Список на ѕвезди во соѕвездието Телескоп

Од Википедија — слободната енциклопедија
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето

Ова е список на позначајни ѕвезди во соѕвездието Телескоп, надолно подредени според сјајноста.

Име B Пром HD HIP Рек Дек вид.
вел.
апс.
вел.
Оддал. (сг) Сп. класа Белешки
α Tel α 169467 90422 18ч 26м &1000000000000584300000058,43с −45° 58′ &1000000000000006000000006,0″ 3,49 −0,93 249 B3IV
ζ Tel ζ 169767 90568 18ч 28м &1000000000000497400000049,74с −49° 04′ &1000000000000012100000012,1″ 4,10 1,14 127 G8/K0III
ε Tel ε 166063 89112 18ч 11м &1000000000000137800000013,78с −45° 57′ &1000000000000015600000015,6″ 4,52 −0,97 409 G5III
λ Tel λ 175510 93148 18ч 58м &1000000000000277600000027,76с −52° 56′ &1000000000000019000000019,0″ 4,85 −1,21 531 A0V
ι Tel ι 184127 96341 19ч 35м &1000000000000129900000012,99с −48° 05′ &1000000000000056800000056,8″ 4,88 −0,55 398 G9III
δ1 Tel δ1 170465 90830 18ч 31м &1000000000000454400000045,44с −45° 54′ &1000000000000053100000053,1″ 4,92 −2,02 795 B6IV
ξ Tel ξ 190421 99120 20ч 07м &1000000000000231700000023,17с −52° 52′ &1000000000000050900000050,9″ 4,93 −3,00 1254 M1II бавна неправилна променлива, Vнајг = 4,89св, Vнајм = 4,94св
η Tel η 181296 95261 19ч 22м &1000000000000511800000051,18с −54° 25′ &1000000000000025400000025,4″ 5,03 1,64 155 A0Vn има отпаден диск и придружник-кафеаво џуџе
δ2 Tel δ2 170523 90853 18ч 32м &1000000000000019400000001,94с −45° 45′ &1000000000000026500000026,5″ 5,07 −2,60 1116 B3III
ρ Tel ρ 177171 93815 19ч 06м &1000000000000199200000019,92с −52° 20′ &1000000000000026300000026,3″ 5,17 1,57 171 F7V променлива ѕвезда, ΔV = 0,011св, P = 4,73687 д
κ Tel κ 174295 92646 18ч 52м &1000000000000396100000039,61с −52° 06′ &1000000000000025700000025,7″ 5,18 0,41 293 G8/K0III
ν Tel ν 186543 97421 19ч 48м &1000000000000011000000001,10с −56° 21′ &1000000000000044200000044,2″ 5,33 1,75 170 A9Vn
QV Tel QV 167128 89605 18ч 17м &1000000000000075400000007,54с −56° 01′ &1000000000000024000000024,0″ 5,36 −1,43 743 B3IIIpe хиерархиска тројка со црна дупка
HD 179886 179886 94712 19ч 16м &1000000000000217400000021,74с −45° 27′ &1000000000000057800000057,8″ 5,38 −0,69 534 K3III
HD 169405 169405 90414 18ч 26м &1000000000000540100000054,01с −48° 07′ &1000000000000001600000001,6″ 5,44 −0,61 529 K0/K1III+..
HD 174387 174387 92630 18ч 52м &1000000000000272100000027,21с −46° 35′ &1000000000000042400000042,4″ 5,51 −1,83 956 M0III претпоставена променлива
PW Tel PW 183806 96178 19ч 33м &1000000000000216300000021,63с −45° 16′ &1000000000000018100000018,1″ 5,61 −0,04 436 A0p α² CVn-променлива, ΔV = 0,011св, P = 2,9213 д
HD 191829 191829 99747 20ч 14м &1000000000000190100000019,01с −52° 26′ &1000000000000044300000044,3″ 5,65 −1,59 916 K4III
HD 170069 τ 170069 90662 18ч 29м &1000000000000559200000055,92с −47° 13′ &1000000000000013800000013,8″ 5,69 −0,61 594 K2III Лакај ѝ ја дал буквата τ, но Гулд ја укинал
HD 182509 182509 95690 19ч 27м &1000000000000481200000048,12с −54° 19′ &1000000000000031100000031,1″ 5,70 −0,55 579 K4III
HD 183552 183552 96141 19ч 32м &1000000000000537900000053,79с −53° 11′ &1000000000000008200000008,2″ 5,76 0,29 405 Am
HD 187420 187420 97816 19ч 52м &1000000000000377000000037,70с −54° 58′ &1000000000000015700000015,7″ 5,76 0,58 354 G8/K0III
HD 173791 173791 92367 18ч 49м &1000000000000273400000027,34с −45° 48′ &1000000000000036400000036,4″ 5,80 0,20 360 G8III
HD 171819 171819 91461 18ч 39м &1000000000000142700000014,27с −47° 54′ &1000000000000035300000035,3″ 5,84 0,82 329 A3V
HD 187086 187086 97598 19ч 50м &1000000000000140500000014,05с −47° 33′ &1000000000000026500000026,5″ 5,91 −1,76 1116 M1III променлива ѕвезда, ΔV = 0,023св, P = 7,68049 д
HD 176664 176664 93624 19ч 03м &1000000000000575200000057,52с −51° 01′ &1000000000000005700000005,7″ 5,93 1,17 292 K0/K1III
HD 177406 177406 93862 19ч 06м &1000000000000556000000055,60с −48° 17′ &1000000000000056800000056,8″ 5,95 0,80 349 A0V
HD 167257 167257 89597 18ч 17м &1000000000000009200000000,92с −51° 04′ &1000000000000005700000005,7″ 6,06 0,85 359 B9V
HD 166006 166006 89096 18ч 11м &1000000000000044100000004,41с −47° 30′ &1000000000000047000000047,0″ 6,07 0,18 490 K1III-IV
HD 178845 178845 94398 19ч 12м &1000000000000461000000046,10с −50° 29′ &1000000000000010700000010,7″ 6,12 0,39 457 G8III
HD 192886 192886 100184 20ч 19м &1000000000000176800000017,68с −47° 34′ &1000000000000047400000047,4″ 6,13 3,78 96 F5V
HD 182893 182893 95866 19ч 29м &1000000000000525900000052,59с −55° 26′ &1000000000000029700000029,7″ 6,14 0,93 359 K0/K1III
HD 174500 174500 92669 18ч 52м &1000000000000599000000059,90с −46° 35′ &1000000000000010900000010,9″ 6,17 −0,79 803 A1IV/V
HD 174474 174474 92676 18ч 53м &1000000000000023600000002,36с −48° 21′ &1000000000000038600000038,6″ 6,17 1,43 290 A2V
HD 189080 189080 98482 20ч 00м &1000000000000254000000025,40с −49° 21′ &1000000000000003400000003,4″ 6,18 1,35 302 K0III
HD 170873 170873 91062 18ч 34м &1000000000000311300000031,13с −52° 53′ &1000000000000029100000029,1″ 6,21 0,08 550 K2III
HD 173047 173047 92072 18ч 45м &1000000000000559900000055,99с −50° 52′ &1000000000000021600000021,6″ 6,24 −1,64 1226 B8/B9II
QQ Tel QQ 185139 96721 19ч 39м &1000000000000418000000041,80с −45° 16′ &1000000000000042800000042,8″ 6,24 1,25 324 Am δ Sct-променлива
HD 185075 185075 96781 19ч 40м &1000000000000186400000018,64с −54° 25′ &1000000000000003900000003,9″ 6,24 0,97 370 K0III
HD 190422 190422 99137 20ч 07м &1000000000000350700000035,07с −55° 00′ &1000000000000058000000058,0″ 6,26 4,43 76 F8V
HD 193307 193307 100412 20ч 21м &1000000000000413600000041,36с −49° 59′ &1000000000000055700000055,7″ 6,26 3,71 106 G2IV-V
HD 186756 186756 97491 19ч 48м &1000000000000550700000055,07с −52° 53′ &1000000000000016800000016,8″ 6,27 −0,64 786 K1III
HD 193002 193002 100300 20ч 20м &1000000000000323000000032,30с −55° 03′ &1000000000000002900000002,9″ 6,27 −0,71 811 M0/M1III претпоставена променлива
HD 192827 192827 100151 20ч 18м &1000000000000559700000055,97с −47° 42′ &1000000000000038800000038,8″ 6,28 −0,30 675 M1III претпоставена променлива
HD 177365 177365 93860 19ч 06м &1000000000000548100000054,81с −50° 19′ &1000000000000023000000023,0″ 6,29 0,28 520 B9V
μ Tel μ 183028 95932 19ч 30м &1000000000000345700000034,57с −55° 06′ &1000000000000036100000036,1″ 6,29 3,47 120 F5V
HD 174430 174430 92687 18ч 53м &1000000000000120000000012,00с −51° 55′ &1000000000000053100000053,1″ 6,30 −2,45 1831 B4III
HD 180134 180134 94858 19ч 18м &1000000000000097600000009,76с −53° 23′ &1000000000000012800000012,8″ 6,36 3,07 149 F7V
HD 181295 181295 95239 19ч 22м &1000000000000376800000037,68с −51° 13′ &1000000000000052500000052,5″ 6,42 2,16 232 F0V
HD 177693 177693 94054 19ч 08м &1000000000000522700000052,27с −55° 43′ &1000000000000012500000012,5″ 6,44 0,97 405 K1IV
HD 168871 168871 90223 18ч 24м &1000000000000331100000033,11с −49° 39′ &1000000000000009000000009,0″ 6,45 4,20 92 G2V
RX Tel RX 177456 19ч 06м &1000000000000582100000058,21с −48° 58′ &1000000000000013600000013,6″ 6,45 M3Iab/Ib бавна неправилна променлива, Vнајг = 6,45св, Vнајм = 7,47св
HD 190879 190879 99270 20ч 09м &1000000000000038100000003,81с −47° 04′ &1000000000000004000000004,0″ 6,46 0,39 533 K5III
HD 172223 172223 91662 18ч 41м &1000000000000306900000030,69с −48° 05′ &1000000000000039900000039,9″ 6,47 0,78 447 K3III претпоставена променлива, ΔV = 0,05св
HD 190580 190580 99188 20ч 08м &1000000000000095700000009,57с −52° 34′ &1000000000000039900000039,9″ 6,47 2,66 188 G3V
HD 191732 191732 99666 20ч 13м &1000000000000323800000032,38с −47° 42′ &1000000000000047300000047,3″ 6,47 0,77 449 K2III
HD 187421 187421 97819 19ч 52м &1000000000000391100000039,11с −54° 58′ &1000000000000035200000035,2″ 6,50 1,86 276 A2V
HD 181327 181327 95270 19ч 22м &1000000000000589400000058,94с −54° 32′ &1000000000000017000000017,0″ 7,04 168,9 F6V може да има истоветник во Кајперовиот Појас
BL Tel BL 177300 93844 19ч 06м &1000000000000381100000038,11с −51° 25′ &1000000000000003200000003,2″ 7,10 F0Iab/Ib алголска и полуправилна променлива, Vнајг = 7,09св, Vнајм = 9,08св, P = 778,0 д
HD 191760 191760 99661 20ч 13м &1000000000000267500000026,75с −46° 12′ &1000000000000003700000003,7″ 8,26 277 G3IV/V има две непотврдени планети
HO Tel HO 187418 97756 19ч 51м &1000000000000589300000058,93с −46° 51′ &1000000000000042400000042,4″ 8,31 1090 A7IIIm... алголска променлива, Vнајг = 8,22св, Vнајм = 8,73св, P = 1,613101 д
PZ Tel PZ 174429 92680 18ч 53м &1000000000000058800000005,88с −50° 10′ &1000000000000049900000049,9″ 8,34 167,9 G9IV T Tau-ѕвезда, ΔV = 0,032св, P = 0,9457 д
HD 176387 MT 176387 93476 19ч 02м &1000000000000001200000012с −46° 39′ &1000000000000012100000012,1″ 8,94 2810 A0w RR Lyr-променлива, Vнајг = 8,70св, Vнајм = 9,25св, P = 0,3169011 д
HD 168476 PV 168476 90099 18ч 23м &1000000000000146600000014,66с −56° 37′ &1000000000000044200000044,2″ 9,30 -5,47 7600 B5p прототипна PV Tel-променлива, Vнајг = 9,24св, Vнајм = 9,40св
RS Tel RS 89739 18ч 18м &1000000000000512200000051,22с −46° 32′ &1000000000000053400000053,4″ 9,6 876 Rv... R CrB-променлива, Vнајг = 9,6св, Vнајм = <16,5св, P = 48,6 д
KELT-10 18ч 58м &1000000000000116100000011,61с −47° 00′ &1000000000000119100000011,91″ 9,69 3,31 614 G0-1V има планета (b)
RR Tel RR 20ч 04м &1000000000000185400000018,54с −55° 43′ &1000000000000033200000033,2″ 10,81 8500 M5III+WD симбиотска нова
Глизе 754 19ч 20м &1000000000000048000000048,0с −45° 33′ &1000000000000028300000028,3″ 12,23 19,3 M4.5
KK Tel KK 20ч 28м &1000000000000304600000030,46с −52° 18′ &1000000000000045600000045,6″ 13,5 SU UMa-променлива, Vнајг = 13,5св, Vнајм = 19,6св, P = 0,0845 д
EC 20058-5234 QU 20ч 09м &1000000000000040100000040,1с −52° 25′ &1000000000000001700000017″ 14,93 DB V777 Her-променлива, ΔV = 0,05св, P = 0,00297287 д
QS Tel QS 19ч 38м &1000000000000358100000035,81с −46° 12′ &1000000000000057000000057,0″ 15,25 CV AM Her-променлива, Vнајг = 15,25св, Vнајм = 17,4св, P = 0,097187 д
Толкување на табелата:

 • Име = назив на ѕвездата
 • B = Бајерово означување.
 • F или/и G. = Флемстидово или Гулдово означување.
 • Пром. = променливи ѕвезди
 • HD = означување во Хенри Дрејпер.
 • HIP = означување во каталогот „Хипаркос“.
 • Рек. = ректасцензија за епохата/рамноденица J2000.0.
 • Дек. = деклинција за епохата/рамноденицата J2000.0.

 • прив. вел. = привидна ѕвездена величина (m или mv).
 • апс. вел. = апсолутна ѕвездена величина (Mv).
 • Оддал. (сг) = оддалеченост од Земјата во светлосни години.
 • Сп. класа = спектрална класа на ѕвездата според системот на ѕвездена класификација.
 • Белешки = обично (ненаучно) име или алтернативни имиња; коментари; значајни особености [на пр. статус на повеќекратна ѕвезда, опсег на променливост кај променливите ѕвезди, присуство на планети итн.]

Поврзано[уреди | уреди извор]

Извори[уреди | уреди извор]

  • ESA (1997). „The Hipparcos and Tycho Catalogues“. Посетено на 26 декември 2006.
  • Kostjuk, N. D. (2002). „HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index“. Посетено на 26 декември 2006.
  • Roman, N. G. (1987). „Identification of a Constellation from a Position“. Посетено на 26 декември 2006.
  • Gould, B. A. „Uranometria Argentina“. Reprinted and updated by Pilcher, F. Архивирано од изворникот на 27 февруари 2012. Посетено на 16 јули 2010.
  • „AAVSO Website“. American Association of Variable Star Observers. Посетено на 9 март 2014.