Список на ѕвезди во соѕвездието Триаголник

Од Википедија — слободната енциклопедија

Ова е список на позначајни ѕвезди во соѕвездието Триаголник, надолно подредени според сјајноста.

Име B F Пром HD HIP Рек Дек вид.
вел.
апс.
вел.
Оддал. (сг) Сп. класа Белешки
β Tri β 4 13161 10064 02ч 09м &1000000000000325200000032,52с +34° 59′ &1000000000000014600000014,6″ 3,00 0,09 124 A5III Делтотум, Делтотон; претпоставена променлива
α Tri α 2 11443 8796 01ч 53м &1000000000000049000000004,90с +29° 34′ &1000000000000045800000045,8″ 3,42 1,95 64 F6IV Мотала, Метала, Рас ел-Мотала, Елмуталет, Глава на Триаголникот; вртечка елипсоидна променлива
γ Tri γ 9 14055 10670 02ч 17м &1000000000000188400000018,84с +33° 50′ &1000000000000050400000050,4″ 4,03 1,24 118 A1Vnn
δ Tri δ 8 13974 10644 02ч 17м &1000000000000024200000002,42с +34° 13′ &1000000000000029400000029,4″ 4,84 4,66 35 G0V
ι Tri ι 6 TZ 13480 10280 02ч 12м &1000000000000223200000022,32с +30° 18′ &1000000000000011600000011,6″ 4,94 0,08 305 F5V comp SB RS CVn-променлива, ΔV = 0,09св, P = 14,732 д
14 Tri 14 15656 11784 02ч 32м &1000000000000061400000006,14с +36° 08′ &1000000000000050000000050,0″ 5,15 −0,25 391 K5III променлива ѕвезда, ΔV = 0,006св, P = 0,08576 д
7 Tri 7 13869 10559 02ч 15м &1000000000000563000000056,30с +33° 21′ &1000000000000032300000032,3″ 5,25 0,48 293 A0V
10 Tri 10 14252 10793 02ч 18м &1000000000000569900000056,99с +28° 38′ &1000000000000033600000033,6″ 5,29 0,13 350 A2V
12 Tri 12 15257 11486 02ч 28м &1000000000000099900000009,99с +29° 40′ &1000000000000010300000010,3″ 5,29 1,90 155 F0III
15 Tri 15 16058 12086 02ч 35м &1000000000000468000000046,80с +34° 41′ &1000000000000015700000015,7″ 5,38 M3III претпоставена бавна неправилна променлива, ΔV = 0,14св
R Tri R 16210 12193 02ч 37м &1000000000000025000000002,50с +34° 15′ &1000000000000050000000050,0″ 5,40 1299 M4IIIe мирида, Vнајг = 5,4св, Vнајм = 12,6св, P = 266,9 д
ε Tri ε 3 12471 9570 02ч 02м &1000000000000579700000057,97с +33° 17′ &1000000000000002900000002,9″ 5,50 0,22 370 A2V двојна ѕвезда
11 Tri 11 15176 11432 02ч 27м &1000000000000277900000027,79с +31° 48′ &1000000000000004900000004,9″ 5,55 0,83 286 K1III:
HAT-P-38 02ч 21м &1000000000000031900000031,9с +32° 14′ &1000000000000004700000047″ 5,6 812 G Хорна; има планета (b)
HD 10390 10390 7943 01ч 42м &1000000000000034500000003,45с +35° 14′ &1000000000000044800000044,8″ 5,63 1,13 259 B9IV-V
HD 11007 11007 8433 01ч 48м &1000000000000416800000041,68с +32° 41′ &1000000000000022200000022,2″ 5,78 3,60 89 F8V
HD 11928 11928 9132 01ч 57м &1000000000000437400000043,74с +27° 48′ &1000000000000016300000016,3″ 5,84 0,02 476 M2III променлива ѕвезда, ΔV = 0,013св, P = 50,65856 д
HD 15755 15755 11840 02ч 32м &1000000000000526600000052,66с +34° 32′ &1000000000000032800000032,8″ 5,84 1,33 260 K0III
13 Tri 13 15335 11548 02ч 28м &1000000000000485400000048,54с +29° 55′ &1000000000000053700000053,7″ 5,89 3,45 100 G0V
HD 10348 10348 7906 01ч 41м &1000000000000392400000039,24с +30° 02′ &1000000000000049700000049,7″ 5,97 −0,06 523 K0III
HD 16187 16187 12160 02ч 36м &1000000000000430500000043,05с +31° 36′ &1000000000000027600000027,6″ 6,07 0,36 452 K0
HD 16220 16220 12200 02ч 37м &1000000000000065100000006,51с +32° 53′ &1000000000000027700000027,7″ 6,23 2,52 180 F8V
5 Tri 5 13372 10220 02ч 11м &1000000000000250000000025,00с +31° 31′ &1000000000000035100000035,1″ 6,24 0,39 482 A1m
HD 15464 15464 11651 02ч 30м &1000000000000165600000016,56с +33° 50′ &1000000000000001800000001,8″ 6,26 0,98 371 K1III променлива ѕвезда, ΔV = 0,005св, P = 0,26973 д
HD 10588 10588 8086 01ч 43м &1000000000000501500000050,15с +32° 11′ &1000000000000031200000031,2″ 6,32 0,57 460 G8III-IV SB
HD 13747 13747 10446 02ч 14м &1000000000000378800000037,88с +28° 41′ &1000000000000029100000029,1″ 6,35 2,48 194 K1III
HD 9298 9298 7147 01ч 32м &1000000000000075800000007,58с +34° 47′ &1000000000000059900000059,9″ 6,39 −0,90 937 B7IIIMNp...
1 Tri 1 1047 7948 01ч 42м &1000000000000059200000005,92с +29° 30′ &1000000000000218500000021,85″ 7,52 0,78 730 A2V
HD 13189 13189 10085 02ч 09м &1000000000000401700000040,17с +32° 18′ &1000000000000059200000059,2″ 7,57 1,23 602 K3II има планета или придружник-кафеаво џуџе (b)
HD 9446 9446 7245 01ч 33м &1000000000000201800000020,18с +29° 15′ &1000000000000054500000054,5″ 8,35 4,74 172 G5V има две планети (b и c)
HD 12545 XX 12545 9630 02ч 03м &1000000000000471100000047,11с +35° 35′ &1000000000000028700000028,7″ 8,42 522 K0III RS CVn variable, Vнајг = 8,1св, Vнајм = 8,7св, P = 24,26007 д
X Tri X 12211 9383 02ч 00м &1000000000000337200000033,72с +27° 53′ &1000000000000019300000019,3″ 8,86 2,76 541 A7V алголска променлива, Vнајг = 8,55св, Vнајм = 11,27св, P = 0,9715352 д
V Tri V 01ч 31м &1000000000000471000000047,10с +30° 22′ &1000000000000001600000001,6″ 10,96 A3 β Lyr-променлива, Vнајг = 10,7св, Vнајм = 11,8св, P = 0,5852057 д
RV Tri RV 02ч 13м &1000000000000181600000018,16с +31° 01′ &1000000000000001600000001,6″ 11,21 A2: алголска променлива
WASP-56 01ч 44м &1000000000000195900000019,59с +31° 41′ &1000000000000022500000022,5″ 11,46 G6 има планета
RW Tri RW 02ч 25м &1000000000000361500000036,15с +28° 05′ &1000000000000050900000050,9″ 12,50 M0V алголска променлива и нововидна ѕвезда, Vнајг = 12,5св, Vнајм = 15,61св, P = 0,231883392 д
AI Tri AI 02ч 03м &1000000000000486100000048,61с +29° 59′ &1000000000000025800000025,8″ 15,30 M2.5 AM Her-променлива, Vнајг = 14,7св, Vнајм = 18,2св, P = 0,19174566 д
Var 83 01ч 34м &1000000000000109100000010,91с +30° 34′ &1000000000000037400000037,4″ 15,40 3000000 во галаксијата Триаголник; сјајна сина променлива, Vнајг = 15,4св, Vнајм = 16,6св; една од најсјаните ѕвезди
Var B 01ч 33м &1000000000000492000000049,20с +30° 38′ &1000000000000009100000009,1″ 16,21 3000000 A во галаксијата Триаголник; сјајна сина променлива; една од најсјаните ѕвезди
Var C 01ч 33м &1000000000000351400000035,14с +30° 36′ &1000000000000000400000000,4″ 16,43 3000000 B во галаксијата Триаголник; сјајна сина променлива, Vнајг = 15,2св, Vнајм = 17,2св; една од најсјаните ѕвезди
Var 19 01ч 33м &1000000000000057100000057,1с +30° 45′ &1000000000000001200000012″ 18,20 3000000 во галаксијата Триаголник; порано се сметала за кефеида
M33 X-7 01ч 33м &1000000000000341300000034,13с +30° 32′ &1000000000000011300000011,3″ 18,70 3000000 O6III во галаксијата Триаголник; високомасена рендгенска двојка; ја содржи најголемата позната ѕвездена црна дупка
Var A 01ч 32м &1000000000000325200000032,52с +30° 30′ &1000000000000022400000022,4″ 3000000 F8Ia во галаксијата Триаголник; сјајна сина променлива; една од најсјаните ѕвезди
Var 2 Y 01ч 34м &1000000000000018400000018,4с +30° 38′ &1000000000000002700000027″ 3000000 Ofpe/WN9 во галаксијата Триаголник; сјајна сина променлива; една од најсјаните ѕвезди
LSPM J0207+3331 02ч 07м &1000000000000338100000033,81с +33° 31′ &1000000000000295300000029,53″ 145 DA најстарото бело џуџе со околуѕвезден диск
Толкување на табелата:

 • Име = назив на ѕвездата
 • B = Бајерово означување.
 • F или/и G. = Флемстидово или Гулдово означување.
 • Пром. = променливи ѕвезди
 • HD = означување во Хенри Дрејпер.
 • HIP = означување во каталогот „Хипаркос“.
 • Рек. = ректасцензија за епохата/рамноденица J2000.0.
 • Дек. = деклинција за епохата/рамноденицата J2000.0.

 • прив. вел. = привидна ѕвездена величина (m или mv).
 • апс. вел. = апсолутна ѕвездена величина (Mv).
 • Оддал. (сг) = оддалеченост од Земјата во светлосни години.
 • Сп. класа = спектрална класа на ѕвездата според системот на ѕвездена класификација.
 • Белешки = обично (ненаучно) име или алтернативни имиња; коментари; значајни особености [на пр. статус на повеќекратна ѕвезда, опсег на променливост кај променливите ѕвезди, присуство на планети итн.]

Поврзано[уреди | уреди извор]

Извори[уреди | уреди извор]

  • ESA (1997). „The Hipparcos and Tycho Catalogues“. Посетено на 30 јули 2012.
  • Kostjuk, N. D. (2002). „HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index“. Посетено на 30 јули 2012.
  • Roman, N. G. (1987). „Identification of a Constellation from a Position“. Посетено на 30 јули 2012.
  • Samus, N. N.; Durlevich, O. V.; и др. (2004). „Combined General Catalogue of Variable Stars (GCVS4.2)“. Посетено на 30 јули 2012.
  • Samus, N. N.; Durlevich, O. V.; и др. (2012). „General Catalog of Variable Stars (GCVS database, version 2012Feb)“. Посетено на 30 јули 2012.
  • „AAVSO Website“. American Association of Variable Star Observers. Посетено на 9 март 2014.