Список на ѕвезди во соѕвездието Едро

Од Википедија — слободната енциклопедија
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето

Ова е список на позначајни ѕвезди во соѕвездието Едро, надолно подредени според сјајноста.

Бајеровото означување (имињата на ѕвездите со грчки букви) од ова соѕвездие се дадени уште додека се сметало дека е дел од соѕвездието Брод Арго. Откако Брод Арго е поделено на соѕвездијата Кобилица, Едро и Крма, ознаките со грчки букви се задржани, па така Едро ги нема сите грчки буквени ознаки. На пример, откако алфа-ѕвездата од Бродот Арго е префрлена во соѕвездието Кобилица, во Едро не постои ѕвезда со таква ознака.

Име B Пром HD HIP Рек Дек вид.
вел.
апс.
вел.
Оддал. (сг) Сп. класа Белешки
γ2 Vel γ2 68273 39953 08ч 09м &1000000000000319600000031,96с −47° 20′ &1000000000000011800000011,8″ 1,83 −5,84 1120 WC8 + O7.5 Сухаил, Сухаил ел-Мухлиф, Мулифејн, Регор; двоѕвезда; Волф-Рајеова ѕвезда, Vнајг = 1,81св, Vнајм = 1,87св
δ Vel δ 74956 42913 08ч 44м &1000000000000422000000042,20с −54° 42′ &1000000000000030800000030,8″ 1,96 0,00 81 A1Va(n) Хуше, Алсефина; четвороѕвезда; алголска променлива, ΔV = 0,4св, P = 45,15 д
λ Vel λ 78647 44816 09ч 07м &1000000000000597800000059,78с −43° 25′ &1000000000000057400000057,4″ 2,21 −3,97 573 K4Ib-II Сухаил, Сухаил ел-Мухлиф, Алсухаил, Мулифејн; полуправилна променлива, Vнајг = 2,14св, Vнајм = 2,3св
κ Vel κ 81188 45941 09ч 22м &1000000000000068300000006,83с −55° 00′ &1000000000000038500000038,5″ 2,47 −3,62 539 B2IV Маркеб; Маркаб
μ Vel μ 93497 52727 10ч 46м &1000000000000461200000046,12с −49° 25′ &1000000000000012500000012,5″ 2,69 −0,06 116 G5III SB Перегрини, Алхерем, ел-Харам
HD 82668 N 82668 46701 09ч 31м &1000000000000133500000013,35с −57° 02′ &1000000000000003800000003,8″ 3,16 −1,15 238 K5III Марут; полуправилна променлива, Vнајг = 3,12св, Vнајм = 3,18св
φ Vel φ 86440 48774 09ч 56м &1000000000000517500000051,75с −54° 34′ &1000000000000004100000004,1″ 3,52 −5,34 1929 B5Ib Тјенѓи
ο Vel ο 74195 42536 08ч 40м &1000000000000176100000017,61с −52° 55′ &1000000000000019100000019,1″ 3,60 −2,31 495 B3IV Ксест; во IC 2391; бавнопулсирачка B-ѕвезда, Vнајг = 3,57св, Vнајм = 3,63св, P = 2,80 д
HD 78004 c 78004 44511 09ч 04м &1000000000000093200000009,32с −47° 05′ &1000000000000051800000051,8″ 3,75 −1,13 309 K2III
HD 74180 b 74180 42570 08ч 40м &1000000000000375800000037,58с −46° 38′ &1000000000000055500000055,5″ 3,81 −7,06 4900 F3Ia претпоставена променлива, Vнајг = 3,80св, Vнајм = 3,91св
p Vel p 92139 51986 10ч 37м &1000000000000182600000018,26с −48° 13′ &1000000000000032200000032,2″ 3,84 1,72 86 A3m+...
HD 88955 q 88955 50191 10ч 14м &1000000000000442700000044,27с −42° 07′ &1000000000000019400000019,4″ 3,85 1,36 103 A2V
HD 75063 a 75063 43023 08ч 46м &1000000000000016500000001,65с −46° 02′ &1000000000000029500000029,5″ 3,87 −4,52 1552 A1III
ψ Vel A ψ 82434A 46651 09ч 30м &1000000000000421100000042,11с −40° 28′ &1000000000000000800000000,8″ 3,91 2,57 61 F3VFe-0.7
HD 74772 d 74772 42884 08ч 44м &1000000000000239700000023,97с −42° 38′ &1000000000000057600000057,6″ 4,05 −0,18 228 G5III
HD 73634 e 73634 42312 08ч 37м &1000000000000386400000038,64с −42° 59′ &1000000000000020800000020,8″ 4,11 −4,11 1436 A6II
γ1 Vel γ1 68243 08ч 09м &1000000000000293000000029,30с −47° 20′ &1000000000000045000000045,0″ 4,27 −3,62 840 B2III составница на системот γ Vel, спектроскопска двојка; претпоставена променлива
HD 92449 x 92449 52154 10ч 39м &1000000000000184100000018,41с −55° 36′ &1000000000000011800000011,8″ 4,29 −2,92 901 G2II
HD 83446 M 83446 47175 09ч 36м &1000000000000496600000049,66с −49° 21′ &1000000000000018500000018,5″ 4,34 1,75 107 A5V
HD 95370 i 95370 53773 11ч 00м &1000000000000092500000009,25с −42° 13′ &1000000000000033100000033,1″ 4,37 0,39 204 A3IV
HD 77258 w 77258 44191 09ч 00м &1000000000000054400000005,44с −41° 15′ &1000000000000013500000013,5″ 4,47 0,52 201 K0III+... претпоставена променлива
MV Vel J MV 89890 50676 10ч 20м &1000000000000548100000054,81с −56° 02′ &1000000000000035600000035,6″ 4,49 −3,24 1150 B3III Be-ѕвезда; ΔV = 0,06св
HD 85622 m 85622 48374 09ч 51м &1000000000000406900000040,69с −46° 32′ &1000000000000051500000051,5″ 4,58 −3,03 1083 G5Ib променлива ѕвезда, ΔV = 0,005св, P = 1,64 д
GZ Vel GZ 89682 50555 10ч 19м &1000000000000367700000036,77с −55° 01′ &1000000000000045500000045,5″ 4,59 −3,71 1489 K3II бавна неправилна променлива
HD 79940 k 79940 45448 09ч 15м &1000000000000450700000045,07с −37° 24′ &1000000000000047300000047,3″ 4,63 1,10 166 F3/F5V
H Vel H 76805 43878 08ч 56м &1000000000000192800000019,28с −52° 43′ &1000000000000024600000024,6″ 4,68 −0,63 376 B5V
HD 74272 n 74272 42624 08ч 41м &1000000000000131400000013,14с −47° 19′ &1000000000000001700000001,7″ 4,74 −4,08 1895 A5II
HD 70930 B 70930 41039 08ч 22м &1000000000000317000000031,70с −48° 29′ &1000000000000025400000025,4″ 4,82 −3,79 1720 B1V претпоставена променлива
HD 89998 r 89998 50799 10ч 22м &1000000000000196100000019,61с −41° 39′ &1000000000000000400000000,4″ 4,82 0,88 200 K1IIIvar
HY Vel HY 74560 42726 08ч 42м &1000000000000254100000025,41с −53° 06′ &1000000000000050500000050,5″ 4,83 −1,01 479 B3IV во IC 2391; бавнопулсирачка B-ѕвезда, Vнајг = 4,81св, Vнајм = 4,86св, P = 1,55 д
HD 88206 Q 88206 49712 10ч 08м &1000000000000562500000056,25с −51° 48′ &1000000000000040500000040,5″ 4,85 −2,76 1083 B3IV
HD 91324 91324 51523 10ч 31м &1000000000000222300000022,23с −53° 42′ &1000000000000057600000057,6″ 4,89 3,19 71 F6V
HD 79917 l 79917 45439 09ч 15м &1000000000000367600000036,76с −38° 34′ &1000000000000011700000011,7″ 4,92 0,73 225 K1III
HD 75710 g 75710 43347 08ч 49м &1000000000000476500000047,65с −45° 18′ &1000000000000028500000028,5″ 4,94 −2,08 827 A2III
HD 72127 72127 41639 08ч 29м &1000000000000274900000027,49с −44° 43′ &1000000000000029400000029,4″ 4,99 −4,53 2610 B2IV претпоставена променлива
GX Vel GX 79186 45085 09ч 11м &1000000000000044000000004,40с −44° 52′ &1000000000000004500000004,5″ 5,00 −5,81 4700 B5Ia α Cyg-променлива, Vнајг = 4,97св, Vнајм = 5,04св
HD 73155 C 73155 42088 08ч 34м &1000000000000436100000043,61с −49° 56′ &1000000000000039300000039,3″ 5,01 −2,14 876 K1/K2II променлива ѕвезда, ΔV = 0,004св, P = 0,091 д
HD 83058 L 83058 46950 09ч 34м &1000000000000088000000008,80с −51° 15′ &1000000000000019000000019,0″ 5,01 −2,27 931 B1.5IV
HD 91504 t 91504 51635 10ч 32м &1000000000000568800000056,88с −47° 00′ &1000000000000012100000012,1″ 5,02 −2,34 964 K4III
HD 67582 67582 39690 08ч 06м &1000000000000403400000040,34с −45° 15′ &1000000000000057800000057,8″ 5,04 −2,86 1240 K3III претпоставена променлива, ΔV = 0,07св
HD 87783 87783 49485 10ч 06м &1000000000000112200000011,22с −47° 22′ &1000000000000011500000011,5″ 5,06 0,57 258 K0IV
GU Vel F GU 71935 41483 08ч 27м &1000000000000366500000036,65с −53° 05′ &1000000000000018700000018,7″ 5,08 1,10 204 A9/F0III/IV δ Sct-променлива, Vнајг = 5,08св, Vнајм = 5,11св, P = 0,07 д
KX Vel f KX 75821 43413 08ч 50м &1000000000000334600000033,46с −46° 31′ &1000000000000045100000045,1″ 5,09 −4,50 2694 B0III спектроскопска двојка; алголска променлива
HD 81848 I 81848 46283 09ч 26м &1000000000000179800000017,98с −53° 22′ &1000000000000044200000044,2″ 5,09 −0,47 422 B6V променлива ѕвезда, ΔV = 0,008св, P = 0,41 д
HD 85355 u 85355 48224 09ч 49м &1000000000000571600000057,16с −45° 43′ &1000000000000057900000057,9″ 5,09 −2,01 856 B7III
ψ Vel B ψ 82434B 09ч 30м &1000000000000421100000042,11с −40° 28′ &1000000000000000800000000,8″ 5,12 3,75 61 претпоставена променлива
HD 80108 80108 45505 09ч 16м &1000000000000230400000023,04с −44° 15′ &1000000000000056700000056,7″ 5,12 −5,34 4025 K3Ib променлива ѕвезда, ΔV = 0,006св, P = 0,089 д
HD 82984 82984 46914 09ч 33м &1000000000000445600000044,56с −49° 00′ &1000000000000018300000018,3″ 5,12 −2,22 959 B4IV претпоставена променлива
NO Vel NO 69144 40285 08ч 13м &1000000000000361600000036,16с −46° 59′ &1000000000000030000000030,0″ 5,14 −2,23 970 B2.5IV затемнувачка двојка
HD 93563 93563 52742 10ч 46м &1000000000000574900000057,49с −56° 45′ &1000000000000025900000025,9″ 5,14 −0,99 548 B8/B9III променлива ѕвезда, ΔV = 0,003св, P = 0,87 д
HD 74753 D 74753 42834 08ч 43м &1000000000000402800000040,28с −49° 49′ &1000000000000022100000022,1″ 5,15 −3,19 1516 B0IIIn
FZ Vel FZ 77140 44093 08ч 58м &1000000000000524300000052,43с −47° 14′ &1000000000000005400000005,4″ 5,17 1,02 221 Am δ Sct-променлива, Vнајг = 5,14св, Vнајм = 5,17св, P = 0,065 д
HD 71510 71510 41296 08ч 25м &1000000000000313400000031,34с −51° 43′ &1000000000000038800000038,8″ 5,18 −1,40 674 B2V
NZ Vel NZ 74146 42504 08ч 39м &1000000000000576200000057,62с −53° 03′ &1000000000000017200000017,2″ 5,18 −0,41 428 B4IV во IC 2391; вртечка елипсоидна променлива
HD 68217 68217 39961 08ч 09м &1000000000000359200000035,92с −44° 07′ &1000000000000022000000022,0″ 5,20 −2,51 1136 B2IV-V претпоставена променлива
NY Vel NY 74067 42540 08ч 40м &1000000000000192200000019,22с −40° 15′ &1000000000000050000000050,0″ 5,20 0,53 280 Ap (SiCr) α² CVn-променлива
LN Vel LN 74371 42679 08ч 41м &1000000000000569100000056,91с −45° 24′ &1000000000000038600000038,6″ 5,20 −4,39 2694 B5Iab α Cyg-променлива, Vнајг = 5,19св, Vнајм = 5,25св, P = 8,29 д
IS Vel IS 68324 39970 08ч 09м &1000000000000431600000043,16с −47° 56′ &1000000000000014000000014,0″ 5,23 −2,02 921 B1IVe β Cep-променлива
OY Vel OY 77653 44337 09ч 01м &1000000000000445700000044,57с −52° 11′ &1000000000000019400000019,4″ 5,23 −0,41 437 Ap Si α² CVn-променлива
HD 79735 z 79735 45344 09ч 14м &1000000000000245000000024,50с −43° 13′ &1000000000000039100000039,1″ 5,24 −0,92 556 B4V+... променлива ѕвезда, ΔV = 0,006св, P = 0,71 д
HD 79846 79846 45328 09ч 14м &1000000000000180200000018,02с −55° 34′ &1000000000000010900000010,9″ 5,26 −1,20 638 G8II/III претпоставена променлива
HD 80456 K 80456 45631 09ч 18м &1000000000000058900000005,89с −51° 03′ &1000000000000003200000003,2″ 5,26 −0,34 431 B7/B8III
LW Vel LW 88824 50070 10ч 13м &1000000000000228800000022,88с −51° 13′ &1000000000000058600000058,6″ 5,27 1,78 163 A7V δ Sct-променлива, Vнајг = 5,24св, Vнајм = 5,29св, P = 0,11 д
HD 76360 76360 43671 08ч 53м &1000000000000506000000050,60с −47° 31′ &1000000000000014600000014,6″ 5,31 0,79 261 Am
HD 80170 80170 45544 09ч 16м &1000000000000571000000057,10с −39° 24′ &1000000000000005200000005,2″ 5,31 0,12 355 K2III
HD 72108 A 72108 41616 08ч 29м &1000000000000047600000004,76с −47° 55′ &1000000000000044200000044,2″ 5,33 −3,18 1638 B2IV
HD 82694 82694 46811 09ч 32м &1000000000000192700000019,27с −40° 38′ &1000000000000057600000057,6″ 5,35 −0,04 390 G8III
OP Vel OP 75149 43082 08ч 46м &1000000000000305500000030,55с −45° 54′ &1000000000000045100000045,1″ 5,43 −4,59 3293 B3Ia α Cyg-променлива
HD 83520 83520 47204 09ч 37м &1000000000000126800000012,68с −53° 40′ &1000000000000006500000006,5″ 5,44 1,16 234 A2/A3V
HD 82419 82419 46594 09ч 30м &1000000000000051300000005,13с −51° 31′ &1000000000000001900000001,9″ 5,45 −0,08 415 B8V
HR 3440 HW 74071 42459 08ч 39м &1000000000000238700000023,87с −53° 26′ &1000000000000023400000023,4″ 5,46 −0,24 451 B5V во IC 2391; β Cep-променлива, Vнајг = 5,46св, Vнајм = 5,52св, P = 0,26 д
HD 75630 h 75630 43325 08ч 49м &1000000000000391700000039,17с −40° 19′ &1000000000000012600000012,6″ 5,47 −2,97 1590 A2/A3IV
HX Vel HX 74455 42712 08ч 42м &1000000000000162000000016,20с −48° 05′ &1000000000000056800000056,8″ 5,48 −3,09 1689 B1.5Vn вртечка елипсоидна променлива, Vнајг = 5,48св, Vнајм = 5,53св, P = 1,12 д
KT Vel KT 74535 42715 08ч 42м &1000000000000190200000019,02с −53° 06′ &1000000000000000400000000,4″ 5,49 −0,36 483 B8... во IC 2391; α² CVn-променлива, Vнајг = 5,49св, Vнајм = 5,56св, P = 3,38 д
HD 83548 y 83548 47267 09ч 38м &1000000000000014300000001,43с −43° 11′ &1000000000000027100000027,1″ 5,51 −0,35 484 G8II
HD 69194 69194 40282 08ч 13м &1000000000000342300000034,23с −50° 11′ &1000000000000045800000045,8″ 5,51 −1,29 753 M1III полуправилна променлива, ΔV = 0,07св
HD 74196 74196 42535 08ч 40м &1000000000000174900000017,49с −53° 00′ &1000000000000055600000055,6″ 5,56 −0,24 472 B7Vn во IC 2391; претпоставена β Cep-променлива, Vнајг = 5,56св, Vнајм = 5,62св
HR 3600 IZ 77475 44299 09ч 01м &1000000000000208800000020,88с −41° 51′ &1000000000000051400000051,4″ 5,56 −0,24 471 B5V бавнопулсирачка B-ѕвезда, Vнајг = 5,53св, Vнајм = 5,56св
KL Vel KL 79416 45189 09ч 12м &1000000000000305400000030,54с −43° 36′ &1000000000000047900000047,9″ 5,56 −0,85 623 B8V бавнопулсирачка B-ѕвезда, Vнајг = 5,56св, Vнајм = 5,57св, P = 2,91 д
HD 81034 81034 45924 09ч 21м &1000000000000509400000050,94с −42° 11′ &1000000000000041100000041,1″ 5,56 −0,63 565 M3Ib полуправилна променлива
HD 84461 O 84461 47717 09ч 43м &1000000000000423000000042,30с −53° 53′ &1000000000000028900000028,9″ 5,56 0,38 355 A0V
HD 84816 84816 47963 09ч 46м &1000000000000303800000030,38с −44° 45′ &1000000000000018200000018,2″ 5,58 −2,64 1436 B2.5IV претпоставена променлива
HD 90677 90677 51140 10ч 26м &1000000000000489300000048,93с −54° 52′ &1000000000000038300000038,3″ 5,58 −2,87 1598 K3II/III променлива ѕвезда, ΔV = 0,008св, P = 2,95 д
HD 89062 89062 50241 10ч 15м &1000000000000315500000031,55с −43° 06′ &1000000000000044100000044,1″ 5,59 −0,52 544 K4III
HD 81157 81157 45920 09ч 21м &1000000000000501100000050,11с −55° 30′ &1000000000000053500000053,5″ 5,61 0,98 275 A3IVs... променлива ѕвезда, ΔV = 0,005св, P = 0,090 д
HD 85563 85563 48348 09ч 51м &1000000000000197600000019,76с −46° 11′ &1000000000000038200000038,2″ 5,62 0,56 335 K2III
NN Vel NN 68161 39919 08ч 09м &1000000000000095100000009,51с −48° 41′ &1000000000000003900000003,9″ 5,66 −1,47 869 B8Ib/II α Cyg-променлива
HD 89736 89736 50609 10ч 20м &1000000000000167200000016,72с −47° 41′ &1000000000000056800000056,8″ 5,66 −3,93 2694 K5/M0III претпоставена променлива
HD 74167 74167 42564 08ч 40м &1000000000000352600000035,26с −45° 11′ &1000000000000028000000028,0″ 5,67 −1,65 950 M0III променлива ѕвезда, ΔV = 0,013св, P = 2,43 д
HD 96113 96113 54137 11ч 04м &1000000000000313000000031,30с −47° 40′ &1000000000000045100000045,1″ 5,67 1,01 279 A8III/IV
HD 72737 72737 41861 08ч 32м &1000000000000049700000004,97с −53° 12′ &1000000000000043100000043,1″ 5,68 −1,56 913 G8III+...
HD 76653 76653 43797 08ч 55м &1000000000000117600000011,76с −54° 57′ &1000000000000056000000056,0″ 5,70 3,79 79 F6V
HD 75276 75276 43148 08ч 47м &1000000000000188500000018,85с −46° 09′ &1000000000000019500000019,5″ 5,71 −4,52 3622 F0Ib
HD 86087 86087 48613 09ч 54м &1000000000000512600000051,26с −50° 14′ &1000000000000038300000038,3″ 5,71 0,76 319 A0V
HD 85483 85483 48287 09ч 50м &1000000000000419700000041,97с −46° 56′ &1000000000000002400000002,4″ 5,72 −0,59 597 K0IIICN... претпоставена променлива
HD 85980 85980 48561 09ч 54м &1000000000000176700000017,67с −45° 17′ &1000000000000000700000000,7″ 5,72 −1,35 845 B+...
HD 81136 81136 45962 09ч 22м &1000000000000240000000024,00с −46° 02′ &1000000000000051000000051,0″ 5,74 −0,47 570 G6/G8III претпоставена променлива, Vнајг = 5,72св, Vнајм = 5,77св
HD 91355 s 91355 51561 10ч 31м &1000000000000574500000057,45с −45° 04′ &1000000000000000200000000,2″ 5,76 0,00 463 B9 претпоставена променлива, Vнајг = 5,75св, Vнајм = 5,78св
AH Vel AH 68808 40155 08ч 11м &1000000000000599700000059,97с −46° 38′ &1000000000000039700000039,7″ 5,76 −2,50 1462 F7p класична кефеида, Vнајг = 5,5св, Vнајм = 5,89св, P = 4,23 д
HD 79275 79275 45122 09ч 11м &1000000000000333900000033,39с −46° 35′ &1000000000000002100000002,1″ 5,78 −1,95 1144 B2IV-V
HD 88842 88842 50078 10ч 13м &1000000000000280400000028,04с −51° 45′ &1000000000000020900000020,9″ 5,78 0,83 318 A3IV/V
HR 3413 E HV 73340 42177 08ч 35м &1000000000000520400000052,04с −50° 58′ &1000000000000010800000010,8″ 5,79 0,01 466 B8 Si брзоосцилирачка Ap-ѕвезда, Vнајг = 5,77св, Vнајм = 5,81св, P = 2,67 д
HD 76110 76110 43603 08ч 52м &1000000000000480200000048,02с −38° 43′ &1000000000000026900000026,9″ 5,79 −1,36 876 K5/M0III претпоставена променлива
HD 89569 89569 50493 10ч 18м &1000000000000381600000038,16с −56° 06′ &1000000000000038400000038,4″ 5,80 3,03 117 F6V претпоставена променлива
HD 95347 95347 53762 10ч 59м &1000000000000594300000059,43с −43° 48′ &1000000000000025700000025,7″ 5,81 1,07 290 B8/B9V
HD 72067 72067 41621 08ч 29м &1000000000000075700000007,57с −44° 09′ &1000000000000037600000037,6″ 5,82 −2,63 1598 B2V претпоставена променлива, Vнајг = 5,75св, Vнајм = 5,90св
HD 68657 68657 40077 08ч 11м &1000000000000108000000010,80с −48° 27′ &1000000000000043200000043,2″ 5,83 −0,91 728 B3V претпоставена променлива
LR Vel LR 80558 45675 09ч 18м &1000000000000423600000042,36с −51° 33′ &1000000000000038400000038,4″ 5,83 −4,77 4200 B7Iab α Cyg-променлива, Vнајг = 5,82св, Vнајм = 5,96св, P = 1,69 д
HD 79694 79694 45314 09ч 14м &1000000000000082300000008,23с −44° 08′ &1000000000000045100000045,1″ 5,85 −0,17 521 B6IV претпоставена променлива, Vнајг = 5,80св, Vнајм = 5,85св
HD 79807 k1 79807 45386 09ч 14м &1000000000000571700000057,17с −37° 36′ &1000000000000008500000008,5″ 5,85 −0,57 627 K0/K1III+..
HD 69302 69302 40357 08ч 14м &1000000000000238800000023,88с −45° 50′ &1000000000000004400000004,4″ 5,86 −1,35 903 B2IV-V
HD 77020 77020 44024 08ч 57м &1000000000000555700000055,57с −48° 34′ &1000000000000022600000022,6″ 5,88 −1,71 1072 G8/K0II
HD 71043 71043 41081 08ч 22м &1000000000000551800000055,18с −52° 07′ &1000000000000025600000025,6″ 5,89 1,57 238 A0V
HD 74273 74273 42614 08ч 41м &1000000000000053200000005,32с −48° 55′ &1000000000000021700000021,7″ 5,90 −2,56 1606 B1.5V
IW Vel IW 94985 53530 10ч 57м &1000000000000078800000007,88с −50° 45′ &1000000000000054200000054,2″ 5,90 0,96 317 A7Vni δ Sct-променлива, ΔV = 0,016св, P = 0,15 д
HD 91437 91437 51610 10ч 32м &1000000000000336200000033,62с −44° 37′ &1000000000000006400000006,4″ 5,91 0,48 397 G6/G8III
HD 72832 72832 42001 08ч 33м &1000000000000384500000038,45с −38° 50′ &1000000000000055800000055,8″ 5,92 −1,10 825 B5III претпоставена променлива
HD 76161 76161 43589 08ч 52м &1000000000000386200000038,62с −48° 21′ &1000000000000032800000032,8″ 5,92 −1,69 1087 B3Vn
HD 79621 79621 45270 09ч 13м &1000000000000344800000034,48с −47° 20′ &1000000000000018400000018,4″ 5,92 −0,23 554 B9V
V335 Vel V335 85953 48527 09ч 53м &1000000000000501100000050,11с −51° 08′ &1000000000000048200000048,2″ 5,95 −2,64 1707 B2V бавнопулсирачка B-ѕвезда, Vнајг = 5,93св, Vнајм = 5,97св, P = 3,76 д
HD 67249 67249 39527 08ч 04м &1000000000000424100000042,41с −50° 35′ &1000000000000025400000025,4″ 5,96 −2,14 1358 G5II
HD 89461 89461 50480 10ч 18м &1000000000000282700000028,27с −41° 40′ &1000000000000006600000006,6″ 5,97 −0,17 551 B9V
HD 72232 72232 41674 08ч 29м &1000000000000456500000045,65с −46° 19′ &1000000000000054200000054,2″ 5,98 −0,45 629 B7IV променлива ѕвезда, ΔV = 0,006св, P = 0,83 д
HD 88399 88399 49844 10ч 10м &1000000000000377000000037,70с −41° 42′ &1000000000000053800000053,8″ 5,98 1,81 223 K3III
HD 84228 84228 47559 09ч 41м &1000000000000479400000047,94с −55° 12′ &1000000000000049600000049,6″ 5,99 −3,60 2694 B4V претпоставена променлива
HD 68895 68895 40183 08ч 12м &1000000000000308000000030,80с −46° 15′ &1000000000000051500000051,5″ 6,00 −0,68 706 B5V
HD 75759 75759 43392 08ч 50м &1000000000000210200000021,02с −42° 05′ &1000000000000023300000023,3″ 6,00 −2,84 1906 O9V
HD 80057 80057 45481 09ч 16м &1000000000000040300000004,03с −44° 53′ &1000000000000055400000055,4″ 6,02 −4,60 4347 A1Ib+... претпоставена променлива, Vнајг = 6,01св, Vнајм = 6,05св
IU Vel IU 77320 44213 09ч 00м &1000000000000222600000022,26с −43° 10′ &1000000000000026400000026,4″ 6,04 −1,39 1000 B3Vne γ Cas-променлива, Vнајг = 5,97св, Vнајм = 6,08св
HD 80774 80774 45814 09ч 20м &1000000000000296800000029,68с −37° 34′ &1000000000000053900000053,9″ 6,04 0,05 513 K3/K4III
HD 91356 91356 51560 10ч 31м &1000000000000566500000056,65с −45° 04′ &1000000000000010800000010,8″ 6,04 0,21 477 B4
HD 71722 71722 41373 08ч 26м &1000000000000252400000025,24с −52° 48′ &1000000000000027000000027,0″ 6,05 1,79 232 A0V
HD 79241 79241 45127 09ч 11м &1000000000000409500000040,95с −39° 15′ &1000000000000031900000031,9″ 6,05 −1,92 1278 B5III
HD 81471 81471 46093 09ч 23м &1000000000000593400000059,34с −51° 44′ &1000000000000013500000013,5″ 6,05 −5,17 5719 A7Iab претпоставена α Cyg-променлива
HD 81411 81411 46114 09ч 24м &1000000000000162800000016,28с −39° 25′ &1000000000000031600000031,6″ 6,05 0,04 518 A6/A7III
HD 85250 85250 48119 09ч 48м &1000000000000400600000040,06с −56° 24′ &1000000000000042900000042,9″ 6,05 1,01 332 K0III
HD 86523 86523 48835 09ч 57м &1000000000000426100000042,61с −48° 24′ &1000000000000050700000050,7″ 6,06 −4,27 3791 B3V
HD 91805 91805 51816 10ч 35м &1000000000000104500000010,45с −43° 39′ &1000000000000052800000052,8″ 6,09 −1,12 901 G8/K0II/III
HD 78548 78548 44708 09ч 06м &1000000000000340400000034,04с −55° 48′ &1000000000000008700000008,7″ 6,10 −1,70 1185 B2IV-V претпоставена променлива
HD 90798 90798 51245 10ч 28м &1000000000000020800000002,08с −49° 24′ &1000000000000020500000020,5″ 6,10 −1,15 921 K4III претпоставена променлива, Vнајг = 6,08св, Vнајм = 6,12св
HD 92328 92328 52112 10ч 38м &1000000000000503300000050,33с −42° 45′ &1000000000000012300000012,3″ 6,10 −0,11 569 Am+...
KQ Vel KQ 94660 53379 10ч 55м &1000000000000010400000001,04с −42° 15′ &1000000000000003900000003,9″ 6,11 0,23 489 A0sp... α² CVn-променлива, Vнајг = 6,1св, Vнајм = 6,12св
HD 87363 87363 49259 10ч 03м &1000000000000206000000020,60с −46° 38′ &1000000000000010200000010,2″ 6,11 1,29 300 A0V
HD 96224 96224 54185 11ч 05м &1000000000000041400000004,14с −49° 23′ &1000000000000032400000032,4″ 6,11 0,12 514 B9V
IV Vel IV 86466 48799 09ч 57м &1000000000000109500000010,95с −52° 38′ &1000000000000019700000019,7″ 6,13 −3,98 3432 B3IV β Cep-променлива
HD 90518 90518 51077 10ч 26м &1000000000000099100000009,91с −42° 44′ &1000000000000018200000018,2″ 6,13 1,09 332 K1III
IP Vel IP 84400 47694 09ч 43м &1000000000000276000000027,60с −51° 13′ &1000000000000041400000041,4″ 6,15 −1,96 1364 B6V алголска променлива
HD 95429 95429 53771 11ч 00м &1000000000000083400000008,34с −51° 49′ &1000000000000004100000004,1″ 6,15 2,26 195 A3III/IV
HD 88693 88693 49994 10ч 12м &1000000000000229700000022,97с −52° 09′ &1000000000000048100000048,1″ 6,16 1,11 334 K2IIICN... претпоставена променлива
HD 89104 89104 50232 10ч 15м &1000000000000166500000016,65с −54° 58′ &1000000000000027200000027,2″ 6,16 −2,04 1424 B2IV-V претпоставена променлива
MX Vel MX 67341 39584 08ч 05м &1000000000000203100000020,31с −46° 58′ &1000000000000042300000042,3″ 6,18 −2,68 1929 B3Vnp Be-ѕвезда
HR 3831 IM 83368 47145 09ч 36м &1000000000000254100000025,41с −48° 45′ &1000000000000004200000004,2″ 6,18 1,88 236 F0p брзоосцилирачка Ap-ѕвезда
HD 83465 83465 47172 09ч 36м &1000000000000464100000046,41с −52° 56′ &1000000000000038100000038,1″ 6,18 0,80 388 K1III
HD 90393 90393 51014 10ч 25м &1000000000000172200000017,22с −42° 28′ &1000000000000002500000002,5″ 6,18 −0,09 586 G8III
HD 79091 79091 45002 09ч 09м &1000000000000571500000057,15с −52° 04′ &1000000000000058800000058,8″ 6,19 1,34 304 K1III
HD 81780 81780 46297 09ч 26м &1000000000000284500000028,45с −40° 30′ &1000000000000006200000006,2″ 6,19 1,37 300 A7III
HD 87152 87152 49137 10ч 01м &1000000000000407300000040,73с −53° 21′ &1000000000000050800000050,8″ 6,20 −2,03 1442 B2.5V променлива ѕвезда, Vнајг = 6,18св, Vнајм = 6,20св, P = 3,79 д
HD 75081 75081 43073 08ч 46м &1000000000000237700000023,77с −41° 07′ &1000000000000031400000031,4″ 6,21 −0,51 720 B9V
HD 81369 81369 46067 09ч 23м &1000000000000397700000039,77с −46° 54′ &1000000000000031600000031,6″ 6,21 −1,49 1128 B7III
HD 87652 87652 49394 10ч 05м &1000000000000018600000001,86с −51° 18′ &1000000000000049100000049,1″ 6,23 0,17 532 B8/B9III
HD 90170 90170 50903 10ч 23м &1000000000000407100000040,71с −41° 57′ &1000000000000011600000011,6″ 6,24 1,98 232 K0IV
HD 72900 72900 41986 08ч 33м &1000000000000302800000030,28с −46° 58′ &1000000000000014400000014,4″ 6,25 −2,66 1976 K3III
HD 77580 77580 44367 09ч 02м &1000000000000064200000006,42с −39° 24′ &1000000000000008100000008,1″ 6,25 1,05 357 K1IIICN...
HD 79900 79900 45413 09ч 15м &1000000000000146400000014,64с −45° 33′ &1000000000000019800000019,8″ 6,25 −2,47 1811 B8V
HR 3562 IY 76566 43807 08ч 55м &1000000000000192100000019,21с −45° 02′ &1000000000000030100000030,1″ 6,26 −1,03 934 B3IV бавнопулсирачка B-ѕвезда, Vнајг = 6,23св, Vнајм = 6,27св
HD 79524 79524 45242 09ч 13м &1000000000000186800000018,68с −42° 16′ &1000000000000024400000024,4″ 6,27 0,48 469 K2III
HD 81347 81347 46045 09ч 23м &1000000000000253800000025,38с −48° 17′ &1000000000000013000000013,0″ 6,27 −1,88 1393 B5V претпоставена променлива, Vнајг = 6,25св, Vнајм = 6,29св
HD 80781 80781 45742 09ч 19м &1000000000000324900000032,49с −55° 11′ &1000000000000011400000011,4″ 6,28 −3,83 3432 B5V
HD 75466 75466 43195 08ч 48м &1000000000000002400000000,24с −52° 51′ &1000000000000000700000000,7″ 6,29 0,52 464 B8V
HD 93453 93453 52709 10ч 46м &1000000000000371400000037,14с −43° 11′ &1000000000000033100000033,1″ 6,29 1,91 245 A4IV
HD 72993 72993 42070 08ч 34м &1000000000000292600000029,26с −37° 36′ &1000000000000040300000040,3″ 6,30 −1,11 988 M0III претпоставена променлива, ΔV = 0,09св
GY Vel GY 89273 50332 10ч 16м &1000000000000401700000040,17с −51° 12′ &1000000000000016800000016,8″ 6,30 −0,41 715 M4/M5III полуправилна променлива, Vнајг = 6,23св, Vнајм = 6,5св
HD 72350 72350 41737 08ч 30м &1000000000000392400000039,24с −44° 44′ &1000000000000014400000014,4″ 6,30 −2,88 2233 B4V
HD 79523 79523 45259 09ч 13м &1000000000000258200000025,82с −38° 36′ &1000000000000059200000059,2″ 6,31 −0,40 715 A0V
GK Vel GK 81575 46194 09ч 25м &1000000000000078900000007,89с −43° 58′ &1000000000000036100000036,1″ 6,31 −0,61 789 M5III полуправилна променлива, Vнајг = 6,26св, Vнајм = 6,39св, P = 120 д
HD 80435 80435 45603 09ч 17м &1000000000000423100000042,31с −54° 29′ &1000000000000041500000041,5″ 6,33 −0,65 811 K3III
HD 67621 67621 39691 08ч 06м &1000000000000416100000041,61с −48° 29′ &1000000000000050700000050,7″ 6,34 −1,78 1370 B3III
HD 72650 72650 41813 08ч 31м &1000000000000295700000029,57с −54° 23′ &1000000000000038100000038,1″ 6,34 0,45 491 K3III
HD 75289 75289 43177 08ч 47м &1000000000000404100000040,41с −41° 44′ &1000000000000010500000010,5″ 6,35 4,04 94 G0V има планета (b)
HD 72798 72798 41941 08ч 33м &1000000000000018700000001,87с −45° 45′ &1000000000000010500000010,5″ 6,36 −3,02 2451 B5III
HD 76004 76004 43520 08ч 51м &1000000000000500500000050,05с −44° 09′ &1000000000000003400000003,4″ 6,38 −1,60 1283 B3V
HZ Vel HZ 75654 43354 08ч 49м &1000000000000524000000052,40с −39° 08′ &1000000000000030100000030,1″ 6,39 1,93 254 A5III δ Sct-променлива, ΔV = 0,025св, P = 0,087 д
HD 72485 72485 41781 08ч 31м &1000000000000106400000010,64с −47° 51′ &1000000000000059900000059,9″ 6,39 −1,15 1052 B2.5V
HD 76230 76230 43593 08ч 52м &1000000000000408300000040,83с −52° 07′ &1000000000000044200000044,2″ 6,39 0,67 453 A0V
HD 77907 77907 44423 09ч 03м &1000000000000053500000005,35с −53° 33′ &1000000000000001400000001,4″ 6,39 −0,72 862 B6V
HD 86211 86211 48706 09ч 56м &1000000000000053500000005,35с −40° 49′ &1000000000000028200000028,2″ 6,39 −0,67 840 M1III претпоставена променлива
HD 86352 86352 48730 09ч 56м &1000000000000219000000021,90с −51° 20′ &1000000000000010200000010,2″ 6,39 −4,38 4657 B2IV-V
HD 88015 88015 49619 10ч 07м &1000000000000357300000035,73с −48° 15′ &1000000000000039000000039,0″ 6,40 −1,60 1299 B3III
HD 94724 94724 53411 10ч 55м &1000000000000272500000027,25с −43° 01′ &1000000000000014000000014,0″ 6,40 1,44 320 A0V
HD 76304 76304 43673 08ч 53м &1000000000000507600000050,76с −40° 26′ &1000000000000051200000051,2″ 6,42 −1,61 1315 K0II/III+..
HD 87122 87122 49092 10ч 01м &1000000000000120100000012,01с −56° 05′ &1000000000000047600000047,6″ 6,42 −0,70 867 B8
HD 75387 75387 43209 08ч 48м &1000000000000087900000008,79с −42° 27′ &1000000000000048500000048,5″ 6,43 −2,15 1698 B2IV претпоставена променлива
HD 92155 92155 51984 10ч 37м &1000000000000161200000016,12с −53° 51′ &1000000000000019000000019,0″ 6,43 −2,10 1655 B3Vn
HD 69596 69596 40433 08ч 15м &1000000000000232700000023,27с −50° 26′ &1000000000000057100000057,1″ 6,44 −0,32 734 K3/K4III
HD 73121 73121 42123 08ч 35м &1000000000000124800000012,48с −39° 58′ &1000000000000014000000014,0″ 6,44 3,64 118 G1V
HD 95509 95509 53811 11ч 00м &1000000000000363300000036,33с −53° 06′ &1000000000000042700000042,7″ 6,44 0,92 415 K3III
HD 69404 69404 40397 08ч 14м &1000000000000512500000051,25с −46° 29′ &1000000000000009300000009,3″ 6,45 −1,60 1331 B3Vnne γ Cas-променлива, Vнајг = 6,37св, Vнајм = 6,46св
HD 70309 70309 40749 08ч 19м &1000000000000056000000005,60с −48° 11′ &1000000000000052400000052,4″ 6,45 −0,56 823 B3V
HD 73952 73952 42400 08ч 38м &1000000000000448300000044,83с −53° 05′ &1000000000000025600000025,6″ 6,45 0,50 505 B8Vn во IC 2391
HD 94508 94508 53260 10ч 53м &1000000000000334200000033,42с −56° 25′ &1000000000000013800000013,8″ 6,45 4100 K2III
HD 68478 68478 40016 08ч 10м &1000000000000205700000020,57с −49° 14′ &1000000000000014500000014,5″ 6,46 −2,03 1630 B3IV
HD 78005 78005 44509 09ч 04м &1000000000000057900000005,79с −47° 26′ &1000000000000029300000029,3″ 6,46 −1,27 1144 B4V претпоставена променлива
HD 81309 81309 46075 09ч 23м &1000000000000449200000044,92с −37° 45′ &1000000000000025100000025,1″ 6,47 1,45 329 A1m...
QZ Vel QZ 85871 48469 09ч 53м &1000000000000001100000000,11с −55° 22′ &1000000000000023600000023,6″ 6,48 −3,06 2650 B1IIIn бавнопулсирачка B-ѕвезда
HD 68763 68763 40160 08ч 12м &1000000000000060600000006,06с −43° 24′ &1000000000000001600000001,6″ 6,48 −5,11 6792 K3III: претпоставена променлива
HD 72787 72787 41970 08ч 33м &1000000000000198700000019,87с −38° 22′ &1000000000000014500000014,5″ 6,48 −1,63 1364 B2/B3V претпоставена променлива
HD 79025 79025 44979 09ч 09м &1000000000000450000000045,00с −49° 25′ &1000000000000027500000027,5″ 6,48 0,49 513 A9Vn
HD 88862 88862 50069 10ч 13м &1000000000000223200000022,32с −56° 35′ &1000000000000012100000012,1″ 6,48 −0,53 821 K2III
HD 89328 89328 50391 10ч 17м &1000000000000202000000020,20с −46° 50′ &1000000000000005800000005,8″ 6,48 2,51 203 A8V+...
V361 Vel V361 95716 53940 11ч 02м &1000000000000138400000013,84с −41° 06′ &1000000000000050600000050,6″ 6,48 −2,18 1762 M4III полуправилна променлива, Vнајг = 6,17св, Vнајм = 6,88св, P = 64,9 д
HD 69168 69168 40299 08ч 13м &1000000000000456600000045,66с −46° 34′ &1000000000000043300000043,3″ 6,49 −0,96 1009 B3V
HD 71805 71805 41426 08ч 26м &1000000000000578300000057,83с −52° 42′ &1000000000000017400000017,4″ 6,49 2,82 176 F5V...
HD 72752 72752 41905 08ч 32м &1000000000000405100000040,51с −47° 02′ &1000000000000031700000031,7″ 6,49 −0,01 651 K2III
HD 75989 75989 43528 08ч 51м &1000000000000556000000055,60с −40° 59′ &1000000000000011800000011,8″ 6,49 −1,18 1113 Ap...
HD 87030 87030 49052 10ч 00м &1000000000000345800000034,58с −56° 56′ &1000000000000046200000046,2″ 6,50 0,52 511 K0III
R Vel R 87816 49477 10ч 06м &1000000000000072600000007,26с −52° 11′ &1000000000000016700000016,7″ 6,51 1,09 394 K0III претпоставена променлива, Vнајг = 6,49св, Vнајм = 6,52св
HD 72436 72436 41806 08ч 31м &1000000000000247000000024,70с −39° 03′ &1000000000000050900000050,9″ 6,52 −1,80 1500 B5V претпоставена променлива
CV Vel CV 77464 44245 09ч 00м &1000000000000379900000037,99с −51° 33′ &1000000000000020100000020,1″ 6,69 1430 B2V+... алголска променлива, Vнајг = 6,69св, Vнајм = 7,19св, P = 6,89 д
AI Vel AI 69213 40330 08ч 14м &1000000000000051500000005,15с −44° 34′ &1000000000000032800000032,8″ 6,70 319 A9IV/V дворежимска δ Sct-променлива, Vнајг = 6,15св, Vнајм = 6,76св, P = 0,11 д
KK Vel KK 78616 44790 09ч 07м &1000000000000425200000042,52с −44° 37′ &1000000000000056800000056,8″ 6,79 1650 B2II/III β Cep-променлива
Vela X-1 GP 77581 44368 09ч 02м &1000000000000068600000006,86с −40° 33′ &1000000000000016900000016,9″ 6,87 3500 B0.5Iae рендгенски пулсарски систем и затемнувачка двојка, Vнајг = 6,76св, Vнајм = 6,99св, P = 8,96 д
HD 72754 FY 72754 41882 08ч 32м &1000000000000233800000023,38с −49° 36′ &1000000000000004800000004,8″ 6,90 2160 B2Ia:pshe β Lyr-променлива, Vнајг = 6,84св, Vнајм = 7,06св, P = 33,72 д
RZ Vel RZ 73502 42257 08ч 37м &1000000000000013000000001,30с −44° 06′ &1000000000000052800000052,8″ 7,13 1770 G1Ib класична кефеида, Vнајг = 6,42св, Vнајм = 7,64св, P = 20,40 д
HD 73882 NX 73882 42433 08ч 39м &1000000000000095300000009,53с −40° 25′ &1000000000000009300000009,3″ 7,19 1500 O9III алголска променлива, Vнајг = 7,19св, Vнајм = 7,29св, P = 2,92 д
V342 Vel V342 89767 50598 10ч 20м &1000000000000117400000011,74с −52° 36′ &1000000000000006200000006,2″ 7,23 −6,4 6000 B0Iab α Cyg-променлива, Vнајг = 7,16св, Vнајм = 7,25св
HD 93385 93385 52676 10ч 46м &1000000000000001500000015с −41° 27′ &1000000000000005200000052″ 7,49 138 G2V има две планети (b и c)
HD 76534 OU 76534 43792 08ч 55м &1000000000000087100000008,71с −43° 27′ &1000000000000059900000059,9″ 7,50 3200 B2Vne Be-ѕвезда
IGR J08408-4503 LM 74194 42587 08ч 40м &1000000000000477900000047,79с −45° 03′ &1000000000000030200000030,2″ 7,55 O8Ib(f) повторлив рендгенски привременик и α Cyg-променлива, Vнајг = 7,54св, Vнајм = 7,57св, P = 7,81 д
HD 85512 85512 48331 09ч 51м &1000000000000000700000007с −43° 30′ &1000000000000001000000010″ 7,67 36 K5V има планета (b)
HD 80077 PV 80077 45467 09ч 15м &1000000000000547900000054,79с −49° 58′ &1000000000000024600000024,6″ 7,68 B2Ia+e можеби во Писмис 11; сјајна сина променлива, Vнајг = 7,42св, Vнајм = 7,68св
T Vel T 73678 42321 08ч 37м &1000000000000408300000040,83с −47° 21′ &1000000000000043100000043,1″ 7,68 7100 G0II класична кефеида, Vнајг = 7,68св, Vнајм = 8,34св, P = 4,64 д
S Vel S 82829 46881 09ч 33м &1000000000000132000000013,20с −45° 12′ &1000000000000030900000030,9″ 7,81 512 A5m алголска променлива, Vнајг = 7,74св, Vнајм = 9,5св, P = 5,93 д
SV Vel SV 93247 52570 10ч 44м &1000000000000563500000056,35с −56° 17′ &1000000000000022400000022,4″ 7,91 F7II класична кефеида, Vнајг = 7,91св, Vнајм = 9,12св, P = 14,10 д
AX Vel AX 68556 08ч 10м &1000000000000493200000049,32с −47° 41′ &1000000000000054800000054,8″ 8,16 F6II дворежимска кефеида, Vнајг = 7,93св, Vнајм = 8,48св, P = 2,59 д
HD 83443 83443 47202 09ч 37м &1000000000000118300000011,83с −43° 16′ &1000000000000019900000019,9″ 8,24 5,05 142 K0V Калауси,[1] има планета (b)
W Vel W 299011 50230 10ч 15м &1000000000000148300000014,83с −54° 28′ &1000000000000042000000042,0″ 8,30 967 M8IIIe мирида, Vнајг = 8,2св, Vнајм = 14,4св, P = 395 д
SW Vel SW 74712 42831 08ч 43м &1000000000000386900000038,69с −47° 24′ &1000000000000011200000011,2″ 8,32 5300 F9Ib класична кефеида, Vнајг = 7,49св, Vнајм = 8,75св, P = 23,41 д
SX Vel SX 74884 42926 08ч 44м &1000000000000534700000053,47с −46° 20′ &1000000000000034800000034,8″ 8,33 3050 F8II класична кефеида, Vнајг = 7,92св, Vнајм = 8,72св, P = 9,55 д
HD 85390 85390 48235 09ч 50м &1000000000000002000000002,0с −49° 47′ &1000000000000002500000025″ 8,54 5,90 111 K1V Наташа,[2] има две планети (b и c)
HD 95338 95338 53719 10ч 59м &1000000000000026300000026,3с −45° 39′ &1000000000000033100000033,1″ 8,62 5,72 120,79 K0.5V има преминувачка планета (b)
AL Vel AL 41784 08ч 31м &1000000000000112800000011,28с −47° 39′ &1000000000000057400000057,4″ 8,65 K0III+A3III/V алголска променлива, Vнајг = 8,6св, Vнајм = 8,93св, P = 96,11 д
WY Vel WY 81137 09ч 21м &1000000000000591900000059,19с −52° 33′ &1000000000000051800000051,8″ 8,80 M2pe Z And-променлива, Vнајг = 7,50св, Vнајм = 9,1св
HD 73526 73526 42282 08ч 37м &1000000000000164800000016,48с −41° 19′ &1000000000000008800000008,8″ 9,00 4,12 309 G6V има две планети (b и c)
IRAS 08544-4431 V390 08ч 56м &1000000000000141900000014,19с −44° 43′ &1000000000000010800000010,8″ 9,18 2600 F3e ѕвезда по АГЏ; полуправилна променлива, Vнајг = 9,01св, Vнајм = 9,27св, P = 94,73 д
AO Vel AO 68826 08ч 11м &1000000000000539100000053,91с −48° 44′ &1000000000000046000000046,0″ 9,37 B9III тројна ѕвезда; алголска променлива Vнајг = 9,35св, Vнајм = 9,79св, P = 1,58 д
AP Vel AP 42492 08ч 39м &1000000000000457600000045,76с −43° 51′ &1000000000000039200000039,2″ 10,16 4600 F9 дворежимска кефеида, Vнајг = 9,49св, Vнајм = 10,48св, P = 3,13 д
AF Vel AF 53213 10ч 53м &1000000000000024900000002,49с −49° 54′ &1000000000000022700000022,7″ 10,69 2250 F2.5 RR Lyr-променлива, Vнајг = 10,68св, Vнајм = 11,78св, P = 0,53 д
WR 12 V378 08ч 44м &1000000000000472900000047,29с −45° 58′ &1000000000000055500000055,5″ 10,78 WN8h+? алголска променлива, ΔV = 0,12св
CS Vel CS 09ч 41м &1000000000000102600000010,26с −53° 48′ &1000000000000057800000057,8″ 11,24 во Рупрехт 79; класична кефеида, Vнајг = 11,24св, Vнајм = 12,21св, P = 5,90 д
LSS 2018 KV 10ч 54м &1000000000000405700000040,57с −48° 47′ &1000000000000002900000002,9″ 12,12 O средишна ѕвезда на маглината DS 1; презрачна спектроскопска двојка, Vнајг = 11,78св, Vнајм = 12,34св, P = 0,36 д
WASP-19 09ч 53м &1000000000000400800000040,08с −45° 39′ &1000000000000033100000033,1″ 12,3 5,3 815 G8V има преминувачка планета (b)
GRS 1009-45 MM 10ч 13м &1000000000000363800000036,38с −45° 04′ &1000000000000032000000032,0″ 14,71 G5V-M0V рендгенска нова
V382 Vel V382 10ч 44м &1000000000000483900000048,39с −52° 25′ &1000000000000030700000030,7″ 16,6 нова, Vнајг = 2,8св, Vнајм = 16,6св, P = 0,16 д
RX J0925,7-4758 MR 09ч 25м &1000000000000460000000046,00с −47° 58′ &1000000000000017400000017,4″ 16,98 блискодвоен супермек извор, Vнајг = 16,98св, Vнајм = 17,3св, P = 4,03 д
CU Vel CU 08ч 58м &1000000000000330300000033,03с −41° 47′ &1000000000000051700000051,7″ 17,0 SU UMa-променлива, Vнајг = 10,5св, Vнајм = 17,0св, P = 0,079 д
2S 0918-549 09ч 20м &1000000000000264700000026,47с −55° 12′ &1000000000000024500000024,5″ 21,0 нискомасена рендгенска двојка
HH 46 IRS 08ч 25м &1000000000000438500000043,85с −51° 00′ &1000000000000032600000032,6″ во HH 46; младо ѕвездено тело
PSR B1055-52 10ч 57м &1000000000000588400000058,84с −52° 26′ &1000000000000056300000056,3″ пулсар
PSR J0855-4644 08ч 55м &1000000000000361800000036,18с −46° 44′ &1000000000000013400000013,4″ пулсар; можеби поврзан со остаток од супернова во Едро
Пулсар во Едро HU 08ч 35м &1000000000000206600000020,66с −45° 10′ &1000000000000035200000035,2″ 23,6 959 пулсар; associated with the остаток од супернова во Едро
Луман 16 10ч 49м &1000000000000189200000018,92с −53° 19′ &1000000000000010100000010,1″ 6,6 L7.5+T0.5 кафеаво џуџе; еден од најблиските познати системи
Толкување на табелата:

 • Име = назив на ѕвездата
 • B = Бајерово означување.
 • F или/и G. = Флемстидово или Гулдово означување.
 • Пром. = променливи ѕвезди
 • HD = означување во Хенри Дрејпер.
 • HIP = означување во каталогот „Хипаркос“.
 • Рек. = ректасцензија за епохата/рамноденица J2000.0.
 • Дек. = деклинција за епохата/рамноденицата J2000.0.

 • прив. вел. = привидна ѕвездена величина (m или mv).
 • апс. вел. = апсолутна ѕвездена величина (Mv).
 • Оддал. (сг) = оддалеченост од Земјата во светлосни години.
 • Сп. класа = спектрална класа на ѕвездата според системот на ѕвездена класификација.
 • Белешки = обично (ненаучно) име или алтернативни имиња; коментари; значајни особености [на пр. статус на повеќекратна ѕвезда, опсег на променливост кај променливите ѕвезди, присуство на планети итн.]

Поврзано[уреди | уреди извор]

Наводи[уреди | уреди извор]

  1. „Kenya“. NameExoworlds (англиски). Посетено на 10 март 2020.
  2. „Zambia“. NameExoworlds (англиски). Посетено на 10 март 2020.

Извори[уреди | уреди извор]