Прејди на содржината

Список на ѕвезди во соѕвездието Водолија

Од Википедија — слободната енциклопедија

Ова е список на позначајни ѕвезди во соѕвездието Водолија, надолно подредени според сјајноста.

Име B F G. Пром HD HIP Рек Дек вид.
вел.
апс.
вел.
Оддал. (сг) Сп. класа Белешки
β Aqr β 22 75 204867 106278 21ч 31м &1000000000000335200000033,52с −05° 34′ &1000000000000016200000016,2″ 2,90 −3,47 612 G0Ib Садалсуд, , Сад ес-Сауд[1] дел од Садалсуд; троѕвезда
α Aqr α 34 105 209750 109074 22ч 05м &1000000000000470300000047,03с −00° 19′ &1000000000000011400000011,4″ 2,95 −3,88 758 G2Ib Садалмелик, Садалмелек, Рухба; двоѕвезда
δ Aqr δ 76 191 216627 113136 22ч 54м &1000000000000390400000039,04с −15° 49′ &1000000000000014700000014,7″ 3,27 −0,18 159 A3V Скат, Шејат
ζ1 Aqr ζ1 55 150 213051 110960 22ч 28м &1000000000000498000000049,80с −00° 01′ &1000000000000012200000012,2″ 3,65 1,14 103 F3III-IV Садалтагер, Садалтаџир, Алтагер, Ахр ел-Ахбија[1] дел од ел-Ахбија; двојна ѕвезда
88 Aqr c2 88 211 218594 114341 23ч 09м &1000000000000267600000026,76с −21° 10′ &1000000000000020900000020,9″ 3,68 −0,60 234 K1III
λ Aqr λ 73 185 216386 112961 22ч 52м &1000000000000368600000036,86с −07° 34′ &1000000000000046800000046,8″ 3,73 −1,67 391 M2IIIvar Хидор, Ексизис; неправилна променлива, Vнајг = 3,57св, Vнајм = 3,80св
ε Aqr ε 2 8 198001 102618 20ч 47м &1000000000000405300000040,53с −09° 29′ &1000000000000044500000044,5″ 3,78 −0,46 229 A1V Албали, ел-Бали, Нир Сад Була,[1] дел од ел-Була; претпоставена променлива
γ Aqr γ 48 136 212061 110395 22ч 21м &1000000000000393000000039,30с −01° 23′ &1000000000000014500000014,5″ 3,86 0,44 158 A0V Садахбија, садалахбија, Аул ел-Ахбија, дел од ел-Ахбија;[1] двоѕвезда
98 Aqr b1 98 136 220321 115438 23ч 22м &1000000000000583000000058,30с −20° 06′ &1000000000000001200000001,2″ 3,96 0,48 162 K0III
η Aqr η 62 163 213998 111497 22ч 35м &1000000000000213300000021,33с −00° 07′ &1000000000000002500000002,5″ 4,04 0,29 183 B9IV-Vn Хидрија, дел од ел-Алхбија
τ2 Aqr τ2 71 183 216032 112716 22ч 49м &1000000000000355100000035,51с −13° 35′ &1000000000000033100000033,1″ 4,05 −1,28 380 K5III оптичка двојка; претпоставена променлива
θ Aqr θ 43 129 211391 110003 22ч 16м &1000000000000499700000049,97с −07° 46′ &1000000000000059700000059,7″ 4,17 0,33 191 G8III-IV Анха
φ Aqr φ 90 215 219215 114724 23ч 14м &1000000000000193300000019,33с −06° 02′ &1000000000000054700000054,7″ 4,22 0,05 222 M2III претпоставена променлива
ψ1 Aqr ψ1 91 218 219449 114855 23ч 15м &1000000000000532800000053,28с −09° 05′ &1000000000000015700000015,7″ 4,24 0,95 148 K0III повеќекратна ѕвезда; има планета (b)
ι Aqr ι 33 107 209819 109139 22ч 06м &1000000000000262100000026,21с −13° 52′ &1000000000000010300000010,3″ 4,29 0,67 172 B8V
99 Aqr b2 99 235 220704 115669 23ч 26м &1000000000000028200000002,82с −20° 38′ &1000000000000030700000030,7″ 4,38 −0,50 308 K4III претпоставена променлива
ψ2 Aqr ψ2 93 222 219688 115033 23ч 17м &1000000000000542000000054,20с −09° 10′ &1000000000000057000000057,0″ 4,41 −0,56 322 B5Vn Be-ѕвезда; променлива, ΔV = 0,06св, P = 1,073 д
ζ2 Aqr ζ2 55 150 213052 22ч 28м &1000000000000501000000050,10с −00° 01′ &1000000000000012000000012,0″ 4,42 -0,01 251 F3V составница на системот ζ Aqr
3 Aqr k 3 9 EN 198026 102624 20ч 47м &1000000000000442400000044,24с −05° 01′ &1000000000000039400000039,4″ 4,43 −1,24 445 M3IIIvar EN Aqr; неправилна променлива, ΔV = 0,06св
86 Aqr c1 86 210 218240 114119 23ч 06м &1000000000000408100000040,81с −23° 44′ &1000000000000035200000035,2″ 4,48 0,67 188 G8III двојна ѕвезда
ω2 Aqr ω2 105 259 222661 116971 23ч 42м &1000000000000432800000043,28с −14° 32′ &1000000000000041100000041,1″ 4,49 1,12 154 B9V двојна ѕвезда
ν Aqr ν 13 47 201381 104459 21ч 09м &1000000000000355900000035,59с −11° 22′ &1000000000000018000000018,0″ 4,50 1,00 164 G8III Албулан, дел од Була
ξ Aqr ξ 23 81 205767 106786 21ч 37м &1000000000000450400000045,04с −07° 51′ &1000000000000014900000014,9″ 4,68 0,99 179 A7V Бунда, Тани Сад ел-Сауд,[1] дел од Садалсуд; двоѕвезда
66 Aqr g 66 176 215167 112211 22ч 43м &1000000000000352500000035,25с −18° 49′ &1000000000000049100000049,1″ 4,68 −1,18 484 K3III претпоставена променлива
101 Aqr b3 101 244 221565 116247 23ч 33м &1000000000000166300000016,63с −20° 54′ &1000000000000052300000052,3″ 4,70 −0,26 320 A0V двоѕвезда
89 Aqr c3 89 212 218640 114375 23ч 09м &1000000000000548800000054,88с −22° 27′ &1000000000000027300000027,3″ 4,71 −1,31 521 A3IV: двоѕвезда
μ Aqr μ 6 16 198743 103045 20ч 52м &1000000000000392100000039,21с −08° 58′ &1000000000000059700000059,7″ 4,73 1,34 155 A3m Албулан, дел до Була; двоѕвезда, спектроскопска двојка
ο Aqr ο 31 103 209409 108874 22ч 03м &1000000000000188300000018,83с −02° 09′ &1000000000000019200000019,2″ 4,74 −0,60 381 B7IVe Гај-ву; ѕвезда со оддавна линија; γ Cas-променлива, Vнајг = 4,68св, Vнајм = 4,89св
π Aqr π 52 142 212571 110672 22ч 25м &1000000000000166100000016,61с +01° 22′ &1000000000000038600000038,6″ 4,80 −2,84 1101 B1Ve Сејат, Васат ел-Ахнија, дел од ел-Ахбија;[1] ѕвезда со оддавна линија; γ Cas-променлива, Vнајг = 4,42св, Vнајм = 4,87св
σ Aqr σ 57 154 213320 111123 22ч 30м &1000000000000388200000038,82с −10° 40′ &1000000000000040400000040,4″ 4,82 0,27 265 A0IVs 貴子星 (Такако-боши)
104 Aqr A A2 104 257 222574 116901 23ч 41м &1000000000000458000000045,80с −17° 48′ &1000000000000059500000059,5″ 4,82 −1,65 643 G2Ib/II троѕвезда; претпоставена променлива
χ Aqr χ 92 219 219576 114939 23ч 16м &1000000000000509500000050,95с −07° 43′ &1000000000000035300000035,3″ 4,93 −1,54 640 M3III полуправилна променлива, Vнајг = 4,75св, Vнајм = 5,10св, P = 35,25 д
ω1 Aqr ω1 102 253 222345 116758 23ч 39м &1000000000000470400000047,04с −14° 13′ &1000000000000019400000019,4″ 4,97 1,91 134 A7IV
ψ3 Aqr ψ3 95 223 219832 115115 23ч 18м &1000000000000576500000057,65с −09° 36′ &1000000000000038600000038,6″ 4,99 0,58 249 A0V троѕвезда
κ Aqr κ 63 166 214376 111710 22ч 37м &1000000000000454200000045,42с −04° 13′ &1000000000000039900000039,9″ 5,04 0,76 234 K2III Ситула; двоѕвезда
25 Aqr d 25 84 206067 106944 21ч 39м &1000000000000332800000033,28с +02° 14′ &1000000000000037500000037,5″ 5,10 0,76 241 K0III двоѕвезда
47 Aqr 47 135 212010 110391 22ч 21м &1000000000000355800000035,58с −21° 35′ &1000000000000052900000052,9″ 5,12 1,37 183 K0III
1 Aqr 1 3 196758 101936 20ч 39м &1000000000000248300000024,83с +00° 29′ &1000000000000011400000011,4″ 5,15 0,77 245 K1III троѕвезда
108 Aqr i3 108 270 ET 223640 117629 23ч 51м &1000000000000213200000021,32с −18° 54′ &1000000000000033000000033,0″ 5,17 0,20 321 Ap Si ET Aqr; спектрископска двојка; α2 CVn-променлива, Vнајг = 5,12св, Vнајм = 5,21св, P = 3,73524 д
94 Aqr B 94 224 115125 23ч 19м &1000000000000063700000006,37с −13° 27′ &1000000000000017000000017,0″ 5,19 3,56 69 K2V составница на системот 94 Aqr
97 Aqr 97 230 220278 115404 23ч 22м &1000000000000391000000039,10с −15° 02′ &1000000000000021800000021,8″ 5,19 0,88 237 A3V двојна ѕвезда
94 Aqr A 94 224 219834 115126 23ч 19м &1000000000000065100000006,51с −13° 27′ &1000000000000030400000030,4″ 5,20 3,62 69 G6/G8IV двојна ѕвезда
υ Aqr υ 59 161 213845 111449 22ч 34м &1000000000000415000000041,50с −20° 42′ &1000000000000028300000028,3″ 5,21 3,43 74 F7V
68 Aqr 68 179 215721 112529 22ч 47м &1000000000000331900000033,19с −19° 36′ &1000000000000046300000046,3″ 5,24 0,68 266 G8III
106 Aqr i1 106 261 222847 117089 23ч 44м &1000000000000120600000012,06с −18° 16′ &1000000000000036900000036,9″ 5,24 0,20 331 B9V
258 G. Aqr 258 222643 116957 23ч 42м &1000000000000278100000027,81с −15° 26′ &1000000000000052700000052,7″ 5,27 0,60 280 K3III
107 Aqr i2 107 262 223024 117218 23ч 46м &1000000000000008400000000,84с −18° 40′ &1000000000000042100000042,1″ 5,28 1,21 212 F0III двоѕвезда
32 Aqr 32 104 209625 108991 22ч 04м &1000000000000474300000047,43с −00° 54′ &1000000000000022500000022,5″ 5,29 1,04 231 A5m
41 Aqr 41 123 210960 109786 22ч 14м &1000000000000180200000018,02с −21° 04′ &1000000000000028900000028,9″ 5,33 0,65 281 K1III повеќекратна ѕвезда
42 Aqr 42 127 211361 110000 22ч 16м &1000000000000480400000048,04с −12° 49′ &1000000000000053200000053,2″ 5,34 −0,52 484 K1III
ρ Aqr ρ 46 134 211838 110273 22ч 20м &1000000000000119100000011,91с −07° 49′ &1000000000000016000000016,0″ 5,35 −1,44 743 B8IIIMNp...
103 Aqr A1 103 256 222547 116889 23ч 41м &1000000000000345100000034,51с −18° 01′ &1000000000000036800000036,8″ 5,36 −0,91 584 K4/K5III
38 Aqr e 38 117 210424 109472 22ч 10м &1000000000000374600000037,46с −11° 33′ &1000000000000053900000053,9″ 5,43 −0,75 561 B5III
83 Aqr h 83 208 218060 113996 23ч 05м &1000000000000097100000009,71с −07° 41′ &1000000000000037700000037,7″ 5,44 1,63 188 F2V троѕвезда
18 Aqr 18 67 203705 105668 21ч 24м &1000000000000114400000011,44с −12° 52′ &1000000000000041300000041,3″ 5,48 2,07 157 F0V претпоставена променлива
21 Aqr 21 70 203926 105767 21ч 25м &1000000000000169600000016,96с −03° 33′ &1000000000000023700000023,7″ 5,48 −0,01 408 K4III
7 Aqr 7 24 199345 103401 20ч 56м &1000000000000540300000054,03с −09° 41′ &1000000000000051100000051,1″ 5,49 −0,84 601 K5III троѕвезда; претпоставена променлива
12 Aqr B 12 37 200496 103981 21ч 04м &1000000000000045800000004,58с −05° 49′ &1000000000000024200000024,2″ 7,31 A3V оптичка двојка
49 Aqr 49 137 212271 110529 22ч 23м &1000000000000307900000030,79с −24° 45′ &1000000000000045600000045,6″ 5,53 0,93 272 K0IIICN...
77 Aqr 77 193 216640 113148 22ч 54м &1000000000000456000000045,60с −16° 16′ &1000000000000018300000018,3″ 5,53 2,36 140 K1III претпоставена променлива
5 Aqr 5 13 198667 103005 20ч 52м &1000000000000086900000008,69с −05° 30′ &1000000000000025400000025,4″ 5,55 −1,27 753 B9III претпоставена променлива
30 Aqr 30 102 209396 108868 22ч 03м &1000000000000164300000016,43с −06° 31′ &1000000000000020700000020,7″ 5,55 0,95 271 K0III
53 Aqr B f 53 146 212697 110778 22ч 26м &1000000000000341500000034,15с −16° 44′ &1000000000000031700000031,7″ 5,55 4,04 65 G3V повеќекратна ѕвезда
217 G. Aqr 217 219402 114822 23ч 15м &1000000000000342600000034,26с −03° 29′ &1000000000000046900000046,9″ 5,56 1,30 231 A3V
96 Aqr 96 226 219877 115142 23ч 19м &1000000000000238600000023,86с −05° 07′ &1000000000000027500000027,5″ 5,56 2,85 114 F3IV
28 Aqr 28 99 209128 108691 22ч 01м &1000000000000050100000005,01с +00° 36′ &1000000000000017100000017,1″ 5,60 −0,94 661 K4III:
26 Aqr 26 85 206445 107144 21ч 42м &1000000000000101200000010,12с +01° 17′ &1000000000000007000000007,0″ 5,66 −2,77 1583 K2III
HD 222093 250 222093 116591 23ч 37м &1000000000000395400000039,54с −13° 03′ &1000000000000037100000037,1″ 5,66 0,96 283 K0III двоѕвезда
τ1 Aqr τ1 69 180 215766 112542 22ч 47м &1000000000000427500000042,75с −14° 03′ &1000000000000023100000023,1″ 5,68 1,17 260 B9V повеќекратна ѕвезда
269 G. Aqr 269 223559 117567 23ч 50м &1000000000000332600000033,26с −14° 24′ &1000000000000005200000005,2″ 5,70 −0,05 460 K4III
19 Aqr 19 68 203875 105761 21ч 25м &1000000000000130200000013,02с −09° 44′ &1000000000000053300000053,3″ 5,71 1,07 276 F0IV
94 G. Aqr 94 208111 108102 21ч 54м &1000000000000103400000010,34с −04° 16′ &1000000000000033400000033,4″ 5,71 0,96 291 K2III
HD 216718 195 216718 113184 22ч 55м &1000000000000109400000010,94с −04° 59′ &1000000000000016400000016,4″ 5,72 0,95 293 K0III-IV двоѕвезда
264 G. Aqr 264 223170 117314 23ч 47м &1000000000000159400000015,94с −11° 54′ &1000000000000039200000039,2″ 5,74 0,61 346 K0III
44 Aqr 44 131 211434 110023 22ч 17м &1000000000000065000000006,50с −05° 23′ &1000000000000014000000014,0″ 5,75 0,65 341 G6III претпоставена променлива
50 Aqr 50 140 212430 110602 22ч 24м &1000000000000270300000027,03с −13° 31′ &1000000000000045900000045,9″ 5,76 −0,35 542 K0III
HD 223807 h 273 223807 117756 23ч 52м &1000000000000504900000050,49с −08° 59′ &1000000000000048100000048,1″ 5,76 −0,61 612 K0III
80 G. Aqr 80 205423 106592 21ч 35м &1000000000000176300000017,63с −03° 58′ &1000000000000059900000059,9″ 5,79 0,13 441 G9III:
51 Aqr 51 139 212404 110578 22ч 24м &1000000000000068700000006,87с −04° 50′ &1000000000000013200000013,2″ 5,79 0,22 424 A0V повеќекратна ѕвезда
35 Aqr 35 112 210191 109332 22ч 08м &1000000000000589900000058,99с −18° 31′ &1000000000000010500000010,5″ 5,80 −5,79 6792 B2III
HD 211392 130 211392 110009 22ч 16м &1000000000000526000000052,60с −09° 02′ &1000000000000024100000024,1″ 5,80 0,64 351 K3III: претпоставена променлива
74 Aqr 74 187 HI 216494 113031 22ч 53м &1000000000000286900000028,69с −11° 36′ &1000000000000059500000059,5″ 5,80 −0,72 657 B8IV/V HI Aqr; двоѕвезда; α2 CVn-променлива, ΔV = 0,01св, P = 3,4 д
15 Aqr 15 58 202753 105164 21ч 18м &1000000000000110700000011,07с −04° 31′ &1000000000000010200000010,2″ 5,83 −1,56 979 B5V
271 G. Aqr 271 223774 117722 23ч 52м &1000000000000300500000030,05с −14° 15′ &1000000000000004300000004,3″ 5,85 1,13 286 K2III
11 G. Aqr 11 198431 102891 20ч 50м &1000000000000417000000041,70с −12° 32′ &1000000000000041000000041,0″ 5,87 1,45 250 K1III
16 Aqr 16 62 203222 105412 21ч 21м &1000000000000043300000004,33с −04° 33′ &1000000000000036500000036,5″ 5,87 0,80 336 G7III:
60 Aqr 60 160 213789 111394 22ч 34м &1000000000000028900000002,89с −01° 34′ &1000000000000027000000027,0″ 5,88 0,21 444 G6III троѕвезда
12 Aqr A 12 200497 21ч 04м &1000000000000047400000004,74с −05° 49′ &1000000000000230800000023,08″ 5,89 -0,21 541 G4III оптичка составница на 12 Aqr
255 G. Aqr 255 222493 116853 23ч 41м &1000000000000088700000008,87с −11° 40′ &1000000000000050400000050,4″ 5,89 0,56 379 K0III
138 G. Aqr 138 212320 110532 22ч 23м &1000000000000321500000032,15с −07° 11′ &1000000000000040000000040,0″ 5,92 0,18 466 G8Ib/II(w)
268 G. Aqr 268 223524 117541 23ч 50м &1000000000000146500000014,65с −09° 58′ &1000000000000027600000027,6″ 5,93 1,06 307 K0IV
202 G. Aqr 202 217563 113686 23ч 01м &1000000000000317000000031,70с −04° 42′ &1000000000000041300000041,3″ 5,94 −3,61 1011 G5II/III
DV Aqr 27 DV 199603 103545 20ч 58м &1000000000000418700000041,87с −14° 28′ &1000000000000059100000059,1″ 5,95 1,31 276 A9V β Lyr-променлива, Vнајг = 5,89св, Vнајм = 6,25св, P = 1,57553 д
246 G. Aqr 246 221745 116368 23ч 34м &1000000000000493300000049,33с −15° 14′ &1000000000000044900000044,9″ 5,95 0,79 351 K4III
45 Aqr 45 133 211676 110179 22ч 19м &1000000000000007000000000,70с −13° 18′ &1000000000000017900000017,9″ 5,96 0,78 354 K0III
225 G. Aqr 225 219879 115144 23ч 19м &1000000000000241100000024,11с −18° 04′ &1000000000000031400000031,4″ 5,96 −1,71 1116 K2/K3III
162 G. Aqr 162 213986 111515 22ч 35м &1000000000000363600000036,36с −23° 59′ &1000000000000027900000027,9″ 5,97 0,89 337 K1III
205 G. Aqr 205 217703 113801 23ч 02м &1000000000000442900000044,29с −20° 52′ &1000000000000013400000013,4″ 5,97 1,54 251 K0III
HD 210434 118 210434 109466 22ч 10м &1000000000000337000000033,70с −04° 16′ &1000000000000000700000000,7″ 5,98 1,30 282 K0III-IV двоѕвезда
4 Aqr 4 12 198571 102945 20ч 51м &1000000000000256900000025,69с −05° 37′ &1000000000000035900000035,9″ 5,99 2,14 192 F5IV-V повеќекратна ѕвезда; претпоставена променлива
17 Aqr 17 65 203525 105574 21ч 22м &1000000000000562700000056,27с −09° 19′ &1000000000000009400000009,4″ 5,99 −0,73 720 M0III
39 Aqr 39 120 210705 109624 22ч 12м &1000000000000257400000025,74с −14° 11′ &1000000000000037800000037,8″ 6,04 2,85 142 F0V двојна ѕвезда; претпоставена променлива
HD 199442 26 199442 103414 20ч 57м &1000000000000105700000010,57с +00° 27′ &1000000000000050200000050,2″ 6,06 1,11 318 K2III троѕвезда
HD 223311 265 223311 117420 23ч 48м &1000000000000324800000032,48с −06° 22′ &1000000000000049400000049,4″ 6,09 −0,64 723 K4III претпоставена променлива
119 G. Aqr 119 210464 109509 22ч 11м &1000000000000023000000002,30с −21° 13′ &1000000000000057700000057,7″ 6,10 2,33 185 F6/F7V
74 G. Aqr 74 204121 105864 21ч 26м &1000000000000279900000027,99с +01° 06′ &1000000000000013500000013,5″ 6,12 2,72 156 F5V
198 G. Aqr 198 217251 113531 22ч 59м &1000000000000356800000035,68с −13° 04′ &1000000000000015200000015,2″ 6,12 −0,40 656 K3/K4III
HD 219279 216 219279 114750 23ч 14м &1000000000000401800000040,18с −10° 41′ &1000000000000019100000019,1″ 6,13 −0,91 836 K5III повеќекратна ѕвезда
HD 213429 157 213429 111170 22ч 31м &1000000000000182200000018,22с −06° 33′ &1000000000000017600000017,6″ 6,15 4,12 83 F7V двоѕвезда
155 G. Aqr 155 213428 111171 22ч 31м &1000000000000184200000018,42с −02° 54′ &1000000000000040300000040,3″ 6,15 0,34 473 K0
HD 218061 207 218061 113998 23ч 05м &1000000000000128800000012,88с −17° 04′ &1000000000000044900000044,9″ 6,15 0,01 552 K4III двоѕвезда
128 G. Aqr 128 211356 109984 22ч 16м &1000000000000336700000033,67с −01° 35′ &1000000000000046900000046,9″ 6,16 1,63 262 A5Vn
89 G. Aqr 89 207235 107596 21ч 47м &1000000000000382000000038,20с −05° 55′ &1000000000000000600000000,6″ 6,17 1,70 256 A7V
126 G. Aqr 126 211364 110018 22ч 16м &1000000000000597900000059,79с −23° 08′ &1000000000000024400000024,4″ 6,17 0,16 519 K0III
HD 220035 228 220035 115257 23ч 20м &1000000000000409500000040,95с −05° 54′ &1000000000000028200000028,2″ 6,17 0,72 400 K0III претпоставена променлива
82 Aqr 82 204 217701 113781 23ч 02м &1000000000000325600000032,56с −06° 34′ &1000000000000026100000026,1″ 6,18 −1,72 1240 M2III претпоставена променлива
234 G. Aqr 234 220465 115528 23ч 24м &1000000000000077600000007,76с −18° 41′ &1000000000000017200000017,2″ 6,18 0,92 367 K0III
70 Aqr 70 181 FM 215874 112615 22ч 48м &1000000000000301900000030,19с −10° 33′ &1000000000000019800000019,8″ 6,19 0,87 377 A9III-IV FM Aqr; малозамавна δ Sct-променлива, Vнајг = 6,16св, Vнајм = 6,19св, P = 0,087 д
78 Aqr 78 192 216637 113127 22ч 54м &1000000000000341300000034,13с −07° 12′ &1000000000000016300000016,3″ 6,20 −0,16 609 K3III
238 G. Aqr 238 221081 115906 23ч 29м &1000000000000006900000000,69с −09° 15′ &1000000000000057700000057,7″ 6,20 −2,95 2203 K0
11 Aqr 11 31 199960 103682 21ч 00м &1000000000000338100000033,81с −04° 43′ &1000000000000047700000047,7″ 6,21 4,10 86 G1V
266 G. Aqr 266 223428 117494 23ч 49м &1000000000000315800000031,58с −15° 51′ &1000000000000040300000040,3″ 6,21 0,64 424 K1/K2III
HD 205765 82 205765 106758 21ч 37м &1000000000000337700000033,77с −00° 23′ &1000000000000025800000025,8″ 6,22 0,78 399 A2V двојна ѕвезда
2 G. Aqr 2 196712 101921 20ч 39м &1000000000000132500000013,25с −02° 24′ &1000000000000046700000046,7″ 6,23 −1,65 1230 B7IIIn
HD 214448 167 214448 111761 22ч 38м &1000000000000221000000022,10с −07° 53′ &1000000000000051200000051,2″ 6,23 0,49 459 G1IV-V двоѕвезда
81 Aqr 81 201 217531 113674 23ч 01м &1000000000000236500000023,65с −07° 03′ &1000000000000040100000040,1″ 6,23 0,69 418 K5III
274 G. Aqr 274 223884 117797 23ч 53м &1000000000000208100000020,81с −24° 13′ &1000000000000045200000045,2″ 6,23 1,41 300 A5V
HD 198272 IQ 198272 102770 20ч 49м &1000000000000172500000017,25с −00° 33′ &1000000000000047800000047,8″ 6,24 −1,06 942 M3
HD 200375 35 200375 103892 21ч 03м &1000000000000030900000003,09с +01° 31′ &1000000000000055900000055,9″ 6,24 2,14 215 F5V троѕвезда
HD 208177 95 208177 108144 21ч 54м &1000000000000359000000035,90с −03° 18′ &1000000000000004300000004,3″ 6,24 2,02 227 F5IV двоѕвезда
98 G. Aqr 98 208801 108506 21ч 58м &1000000000000549900000054,99с −04° 22′ &1000000000000021000000021,0″ 6,24 3,46 117 K2V
100 Aqr 100 242 221357 116118 23ч 31м &1000000000000420400000042,04с −21° 22′ &1000000000000010000000010,0″ 6,24 1,72 261 F0V
HD 221148 239 221148 115953 23ч 29м &1000000000000319800000031,98с −04° 31′ &1000000000000055900000055,9″ 6,26 2,81 159 K3IIIvar претпоставена променлива
49 G. Aqr 49 201567 104557 21ч 10м &1000000000000468700000046,87с −09° 21′ &1000000000000014200000014,2″ 6,27 1,14 346 K0III
200 G. Aqr 200 217498 113673 23ч 01м &1000000000000230300000023,03с −22° 47′ &1000000000000027000000027,0″ 6,27 1,26 327 A2V
7 G. Aqr 7 197954 102561 20ч 47м &1000000000000035700000003,57с −02° 29′ &1000000000000012700000012,7″ 6,28 −0,63 787 K2
100 G. Aqr 100 209240 108784 22ч 02м &1000000000000117800000011,78с −17° 54′ &1000000000000012000000012,0″ 6,28 1,64 277 K0III
115 G. Aqr 115 210419 109442 22ч 10м &1000000000000211000000021,10с −03° 53′ &1000000000000038300000038,3″ 6,28 1,05 362 A1Vnn
LP Aqr 172 LP 214983 112078 22ч 42м &1000000000000059900000005,99с −05° 06′ &1000000000000006600000006,6″ 6,28 −1,78 1336 M0 повеќекратна ѕвезда; неправилна променлива, ΔV = ~0,34св
144 G. Aqr 144 212643 110746 22ч 26м &1000000000000107000000010,70с −23° 40′ &1000000000000056800000056,8″ 6,29 0,38 495 A0V
197 G. Aqr 197 216953 113345 22ч 57м &1000000000000172100000017,21с −04° 48′ &1000000000000036300000036,3″ 6,31 0,80 413 G9III
HD 214810 171 214810 111965 22ч 40м &1000000000000479600000047,96с −03° 33′ &1000000000000014900000014,9″ 6,32 3,70 109 F6V двојна ѕвезда
96 G. Aqr 96 208703 108453 21ч 58м &1000000000000132800000013,28с −05° 25′ &1000000000000028800000028,8″ 6,33 2,60 181 F5IV
HD 219659 221 219659 115015 23ч 17м &1000000000000400600000040,06с −11° 42′ &1000000000000046600000046,6″ 6,33 0,94 389 A1/A2IV/V претпоставена променлива
38 G. Aqr 38 200663 104048 21ч 04м &1000000000000453200000045,32с +02° 16′ &1000000000000011800000011,8″ 6,34 0,96 388 G5
53 Aqr A f 53 212698 22ч 26м &1000000000000344000000034,40с −16° 44′ &1000000000000033000000033,0″ 6,35 составница на системот 53 Aqr
113 G. Aqr 113 210244 109375 22ч 09м &1000000000000289400000028,94с −23° 39′ &1000000000000032800000032,8″ 6,36 0,37 514 G8III
56 Aqr 56 153 213236 111086 22ч 30м &1000000000000173300000017,33с −14° 35′ &1000000000000008300000008,3″ 6,36 −0,08 633 B8II
196 G. Aqr 196 216727 113204 22ч 55м &1000000000000305700000030,57с −20° 08′ &1000000000000021700000021,7″ 6,36 −0,28 695 K4/K5III
R Aqr R 222800 117054 23ч 43м &1000000000000495000000049,50с −15° 17′ &1000000000000004000000004,0″ 6,36 -0,11 643 M7IIIpev мирида, Vнајг = 5,2св, Vнајм = 12,4св, P = 390 д
189 G. Aqr 189 216553 113080 22ч 54м &1000000000000056000000005,60с −19° 10′ &1000000000000030500000030,5″ 6,37 0,53 481 K5III
237 G. Aqr 237 220957 115839 23ч 28м &1000000000000051400000005,14с −11° 26′ &1000000000000058900000058,9″ 6,37 1,10 369 G6/G8III
15 G. Aqr 15 198802 103077 20ч 53м &1000000000000055700000005,57с −11° 34′ &1000000000000025500000025,5″ 6,38 3,11 147 G1V
HD 202259 52 202259 104872 21ч 14м &1000000000000370300000037,03с +00° 05′ &1000000000000032200000032,2″ 6,38 −0,23 685 M1III претпоставена променлива
20 Aqr 20 69 203843 105729 21ч 24м &1000000000000516800000051,68с −03° 23′ &1000000000000053600000053,6″ 6,38 2,37 213 F0V
251 G. Aqr 251 222125 116624 23ч 38м &1000000000000029800000002,98с −15° 05′ &1000000000000041400000041,4″ 6,38 1,30 338 K0III
29 Aqr 29 101 DX 209278 108797 22ч 02м &1000000000000262500000026,25с −16° 57′ &1000000000000053400000053,4″ 6,39 0,59 471 A0/1V + K1/2 DX Aqr; троѕвезда, спектроскопска двојка; алголска променлива, Vнајг = 6,37св, Vнајм = 6,78св, P = 0,945013 д
121 G. Aqr 121 210763 109647 22ч 12м &1000000000000438900000043,89с −04° 43′ &1000000000000014100000014,1″ 6,39 1,53 305 F7V
HD 211575 132 211575 110091 22ч 18м &1000000000000043000000004,30с −00° 14′ &1000000000000015100000015,1″ 6,39 3,30 135 F3V
58 Aqr 58 156 213464 111200 22ч 31м &1000000000000412800000041,28с −10° 54′ &1000000000000019700000019,7″ 6,39 2,20 225 A8III
61 Aqr 61 164 214028 111539 22ч 35м &1000000000000488200000048,82с −17° 27′ &1000000000000037100000037,1″ 6,39 0,62 465 K4III
240 G. Aqr 240 221308 116060 23ч 31м &1000000000000011500000001,15с −06° 17′ &1000000000000016800000016,8″ 6,39 −2,97 2433 K0
67 Aqr 67 175 215143 112179 22ч 43м &1000000000000142500000014,25с −06° 57′ &1000000000000046500000046,5″ 6,40 1,14 368 A0Vn
248 G. Aqr 248 221835 116428 23ч 35м &1000000000000320700000032,07с −07° 27′ &1000000000000052100000052,1″ 6,40 0,68 453 G5III:
57 G. Aqr 57 202606 105079 21ч 17м &1000000000000135400000013,54с −13° 16′ &1000000000000044300000044,3″ 6,41 0,05 609 A1V
IZ Aqr 79 IZ 205358 106544 21ч 34м &1000000000000427600000042,76с +01° 49′ &1000000000000045100000045,1″ 6,41 −1,98 1552 M3 неправилна променлива, Vнајг = 6,23св, Vнајм = 6,47св
152 G. Aqr 152 213198 111066 22ч 30м &1000000000000013900000001,39с −12° 54′ &1000000000000054400000054,4″ 6,41 1,86 264 F2/F3IV/V
213 G. Aqr 213 218639 114371 23ч 09м &1000000000000495300000049,53с −14° 30′ &1000000000000037900000037,9″ 6,43 1,31 345 A0V
236 G. Aqr 236 220766 115709 23ч 26м &1000000000000354400000035,44с −21° 44′ &1000000000000027000000027,0″ 6,43 1,01 396 K0III двоѕвезда
18 G. Aqr 18 198949 103154 20ч 53м &1000000000000583700000058,37с −06° 53′ &1000000000000021900000021,9″ 6,44 2,20 230 F1IV
14 Aqr 14 54 IW 202466 105019 21ч 16м &1000000000000177800000017,78с −09° 12′ &1000000000000052800000052,8″ 6,45 −2,30 1831 M4III: IW Aqr; двоѕвезда; полуправилна променлива, ΔV = ~0,07св, P = 163 д
72 G. Aqr 72 204041 105819 21ч 25м &1000000000000515500000051,55с +00° 32′ &1000000000000003500000003,5″ 6,45 1,75 284 A1IV
HD 215114 174 215114 112168 22ч 43м &1000000000000034000000003,40с −08° 18′ &1000000000000041200000041,2″ 6,45 0,06 617 A5V повеќекратна ѕвезда
1 G. Aqr 1 196676 101911 20ч 39м &1000000000000058600000005,86с −04° 55′ &1000000000000046200000046,2″ 6,46 2,18 234 K0
233 G. Aqr 233 220466 115522 23ч 24м &1000000000000040200000004,02с −21° 46′ &1000000000000027200000027,2″ 6,46 2,48 204 F3IV/V двоѕвезда
EW Aqr 50 EW 201707 104634 21ч 11м &1000000000000413100000041,31с −14° 28′ &1000000000000020600000020,6″ 6,47 0,82 439 Fm delta Del малозамавна δ Sct-променлива, Vнајг = 6,41св, Vнајм = 6,48св, P = 0,0968946 д
55 G. Aqr 55 202554 105046 21ч 16м &1000000000000394600000039,46с −01° 36′ &1000000000000027800000027,8″ 6,48 −0,59 845 K0
34 G. Aqr 34 200340 103889 21ч 02м &1000000000000596200000059,62с −00° 55′ &1000000000000029100000029,1″ 6,50 −1,75 1455 B6V
241 G. Aqr 241 221356 116106 23ч 31м &1000000000000314000000031,40с −04° 05′ &1000000000000013000000013,0″ 6,50 4,41 86 F8V
10 Aqr 10 199944 103681 21ч 00м &1000000000003266000000032,660с −05° 28′ &1000000000000384600000038,46″ 6,52 400 A5V [2][3][4]
9 Aqr 9 200004 103728 21ч 01м &1000000000083332100000008,33321с −13° 31′ &1000000000047970200000047,9702″ 6,55 700 G6/8III [2][5][6][7]
HD 210277 114 210277 109378 22ч 09м &1000000000000298700000029,87с −07° 32′ &1000000000000055200000055,2″ 6,63 4,99 69 G0V има планета (b)
37 Aqr 37 116 210422 109460 22ч 10м &1000000000000317400000031,74с −10° 49′ &1000000000000013700000013,7″ 6,64 0,97 444 K0 претпоставена променлива[8][9][10]
24 Aqr 24 83 206058 106942 21ч 39м &1000000000000313900000031,39с −00° 03′ &1000000000000004100000004,1″ 6,66 3,48 141 F7III троѕвезда
8 Aqr 8 199828 103640 20ч 59м &1000000000548267800000054,82678с −13° 03′ &1000000000005869900000005,8699″ 6,60 290 A3/4 IV
85 Aqr 85 218173 114054 23ч 05м &1000000000525307800000052,53078с −07° 56′ &1000000000012166000000012,1660″ 6,69 B9 V [11]
75 Aqr 75 216567 113085 22ч 54м &1000000000071225600000007,12256с −12° 11′ &1000000000025532800000025,5328″ 6,86 K2/K3III [12]
54 Aqr 54 212741 110786 22ч 26м &1000000000416661200000041,66612с −11° 13′ &1000000000041520500000041,5205″ 6,98 270 A3III/IV
36 Aqr 36 210269 109369 22ч 09м &1000000000268798000000026,87980с −08° 11′ &1000000000008620600000008,6206″ 6,98 520 G8/K0III/IV жолт џин или подџин
72 Aqr 72 216182 112813 22ч 50м &1000000000463014100000046,30141с −07° 18′ &1000000000042927600000042,9276″ 7,00 K0 III [13]
65 Aqr 65 215097 112161 22ч 43м &1000000000012158100000001,21581с −10° 06′ &1000000000009675500000009,6755″ 7,04 K0 III [14]
84 Aqr 84 218081 114006 23ч 05м &1000000000185176800000018,51768с −07° 45′ &1000000000016861400000016,8614″ 7,08 G8III [15]
87 Aqr 87 218331 114164 23ч 07м &1000000000117018100000011,70181с −07° 41′ &1000000000040498500000040,4985″ 7,37 A0/1 IV [16]
HD 212771 212771 110813 22ч 27м &1000000000000030700000003,07с −17° 15′ &1000000000000049200000049,2″ 7,60 2,17 397 G8IV Лајонрок; има планета (b)
HD 222582 222582 116906 23ч 41м &1000000000000515300000051,53с −05° 59′ &1000000000000008700000008,7″ 7,70 4,59 137 G5 има планета (b)
HD 220689 220689 115662 23ч 25м &1000000000000005300000053с −20° 36′ &1000000000000005800000058″ 7,77 4,53 145 G3V има планета (b)
Глизе 884 217357 113576 23ч 00м &1000000000000161200000016,12с −22° 31′ &1000000000000276500000027,65″ 7,87 8,34 26,8 K7V + M0-2V двоѕвезда
HD 215152 215152 112190 22ч 43м &1000000000000002100000021с −06° 24′ &1000000000000000300000003″ 8,13 6,47 70 K0 има четири планети (b, c, d и e)
HD 221416 221416 116158 23ч 32м &1000000000000008100000008,1с −21° 48′ &1000000000000000500000005″ 8,15 310 K0IV/V има планета (b)
HD 206610 206610 107251 21ч 43м &1000000000000249000000024,90с −07° 24′ &1000000000000029700000029,7″ 8,34 2,19 555 K0III Bosona; има планета (b)
Глизе 898 221503 116215 23ч 32м &1000000000004939800000049,398с −16° 50′ &1000000000000443200000044,32″ 8,607 7,68 45,5 K6V
104 Aqr B A2 104 222561 116904 23ч 41м &1000000000000463900000046,39с −17° 47′ &1000000000000000500000000,5″ 8,52 1,29 911 A6V: составница на системот 104 Aqr
WASP-69 21ч 00м &1000000000000006000000006,0с −05° 05′ &1000000000000004000000040″ 9,87 6,38 163 K5 има преминувачка планета (b)
Gl 876 IL 113020 22ч 53м &1000000000000167300000016,73с −14° 15′ &1000000000000049300000049,3″ 10,17 11,81 15,3 M3,5V IL Aqr; блиско црвено џуџе, BY Dra-променлива, Vнајг = 10,15св, Vнајм = 10,21св; има четири планети (b, c, d и e)
Gl 849 109388 22ч 09м &1000000000000403500000040,35с −04° 38′ &1000000000000026600000026,6″ 10,42 10,70 29 M3,5 има две планети (b и c)
WASP-70 A 21ч 01м &1000000000000054000000054,0с −13° 26′ &1000000000000000000000000″ 10,79 3,84 799 G4 има преминувачка планета (b)
WASP-75 22ч 49м &1000000000000033000000033,0с −10° 40′ &1000000000000003200000032″ 11,45 4,38 848 F9 има преминувачка планета (b)
AE Aqr AE 101991 20ч 40м &1000000000000091600000009,16с −00° 52′ &1000000000000015000000015,0″ 11,6 6,56 333 K2Ve + pec(e+cont) катаклизмична променлива од типот на DQ Her , Vнајг = 10,18св, Vнајм = 12,12св
WASP-177 22ч 19м &1000000000000011000000011,0с −01° 50′ &1000000000000000400000004″ 11,6 581 K2 има преминувачка планета (b)
WASP-47 22ч 04м &1000000000000049000000049,0с −12° 01′ &1000000000000000800000008″ 11,9 5,4 652 G9V има четири преминувачки планети (b, c, d и e)
EZ Aqr EZ 22ч 38м &1000000000000336200000033,62с −15° 17′ &1000000000000059200000059,2″ 12,18 14,49 11,3 M5,5Ve-M7e 12. ѕвезден систем по близина; троѕвезда; болскотна ѕвезда
WASP-6 23ч 12м &1000000000000038000000038,0с −22° 40′ &1000000000000002600000026″ 12,4 4,96 1001 G8 Мароху; има преминувачка планета (b)
WASP-147 23ч 56м &1000000000000046000000046,0с −22° 09′ &1000000000000001100000011″ 12,31 1389 G4 има преминувачка планета (b)
LP 876-10 22ч 48м &1000000000000044700000004,47с −24° 22′ &1000000000000007500000007,5″ 12,62 M4V Фомалхаут C
WASP-165 23ч 50м &1000000000000019300000019,3с −17° 04′ &1000000000000003900000039″ 12,69 G6 има преминувачка планета (b)
BPS CS22892-0052 22ч 17м &1000000000000001500000001,5с −16° 39′ &1000000000000002600000026″ 13,20 13,99 15330 KIIvw Снеденова Ѕвезда; ултрасиромашна со метал
FO Aqr FO 22ч 17м &1000000000000554300000055,43с −08° 21′ &1000000000000004600000004,6″ 13,5 катаклизмична променлива од типот на DQ Her, Vнајг = 12,7св, Vнајм = 14,2св, P = 0,202060 д
Толкување на табелата:

 • Име = назив на ѕвездата
 • B = Бајерово означување.
 • F или/и G. = Флемстидово или Гулдово означување.
 • Пром. = променливи ѕвезди
 • HD = означување во Хенри Дрејпер.
 • HIP = означување во каталогот „Хипаркос“.
 • Рек. = ректасцензија за епохата/рамноденица J2000.0.
 • Дек. = деклинција за епохата/рамноденицата J2000.0.

 • прив. вел. = привидна ѕвездена величина (m или mv).
 • апс. вел. = апсолутна ѕвездена величина (Mv).
 • Оддал. (сг) = оддалеченост од Земјата во светлосни години.
 • Сп. класа = спектрална класа на ѕвездата според системот на ѕвездена класификација.
 • Белешки = обично (ненаучно) име или алтернативни имиња; коментари; значајни особености [на пр. статус на повеќекратна ѕвезда, опсег на променливост кај променливите ѕвезди, присуство на планети итн.]

Поврзано[уреди | уреди извор]

Наводи[уреди | уреди извор]

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 E.B Knobel – On a catalogue of stars in the Calendarium of Al Achsasi Al Mouakket
 2. 2,0 2,1 Høg, E.; и др. (2000). „The Tycho-2 catalogue of the 2.5 million brightest stars“. Astronomy and Astrophysics. 355: L27–L30. Bibcode:2000A&A...355L..27H.
 3. Houk, N.; Swift, C. (1999). „Michigan catalogue of two-dimensional spectral types for the HD Stars, Vol. 5“. Michigan Spectral Survey. 5. Bibcode:1999MSS...C05....0H.
 4. van Leeuwen, F. (2007). „Validation of the new Hipparcos reduction“. Astronomy and Astrophysics. 474 (2): 653–664. arXiv:0708.1752. Bibcode:2007A&A...474..653V. doi:10.1051/0004-6361:20078357. S2CID 18759600. Архивирано од изворникот на 2016-04-02. Vizier catalog entry
 5. van Leeuwen, F. (2007). „Validation of the new Hipparcos reduction“. Astronomy and Astrophysics. 474 (2): 653–664. arXiv:0708.1752. Bibcode:2007A&A...474..653V. doi:10.1051/0004-6361:20078357.
 6. Houk, N.; Smith-Moore, M. (1988). „Michigan Catalogue of Two-dimensional Spectral Types for the HD Stars. Volume 4, Declinations -26°.0 to -12°.0“. Michigan Catalogue of Two-dimensional Spectral Types for the HD Stars. 4. Bibcode:1988mcts.book.....H.
 7. Wilson, Ralph Elmer (1953). „General catalogue of stellar radial velocities“. Carnegie Institute Washington D.C. Publication. Bibcode:1953GCRV..C......0W.
 8. Abt, Helmut A. „Spectral Classification of Stars in A Supplement to the Bright Star Catalogue“. The Astrophysical Journal Supplement Series. 155 (1): 175–177. Bibcode:2004ApJS..155..175A. doi:10.1086/423803.
 9. van Leeuwen, F. (ноември 2007), „Validation of the new Hipparcos reduction“, Astronomy and Astrophysics, 474 (2): 653–664, arXiv:0708.1752, Bibcode:2007A&A...474..653V, doi:10.1051/0004-6361:20078357.
 10. Wilson, R. E. (1953). General Catalogue of Stellar Radial Velocities. Carnegie Institute of Washington D.C. Bibcode:1953GCRV..C......0W.
 11. SIMBAD, 85 Водолија[мртва врска] (посет. 24 јули 2012 г)
 12. SIMBAD, 75 Водолија (посет. 2 декември 2019 г)
 13. SIMBAD, 72 Водолија[мртва врска] (посет. 24 јули 2012 г)
 14. „65 Aqr“. SIMBAD. Центар за астрономски податоци во Стразбур. (англиски)
 15. SIMBAD, 84 Водолија[мртва врска] (посет. 24 јули 2012 г)
 16. SIMBAD, 87 Водолија[мртва врска] (посет. 24 јули 2012 г)

Извори[уреди | уреди извор]