Список на ѕвезди во соѕвездието Секстант

Од Википедија — слободната енциклопедија
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето

Ова е список на позначајни ѕвезди во соѕвездието Секстант, надолно подредени според сјајноста.

Име B F Пром HD HIP Рек Дек вид.
вел.
апс.
вел.
Оддал. (сг) Сп. класа Белешки
α Sex α 15 87887 49641 10ч 07м &1000000000000563000000056,30с −00° 22′ &1000000000000017900000017,9″ 4,48 −0,25 287 A0III
γ Sex γ 8 85558 48437 09ч 52м &1000000000000304700000030,47с −08° 06′ &1000000000000017700000017,7″ 5,07 0,55 261 A2V двоѕвезда
β Sex β 30 90994 51437 10ч 30м &1000000000000175000000017,50с −00° 38′ &1000000000000013100000013,1″ 5,08 −0,04 345 B6V α2 CVn-променлива, Vнајг = 5св, Vнајм = 5,1св
δ Sex δ 29 90882 51362 10ч 29м &1000000000000287300000028,73с −02° 44′ &1000000000000020600000020,6″ 5,19 0,37 300 B9.5V
ε Sex ε 22 89254 50414 10ч 17м &1000000000000379000000037,90с −08° 04′ &1000000000000008100000008,1″ 5,25 1,51 183 F2III
HD 90362 90362 51046 10ч 25м &1000000000000443500000044,35с −07° 03′ &1000000000000036500000036,5″ 5,60 0,58 329 M0.5III претпоставена променлива
18 Sex 18 88333 49865 10ч 10м &1000000000000558600000055,86с −08° 25′ &1000000000000006100000006,1″ 5,64 −0,17 473 K2III
HD 84607 84607 47960 09ч 46м &1000000000000236400000023,64с +01° 47′ &1000000000000008500000008,5″ 5,65 1,03 273 F4IV
19 Sex 19 88547 50027 10ч 12м &1000000000000483900000048,39с +04° 36′ &1000000000000052900000052,9″ 5,77 −0,27 527 K0III:
35 Sex 35 92841 52452 10ч 43м &1000000000000209100000020,91с +04° 44′ &1000000000000051900000051,9″ 5,77 −0,88 697 K3III+... двоѕвезда
41 Sex 41 93903 52980 10ч 50м &1000000000000180600000018,06с −08° 53′ &1000000000000051800000051,8″ 5,80 0,55 366 A3m
HD 93833 93833 52948 10ч 49м &1000000000000434800000043,48с −09° 51′ &1000000000000009500000009,5″ 5,85 0,72 346 G8III:
HD 85709 85709 48519 09ч 53м &1000000000000429300000042,93с +05° 57′ &1000000000000030800000030,8″ 5,90 −2,26 1399 M2III претпоставена променлива, Vнајг = 5,89св, Vнајм = 5,95св
17 Sex 17 88195 49812 10ч 10м &1000000000000075600000007,56с −08° 24′ &1000000000000029400000029,4″ 5,91 −0,13 527 A1V
HD 93655 93655 52863 10ч 48м &1000000000000405700000040,57с −01° 57′ &1000000000000032100000032,1″ 5,92 −0,14 531 M2III претпоставена променлива
HD 94014 94014 53035 10ч 51м &1000000000000054400000005,44с −03° 05′ &1000000000000033500000033,5″ 5,95 −0,04 514 K4/5III
25 Sex 25 SS 90044 50885 10ч 23м &1000000000000265100000026,51с −04° 04′ &1000000000000026600000026,6″ 5,97 0,77 351 B9p Si(CrSr) α2 CVn-променлива, Vнајг = 5,94св, Vнајм = 5,98св, P = 4,37 д
6 Sex 6 85364 48341 09ч 51м &1000000000000140200000014,02с −04° 14′ &1000000000000035800000035,8″ 6,01 2,07 200 A8III
7 Sex 7 85504 48414 09ч 52м &1000000000000122700000012,27с +02° 27′ &1000000000000014000000014,0″ 6,02 −1,52 1048 A0Vs претпоставена променлива, Vнајг = 5,98св, Vнајм = 6,03св
HD 90763 90763 51302 10ч 28м &1000000000000439600000043,96с −03° 44′ &1000000000000032300000032,3″ 6,05 1,68 244 A1sp... претпоставена променлива
HD 89033 89033 50292 10ч 16м &1000000000000090100000009,01с −11° 12′ &1000000000000012300000012,3″ 6,08 −0,39 642 K0
HD 87262 87262 49293 10ч 03м &1000000000000409900000040,99с −09° 34′ &1000000000000025600000025,6″ 6,09 −1,84 1259 K0 претпоставена променлива
14 Sex 14 87682 49530 10ч 06м &1000000000000474400000047,44с +05° 36′ &1000000000000041500000041,5″ 6,20 1,07 345 K1III
HD 91106 91106 51490 10ч 30м &1000000000000587800000058,78с −07° 38′ &1000000000000015200000015,2″ 6,20 −0,66 767 K5III+...
HD 88372 88372 49900 10ч 11м &1000000000000177600000017,76с −07° 18′ &1000000000000059700000059,7″ 6,23 0,37 484 A2Vn
4 Sex 4 85217 48273 09ч 50м &1000000000000301700000030,17с +04° 20′ &1000000000000037600000037,6″ 6,24 2,93 150 F6V...
33 Sex 33 92588 52316 10ч 41м &1000000000000242700000024,27с −01° 44′ &1000000000000028300000028,3″ 6,25 3,57 112 K1IV
36 Sex 36 93102 52584 10ч 45м &1000000000000094800000009,48с +02° 29′ &1000000000000016900000016,9″ 6,27 −0,19 639 K4III
HD 89565 89565 50584 10ч 19м &1000000000000595200000059,52с −09° 03′ &1000000000000031800000031,8″ 6,31 2,68 174 F1IV
HD 90125 90125 50939 10ч 24м &1000000000000131500000013,15с +02° 22′ &1000000000000005100000005,1″ 6,33 1,32 328 G9V
26 Sex 26 90473 51117 10ч 26м &1000000000000369400000036,94с −00° 59′ &1000000000000017100000017,1″ 6,33 −0,49 755 K0
HD 85505 85505 48413 09ч 52м &1000000000000120000000012,00с +00° 04′ &1000000000000032400000032,4″ 6,34 0,75 428 G9III
HD 89490 89490 50552 10ч 19м &1000000000000323700000032,37с −05° 06′ &1000000000000021500000021,5″ 6,38 1,61 293 K0
HD 90057 90057 50893 10ч 23м &1000000000000326600000032,66с −03° 38′ &1000000000000034300000034,3″ 6,39 −1,45 1203 K5
HD 85380 85380 48351 09ч 51м &1000000000000216900000021,69с −06° 10′ &1000000000000055400000055,4″ 6,42 3,18 145 F8V
HD 86341 86341 48839 09ч 57м &1000000000000439000000043,90с −01° 56′ &1000000000000030400000030,4″ 6,43 1,79 276 G5
13 Sex 13 87301 49329 10ч 04м &1000000000000084800000008,48с +03° 12′ &1000000000000004600000004,6″ 6,43 2,73 179 F4V
24 Sex 24 90043 50887 10ч 23м &1000000000000283300000028,33с −00° 54′ &1000000000000007800000007,8″ 6,45 2,08 244 G5 има две планети (b и c)
HD 85461 85461 48375 09ч 51м &1000000000000412000000041,20с −11° 20′ &1000000000000025500000025,5″ 6,48 −1,03 1035 M2III: промненлива ѕвезда, Vнајг = 6,44св, Vнајм = 6,54св
27 Sex 27 90485 51135 10ч 26м &1000000000000469000000046,90с −04° 23′ &1000000000000018000000018,0″ 6,55 0,12 629 K0
34 Sex 34 92749 52401 10ч 42м &1000000000000375300000037,53с +03° 34′ &1000000000000058900000058,9″ 6,57 2,29 234 F5 претпоставена променлива, Vнајг = 6,5св, Vнајм = 8,0св
40 Sex 40 93742 52913 10ч 49м &1000000000000173000000017,30с −04° 01′ &1000000000000026100000026,1″ 6,61 1,70 313 A2IV
23 Sex 23 RS 89688 50684 10ч 21м &1000000000000020100000002,01с +02° 17′ &1000000000000023000000023,0″ 6,66 −1,99 1753 B2.5IV β Cep- и 53 Per-променлива, Vнајг = 6,64св, Vнајм = 6,68св, P = 0,1353 д
12 Sex 12 86611 48990 09ч 59м &1000000000000431200000043,12с +03° 23′ &1000000000000005100000005,1″ 6,69 2,34 241 F0V
9 Sex 9 85762 48552 09ч 54м &1000000000000067200000006,72с +04° 56′ &1000000000000043400000043,4″ 6,72 −0,87 1072 K5 промненлива ѕвезда, ΔV = 0,010св, P = 0,09138 д
21 Sex 21 88764 50140 10ч 14м &1000000000000084100000008,41с −07° 59′ &1000000000000036400000036,4″ 6,97 0,39 675 K0
31 Sex 31 91011 51451 10ч 30м &1000000000000309600000030,96с +02° 09′ &1000000000000001100000001,1″ 6,98 1,13 482 K0
20 Sex 20 88697 50100 10ч 13м &1000000000000444900000044,49с −07° 23′ &1000000000000002700000002,7″ 7,21 3,79 157 F8
HD 92788 92788 52409 10ч 42м &1000000000000048000000048,0с −02° 11′ &1000000000000000100000001″ 7,31 4,76 107 G5 има две планети (b и c)
KELT-11 93396 52733 10ч 42м &1000000000000048000000048,0с −02° 11′ &1000000000000000100000001″ 8,04 3,00 323 G6IV има големо сопствено движење ; има планета (b
S Sex S 91637 51791 10ч 34м &1000000000000560500000056,05с −00° 20′ &1000000000000033500000033,5″ 8,20 3260 M4-5e мирида, Vнајг = 8,2св, Vнајм = 13,7св, P = 264,9 д
HD 86081 86081 48711 09ч 56м &1000000000000059200000005,92с −03° 48′ &1000000000000030300000030,3″ 8,74 3,94 297 F8V Биба; има планета (b)
HD 93917 VY 93917 10ч 50м &1000000000000297200000029,72с −02° 41′ &1000000000000043100000043,1″ 9,02 444 F9.5V W UMa-променлива, ΔV = 0,269св, P = 0,443433 д
T Sex T 85675 48503 09ч 53м &1000000000000284000000028,40с +02° 03′ &1000000000000026400000026,4″ 9,82 1440 A1V RR Lyr-променлива, Vнајг = 9,81св, Vнајм = 10,32св, P = 0,324698 д
BD-08°2823 49067 10ч 00м &1000000000000477200000047,72с −09° 31′ &1000000000000000000000000,0″ 9,86 6,74 137 K3V има две планети (b и c)
Y Sex Y 87079 49217 10ч 02м &1000000000000479600000047,96с +01° 05′ &1000000000000040300000040,3″ 9,95 371 F8V W UMa-променлива, Vнајг = 9,81св, Vнајм = 10,23св, P = 0,41982248 д
WASP-127 10ч 42м &1000000000000014100000014,1с −03° 50′ &1000000000000000600000006″ 10,15 G5 има преминувачка планета (b)
RW Sex RW 50581 10ч 19м &1000000000000566200000056,62с −08° 41′ &1000000000000056100000056,1″ 10,7 14000 DAe нововидна ѕвезда, Vнајг = 10,39св, Vнајм = 10,84св, P = 0,24507 д
WASP-43 10ч 19м &1000000000000003800000038с −09° 48′ &1000000000000002300000023″ 12,4 K7V има преминувачка планета (b)
PG 1047+003 UY 10ч 50м &1000000000000028100000002,81с +00° 00′ &1000000000000036900000036,9″ 13,49 sd:B V361 Hya-променлива, ΔV = 0,08св
PG 1026+002 UZ 10ч 28м &1000000000000348800000034,88с −00° 00′ &1000000000000029500000029,5″ 13,83 DA2.9 презрачна двојка
LHS 292 10ч 48м &1000000000000125800000012,58с −11° 20′ &1000000000000008300000008,3″ 15,60 17,32 14,75 M6.0V болскотна ѕвезда
FIRST J102347,6+003841 AY 10ч 23м &1000000000000476800000047,68с +00° 38′ &1000000000000041300000041,3″ 17,26 DQ Her- или AM Her-променлива, Vнајг = 16,37св, Vнајм = 17,90св, P = 0,198094 д
SW Sex SW 10ч 15м &1000000000000093900000009,39с −03° 08′ &1000000000000032800000032,8″ CV затемнувачка двојка и нововидна ѕвезда
Толкување на табелата:

 • Име = назив на ѕвездата
 • B = Бајерово означување.
 • F или/и G. = Флемстидово или Гулдово означување.
 • Пром. = променливи ѕвезди
 • HD = означување во Хенри Дрејпер.
 • HIP = означување во каталогот „Хипаркос“.
 • Рек. = ректасцензија за епохата/рамноденица J2000.0.
 • Дек. = деклинција за епохата/рамноденицата J2000.0.

 • прив. вел. = привидна ѕвездена величина (m или mv).
 • апс. вел. = апсолутна ѕвездена величина (Mv).
 • Оддал. (сг) = оддалеченост од Земјата во светлосни години.
 • Сп. класа = спектрална класа на ѕвездата според системот на ѕвездена класификација.
 • Белешки = обично (ненаучно) име или алтернативни имиња; коментари; значајни особености [на пр. статус на повеќекратна ѕвезда, опсег на променливост кај променливите ѕвезди, присуство на планети итн.]

Поврзано[уреди | уреди извор]

Извори[уреди | уреди извор]

  • ESA (1997). „The Hipparcos and Tycho Catalogues“. Посетено на 26 декември 2006.
  • Kostjuk, N. D. (2002). „HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index“. Посетено на 26 декември 2006.
  • Roman, N. G. (1987). „Identification of a Constellation from a Position“. Посетено на 26 декември 2006.
  • Johnson, John Asher (2010). „Retired a stars and their companions VI. A pair of interacting exoplanet pairs around the subgiants 24 Sextanis and HD200964“. arXiv:1007.4552. Bibcode:2011AJ....141...16J. doi:10.1088/0004-6256/141/1/16. S2CID 1010507. Наводот journal бара |journal= (help)
  • Rajamohan, R. (2010). „Spectrum variability of 25 Sextantis“. Astrophysics and Space Science. 165 (2): 225–230. doi:10.1007/BF00653291. S2CID 119990491.
  • Gould, B. A. „Uranometria Argentina“. Reprinted and updated by Pilcher, F. Архивирано од изворникот на 27 февруари 2012. Посетено на 16 јули 2010.
  • „AAVSO Website“. American Association of Variable Star Observers. Посетено на 9 март 2014.