″ 6,21 −1,08 934 A0V претпоставена променлива, Vнајг = 6,16св, Vнајм = 6,21св
4 LMi (4) 73596 42538 08ч 40м &1000000000000183100000018,31с +31° 56′ &1000000000000031100000031,1″ 6,21 1,05 350 F5III претпоставена променлива
HD 67959 67959 40058 08ч 10м &1000000000000589000000058,90с +14° 37′ &1000000000000046300000046,3″ 6,22 −0,04 581 A1V
12 Cnc 12 67483 39874 08ч 08м &1000000000000424400000042,44с +13° 38′ &1000000000000027400000027,4″ 6,25 1,59 278 F3V
53 Cnc 53 BO 75716 43575 08ч 52м &1000000000000286000000028,60с +28° 15′ &1000000000000033000000033,0″ 6,25 −0,92 886 M3III бавна неправилна променлива, Vнајг = 5,9св, Vнајм = 6,37св
61 Cnc 61 76572 44031 08ч 57м &1000000000000586300000058,63с +30° 14′ &1000000000000001500000001,5″ 6,25 2,75 164 F6V
HD 72505 72505 42010 08ч 33м &1000000000000450600000045,06с +13° 15′ &1000000000000026700000026,7″ 6,26 1,40 306 K0III
HD 69478 69478 40617 08ч 17м &1000000000000316600000031,66с +08° 51′ &1000000000000058800000058,8″ 6,28 −1,28 1062 G8III
ε Cnc ε 41 73731 42556 08ч 40м &1000000000000270300000027,03с +19° 32′ &1000000000000041400000041,4″ 6,29 0,16 548 Am Мелеф, во јатото Јасли
HD 65735 65735 39180 08ч 00м &1000000000000481000000048,10с +19° 48′ &1000000000000058400000058,4″ 6,30 1,18 345 K1III
FZ Cnc FZ 76830 44126 08ч 59м &1000000000000107600000010,76с +18° 08′ &1000000000000006100000006,1″ 6,30 −0,35 697 M4IIIvar полуправилна променлива
4 Cnc ω2 4 65856 39263 08ч 01м &1000000000000437700000043,77с +25° 05′ &1000000000000022000000022,0″ 6,32 0,00 598 A1V
HD 72943 72943 42187 08ч 36м &1000000000000077100000007,71с +15° 18′ &1000000000000049300000049,3″ 6,33 1,77 267 F0IV
HD 65757 65757 39194 08ч 01м &1000000000000007900000000,79с +23° 34′ &1000000000000059400000059,4″ 6,34 1,70 276 K1III-IV
υ2 Cnc υ2 32 72324 41940 08ч 33м &1000000000000001400000000,14с +24° 05′ &1000000000000005700000005,7″ 6,35 0,80 421 G9III
54 Cnc 54 75528 43454 08ч 51м &1000000000000015300000001,53с +15° 21′ &1000000000000001700000001,7″ 6,36 3,35 130 G2IV
HD 68776 68776 40354 08ч 14м &1000000000000210100000021,01с +13° 02′ &1000000000000054000000054,0″ 6,39 −0,49 776 G8III
39 Cnc 39 73665 42516 08ч 40м &1000000000000064400000006,44с +20° 00′ &1000000000000028100000028,1″ 6,39 0,11 587 K0III во јатото Јасли; претпоставена променлива
HD 78175 78175 44768 09ч 07м &1000000000000270100000027,01с +22° 58′ &1000000000000051100000051,1″ 6,39 2,54 192 F5V
X Cnc X 76221 43811 08ч 55м &1000000000000228800000022,88с +17° 13′ &1000000000000052500000052,5″ 6,40 −3,95 3622 C6.4 полуправилна променлива, Vнајг = 5,69св, Vнајм = 6,94св, P = 180 д
HD 80064 80064 45614 09ч 17м &1000000000000513600000051,36с +11° 30′ &1000000000000004100000004,1″ 6,40 0,30 542 A2IV
HD 75469 75469 43427 08ч 50м &1000000000000451300000045,13с +18° 49′ &1000000000000056100000056,1″ 6,41 −0,43 762 A2Vs
HD 69629 69629 40675 08ч 18м &1000000000000144300000014,43с +15° 40′ &1000000000000040600000040,6″ 6,42 0,56 485 K0
HD 73710 73710 42549 08ч 40м &1000000000000221100000022,11с +19° 40′ &1000000000000011900000011,9″ 6,42 −0,41 756 K0III во јатото Јасли
ψ1 Cnc ψ1 13 67690 40007 08ч 10м &1000000000000131200000013,12с +25° 50′ &1000000000000040400000040,4″ 6,44 −1,06 1032 K0
HD 73599 73599 42462 08ч 39м &1000000000000245700000024,57с +08° 01′ &1000000000000003600000003,6″ 6,46 0,32 551 K1III
HD 77660 77660 44574 09ч 04м &1000000000000551200000055,12с +32° 22′ &1000000000000037200000037,2″ 6,46 1,96 259 A8V
HD 67542 67542 39958 08ч 09м &1000000000000351900000035,19с +29° 05′ &1000000000000035100000035,1″ 6,47 −3,93 3928 G0II
HD 68703 68703 40342 08ч 14м &1000000000000111400000011,14с +17° 40′ &1000000000000033300000033,3″ 6,47 1,45 329 A0Vne...
HD 78234 78234 44825 09ч 08м &1000000000000042100000004,21с +32° 32′ &1000000000000025600000025,6″ 6,47 1,32 349 F2V
34 Cnc 34 72359 41904 08ч 32м &1000000000000398700000039,87с +10° 03′ &1000000000000057700000057,7″ 6,48 0,38 541 A1V претпоставена променлива
HD 78661 78661 44984 09ч 09м &1000000000000464500000046,45с +11° 33′ &1000000000000052300000052,3″ 6,48 3,60 123 F2p претпоставена променлива
HD 79248 79248 45272 09ч 13м &1000000000000372700000037,27с +21° 16′ &1000000000000059600000059,6″ 6,48 0,57 496 A2V
HD 76908 76908 44148 08ч 59м &1000000000000268900000026,89с +13° 04′ &1000000000000027900000027,9″ 6,49 −1,50 1294 K5III
81 Cnc π1 81 79096 45170 09ч 12м &1000000000000178700000017,87с +14° 59′ &1000000000000043600000043,6″ 6,49 4,93 67 G9V
HD 72115 72115 41833 08ч 31м &1000000000000413100000041,31с +18° 59′ &1000000000000016000000016,0″ 6,50 −0,99 1025 K0
24 Cnc A 24 71152 41389 08ч 26м &1000000000000398200000039,82с +24° 32′ &1000000000000003700000003,7″ 6,51 2,11 248 F0III составница на системот 24 Cnc; претпоставена променлива
37 Cnc 37 73316 42353 08ч 38м &1000000000000051900000005,19с +09° 34′ &1000000000000028700000028,7″ 6,54 1,25 373 A1V
35 Cnc 35 72779 42133 08ч 35м &1000000000000194700000019,47с +19° 35′ &1000000000000024300000024,3″ 6,55 0,28 585 G0III
ι Cnc B ι 48 74738 43100 08ч 46м &1000000000000400000000040,00с +28° 45′ &1000000000000054600000054,6″ 6,58 2,77 188 G8II... составница на системот ι Cnc
40 Cnc 40 73666 42523 08ч 40м &1000000000000114700000011,47с +19° 58′ &1000000000000016200000016,2″ 6,61 0,40 570 A1V во јатото Јасли; син заостанувач
83 Cnc 83 80218 45699 09ч 18м &1000000000000589100000058,91с +17° 42′ &1000000000000020400000020,4″ 6,61 3,64 128 F5
38 Cnc 38 BT 73575 42485 08ч 39м &1000000000000426800000042,68с +19° 46′ &1000000000000042500000042,5″ 6,66 0,59 531 F0III во јатото Јасли; δ Sct-променлива, ΔV = 0,06св, P = 0,10 д
70 Cnc 70 77557 44512 09ч 04м &1000000000000098700000009,87с +27° 53′ &1000000000000053900000053,9″ 6,67 0,33 605 A1V
2 LMi (2) 73427 42472 08ч 39м &1000000000000318700000031,87с +32° 30′ &1000000000000056200000056,2″ 6,69 −1,18 1220 K5
3 LMi (3) 73508 42503 08ч 39м &1000000000000563500000056,35с +32° 43′ &1000000000000038200000038,2″ 6,71 0,66 528 K0
EP Cnc EP 73819 42600 08ч 40м &1000000000000563000000056,30с +19° 34′ &1000000000000049200000049,2″ 6,76 0,6 556 A6Vn во јатото Јасли; δ Sct-променлива, ΔV = 0,03св
42 Cnc 42 73785 42578 08ч 40м &1000000000000432300000043,23с +19° 43′ &1000000000000009600000009,6″ 6,83 0,87 506 A9III во јатото Јасли
7 Cnc 7 66347 39447 08ч 03м &1000000000000504800000050,48с +22° 04′ &1000000000000014900000014,9″ 6,84 0,28 668 K0
80 Cnc 80 79009 45153 09ч 11м &1000000000000569300000056,93с +18° 02′ &1000000000000039000000039,0″ 6,87 1,08 470 A0 [2][3]
11 Cnc 11 67402 39888 08ч 08м &1000000000000496000000049,60с +27° 28′ &1000000000000049500000049,5″ 6,88 0,15 944 K0III двоѕвезда
78 Cnc 78 78479 44918 09ч 09м &1000000000000023100000002,31с +17° 28′ &1000000000000010700000010,7″ 7,18 0,5 706 K3III
VZ Cnc VZ 73857 42594 08ч 40м &1000000000000521300000052,13с +09° 49′ &1000000000000027100000027,1″ 7,18 1,21 509 A9III двоначинска δ Sct-променлива, Vнајг = 7,18св, Vнајм = 7,91св, P = 0,18 д
ADS 7284 IP 79969 45617 09ч 17м &1000000000000534600000053,46с +28° 33′ &1000000000000037900000037,9″ 7,21 6,03 56,28 K3V BY Dra-променлива, ΔV = 0,02св, P = 43,4 д
52 Cnc 52 75558 43463 08ч 51м &1000000000000108300000010,83с +15° 59′ &1000000000000057800000057,8″ 7,38 1,03 607 G5
68 Cnc 68 77230 44336 09ч 01м &1000000000000436600000043,66с +17° 04′ &1000000000000051800000051,8″ 7,38 620 A2Vn [3][4]
V Cnc V 70276 40977 08ч 21м &1000000000000428400000042,84с +17° 17′ &1000000000000007200000007,2″ 7,50 S0-6/6e мирида, Vнајг = 7,5св, Vнајм = 13,9св, P = 270 д
T Cnc T 43905 08ч 56м &1000000000000401500000040,15с +19° 50′ &1000000000000057000000057,0″ 7,60 C полуправилна променлива, Vнајг = 7,6св, Vнајм = 10,5св, P = 482 д
BU Cnc BU 73576 08ч 39м &1000000000000446700000044,67с +19° 16′ &1000000000000030800000030,8″ 7,68 1,44 577 A7Vn во јатото Јасли; δ Sct-променлива, ΔV = 0,03св, P = 0,071 д
BN Cnc BN 73763 08ч 40м &1000000000000392400000039,24с +19° 13′ &1000000000000041800000041,8″ 7,80 1,56 577 A9V во јатото Јасли; δ Sct-променлива, ΔV = 0,03св, P = 0,039 д
HD 72490 72490 41997 08ч 33м &1000000000000036600000036,6с +13° 33′ &1000000000000000300000003″ 7,8 405 G5 има планета (b)
24 Cnc B 24 71153 08ч 26м &1000000000000401000000040,10с +24° 32′ &1000000000000007000000007,0″ 7,81 составница на системот 24 Cnc
BY Cnc BY 74050 42705 08ч 42м &1000000000000108100000010,81с +18° 56′ &1000000000000003700000003,7″ 7,91 2,21 451 A7Vn во јатото Јасли; δ Sct-променлива, ΔV = 0,01св, P = 0,058 д
HD 74028 BX 74028 08ч 42м &1000000000000065000000006,50с +19° 24′ &1000000000000040500000040,5″ 7,96 1,72 577 A7V во јатото Јасли; δ Sct-променлива, ΔV = 0,02св, P = 0,044 д
44 Cnc 44 74200 42791 08ч 43м &1000000000000083600000008,36с +18° 09′ &1000000000000002000000002,0″ 8,03 1,29 726 K0 има полупречник од околу 12.11 R.[5][6]
HD 79498 79498 45406 09ч 15м &1000000000000000900000009с +23° 22′ &1000000000000003200000032″ 8,03 4,72 150 G5 има планета (b)
71 Cnc 71 77802 44637 09ч 05м &1000000000000455200000045,52с +17° 23′ &1000000000000024500000024,5″ 8,10 1,53 672 A2
CY Cnc CY 73345 08ч 38м &1000000000000378600000037,86с +19° 59′ &1000000000000023100000023,1″ 8,14 1,88 582 F0V во јатото Јасли; δ Sct-променлива, ΔV = 0,02св, P = 0,1 д
BQ Cnc BQ 73729 08ч 40м &1000000000000267500000026,75с +20° 10′ &1000000000000055200000055,2″ 8,19 1,95 577 F2Vn во јатото Јасли; δ Sct-променлива, ΔV = 0,02св, P = 0,074 д
HD 73534 73534 42446 08ч 39м &1000000000000158000000015,80с +12° 57′ &1000000000000037300000037,3″ 8,24 3,30 316 G5IV Гакјид; има планета (b)
BR Cnc BR 73175 42319 08ч 37м &1000000000000407100000040,71с +19° 31′ &1000000000000006300000006,3″ 8,26 1,91 608 F0Vn во јатото Јасли; δ Sct-променлива, ΔV = 0,02св, P = 0,038 д
S Cnc S 74307 42853 08ч 43м &1000000000000561400000056,14с +19° 02′ &1000000000000003000000003,0″ 8,35 1,03 950 B9.5V+
G8-9III-IV
алголска променлива, Vнајг = 8,29св, Vнајм = 10,25св, P = 9,48 д
BW Cnc BW 73798 08ч 40м &1000000000000524800000052,48с +20° 15′ &1000000000000059500000059,5″ 8,48 2,24 577 F0Vn во јатото Јасли; δ Sct-променлива, ΔV = 0,01св, P = 0,072 д
TW Cnc TW 71780 08ч 29м &1000000000000373200000037,32с +12° 27′ &1000000000000020300000020,3″ 8,49 G8III+... алголска променлива, Vнајг = 8,5св, Vнајм = 8,97св, P = 70,76 д
U Cnc U 72863 08ч 35м &1000000000000462900000046,29с +18° 53′ &1000000000000044500000044,5″ 8,50 M2e мирида, Vнајг = 8,5св, Vнајм = 15,5св, P = 306 д
BS Cnc BS 73450 08ч 39м &1000000000000091000000009,10с +19° 35′ &1000000000000032600000032,6″ 8,59 2,35 577 A9V во јатото Јасли; δ Sct-променлива, ΔV = 0,02св, P = 0,051 д
R Cnc R 69243 40534 08ч 16м &1000000000000339000000033,90с +11° 43′ &1000000000000035000000035,0″ 8,64 -0,36 2060 M6.5-9e мирида, Vнајг = 6,07св, Vнајм = 11,9св, P = 357 д
BV Cnc BV 73746 08ч 40м &1000000000000329700000032,97с +19° 11′ &1000000000000039600000039,6″ 8,65 2,41 577 F0V во јатото Јасли; δ Sct-променлива, ΔV = 0,02св, P = 0,21 д
RZ Cnc RZ 73343 42432 08ч 39м &1000000000000085400000008,54с +31° 47′ &1000000000000044400000044,4″ 8,67 0,48 1420 K2III RS CVn-променлива, Vнајг = 8,67св, Vнајм = 10,03св, P = 21,64 д
HD 74721 74721 43018 08ч 45м &1000000000000592600000059,26с +13° 15′ &1000000000000048600000048,6″ 8,72 A0V ѕвезда во хоризонталната гранка
HD 77065 77065 44259 09ч 00м &1000000000000047000000047,0с +21° 27′ &1000000000000001300000013″ 8,8 6,3 103 G5 има планета (b)
UU Cnc UU 39341 08ч 02м &1000000000000309000000030,90с +15° 10′ &1000000000000041900000041,9″ 8,85 K4III... β Lyr-променлива, Vнајг = 8,68св, Vнајм = 9,35св, P = 96,71 д
HIP 41378 41378 08ч 26м &1000000000000028000000028,0с +10° 04′ &1000000000000004900000049″ 8,9 3,58 378 има шест планети (b, c, d, e, f и g)
RX Cnc RX 68775 40388 08ч 14м &1000000000000435400000043,54с +24° 44′ &1000000000000005300000005,3″ 9,20 1,92 931 M8 полуправилна променлива
HD 80653 80653 09ч 21м &1000000000000021000000021,0с +14° 22′ &1000000000000000500000005″ 9,50 358 G5 полуправилна променлива
WY Cnc WY 44349 09ч 01м &1000000000000554500000055,45с +26° 41′ &1000000000000022700000022,7″ 9,60 5,05 264,6 G5V RS CVn-променлива, Vнајг = 9,51св, Vнајм = 10,14св, P = 0,83 д
TX Cnc TX 08ч 40м &1000000000000017000000001,70с +18° 59′ &1000000000000059500000059,5″ 9,97 3,55 626 G0-G1V во јатото Јасли; W UMa-променлива, Vнајг = 10св, Vнајм = 10,35св, P = 0,38 д
RU Cnc RU 42303 08ч 37м &1000000000000301300000030,13с +23° 33′ &1000000000000041600000041,6″ 10,20 2,97 911 F9V:+... RS CVn-променлива, Vнајг = 10,1св, Vнајм = 11,25св, P = 10,17 д
TU Cnc TU 08ч 52м &1000000000000166500000016,65с +09° 05′ &1000000000000018800000018,8″ 10,53 A2 алголска променлива
SY Cnc SY 09ч 01м &1000000000000033200000003,32с +17° 53′ &1000000000000056200000056,2″ 10,60 G8V Z Cam-променлива
EX Cnc EX 08ч 51м &1000000000000343200000034,32с +11° 51′ &1000000000000010500000010,5″ 10,95 1,34 2720 A7 во Месје 67; δ Sct-променлива, ΔV = 0,05св, P = 0,049 д
TT Cnc TT 41936 08ч 32м &1000000000000551800000055,18с +13° 11′ &1000000000000028500000028,5″ 11,10 F0 RR Lyr-променлива, Vнајг = 10,93св, Vнајм = 11,57св, P = 0,56 д
ES Cnc ES 08ч 51м &1000000000000207900000020,79с +11° 53′ &1000000000000026200000026,2″ 11,16 1,55 2720 F4 во Месје 67; RS CVn-променлива, Vнајг = 11,16св, Vнајм = 11,28св, P = 1,07 д
HAT-P-31 08ч 06м &1000000000000000900000009с +26° 25′ &1000000000000003600000036″ 11,66 3,91 1155 има преминувачка планета (b)
CU Cnc CU 41824 08ч 31м &1000000000000375700000037,57с +19° 23′ &1000000000000039400000039,4″ 11,80 11,58 36,07 M5Ve алголска променлива and болскотна ѕвезда, Vнајг = 11,68св, Vнајм = 11,80св, P = 2,77 д
WASP-65 08ч 53м &1000000000000018000000018,0с +08° 31′ &1000000000000002300000023″ 11,9 4,44 1011 G6 има преминувачка планета (b)
SS Cnc SS 08ч 06м &1000000000000256000000025,60с +23° 15′ &1000000000000005700000005,7″ 12,11 A8.5 RR Lyr-променлива, Vнајг = 11,49св, Vнајм = 12,72св, P = 0,37 д
EW Cnc EW 08ч 51м &1000000000000325800000032,58с +11° 50′ &1000000000000040600000040,6″ 12,27 2,66 2720 F0 во Месје 67; δ Sct-променлива, ΔV = 0,02св, P = 0,053 д
HV Cnc HV 08ч 51м &1000000000000179900000017,99с +11° 45′ &1000000000000054200000054,2″ 12,73 3,12 2720 во Месје 67; алголска променлива
EV Cnc EV 08ч 51м &1000000000000281500000028,15с +11° 49′ &1000000000000027500000027,5″ 12,78 3,17 2720 F3 во Месје 67; W UMa-променлива, ΔV = 0,13св, P = 0,44 д
AD Cnc AD 08ч 46м &1000000000000201000000020,10с +10° 20′ &1000000000000007200000007,2″ 13,10 K0V W UMa-променлива, Vнајг = 13,1св, Vнајм = 13,4св, P = 0,28 д
Глизе 299 08ч 11м &1000000000005757500000057,575с +08° 46′ &1000000000000220500000022,05″ 13,24 22 M4.5 Ve црвено џуџе, 15,5 % од масата на Сонцето,[7] 17,9 % од ширината,[8] и има површинска температура од 3,050 K.[9][10][11][12]
HAT-P-43 08ч 35м &1000000000000042000000042,0с +10° 12′ &1000000000000002400000024″ 13,36 1771 има преминувачка планета (b)
AH Cnc AH 08ч 51м &1000000000000378500000037,85с +11° 50′ &1000000000000057100000057,1″ 13,41 3,8 2720 F7V во Месје 67; W UMa-променлива, Vнајг = 13,31св, Vнајм = 13,96св, P = 0,36 д
HU Cnc HU 08ч 51м &1000000000000133600000013,36с +11° 51′ &1000000000000040100000040,1″ 13,61 4 2720 G8IV во Месје 67; RS CVn-променлива, Vнајг = 13,45св, Vнајм = 13,61св, P = 18,39 д
AC Cnc AC 08ч 44м &1000000000000271100000027,11с +12° 52′ &1000000000000031900000031,9″ 13,80 K1-3V алголска променлива и нововидна ѕвезда, Vнајг = 13,8св, Vнајм = 15,4св, P = 0,30 д
G 9-38 EI 08ч 58м &1000000000000151900000015,19с +19° 45′ &1000000000000047100000047,1″ 17,2 M5.5V болскотна ѕвезда
YBP 1194 08ч 51м &1000000000000008100000000,81с +11° 48′ &1000000000000052800000052,8″ 14,61 5 2720 G5V во Месје 67; сончев близнак; има три планети
DX Cnc DX 08ч 29м &1000000000000493500000049,35с +26° 46′ &1000000000000033700000033,7″ 14,81 17,01 11,82 M6.5V болскотна ѕвезда
AT Cnc AT 08ч 28м &1000000000000369300000036,93с +25° 20′ &1000000000000003000000003,0″ 15,2 DAe... Z Cam-променлива, Vнајг = 12,57св, Vнајм = 15,2св, P = 0,20 д
LHS 2090 09ч 00м &1000000000000235900000023,59с +21° 50′ &1000000000000005400000005,4″ 16,10 17,08 20,782 M6.5V [10][13][14][15][16]
YZ Cnc YZ 08ч 10м &1000000000000566500000056,65с +28° 08′ &1000000000000033500000033,5″ 16,3 SU UMa-променлива, Vнајг = 10,5св, Vнајм = 16,3св, P = 0,087 д
EG Cnc EG 08ч 43м &1000000000000039900000003,99с +27° 51′ &1000000000000049700000049,7″ 17,0 Хурухатина Променлива; WZ Sge-променлива, Vнајг = 11,9св, Vнајм = 17,0св, P = 0,060 д
DW Cnc DW 07ч 58м &1000000000000530500000053,05с +16° 16′ &1000000000000045200000045,2″ 17,5 O... џуџеста нова, Vнајг = 11,36св, Vнајм = 17,5св, P = 0,0060 д
AZ Cnc AZ 08ч 40м &1000000000000297500000029,75с +18° 14′ &1000000000000009200000009,2″ 17,59 16,86 45,7 M6.0V болскотна ѕвезда
GY Cnc GY 09ч 09м &1000000000000505500000050,55с +18° 49′ &1000000000000047500000047,5″ 17,8 џуџеста нова and затемнувачка двојка, Vнајг = 12,5св, Vнајм = 17,8св, P = 0,18 д
AR Cnc AR 09ч 22м &1000000000000075500000007,55с +31° 03′ &1000000000000014500000014,5″ 18,7 џуџеста нова and алголска променлива, Vнајг = 15,3св, Vнајм = 18,7св, P = 0,21 д
RX J0806,3+1527 HM 08ч 06м &1000000000000229500000022,95с +15° 27′ &1000000000000031100000031,1″ 160 CVn-ѕвезда
AK Cnc AK 08ч 55м &1000000000000211800000021,18с +11° 18′ &1000000000000015300000015,3″ SU UMa-променлива
CC Cnc CC 08ч 36м &1000000000000191500000019,15с +21° 21′ &1000000000000005300000005,3″ K0V SU UMa-променлива
PSR B0823+26 08ч 26м &1000000000000514400000051,44с +26° 37′ &1000000000000022800000022,8″ пулсар
Толкување на табелата:

 • Име = назив на ѕвездата
 • B = Бајерово означување.
 • F или/и G. = Флемстидово или Гулдово означување.
 • Пром. = променливи ѕвезди
 • HD = означување во Хенри Дрејпер.
 • HIP = означување во каталогот „Хипаркос“.
 • Рек. = ректасцензија за епохата/рамноденица J2000.0.
 • Дек. = деклинција за епохата/рамноденицата J2000.0.

 • прив. вел. = привидна ѕвездена величина (m или mv).
 • апс. вел. = апсолутна ѕвездена величина (Mv).
 • Оддал. (сг) = оддалеченост од Земјата во светлосни години.
 • Сп. класа = спектрална класа на ѕвездата според системот на ѕвездена класификација.
 • Белешки = обично (ненаучно) име или алтернативни имиња; коментари; значајни особености [на пр. статус на повеќекратна ѕвезда, опсег на променливост кај променливите ѕвезди, присуство на планети итн.]

Поврзано[уреди | уреди извор]

Наводи[уреди | уреди извор]

 1. Final Results of NameExoWorlds Public Vote Released
 2. Abt, Helmut A. (2004). „Spectral Classification of Stars in A Supplement to the Bright Star Catalogue“. The Astrophysical Journal Supplement Series. 155 (1): 175–177. Bibcode:2004ApJS..155..175A. doi:10.1086/423803.
 3. 3,0 3,1 van Leeuwen, F. (ноември 2007). „Validation of the new Hipparcos reduction“. Astronomy and Astrophysics. 474 (2): 653–664. arXiv:0708.1752. Bibcode:2007A&A...474..653V. doi:10.1051/0004-6361:20078357. S2CID 18759600.
 4. Bidelman, William P.; Ratcliff, Stephen J.; Svolopoulos, Sotirios (1988). „Spectral types of 80 early-type stars of variable radial velocity“. Astronomical Society of the Pacific. 100: 828. Bibcode:1988PASP..100..828B. doi:10.1086/132242.
 5. „44 Cancri - HD74200 - HIP42791“. Universe Guide. Посетено на 24 септември 2017.
 6. SIMBAD, 44 Cancri посет. 24 септември 2017 г
 7. Jenkins, J. S.; Ramsey, L. W.; Jones, H. R. A.; Pavlenko, Y.; Gallardo, J.; Barnes, J. R.; Pinfield, D. J. (2009). „Rotational Velocities for M Dwarfs“. The Astrophysical Journal. 704 (2): 975–988. arXiv:0908.4092. Bibcode:2009ApJ...704..975J. doi:10.1088/0004-637X/704/2/975.
 8. Dittmann, Jason A.; Irwin, Jonathan M.; Charbonneau, David; Berta-Thompson, Zachory K. (2014). „Trigonometric Parallaxes for 1507 Nearby Mid-to-late M Dwarfs“. The Astrophysical Journal. 784 (2): 156. arXiv:1312.3241. Bibcode:2014ApJ...784..156D. doi:10.1088/0004-637X/784/2/156.
 9. Lépine, Sébastien (2013). „A Spectroscopic Catalog of the Brightest (J < 9) M Dwarfs in the Northern Sky“. The Astronomical Journal. 145 (4). arXiv:1206.5991. Bibcode:2013AJ....145..102L. doi:10.1088/0004-6256/145/4/102.
 10. 10,0 10,1 Cutri, R. M.; и др. (2003). „2MASS All-Sky Catalog of Point Sources“. VizieR On-line Data Catalog. Bibcode:2003yCat.2246....0C.
 11. Wilson, Ralph Elmer (1953). „General catalogue of stellar radial velocities“. Bibcode:1953GCRV..C......0W. Наводот journal бара |journal= (help)
 12. Zacharias, N. (2012). „The fourth US Naval Observatory CCD Astrograph Catalog (UCAC4)“. VizieR On-line Data Catalog. Bibcode:2012yCat.1322....0Z.
 13. Alonso-Floriano, F. J.; и др. (2015). „CARMENES input catalogue of M dwarfs. I. Low-resolution spectroscopy with CAFOS“. Astronomy & Astrophysics. 577: A128. arXiv:1502.07580. Bibcode:2015A&A...577A.128A. doi:10.1051/0004-6361/201525803.
 14. Lépine, Sébastien; Shara, Michael M. (2005). „A Catalog of Northern Stars with Annual Proper Motions Larger than 0.″15 (LSPM-NORTH Catalog)“. The Astronomical Journal. 129 (3): 1483. arXiv:astro-ph/0412070. Bibcode:2005AJ....129.1483L. doi:10.1086/427854.
 15. „LHS 2090“. SIMBAD. Центар за астрономски податоци во Стразбур. (англиски)
 16. Henry, T. J.; Jao, Wei-Chun; Subasavage, John P.; Beaulieu, Thomas D.; Ianna, Philip A.; Costa, Edgardo; Méndez, René A. (2006). „The Solar Neighborhood. XVII. Parallax Results from the CTIOPI 0.9 m Program: 20 New Members of the RECONS 10 Parsec Sample“ (PDF). The Astronomical Journal. 132 (6): 2360–2371. arXiv:astro-ph/0608230. Bibcode:2006AJ....132.2360H. doi:10.1086/508233.CS1-одржување: повеќе имиња: список на автори (link)

Извори[уреди | уреди извор]