Прејди на содржината

Список на ѕвезди во соѕвездието Пехар

Од Википедија — слободната енциклопедија

Ова е список на позначајни ѕвезди во соѕвездието Пехар, надолно подредени според сјајноста.

Име B F Пром HD HIP Рек Дек вид.
вел.
апс.
вел.
Оддал. (сг) Сп. класа Белешки
δ Crt δ 12 98430 55282 11ч 19м &1000000000000205200000020,52с −14° 46′ &1000000000000044600000044,6″ 3,56 −0,32 195 K0III
γ Crt γ 15 99211 55705 11ч 24м &1000000000000529800000052,98с −17° 41′ &1000000000000002500000002,5″ 4,06 2,01 84 A9V двоѕвезда
α Crt α 7 95272 53740 10ч 59м &1000000000000467500000046,75с −18° 17′ &1000000000000056800000056,8″ 4,08 0,44 174 K1III Алкес, Аул ел-Батина, Прва Кратер[1]
β Crt β 11 97277 54682 11ч 11м &1000000000000394900000039,49с −22° 49′ &1000000000000032200000032,2″ 4,46 −0,10 266 A1V ел-Шерасиф II[2][3]
θ Crt θ 21 100889 56633 11ч 36м &1000000000000409500000040,95с −09° 48′ &1000000000000008100000008,1″ 4,70 −0,15 305 B9.5Vn
ζ Crt ζ 27 102070 57283 11ч 44м &1000000000000457600000045,76с −18° 21′ &1000000000000002200000002,2″ 4,71 −0,45 350 G8III
ε Crt ε 14 99167 55687 11ч 24м &1000000000000366100000036,61с −10° 51′ &1000000000000033800000033,8″ 4,81 −0,43 364 K5III
λ Crt λ 13 98991 55598 11ч 23м &1000000000000220700000022,07с −18° 46′ &1000000000000047600000047,6″ 5,08 1,87 143 F3IV спектроскопска двојка
η Crt η 30 103632 58188 11ч 56м &1000000000000009800000000,98с −17° 09′ &1000000000000002900000002,9″ 5,17 0,46 285 A0V
ι Crt ι 24 101198 56802 11ч 38м &1000000000000399600000039,96с −13° 12′ &1000000000000008100000008,1″ 5,48 3,32 88 F7V двоѕвезда
HD 95808 95808 54029 11ч 03м &1000000000000149300000014,93с −11° 18′ &1000000000000011600000011,6″ 5,51 0,56 318 G7III... двоѕвезда
HD 94481 94481 53316 10ч 54м &1000000000000177800000017,78с −13° 45′ &1000000000000029000000029,0″ 5,65 0,16 409 K0III + (G)
HD 99922 99922 56078 11ч 29м &1000000000000386500000038,65с −24° 27′ &1000000000000050600000050,6″ 5,77 0,31 403 A0V двоѕвезда; претпоставена променлива
HD 95314 95314 53778 11ч 00м &1000000000000117000000011,70с −14° 04′ &1000000000000059900000059,9″ 5,86 0,20 442 K5III претпоставена променлива
HD 95234 95234 53723 10ч 59м &1000000000000309500000030,95с −16° 21′ &1000000000000013300000013,3″ 5,88 −1,92 1185 M1III променлива ѕвезда, ΔV = 0,011св, P = 0,09041 д
κ Crt κ 16 99564 55874 11ч 27м &1000000000000095800000009,58с −12° 21′ &1000000000000024500000024,5″ 5,93 1,80 219 F4III-IV ел- Шерасиф I; двоѕвезда
HD 100343 100343 56318 11ч 32м &1000000000000475400000047,54с −07° 49′ &1000000000000039100000039,1″ 5,94 −0,29 575 K4III
HD 100418 100418 56364 11ч 33м &1000000000000148100000014,81с −16° 16′ &1000000000000049000000049,0″ 6,05 0,60 400 F8/G0Ib/II
HD 96220 96220 54214 11ч 05м &1000000000000339800000033,98с −11° 05′ &1000000000000019400000019,4″ 6,09 2,05 209 F0Vn
ψ Crt ψ 97411 54742 11ч 12м &1000000000000303800000030,38с −18° 29′ &1000000000000059300000059,3″ 6,11 0,28 479 A0V двоѕвезда
HD 98088 SV 98088 55106 11ч 16м &1000000000000581800000058,18с −07° 08′ &1000000000000004900000004,9″ 6,11 0,56 421 A2p... Абтова Ѕвезда; спектроскопска двојка; α2 CVn-променлива
HD 102845 102845 57732 11ч 50м &1000000000000196000000019,60с −15° 51′ &1000000000000049300000049,3″ 6,13 −0,44 672 G8II/III
VX Crt VX 101370 56899 11ч 39м &1000000000000503500000050,35с −16° 37′ &1000000000000012800000012,8″ 6,17 −1,29 1012 M3II/III полуправилна променлива
HD 101369 101369 56901 11ч 39м &1000000000000511400000051,14с −14° 28′ &1000000000000006600000006,6″ 6,21 −0,10 597 A0V двоѕвезда
HD 101695 101695 57079 11ч 42м &1000000000000035300000003,53с −20° 17′ &1000000000000038500000038,5″ 6,21 1,93 234 G8IV
HD 100219 100219 56245 11ч 31м &1000000000000476300000047,63с −20° 46′ &1000000000000035600000035,6″ 6,24 3,26 129 F7V
HD 102574 102574 57587 11ч 48м &1000000000000235500000023,55с −10° 18′ &1000000000000046200000046,2″ 6,24 3,09 139 F7V троѕвезда
HD 94386 94386 53259 10ч 53м &1000000000000328600000032,86с −15° 26′ &1000000000000044500000044,5″ 6,34 1,91 251 K2III
HD 95870 95870 54048 11ч 03м &1000000000000365300000036,53с −13° 26′ &1000000000000005700000005,7″ 6,34 0,21 549 G8III
HD 102990 102990 57819 11ч 51м &1000000000000220400000022,04с −12° 11′ &1000000000000016500000016,5″ 6,34 3,08 147 F1III-IV
HD 95441 95441 53849 11ч 00м &1000000000000573400000057,34с −15° 47′ &1000000000000033300000033,3″ 6,35 0,13 572 K0III
HD 97428 97428 54749 11ч 12м &1000000000000347900000034,79с −21° 44′ &1000000000000057700000057,7″ 6,39 −0,22 685 K3III
HD 101259 101259 56830 11ч 39м &1000000000000004200000000,42с −24° 43′ &1000000000000013800000013,8″ 6,40 2,34 211 G6/G8V
SY Crt SY 97918 54999 11ч 15м &1000000000000397700000039,77с −12° 35′ &1000000000000033300000033,3″ 6,58 797 M3III полуправилна променлива, Vнајг = 6,34св, Vнајм = 6,62св
HD 98649 98649 55409 11ч 20м &1000000000000005200000052с −23° 13′ &1000000000000000200000002″ 8,03 131 G4V има планета (b)
HD 96167 96167 54195 11ч 05м &1000000000000150700000015,07с −10° 17′ &1000000000000286800000028,68″ 8,08 3,46 273 G5 има планета (b)
HD 98219 98219 55174 11ч 17м &1000000000000004800000048с −23° 58′ &1000000000000003100000031″ 8,21 437 K0III/IV Хунахпу; има планета (b)
HD 99563 XY 99563 55890 11ч 27м &1000000000000166400000016,64с −08° 52′ &1000000000000008200000008,2″ 8,67 832 F0 брзоосцилирачка Ap-ѕвезда
HD 98800 TV 98800 55505 11ч 22м &1000000000000052900000005,29с −24° 46′ &1000000000000039800000039,8″ 8,94 146,4 K4V+... T Tau-ѕвезда, ΔV = 0,09св, P = 2,52 д
S Crt S 103154 57917 11ч 52м &1000000000000451000000045,10с −07° 35′ &1000000000000048100000048,1″ 9,14 2590 M... полуправилна променлива
R Crt R 95384 53809 11ч 00м &1000000000000338500000033,85с −18° 19′ &1000000000000029600000029,6″ 9,80 851 M7III... полуправилна променлива
HD 95872 95872 11ч 03м &1000000000000028000000028,0с −22° 05′ &1000000000000003800000038″ 9,90 24,65 K0V има планета (b)
BD-10°3166 10ч 58м &1000000000000287800000028,78с −18° 19′ &1000000000000029600000029,6″ 10,08 5,96 218 G4V член на двојката LDS 4041; има планета (b)
V Crt V 11ч 21м &1000000000000134300000013,43с −16° 40′ &1000000000000023100000023,1″ 10,26 A6 алголска променлива
WASP-34 11ч 01м &1000000000000003600000036с −23° 51′ &1000000000000003800000038″ 10,4 391 G5 Амансинаја,[4] има преминувачка планета (b)
W Crt W 55825 11ч 26м &1000000000000296400000029,64с −17° 54′ &1000000000000051700000051,7″ 11,70 F4 RR Lyr-променлива, Vнајг = 10,769св, Vнајм = 12,182св, P = 0,4120134 д
WASP-31 11ч 17м &1000000000000004500000045с −19° 03′ &1000000000000001700000017″ 11,7 1300 F има преминувачка планета (b)
HATS-1 11ч 42м &1000000000000006000000006,0с −23° 21′ &1000000000000001700000017″ 12,05 988 има планета (b)
WASP-162 11ч 13м &1000000000000010000000010,0с −17° 39′ &1000000000000002800000028″ 12,2 K0 има преминувачка планета (b)
HATS-2 11ч 46м &1000000000000057400000057,4с −22° 33′ &1000000000000004700000047″ 13,56 1174 K има планета (b)
TT Crt TT 11ч 34м &1000000000000471800000047,18с −11° 45′ &1000000000000030400000030,4″ 15,3 F4 џуџеста нова, Vнајг = 12,5св, Vнајм = 15,3св, P = 0,26842 д
DENIS-P J1058,7-1548 10ч 58м &1000000000000478700000047,87с −15° 48′ &1000000000000017200000017,2″ 56,5 L3V кафеаво џуџе
Толкување на табелата:

 • Име = назив на ѕвездата
 • B = Бајерово означување.
 • F или/и G. = Флемстидово или Гулдово означување.
 • Пром. = променливи ѕвезди
 • HD = означување во Хенри Дрејпер.
 • HIP = означување во каталогот „Хипаркос“.
 • Рек. = ректасцензија за епохата/рамноденица J2000.0.
 • Дек. = деклинција за епохата/рамноденицата J2000.0.

 • прив. вел. = привидна ѕвездена величина (m или mv).
 • апс. вел. = апсолутна ѕвездена величина (Mv).
 • Оддал. (сг) = оддалеченост од Земјата во светлосни години.
 • Сп. класа = спектрална класа на ѕвездата според системот на ѕвездена класификација.
 • Белешки = обично (ненаучно) име или алтернативни имиња; коментари; значајни особености [на пр. статус на повеќекратна ѕвезда, опсег на променливост кај променливите ѕвезди, присуство на планети итн.]

Поврзано[уреди | уреди извор]

Наводи[уреди | уреди извор]

  1. E.B Knobel - On a catalogue of stars in the Calendarium of Al Achsasi Al Mouakket
  2. Star Name - R.H.Allen p. 182
  3. Star Name - R.H.Allen p. 246
  4. „Approved names“. NameExoworlds (англиски). Посетено на 2 јануари 2020.

Извори[уреди | уреди извор]