Список на ѕвезди во соѕвездието Олтар

Од Википедија — слободната енциклопедија
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето

Ова е список на позначајни ѕвезди во соѕвездието Олтар, надолно подредени според сјајноста.

Име B Пром HD HIP Рек Дек вид.
вел.
апс.
вел.
Оддал. (сг) Сп. класа Белешки
β Ara β 157244 85258 17ч 25м &1000000000000180000000018,00с −55° 31′ &1000000000000047400000047,4″ 2,84 −3,49 603 K3Ib-II
α Ara α 158427 85792 17ч 31м &1000000000000505200000050,52с −49° 52′ &1000000000000033500000033,5″ 2,84 −1,51 242 B2Vne Чу; λ Eri- и γ Cas-променлива, Vнајг = 2,73св, Vнајм = 3,00св, P = 0,98127 д
ζ Ara ζ 152786 83081 16ч 58м &1000000000000372300000037,23с −55° 59′ &1000000000000024200000024,2″ 3,12 −3,11 574 K5III
γ Ara γ 157246 85267 17ч 25м &1000000000000236600000023,66с −56° 22′ &1000000000000039700000039,7″ 3,31 −4,40 1136 B1Ib
δ Ara δ 158094 85727 17ч 31м &1000000000000059800000005,98с −60° 41′ &1000000000000001000000001,0″ 3,60 −0,19 187 B8V
θ Ara θ 165024 88714 18ч 06м &1000000000000378800000037,88с −50° 05′ &1000000000000029200000029,2″ 3,65 −3,81 1012 B2Ib
η Ara η 151249 82363 16ч 49м &1000000000000471100000047,11с −59° 02′ &1000000000000028700000028,7″ 3,77 −1,14 313 K5III двојна ѕвезда
ε1 Ara ε1 152980 83153 16ч 59м &1000000000000350500000035,05с −53° 09′ &1000000000000037800000037,8″ 4,06 −0,79 304 K4III
σ Ara σ 159217 86092 17ч 35м &1000000000000396100000039,61с −46° 30′ &1000000000000020100000020,1″ 4,56 −0,80 385 A0V
λ Ara λ 160032 86486 17ч 40м &1000000000000237300000023,73с −49° 24′ &1000000000000054600000054,6″ 4,76 3,06 71 F3IV претпоставена δ Sct-променлива
μ Ara μ 160691 86796 17ч 44м &1000000000000087200000008,72с −51° 50′ &1000000000000000900000000,9″ 5,12 4,20 50 G3IV-V Сервантес,[1] има четири планети (b, c, d и e)
κ Ara κ 157457 85312 17ч 26м &1000000000000000300000000,03с −50° 38′ &1000000000000000700000000,7″ 5,19 −0,24 398 K1III троен ѕвезден систем
ι Ara ι 157042 85079 17ч 23м &1000000000000160800000016,08с −47° 28′ &1000000000000005400000005,4″ 5,21 −1,51 721 B2IIIne Be-ѕвезда, Vнајг = 5,18св, Vнајм = 5,26св, P = 0,5565 д
π Ara π 159492 86305 17ч 38м &1000000000000055700000005,57с −54° 30′ &1000000000000000300000000,3″ 5,25 2,12 137 A7V
ε2 Ara ε2 153580 83431 17ч 03м &1000000000000087100000008,71с −53° 14′ &1000000000000011900000011,9″ 5,27 3,17 86 F6V
HD 157661 157661 85389 17ч 26м &1000000000000519800000051,98с −45° 50′ &1000000000000034700000034,7″ 5,28 −1,04 599 B8V повеќекратен ѕвезден систем
41 G. Ara 156274 84720 17ч 19м &1000000000000029500000002,95с −46° 38′ &1000000000000011400000011,4″ 5,47 5,75 29 G8V двојна ѕвезда; претпоставена променлива
ρ2 ρ2[2] 152824 83057 16ч 58м &1000000000000179500000017,95с −50° 38′ &1000000000000027900000027,9″ 5,53 −0,50 523 B9IV
HD 150898 150898 82171 16ч 47м &1000000000000196600000019,66с −58° 20′ &1000000000000029000000029,0″ 5,55 −3,48 2090 B0Iab претпоставена променлива
HD 150168 150168 81733 16ч 41м &1000000000000402300000040,23с −49° 39′ &1000000000000005600000005,6″ 5,62 −4,38 3260 B1II
HD 153053 153053 83187 17ч 00м &1000000000000062900000006,29с −54° 35′ &1000000000000049200000049,2″ 5,64 2,12 165 A3V
HD 150136 150136 81702 16ч 41м &1000000000000204200000020,42с −48° 45′ &1000000000000046700000046,7″ 5,65 O3.5If*+O6V троѕвезда; претпоставена вртечка елипсоидна променлива, ΔV = 0,03св
V539 Ara ν1 V539 161783 87314 17ч 50м &1000000000000283900000028,39с −53° 36′ &1000000000000044600000044,6″ 5,68 −1,33 823 B2V + B3V алголска променлива и бавнопулсирачка B-ѕвезда, Vнајг = 5,71св, Vнајм = 6,24св, P = 3,169094 д
HD 156838 156838 85147 17ч 24м &1000000000000010800000001,08с −62° 51′ &1000000000000050900000050,9″ 5,69 −2,82 1638 B2IV
HD 157753 157753 85470 17ч 27м &1000000000000576200000057,62с −52° 17′ &1000000000000049300000049,3″ 5,72 0,81 312 K2III
HD 153716 153716 83535 17ч 04м &1000000000000247300000024,73с −57° 42′ &1000000000000043600000043,6″ 5,73 −1,00 723 B5IV
HD 150745 150745 82110 16ч 46м &1000000000000212300000021,23с −58° 30′ &1000000000000012800000012,8″ 5,74 −1,31 838 B2IV-V
HD 156854 156854 85068 17ч 23м &1000000000000071100000007,11с −56° 31′ &1000000000000032000000032,0″ 5,76 0,27 409 G8/K0III
HD 156942 156942 85169 17ч 24м &1000000000000188000000018,80с −60° 40′ &1000000000000025600000025,6″ 5,76 −0,92 706 B8Ib/II
HD 160263 160263 86552 17ч 41м &1000000000000162300000016,23с −46° 55′ &1000000000000018500000018,5″ 5,78 −0,75 660 A0V
HD 156768 156768 85049 17ч 22м &1000000000000552300000055,23с −58° 00′ &1000000000000037000000037,0″ 5,86 −1,05 786 G8Ib/II
HD 154903 154903 84248 17ч 13м &1000000000000181100000018,11с −67° 11′ &1000000000000046900000046,9″ 5,87 0,87 327 K0III-IV
HD 159463 159463 86248 17ч 37м &1000000000000273100000027,31с −50° 03′ &1000000000000034100000034,1″ 5,89 0,76 346 K0III-IV
HD 157662 157662 85409 17ч 27м &1000000000000124600000012,46с −50° 37′ &1000000000000049300000049,3″ 5,90 −2,65 1672 B9II
HD 151967 151967 82672 16ч 54м &1000000000000004000000000,40с −57° 54′ &1000000000000033200000033,2″ 5,91 −0,71 688 M0III полуправилна променлива
HD 156091 156091 84731 17ч 19м &1000000000000125100000012,51с −59° 41′ &1000000000000040500000040,5″ 5,93 −3,06 2050 K2IIICN...
HD 157819 157819 85520 17ч 28м &1000000000000389100000038,91с −55° 10′ &1000000000000010800000010,8″ 5,93 −1,27 898 G8II/III двојна ѕвезда
HD 152527 152527 82902 16ч 56м &1000000000000288000000028,80с −52° 17′ &1000000000000001100000001,1″ 5,94 1,01 315 A0III
V854 Ara V854 155035 84105 17ч 11м &1000000000000386700000038,67с −48° 52′ &1000000000000024200000024,2″ 5,94 −1,09 830 M1/M2III бавна неправила променлива
V862 Ara V862 158220 85751 17ч 31м &1000000000000232800000023,28с −56° 55′ &1000000000000154700000015,47″ 5,95 -3,14 2146 B7II-III Be-ѕвезда
HD 150576 150576 81966 16ч 44м &1000000000000397500000039,75с −53° 09′ &1000000000000008200000008,2″ 5,96 −0,66 688 G8III
HD 153221 153221 83216 17ч 00м &1000000000000269800000026,98с −48° 38′ &1000000000000051200000051,2″ 5,98 0,60 389 G5IV
HD 152082 152082 82806 16ч 55м &1000000000000246800000024,68с −63° 16′ &1000000000000010700000010,7″ 5,99 0,30 448 A0III
HD 158476 158476 85788 17ч 31м &1000000000000491000000049,10с −46° 02′ &1000000000000012400000012,4″ 6,04 −2,91 2012 F8/G0Ib претпоставена променлива
HD 153791 153791 83481 17ч 03м &1000000000000416800000041,68с −47° 09′ &1000000000000038100000038,1″ 6,07 −0,33 620 A2/A3V
HR 6384 V829 155341 84311 17ч 14м &1000000000000134000000013,40с −56° 53′ &1000000000000018600000018,6″ 6,08 −1,90 1283 M1/2II/III+A полуправилна променлива, Vнајг = 6,02св, Vнајм = 6,25св, P = 50,58 д
HD 159018 159018 86064 17ч 35м &1000000000000199100000019,91с −53° 21′ &1000000000000010400000010,4″ 6,09 −1,50 1072 B9III
HD 161420 161420 87174 17ч 48м &1000000000000380800000038,08с −55° 24′ &1000000000000006600000006,6″ 6,09 2,55 166 A9IV
ν2 Ara ν2[3] 161917 87379 17ч 51м &1000000000000110300000011,03с −53° 07′ &1000000000000049000000049,0″ 6,09 0,13 508 B9.5III/IV
HD 162123 162123 87404 17ч 51м &1000000000000445500000044,55с −45° 36′ &1000000000000002500000002,5″ 6,09 −0,51 682 G6III
HD 165493 165493 88859 18ч 08м &1000000000000301100000030,11с −45° 46′ &1000000000000001100000001,1″ 6,13 −0,86 815 B7/B8II
HD 149485 149485 81507 16ч 38м &1000000000000527100000052,71с −60° 59′ &1000000000000025100000025,1″ 6,16 0,08 537 B8Vn
HD 149837 149837 81657 16ч 40м &1000000000000504100000050,41с −60° 26′ &1000000000000046600000046,6″ 6,17 3,73 100 F2III-IV
HD 157599 157599 85393 17ч 26м &1000000000000563500000056,35с −51° 56′ &1000000000000055600000055,6″ 6,17 0,26 495 B8/B9V
HD 150421 150421 81847 16ч 43м &1000000000000035700000003,57с −46° 04′ &1000000000000013000000013,0″ 6,22 F5Iab
HD 157524 157524 85480 17ч 28м &1000000000000078800000007,88с −63° 02′ &1000000000000010300000010,3″ 6,22 −0,68 782 B7/B8V
V828 Ara V828 153261 83323 17ч 01м &1000000000000473900000047,39с −58° 57′ &1000000000000029600000029,6″ 6,26 −2,96 2280 B2IVne Be-ѕвезда, Vнајг = 6,11св, Vнајм = 6,24св
HD 158895 158895 86088 17ч 35м &1000000000000350000000035,00с −59° 50′ &1000000000000045900000045,9″ 6,26 −1,90 1399 B5II/III
HD 163071 163071 87928 17ч 57м &1000000000000427400000042,74с −56° 53′ &1000000000000046400000046,4″ 6,26 −1,74 1299 B4III
HD 156331 156331 84759 17ч 19м &1000000000000305100000030,51с −50° 03′ &1000000000000049300000049,3″ 6,27 2,54 182 F2III
V626 Ara V626 160342 86628 17ч 42м &1000000000000036200000003,62с −50° 30′ &1000000000000038400000038,4″ 6,28 −2,01 1482 M3III бавна неправилна променлива, Vнајг = 6,23св, Vнајм = 6,46св
V872 Ara V872 149989 81650 16ч 40м &1000000000000443900000044,39с −51° 28′ &1000000000000042900000042,9″ 6,30 2,86 159 A9V γ Dor-променлива
ρ1 Ara ρ1[4] V846 152478 82868 16ч 56м &1000000000000088500000008,85с −50° 40′ &1000000000000029200000029,2″ 6,30 −0,51 751 B3Vnpe Be-ѕвезда
HD 158907 158907 85975 17ч 34м &1000000000000168900000016,89с −48° 31′ &1000000000000036800000036,8″ 6,32 0,52 470 G6/G8III
HD 154555 154555 83984 17ч 10м &1000000000000062800000006,28с −61° 40′ &1000000000000031600000031,6″ 6,37 −1,87 1449 B8II/III
HD 153201 153201 83269 17ч 01м &1000000000000070300000007,03с −56° 33′ &1000000000000018100000018,1″ 6,40 −1,40 1181 Ap...
HD 153370 153370 83321 17ч 01м &1000000000000463600000046,36с −51° 07′ &1000000000000051300000051,3″ 6,43 1,45 323 A7V
HD 151566 151566 82418 16ч 50м &1000000000000360900000036,09с −50° 02′ &1000000000000041800000041,8″ 6,45 2,07 245 A5+...
HD 164896 164896 88675 18ч 06м &1000000000000092100000009,21с −51° 44′ &1000000000000038000000038,0″ 6,46 −1,89 1523 A2III
HD 150897 150897 82091 16ч 46м &1000000000000063800000006,38с −46° 31′ &1000000000000054900000054,9″ 6,47 0,78 448 A1V
HD 152220 152220 82723 16ч 54м &1000000000000315500000031,55с −49° 42′ &1000000000000038800000038,8″ 6,49 −1,68 1405 K1II
HD 155951 155951 84700 17ч 18м &1000000000000517800000051,78с −62° 52′ &1000000000000028300000028,3″ 6,50 0,39 542 K1III
HD 157832 V750 157832 85467 17ч 27м &1000000000000548100000054,81с −47° 01′ &1000000000000034400000034,4″ 6,65 -5,07 7200 B2Vne γ Cas-променлива, Vнајг = 6,62св, Vнајм = 6,68св, P = 1,10406 д
HD 156411 156411 84787 17ч 19м &1000000000000514000000051,40с −48° 32′ &1000000000000057500000057,5″ 6,67 2,96 180 G1Vw... Инкиљ,[5] има планета (b)
R Ara R 149730 81589 16ч 39м &1000000000000447400000044,74с −56° 59′ &1000000000000039800000039,8″ 6,73 2,20 262 B9IV/V алголска променлива, Vнајг = 6,17св, Vнајм = 7,32св, P = 4,42522 д
HD 155555 V824 155555 84586 17ч 17м &1000000000000255000000025,50с −66° 57′ &1000000000000003700000003,7″ 6,77 4,18 102,5 G5IV+K0IV-V RS CVn-променлива, ΔV = 0,07св, P = 1,6816 д
HD 156385 156385 84757 17ч 19м &1000000000000299000000029,90с −45° 38′ &1000000000000023900000023,9″ 6,92 WC7.5 Волф-Рајеова ѕвезда
HD 154857 154857 84069 17ч 11м &1000000000000157200000015,72с −56° 40′ &1000000000000050900000050,9″ 7,25 3,07 223 G5V има две непотврдени планети (b и c)
V535 Ara V535 159441 86306 17ч 38м &1000000000000055500000005,55с −56° 49′ &1000000000000017300000017,3″ 7,36 2,02 381 A8V W UMa-променлива, Vнајг = 7,17св, Vнајм = 7,75св, P = 0,62930098 д
HD 154672 154672 83983 17ч 10м &1000000000000049100000004,91с −56° 26′ &1000000000000057400000057,4″ 8,21 4,12 215 G3IV има планета (b)
RW Ara RW 158830 17ч 34м &1000000000000492300000049,23с −57° 08′ &1000000000000050500000050,5″ 8,97 A1IV алголска променлива, Vнајг = 8,85св, Vнајм = 11,45св, P = 4,3674535 д
HD 152079 152079 82632 16ч 53м &1000000000000297400000029,74с −46° 19′ &1000000000000058600000058,6″ 9,20 4,55 278 G6V има планета (b)
Глизе 674 85523 17ч 28м &1000000000000399500000039,95с −46° 53′ &1000000000000042700000042,7″ 9,36 11,08 15 M2.5 има планета (b)
Глизе 676A 85647 17ч 30м &1000000000000112000000011,20с −51° 38′ &1000000000000013100000013,1″ 9,59 8,55 53 M0 составница на системот Глизе 676; има планета (b)
S Ara S 88064 17ч 59м &1000000000000107500000010,75с −49° 26′ &1000000000000000500000000,5″ 10,73 1,81 1980 A3 RR Lyr-променлива, Vнајг = 9,92св, Vнајм = 11,24св, P = 0,451848 д
SAO 244567 V839 17ч 16м &1000000000000210800000021,08с −59° 29′ &1000000000000023300000023,3″ 10,75 -2,96 18000 B3e средишна ѕвезда на маглината Раја
AE Ara AE 17ч 41м &1000000000000049100000004,91с −47° 03′ &1000000000000027000000027,0″ 11,00 M2-5.5+Be Z And-променлива, Vнајг = 11,0св, Vнајм = 13,6св, P = 803,4 д
CPD -56 8032 V837 83916 17ч 09м &1000000000000008600000000,86с −56° 54′ &1000000000000048100000048,1″ 11,04 WC10 средишна ѕвезда на планетарна маглина; Волф-Рајеова ѕвезда Vнајг = 10,9св, Vнајм = 12,4св
AT Ara AT 17ч 30м &1000000000000338000000033,80с −46° 05′ &1000000000000058900000058,9″ 11,5 K2+ SS Cyg-променлива, Vнајг = 11,5св, Vнајм = 15,32св, P = 0,37555 д
GX 339-4 V821 17ч 02м &1000000000000493600000049,36с −48° 47′ &1000000000000022800000022,8″ 15,5 рендгенска нова, Vнајг = 15,4св, Vнајм = 20,4св, P = 1,7557 д
BPM 25114 V820 17ч 47м &1000000000000046900000046,9с −52° 07′ &1000000000000001000000010″ 15,62 DA: променливо бело џуџе, Vнајг = 15,57св, Vнајм = 15,74св, P = 2,8391 д
Вестерлунд1-26 16ч 47м &1000000000000054000000005,40с −45° 50′ &1000000000000036800000036,8″ 16,79 M5-6Ia во Вестерлунд1; една од најголемите познати ѕвезди
4U 1636-53 V801 16ч 40м &1000000000000055500000055,5с −53° 45′ &1000000000000000500000005″ 17,5 A1IV рендгенски распрснувач, Vнајг = 16,5св, Vнајм = 19,5св, P = 0,15804693 д
SGR 1627-41 16ч 35м &1000000000000005200000052с −47° 35.2′ 11000 повторувач на меки гама-распрснувања
Глизе 676B 17ч 30.2м −51° 38′ M3 составница на системот Глизе 676
BF Ara BF 17ч 38м &1000000000000213300000021,33с −47° 10′ &1000000000000041500000041,5″ SU UMa-променлива
OY Ara OY 149990 16ч 40м &1000000000000502700000050,27с −52° 25′ &1000000000000051300000051,3″ нова и алголска променлива
CXOU J164710,2-455216 16ч 47м &1000000000000102000000010,20с −45° 52′ &1000000000000016800000016,8″ во Вестерлунд 1; аномален рендгендски пулсар
PSR J1644-4559 16ч 44м &1000000000000492800000049,28с −45° 59′ &1000000000000009500000009,5″ пулсар
XTE J1650-500 16ч 50м &1000000000000009800000000,98с −49° 57′ &1000000000000043600000043,6″ K4V нискомасена рендгенска двојка; кандидат за црна дупка
XTE J1701-462 17ч 00м &1000000000000584600000058,46с −46° 11′ &1000000000000008600000008,6″ нискомасена рендгенска двојка
Толкување на табелата:

 • Име = назив на ѕвездата
 • B = Бајерово означување.
 • F или/и G. = Флемстидово или Гулдово означување.
 • Пром. = променливи ѕвезди
 • HD = означување во Хенри Дрејпер.
 • HIP = означување во каталогот „Хипаркос“.
 • Рек. = ректасцензија за епохата/рамноденица J2000.0.
 • Дек. = деклинција за епохата/рамноденицата J2000.0.

 • прив. вел. = привидна ѕвездена величина (m или mv).
 • апс. вел. = апсолутна ѕвездена величина (Mv).
 • Оддал. (сг) = оддалеченост од Земјата во светлосни години.
 • Сп. класа = спектрална класа на ѕвездата според системот на ѕвездена класификација.
 • Белешки = обично (ненаучно) име или алтернативни имиња; коментари; значајни особености [на пр. статус на повеќекратна ѕвезда, опсег на променливост кај променливите ѕвезди, присуство на планети итн.]

Поврзано[уреди | уреди извор]

Наводи[уреди | уреди извор]

  1. Final Results of NameExoWorlds Public Vote Released
  2. Боде ја означил како „2.ρ“.
  3. Лакај изворно ѝ ја дал буквата ν заедно со соседната V539 Ara. Бечваржовиот атлас, Босовиот каталог и Тирионовиот Атлас на небото 2000.0 (во I изд.) погршено ја озналиле како υ2. Подоцна Тирион ја отстранил во делото Уранометрија 2000.0 и во второто издание на Атлас на небото 2000.0.
  4. Лакај изворно ѝ ја дал буквата ρ, а Боде ја означил како „1.ρ“.
  5. „Peru“. NameExoworlds (англиски). Посетено на 10 март 2020.

Извори[уреди | уреди извор]

  • Wagman, M., (2003). Lost Stars, The McDonald & Woodward Publishing Co., Blackburg, Virginia.