Список на ѕвезди во соѕвездието Гавран

Од Википедија — слободната енциклопедија

Ова е список на позначајни ѕвезди во соѕвездието Гавран, надолно подредени според сјајноста.

Име B F Пром HD HIP Рек Дек вид.
вел.
апс.
вел.
Оддал. (сг) Сп. класа Белешки
γ Crv γ 4 106625 59803 12ч 15м &1000000000000484700000048,47с −17° 32′ &1000000000000031100000031,1″ 2,58 −0,94 165 B8III Џена[1] претпоставена променлива, Vнајг = 2,56св, Vнајм = 2,60св
β Crv β 9 109379 61359 12ч 34м &1000000000000232300000023,23с −23° 23′ &1000000000000047800000047,8″ 2,65 −0,51 140 G5II Краз; претпоставена променлива, Vнајг = 2,60св, Vнајм = 2,66св
δ Crv δ 7 108767 60965 12ч 29м &1000000000000519800000051,98с −16° 30′ &1000000000000054300000054,3″ 2,94 0,79 88 B9.5V Алгораб, Алгорал, Алгорес; двоѕвезда; претпоставена променлива, Vнајг = 2,91св, Vнајм = 2,96св
ε Crv ε 2 105707 59316 12ч 10м &1000000000000075300000007,53с −22° 37′ &1000000000000011300000011,3″ 3,02 −1,82 303 K2III Минкар; претпоставена променлива, Vнајг = 2,98св, Vнајм = 3,06св
α Crv α 1 105452 59199 12ч 08м &1000000000000247500000024,75с −24° 43′ &1000000000000043600000043,6″ 4,02 3,17 48 F0IV/V Алхиба, Гавранов Клун;[1]
η Crv η 8 109085 61174 12ч 32м &1000000000000044800000004,48с −16° 11′ &1000000000000045100000045,1″ 4,30 3,00 59 F2V претпоставена променлива, Vнајг = 4,29св, Vнајм = 4,32св
HD 107418 107418 60221 12ч 20м &1000000000000557200000055,72с −13° 33′ &1000000000000056700000056,7″ 5,15 1,24 201 K0III претпоставена променлива, Vнајг = 5,14св, Vнајм = 5,17св
VV Crv VV 110317 61910 12ч 41м &1000000000000160200000016,02с −13° 00′ &1000000000000050100000050,1″ 5,17 0,51 278 F3IV четвотоѕвезда; алголска променлива
ζ Crv ζ 5 107348 60189 12ч 20м &1000000000000337100000033,71с −22° 12′ &1000000000000057000000057,0″ 5,20 −0,16 385 B8V Џангша (長沙);[2] ѕвезда со оддавна линија; двоѕвезда, претпоставена променлива
31 Crt (31) TY 104337 58587 12ч 00м &1000000000000511700000051,17с −19° 39′ &1000000000000032400000032,4″ 5,28 −3,37 1753 B2IV спектроскопска двојка; вртечка елипсоидна променлива; порано погрешно сметана за месечина на Меркур
3 Crv 3 105850 59394 12ч 11м &1000000000000038800000003,88с −23° 36′ &1000000000000008500000008,5″ 5,45 1,70 183 A1V
HD 109272 109272 61296 12ч 33м &1000000000000342700000034,27с −12° 49′ &1000000000000049200000049,2″ 5,58 2,15 158 G8III/IV
HD 108821 108821 61015 12ч 30м &1000000000000174600000017,46с −23° 41′ &1000000000000047100000047,1″ 5,63 −1,57 898 M0III
6 Crv 6 107815 60425 12ч 23м &1000000000000216000000021,60с −24° 50′ &1000000000000026200000026,2″ 5,66 0,73 316 K1III
HD 109141 109141 61212 12ч 32м &1000000000000360900000036,09с −13° 51′ &1000000000000032300000032,3″ 5,74 2,90 120 F3IV/V
HD 106485 106485 59728 12ч 14м &1000000000000595800000059,58с −20° 50′ &1000000000000039200000039,2″ 5,82 0,65 353 K0IIICN...
HD 107295 107295 60157 12ч 20м &1000000000000108300000010,83с −22° 10′ &1000000000000032300000032,3″ 5,94 0,13 474 K0III+... двоѕвезда
HD 109931 109931 61688 12ч 38м &1000000000000446900000044,69с −18° 15′ &1000000000000000600000000,6″ 6,00 2,03 203 F0V
HD 110385 110385 61951 12ч 41м &1000000000000495100000049,51с −19° 45′ &1000000000000032900000032,9″ 6,02 1,91 216 F2V
HD 106819 106819 59895 12ч 17м &1000000000000033600000003,36с −16° 41′ &1000000000000037500000037,5″ 6,05 −0,04 540 A2V претпоставена променлива, Vнајг = 5,82св, Vнајм = 6,06св
HD 112304 112304 63109 12ч 55м &1000000000000532500000053,25с −15° 19′ &1000000000000037300000037,3″ 6,18 −0,38 669 A0V
TU Crv TU 109585 61496 12ч 35м &1000000000000587700000058,77с −20° 31′ &1000000000000038500000038,5″ 6,20 1,77 251 F0III δ Sct-променлива
HD 109238 109238 61270 12ч 33м &1000000000000222700000022,27с −19° 47′ &1000000000000032900000032,9″ 6,26 0,65 432 F0IV/V претпоставена променлива, ΔV = 0,03св
HD 104307 104307 58574 12ч 00м &1000000000000422300000042,23с −21° 50′ &1000000000000014900000014,9″ 6,28 0,22 532 K2III двоѕвезда
HD 108477 108477 60809 12ч 27м &1000000000000494500000049,45с −16° 37′ &1000000000000054700000054,7″ 6,30 −1,67 1278 G5II
HD 108799 108799 60994 12ч 30м &1000000000000049300000004,93с −13° 23′ &1000000000000035000000035,0″ 6,37 4,38 81 G1/G2V повеќекратна ѕвезда
HD 109132 109132 61208 12ч 32м &1000000000000328900000032,89с −21° 12′ &1000000000000043200000043,2″ 6,41 0,86 419 K0III
TT Crv TT 107814 60421 12ч 23м &1000000000000189000000018,90с −11° 48′ &1000000000000043500000043,5″ 6,48 −0,68 881 M3III полуправилна променлива, Vнајг = 6,47св, Vнајм = 6,57св, P = 11,5 д
R Crv R 107199 60106 12ч 19м &1000000000000378700000037,87с −19° 15′ &1000000000000021800000021,8″ 6,70 M4.5-9:3 мирида, Vнајг = 6,7св, Vнајм = 14,4св, P = 317,03 д
HD 111031 111031 62345 12ч 46м &1000000000000308500000030,85с −11° 48′ &1000000000000044800000044,8″ 6,88 4,45 99 G5V има непотврдена планета (b)
HD 103774 103774 58263 11ч 56м &1000000000000056000000056,0с −12° 06′ &1000000000000002800000028″ 7,12 179 F5V има планета (b)
HD 104067 104067 58451 11ч 59м &1000000000000100100000010,01с −20° 21′ &1000000000000013600000013,6″ 7,93 6,34 68 K2V има планета (b)
HD 111980 111980 62882 12ч 53м &1000000000000150500000015,05с −18° 31′ &1000000000000020000000020,0″ 8,38 310,5 F7V големобрзинска ѕвезда
RV Crv RV 109796 61620 12ч 37м &1000000000000407100000040,71с −19° 34′ &1000000000000040100000040,1″ 8,76 656 F0V β Lyr-променлива, Vнајг = 8,6св, Vнајм = 9,16св, P = 0,7472521 д
SX Crv SX 110139 61825 12ч 40м &1000000000000150400000015,04с −18° 48′ &1000000000000000900000000,9″ 9,11 298,0 F7V W UMa-променлива, Vнајг = 8,99св, Vнајм = 9,25св, P = 0,3166386 д
W Crv W 12ч 07м &1000000000000373600000037,36с −13° 08′ &1000000000000059000000059,0″ 11,28 G2Iab β Lyr-променлива, Vнајг = 11,16св, Vнајм = 12,5св, P = 0,38808083 д
TV Crv TV 12ч 20м &1000000000000241500000024,15с −18° 27′ &1000000000000002000000002,0″ 12,2 Томбова Ѕвезда
WASP-83 12ч 40м &1000000000000037000000037,0с −19° 17′ &1000000000000000300000003″ 12,9 978 G8 има преминувачка планета (b)
DENIS-P J1228,2-1547 12ч 28м &1000000000000152300000015,23с −15° 47′ &1000000000000034200000034,2″ 66,0 L5V двојно кафеаво џуџе
Толкување на табелата:

 • Име = назив на ѕвездата
 • B = Бајерово означување.
 • F или/и G. = Флемстидово или Гулдово означување.
 • Пром. = променливи ѕвезди
 • HD = означување во Хенри Дрејпер.
 • HIP = означување во каталогот „Хипаркос“.
 • Рек. = ректасцензија за епохата/рамноденица J2000.0.
 • Дек. = деклинција за епохата/рамноденицата J2000.0.

 • прив. вел. = привидна ѕвездена величина (m или mv).
 • апс. вел. = апсолутна ѕвездена величина (Mv).
 • Оддал. (сг) = оддалеченост од Земјата во светлосни години.
 • Сп. класа = спектрална класа на ѕвездата според системот на ѕвездена класификација.
 • Белешки = обично (ненаучно) име или алтернативни имиња; коментари; значајни особености [на пр. статус на повеќекратна ѕвезда, опсег на променливост кај променливите ѕвезди, присуство на планети итн.]

Поврзано[уреди | уреди извор]

Наводи[уреди | уреди извор]

Извори[уреди | уреди извор]

  • ESA (1997). „The Hipparcos and Tycho Catalogues“. Посетено на 26 декември 2006.
  • Kostjuk, N. D. (2002). „HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index“. Посетено на 26 декември 2006.
  • Roman, N. G. (1987). „Identification of a Constellation from a Position“. Посетено на 26 декември 2006.
  • „SIMBAD Astronomical Database“. Centre de Données astronomiques de Strasbourg. Посетено на 2 јануари 2007.
  • Samus, N. N.; Durlevich, O. V.; и др. (2004). „Combined General Catalogue of Variable Stars (GCVS4.2)“. Посетено на 2007-01-03.
  • Gould, B. A. „Uranometria Argentina“. Reprinted and updated by Pilcher, F. Архивирано од изворникот на 27 февруари 2012. Посетено на 2010-07-19.
  • „AAVSO Website“. American Association of Variable Star Observers. Посетено на 9 март 2014.
  • „Naming Stars“. Посетено на 4 јули 2018.